logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Krev, čest a hrůza Krev, čest a hrůza

Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747.

Kniha nabízí analýzu dobové kultury války a jejích proměnných, jejich vzájemného vztahu a jeho rekonfigurace v průběhu boje o nizozemskou pevnost Bergen op Zoom v kulminačním bodě války o rakouské dědictví v roce 1747. Alternativní způsob práce s prameny, který opouští chápání vojenského střetu podle klasických konzervativních šablon vojenské historie, vede autora k závěru, že dobově mimořádný a dramatický boj o pevnost Bergen op Zoom se odvíjel primárně od zásadního nedorozumění mezi útočníky a obránci ve smyslu kultury války, přdevším otázek vojenské cti a s ní spojených legitimních způsobů vedení boje.

Autor Megr. Petr Wohlmuth absolvoval obory historická sociologie a obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Krlovy, kde je v současné době doktorandem a externím vyučujícím. Ve svém výzkumu se zaměřje na symbolickou historickou antropologii a kulturní dějiny války a vojenství s důrazem na evropské fortifikace a egodokumenty, vzniklé během významných obležení převážně z období raného novověku.

V roce 2017 vydalo nakladatelství Scriptorium

Formát B5, vázaná, 480 stran

Počet barevných vyobrazení: 16

Počet černobílých vyobrazení: 15

Náklad: 400 výtisků, cena 418 Kč

ISBN 978-80-88013-49-5


Autor recenze: -lk-SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.


Recenze týdne

Krocení nestvůr nevědomosti

Societas incognitorum eruditorum a článková bibliografie časopisu Acta incognitorum (1976–1988)