logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

 

Historie Bellica

Historie Bellica

Autor: MF

Nový vojensko-historický magazín.

HISTORIA BELLICA je nový vojensko-historický magazín, který na svých stránkách periodicky nebo ve speciálních vydáních obsahuje v moderním stylu články historiků, specializovaných publicistů nebo pamětníků o válečné historii a diplomacii, jejích osobnostech o válečném umění a bojové technice.

Jádrem konceptu je detailní, historicky přesné a ideologicky nezatížené zastoupení zaměřené na 19. a 20. století ve spolupráci s renomovaným německým časopisem Clausewitz Magazin. Časopis odráží současný stav vědeckých pohledů na tato témata a zprostředkovává je odborné i široké veřejnosti. Grafická úroveň časopisu, články, nákresy a vzácné fotografie, často v oboustranném velkém formátu, zvyšují hodnotu přinášených materiálů.

HISTORIA BELLICA představuje vojenskou techniku, letadla a válečné lodě v jejich historickém kontextu. Články také podrobně popisují zbrojní a opevňovací systémy. Informace o aktuálních událostech a vojenskohistorických souvislostech pomáhají čtenáři, aby cíleně sledoval své zájmy. HISTORIA BELLICA je pro zájemce o vojenskou historii nepostradatelný.

Vydává Maldá fronta

Aktuální číslo vyšlo 25.06.2018

Příští číslo vyjde: 02.08.2018

 


Průvodce třicetiletou válkou 1618-1648

Průvodce třicetiletou válkou 1618-1648

Autor: Martin Pitro, Petr Vokáč

České země na pokraji zkázy.

Třicetiletá válka. Neskutečně krvavý konflikt zuřící v první polovině 17. století. České země měly tu pochybnou čest, že právě tady válka začala i skončila.

Přehledně a čtivě představuje důvody vypuknutí války, jednotlivé střety, ale také významné osobnosti oné doby – Maxmiliána I. Bavorského, Karla Bonaventuru Buquoye, Jana Tserclaese Tillyho, Albrechta z Valdštejna nebo třeba kata Jana Mydláře. Mezi dobovými citacemi a množstvím zajímavostí se rodí plastický obraz těchto skutečně zlých časů.

Čtenář poznává situaci v českých zemích v předvečer konfliktu, je svědkem pražské defenestrace i povstání českých stavů. Zažije bitvu na Bílé hoře i popravu českých pánů na Staroměstském náměstí. Pozná obléhání Brna i dobývání Prahy, může si zalistovat chronologickým přehledem nejvýznamnějších bitev. Dvoubarevně vyvedená knížka doplněná ilustracemi prozradí mimo jiné i to, odkud pochází slovo kravata, jaký osud potkal palladium země české, co všechno Švédové odvezli během plenění Prahy nebo jak se válka promítla do lidových pověstí.

Autoři:

Martin Pitro (1971) a Petr Vokáč (1972), absolventi oboru historie na FF UK. Autoři řady knih popularizujících historii, namátkou Bohové dávných SlovanůDrsný střed Evropy I a II (cena E. E. Kische),Země v srdci Evropy nebo Karel IV. Nejnověji pro Euromedii napsali publikaci Průvodce třicetiletou válkou1618–1648 (České země na pokraji zkázy).

Vydalo nakladatelství Universum

Formát A5

144 stran

Cena 224 Kč

ISBN 978-80-242-6063-1


Osudový konvoj

Osudový konvoj

Autor: František Novotný

Nový román oblíbeného autora

V Osudovém konvoji zachycuje příběh jachtaře Davida Marka, jenž má přepravit z Bostonu do Evropy ruskou loď Oněga. Zatímco čeká na své společníky, tráví volný čas poznáváním památek. Při prohlídce domu revolucionáře Paula Revera upoutá jeho pozornost záhadný stolní orloj a neznámá kráska, ne nepodobná filmovým hvězdám třicátých let. Příležitost k seznámení však zničí výbuch bomby v blízkém okolí a totéž se opakuje i při setkání příštím. Tentokrát však Marek krasavici pomůže a zjišťuje, že je to krajanka – hraběnka Erwina Dubská. A zjevně skrývá tajemství… Píše se rok 1946 a ve světě stále zuří válka. Pro Spojence se nevyvíjí příznivě: Velká Británie je v obležení a hrozí jí kapitulace. Zachránit ji může konvoj HX 402 s pohonnými hmotami, potravinami a dalšími zásobami, který se formuje v Halifaxu v Novém Skotsku. Z Bostonu ho má doprovodit eskadra britských protiponorkových plavidel. K nim patří také zbytek někdejšího loďstva federalizované habsburské monarchie: fregata České eskadry Podunajské federace SMS Jizera. Na její palubě je poručík David Marek pověřen dopravit do Británie dvorní dámu císařovny Zity, slečnu Erwinu Dubskou. Ženu, kterou léta beznadějně miluje…

Obstojí Jizera v boji s německými ponorkami a bombardéry? Odolá Británie nacistickému nátlaku? Dopluje jachta Oněga do Evropy? Co s tím vším má co dělat onen záhadný Reverův stolní orloj? A především, který z Davidů Marků je ten pravý?

Nakladatel:Argo

EAN:9788025724910

ISBN:978-80-257-2491-0

Vazba pevná, 374 stran, česky

Rozměry:15 × 21 cm

Rok vydání:2018 (1. vydání)

Cena 348 Kč

 

Autor František Novotný

Spisovatel science fiction literatury, počítačový technik, plastikový modelář a jachtař. 
Počátky své tvorby patří do okruhu autorů sci-fi, který se v první polovině osmdesátých let ustavil kolem Ceny Karla Čapka a který znamenal novou etapu ve vývoji české sci-fi. František Novotný do soutěže pravidelně přispíval, v letech 1985 a 1991 v ní zvítězil a jako první z autorů soutěže se v roce 1988 dočkal knižního debutu. Kromě sci-fi se zabývá literaturou faktu. V roce 2003 vydal knihu Veleobři oceánů věnovanou bitevním lodím a bitevním křižníkům 20. století a v roce 2009 práci Plachty v ohni s podtitulem Od Vikingů k Sinopu – 1000 let námořních bojů.


Spravedlnost v Jeruzalémě

Spravedlnost v Jeruzalémě

Autor: Gideon Hausner

Poprvé česky vychází kniha o procesu s Eichmannem a následcích holokaustu.

Gideon Hausner

„Eichmann sedí v izraelském vězení a brzy bude postaven před soud.“ Toto oznámení Davida Ben Guriona z 23. května 1960 způsobilo pozdvižení nejen v mladém státě Izrael. Proces s nacistou Adolfem Eichmannem, jedním z hlavních organizátorů holokaustu, k sobě poutal pozornost celého světa a byl označen za jednu z nejdůležitějších událostí po druhé světové válce. Proces popsal ve slavné knize Spravedlnost v Jeruzalémě hlavní žalobce Gideon Hausner, jeho dílo z roku 1966 poprvé vychází česky v překladu Martina Pokorného.

 

Zpráva o holokaustu

 

Hausner byl izraelským generálním prokurátorem teprve dva týdny, když premiér David

Ben-Gurion oznámil únos Eichmanna z Argentiny a jeho vydání spravedlnosti. Hausnerova kniha líčí obrovský tlak, jemuž účastníci událostí čelili, morální dilemata, emoční tíhu výslechu svědků, kteří se až dosud jakýmkoli vzpomínkám na realitu „konečného řešení“ vyhýbali. Soud vynesl na světlo historii nelidské brutality a odhalil, k jakým extrémům se i zdánlivě civilizované národy mohou nechat dovést vlivem zkázonosných nauk, předsudků a nenávisti.

 

Hausnerovo osobní svědectví jako první představilo celý proces od jeho příprav až po realizaci a jeho bouřlivou domácí i mezinárodní odezvu. Dnes je cenným dokumentem z historie soudnictví, ale také svědectvím o tom, jak se svět dozvídal o holokaustu a jeho následcích. Například památník Jad vašem v té době teprve vznikal a právě proces s Eichmannem přispěl k tomu, že se hrůzy holokausty dostaly do veřejného povědomí.

 

Šest milionů žalujících

 

Hausnerův projev ze soudní síně patří k nejslavnějším v historii. „Stojím tu dnes před vámi, soudcové Izraele, a mám vést obžalobu Adolfa Eichmanna, ale nestojím zde sám. Spolu se mnou právě zde a v tuto chvíli stojí šest milionů žalujících,“ začal Hausner svou řeč. „Nemohou ale vstát, ukázat prstem na muže ve skleněné kabině a zvolat: ,Žaluji.‘ Jejich popel se totiž nakupil na kopcích kolem Osvětimi a na polích kolem Treblinky a spláchly ho polské řeky, jejich hroby jsou rozptýlené po celé Evropě. Jejich krev volá, ale jejich hlasy nejsou slyšet.“ Už několik dnů před zahájením procesu byla Hausnerova řeč připravená tiskem a v překladu do čtyř jazyků.

 

„Proces byl výchovnou lekcí nevyčíslitelné hodnoty. Jeho dozvuky jsou živé i po padesáti letech,“ napsal v roce 2011 tehdy izraelský prezident Šimon Peres v předmluvě k několikátému vydání knihy. „Události holokaustu, jejich specifická povaha a z nich vyplývající poučení se díky němu vryly hluboko do povědomí osvíceného světa a probudily jeho svědomí. Poselství Hausnerovy knihy časem ještě nabývá na síle, podobně jako stále se rozšiřující poznatky o dějinných okolnostech holokaustu.“

Vydalo nakladatelství Paseka

Přeložil Martin Pokorný

448 stran, 399 korun


Práce je čest

Práce je čest

Autor: Zdeněk Roučka

anebo Plzeň a Škodovka za protektorátu

Autor Zdeněk Roučka již řadu let mapuje historii západních Čech za druhé světové války prostřednictvím fotoalb‚ jež sestavuje z dobových fotografií, pocházejících ze soukromých či rodinných archivů. V jeho knihách se tedy neopakují notoricky známé fotografie, na něž čtenář narazí skoro pokaždé, když otevře nějakou akademickou publikaci o válce. Výsledkem Roučkova pátrání u sběratelů a pamětníků je nebývalá autenticita a úžasné zachycení tehdejší atmosféry se všemi protiklady, jež válka přináší. Toto vše bezezbytku platí i o posledním Roučkově dílu Práce je čest, Plzeň a Škodovka za protektorátu, které vyšlo koncem letošního dubna.

Snad žádná jiná historická publikace tak neevokuje protektorátní život v celé jeho úplnosti jako toto dílo. Chronologicky řazené fotografie ukazují vstup Němců do Plzně a válečnou výrobu ve Škodovce, která pod novými pány zvýšila produkci a vyrovnala se zbrojovkám v říši, jako byl třebas Krupp. Po osvobození se příliš nemluvilo o tom, kolik Němci do strojní výbavy investovali, ani o tom, jak dokonalou kombinací metody „cukru a biče“ dostali od plzeňského dělnictva to, co chtěli. Heydrich zde ukázal jinou tvář než tu známou katana českého národa. Byl to on, kdo po nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora zvýšil českým dělníkům ve zbrojním průmyslu platy a podporoval odbory při organizaci rekreačních pobytů v ozdravovnách v Luhačovicích a na břehu přehrady Bystřička v Beskydách. Zatímco v Německu platil zákaz tance, v plzeňské Škodovce se každou sobotu pořádaly pod názvem „Pestrý večer“ zábavy v Hlavní jídelně, což byl tehdy sál s nejlepší akustikou v celém protektorátu. Program na těchto zábavách vytvářeli špičkoví umělci a hvězdy českého filmu jako Vlasta Burian, Lída Baarová, Roman Fiala, Nataša Gollová, Adina Mandlová, Otomar Korbelář, Jára Kohout, ale též Zdeněk Štěpánek. Mezi jinými je konferoval kabaretní herec Richard Strejka, slavný „Šejk“ Peterka z filmu Cesta do hlubin študákovy duše. Kromě závodního dechového orchestru zde hrály všechny protektorátní swingové bandy včetně Karla Vlacha a Melody Boys R. A. Dvorského. S orchestrem Karla Vlacha před škodováky zpívali Arnošt Kafka a Sestry Allanovy, vystupovala zde trampská vokální skupina Setleři a dívčí trio Lištičky. Poslední, v pořadí 92. „Pestrý večer“ se konal ještě 14.dubna 1945. Roučkovo dílo je také svébytnou kronikou českého filmu, neboť důsledně uvádí, jaké české filmy se za protektorátu v plzeňských kinech hrály.

V knize jsou též uveřejněny fotografie tzv. „veteránů práce“, tj. zasloužilých dělníků s nejlepšími výkony. Byli to vlastně předchůdci komunistických „úderníků“, takže kniha je dalším důkazem, jak měl komunismus blízko k nacismu a že po roce 1948 českoslovenští komunisté metody, jak pacifikovat dělnictvo, vlastně převzali od Němců, včetně řízených odborů, zlepšovatelského hnutí, odborové rekreace, nadílek pro děti zaměstnanců, závodních jídelen, lékařské péče na základě zaměstnání a kolektivní zábavy.

Nikdo nemůže vyčítat dělníkům českého zbrojního průmyslu, že se za okupace chovali tak, jak se chovali. Do situace výrobců zbraní pro nacistické Německo se nedostali vlastní vinou. Napřed je Daladier a Chamberlain na stříbrném tácu nabídli Hitlerovi a s definitivní platností se jich vzdala vlastní vláda. Nezbylo jim tedy nic jiného, než se starat sami o sebe a o vlastní rodiny, jak to šlo. Odsouzení si zaslouží jen ti jedinci, kteří ve Škodovce udávali své kolegy Němcům ze závisti, za to, že mají vyšší platy, nebo že dostali větší prémie – či touha dostat se na lépe placené místo udaného. 

Na druhé straně případy skutečných sabotáží byly nepočetné a Zdeněk Roučka v knížce jmenovitě zmiňuje a fotografiemi dokládá odbojovou činnost dvou mladíků, Jiřího Chmelíka a Jiřího Mäntla. Při pokusu vyřadit závodní vlečku do doudlevecké Škodovky je zaskočili dva příslušníci německé ostrahy Schupo, načež mladí odbojáři je zastřelili a utekli. Němci v odvetě zastřelili 21 rukojmí z 10 rodin popravených za heydrichiády ve Vejprnicích. Chmelík a Mäntl byli dopadeni až na jaře 1944 a po mučení v září téhož roku popraveni.

Fotoalbum také přináší velmi zajímavou informaci o raketovém nárůstu porodnosti v relativně klidném protektorátu. Zatímco v roce 1938 se v českých zemích narodilo 103 000 dětí, roku 1942 to bylo na okleštěném území protektorátu již 138 000, v roce 1943 154 000 a absolutního rekordu české porodnosti bylo dosaženo v roce 1944, kdy se na území protektorátu narodilo 230 000 dětí (včetně autora této recenze), tedy dvakrát víc, než se dnes rodí na větším území České republiky. Motivací byla štědrá sociální podpora, lékařská péče, vyšší příděly potravin a zaměstnanecké výhody budoucích matek. A mocným důvodem také byla vyhláška, která mladé ženy, budoucí matky, vylučovala z nuceného nasazení do práce v Německu.

Závěr knihy vyplňují fotografie zkázy, jež městu přinesly letecké nálety. První zažila Plzeň v květnu 1943 a uskutečnily jej v noci Lancastery RAF. Jak ukazují fotografie, okázalý státní pohřeb obětí využily protektorátní úřady k rozdmýchávání nenávisti vůči Spojencům. K dalšímu náletu došlo v únoru 1944, kdy 36 amerických bombardérů svrhlo asi 100 pum, ovšem mimo městskou zástavbu. Větší škody způsobil druhý americký nálet v říjnu 1944. Škodovku zasáhlo 24 pum. Dvacet osm obětí opět mělo státní pohřeb s věnci od nacistické strany NSDAP a od závodních výborů. Výroba však běžela dál – na rozdíl od Německa, kde rapidně klesala, v Plzni naopak stoupala. V roce 1944 vyrobila Škodovka rekordních 6 643 děl, 100 lokomotiv a 3 615 887 dělostřeleckých granátů, přestože v prosinci téhož roku se město stalo cílem dalších dvou náletů americké 15. letecké armády, které zničily mnoho městských budov. Škodovka nebyla prakticky postižena a po březnu 1945, kdy byly ve velkém stylu bombardovány pražské zbrojovky, zůstala jediným výrobcem velmi účinného stíhače tanků Jagdpanzer 38 (t) Hetzer. V noci 17. dubna 1945 se po dlouhé době opět objevily nad městem britské bombardéry. Svrhly 891 tun pum, zanechaly pod sebou totální zkázu a zcela vyřadily důležité nákladní nádraží.

Nicméně po válce se nejvíce diskutovalo o náletu posledním, který uskutečnili Američané 25. dubna 1945. Komunistická propaganda jej po roce 1948 zneužívala k útoku na „americké imperialisty“, když tvrdila, že byl zcela zbytečný a proveden pouze proto, aby zničil továrnu, která se měla stát „majetkem pracujícího lidu“. Faktem je, že v dubnu nikdo nevěděl, že 8. května válka skončí. Dále, výroba Hetzerů stále běžela a žádná armáda na světě by nepřipustila, aby 50 km z frontou pokračovala produkce zbraní, které ihned mířily do boje a snadno se dokázaly vypořádat s jejími tanky, jako se Hetzery dokázaly vypořádat se s americkými Shermany. Proto se nejednalo o nálet strategický, ale taktický, který si vyžádalo americké velení pozemních sil. Navíc byl nálet ráno po startu bombardérů ohlášen britským rozhlasem, načež se v Plzni rozdrnčely telefony a Škodovka byla dopoledne evakuována, takže obětí náletu se nestal ani jeden zaměstnanec. Naopak těžce byly postiženy americké bombardéry, neboť německé protiletadlové dělostřelectvo se mohlo připravit. Jeho palba poškodila 180 nalétávajících strojů, z toho 58 těžce, a 11 létajících pevností B-17 bylo sestřeleno. Nálet byl přesný, Škodovku vyřadil z provozu a 47 kusů rozpracovaných Hetzerů nebylo nikdy dokončeno, ani nebyly odeslány stovky dokončených děl.

Knihu uzavírají fotografie z povstání, které vypuklo v Plzni 5. května 1945, přestože ve městě byla posádka 7000 německých vojáků. V podvečer začali Němci pročesávat ulic a střílet do podezřelých oken. Lidé se strachem čekali, co přinese příští ráno a za svítání je vyděsil rachot motorů. Byly to však americké průzkumné obrněné automobily a tanky…

Svým komplexním a plastickým pohledem s obrovskou informační hodnotou fotografií je Práce je čest, Plzeň a Škodovka za války dílem, které by nemělo chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o historii druhé světové války, respektive o osudy českých zemí, a to nejen za protektorátu, neboť hnědá a rudá totalita se v ovládání obyvatelstva nijak nelišily.

 

Zdeněk Roučka

Práce je čest, Plzeň a Škodovka za protektorátu

(Plzeňský kraj, Město Plzeň)

599 Kč


Festival vojenské historie Helfštýn 2018

Festival vojenské historie Helfštýn 2018

Autor: red

Na jeden z největších historicky zaměřených festivalů na Moravě Vás srdečně zve Adorea šermíři Olomouc.

Skupina historického šermu Adorea šermíři Olomouc pořádá, 19. 5 až 20. 5. 2018 ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově již devátý ročník Festivalu vojenské historie na hradě Helfštýně. Festival je tradičně zaměřen na vývoj vojenství v Čechách a na Moravě od českého pravěku po konec První světové války. V průběhu dvou dnů se Vám v podání špičkových spolků vojenské historie a profesionálních šermířských uskupení představí keltští a germánští válečníci, Staří Slované, Vikingové, lučištnické jednotky 13.–14. století, zbrojné houfy 14. století, Strážci božího hrobu, mušketýři války třicetileté, rakouští dělostřelci z prusko-rakouské války, landsknechti a renesanční rváči, Československé legie na Rusi, historická hudba, tance a kejklíři. Na hradě vystoupí okolo sta kostýmovaných účinkujících. Budete mít jedinečnou možnost nahlédnout do života vojáků v poli i ve vojenském táboře, řemeslníků a prostých lidí. 

Festival vznikl za podpory Muzea Komenského v Přerově. V Současné chvíli se festival rozrůstá a snaží se divákům nabídnout příjemně a kulturně strávený den na hradě, který svou rozlehlostí patří k největším a nejkrásnějším hradům v České republice.

Pozn. redakce: na hradě bude mít také svůj stánek nakladatelství Elka Press – zveme vás k prohlídce vojensko-historických a šermířských knih.

 


GLADIUS

GLADIUS

Autor: gladius

17. ROČNÍK ANTICKÉHO FESTIVALU

Legio X GPF, sdružení Curia Vitkov a přátelé Vás srdečně zvou na 17. ročník antického festivalu

Gladius

Sedm statečných

který se koná v sobotu 19. 5. 2018 na dvorci v Horním Vítkově u Chrastavy.

 

válečníci a gladiátoři

oblečení a výzbroj

zábavná dražba otroků

dobová kuchyně

koně a mnoho dalšího…

 

Vstupné:

dospělí 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné slevy.

Akce proběhne za každého počasí.

Více na: gladius.curiavitkov.cz

Celodenní program (od 11 hodin) vás přenese do legionářského tábora, školy gladiátorů či ležení barbarských Keltů a Germánů. Každou hodinu krátké vystoupení.

Na závěr – od 15:00 – Na závěr scénické představení na téma: Sedm statečných!

Nejen pro mladší ročníky bude připravena naučná stezka, na jejímž konci se můžete stát římskými občany, nebo udatnými příslušníky barbarských kmenů, ale hlavně – vše si můžete vyzkoušet! naučíme vás mlít obilí, házet oštěpem nebo třeba střílet z obléhacích strojů. Zkrátka a dobře antiku nejen uvidíte, ale prožijete! Všichni jste srdečně vítáni!

 


Poražení

Poražení

Autor: Gerwarth Robert

Světová válka byla jen jedna

Gerwarth Robert
 
V první světové válce nikdo nezvítězil a poraženi byli všichni. Jedenáctého listopadu 1918 sice západní spojenci slavili, původní mocné státy Německo, Rakousko-Uhersko a osmanská říše byly na kolenou a první světová válka skončila. Pro mnohé ale jen na pohled. Malé nástupnické státy postupně ovládla nejistota, vynořila se noční můra revolucí, pogromů a etnických konfliktů, které vedly k daleko hlubší devastaci kontinentu, než jaká zůstala po válečných bojích. V ruinách Evropy se probouzela hrozba v podobě fašismu a dalších extrémních myšlenek, které měly brzy triumfovat.

Strhující drama let 1917-1923 v Evropě, jimž se Gerwarthova kniha věnuje, umožňuje pochopit koloběh násilí, který poznamenal celé století, jež se z odstupu stále více jeví jako nekončící konflikt s přechodnými pauzami, kdy bylo možné si vydechnout. Velké plátno, připomínající velkorysé syntézy Timothyho Snydera či Tonyho Judta, předkládá nesčetně témat a otázek, jež jsou i po stu letech překvapivě palčivé a živé.

 

"Palčivá a názorná připomínka, že zdroje násilí panujícího po celé století lze stopovat zpět až ke katastrofálnímu konci první světové války." - Richard Overy, Literary Review

"Poražení jsou výjimečná historická kniha." - Andrew Lynch, Sunday Post Business Magazine

"Příběh chaosu ovládajícího kontinent vede ke snazšímu pochopení, proč byl pořádek v Evropě ve třicátých letech tak přitažlivou myšlenkou…, proč jen málo válek končí smírem. jakmile společnost potlačí své instinktivní, kulturní a právní zásady vůči zabíjení, náprava je často těžká." - Max Hastings, The Sunday Times

 

Vydalo nakladatelství Paseka

Formát: 152 x 240

Cena 489 Kč

Vazba: vázaná

 

Gerwarth Robert

Německý historik Robert Gerwarth (1976) působí jako profesor moderních dějin a ředitel Centra válečných studií na univerzitě v Dublinu. Je autorem knihy The Bismarck Myth (2005), zabývá se dějinami násilí v Evropě 20. století.


Odbojová skupina bratří Mašínů

Odbojová skupina bratří Mašínů

Autor: Jiří Padevět

Průvodce

Jiří Padevět

V knize navštívíme místa spojená s životem, odbojovou činností a především útěkem členů odbojové skupiny bratří Mašínů do Západního Berlína. Ať už si myslíme o třetím odboji cokoli, je nesporné, že tento útěk je jedním z největších příběhů studené války. Díky této publikaci má čtenář možnost následovat členy skupiny až na předměstí dnešního Berlína. 
Jiří Padevět (1966), ředitel Nakladatelství Academia, je autorem několika knih, mj. Krvavé léto 1945 (2016), Krvavé finále (2015) nebo Průvodce protektorátní Prahou (2013), která získala v roce 2014 ocenění Slovník roku a Kniha roku Magnesia litera. V současnosti připravuje publikaci Průvodce stalinistickou Prahou a Krvavý podzim 1938.

V roce 1918 vydalo nakladatelství Academia

ISBN 978-80-200-2676-7

Cena 250 Kč

 


Generál Laudon jede skrz Veltrusy

Generál Laudon jede skrz Veltrusy

Autor: Pavel Ecler

Pozvánka na výstavu

Přijměte, prosím, pozvání na vernisáž nového prohlídkového okruhu s názvem „Generál Laudon jede skrz Veltrusy“, v hlavní zámecké budově. Vernisáž bude zahájena v zámecké kapli (vstup z nádvoří) v sobotu21. dubna 2018 ve 14 hodin. Současně bude otevřena doprovodná výstava „Laudon a ti ostatní“ v zámeckém infocentru ve Veltrusích.

Za správu zámku srdečně zve

Pavel Ecler

kastelánSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

37mm kanon z Dánského vojenského muzea v Kodani (cca 1890).

37mm kanon z Dánského vojenského muzea v Kodani (cca 1890).


Recenze týdne

Historie Bellica

Nový vojensko-historický magazín.