logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Vraný 1813?2013

Vojenský památník celoevropského významu

Vlnou zazněly signály polnic, rozezvučely se údery plukovních kotlů, praporních bubnů a vykřikly píšťaly pruské gardy. Velitelé kozáckých setnin předjeli s tasenými šavlemi před své jednotky. Na obrovském lánu polí mezi Vraným a Perucí byla zahájena impozantní přehlídka vojsk sedmé protinapoleonské koalice. Dne 20. srpna 1813 vyjeli společně před nastoupená vojska ruský car Alexandr I., rakouský císař František I. a pruský král Bedřich Vilém III. Spolu se svými suitami projížděli panovníci podél vzorně seřazených 70 praporů pěchoty, 50 eskadron jezdectva a 30 baterií dělostřelectva. Po skončení přehlídky vojsk se nejvyšší velitelé spolu se svými štáby postavili těsně u silnice, přesně uprostřed přehlídkové sestavy a společně přihlíželi slavnostnímu defilé jednotek, které odsud pochodovaly rovnou do Saska, aby zde dne 26. srpna zaútočily na francouzská vojska u Drážďan. Napoleon zde spojence porazil. Ustupující jednotky se stáhly do Čech. Francouzský sbor generála Vandamma je usilovně pronásledoval, ale byl ve dnech 29.–30.8. poražen u Přestanova a Chlumce.

Přehlídka spojeneckých vojsk v prostoru městyse Vraného a Peruce byla pokládána za mimořádnou vojenskou a politickou událost, neboť deklarovala jasný společný cíl porazit Napoleona v rozhodující kampani. Ta uvedenou přehlídkou skutečně začala a skončila finálním vítězstvím v krvavé bitvě národů u Lipska 16. až 19. října 1813.

Defilé u Vraného a následných bojů se účastnilo celkem 10 kozáckých pluků. Především donští kozáci pod velením generála-atamana M. I. Platova, ale také uralské kozácké pluky č. 3,4 a 5. Černomořská setnina tělesného kozáckého pluku – tedy kubáňští kozáci a další. Generála Vandamma zajali u Přestanova kozáci (V. D. Ilovajevskij). V zajetí byl po nějaký čas po bitvě držen na zámku ve Vraném.

Že šlo o významnou historickou událost, si uvědomovali političtí činitelé ještě po stu letech. Proto byl právě na místě popsané přehlídky u silnice Vraný–Peruc, přesně na pozici přihlížejících panovníků postaven vojenský pomník. Stalo se tak v říjnu roku 1913. Základem pomníku je třístupňová kamenná mohyla, na jejímž vrcholu spočívá bronzový orel s vítězně rozepjatými křídly. Pod ním je bronzový medailon s vyobrazením tří spojeneckých panovníků: Františka I., Alexandra I. a Bedřicha Viléma III. Níže štítek s datem 1813 a v základu bronzová deska s nápisem:

„Tento pomník byl postaven v r. 1913 na památku stého výročí přehlídky vítězných armád rakousko-rusko-německých před rozhodující bitvou s Napoleonem u Lipska. Sešli se zde velitelé spojeneckých armád – rakouský císař František I. ruský car Alexandr I. Pruský král Bedřich Vilém III.“

Památník byl po celou dobu své existence vystaven neustálým útokům vandalů, kteří se pokoušeli postupně odcizit všechny jeho bronzové části, včetně orla na vrcholu. V polovině devadesátých let minulého století byl památník zdevastován, obklopen křovinami a totálně zanedbán. Teprve nedávno se podařilo z iniciativy vedení městyse Vraný památník obnovit. Od 20. dubna 2012 jsou na svém místě všechny jeho součásti. Také orel shlíží hrdě ze svého místa na vrcholu. Okolí bylo pečlivě upraveno a připraveno na slavnostní akce v příštím roce. Je nutné vzdát hold všem, kdo se na obnově památníku podíleli.

Zámek ve Vraném, kde kozáci drželi v zajetí generála Vandamma

Osobně děkuji pracovnicím MÚ Vraný paní Grygarové a paní Patčové za laskavou pomoc, informace a vlídné zacházení za mé návštěvy městyse i památníku ve Vraném dne 2. května t.r.

PhDr. Josef Dolejší

náčelník historicko-archivní sekce

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Výroční: 30. 5. 1434 bitva u Lipan. Foto z filmu Jan Roháč (1947).

Výroční: 30. 5. 1434 bitva u Lipan. Foto z filmu Jan Roháč (1947).


Recenze týdne

Král Sobol aneb putování Mórice Beňovského

Historický román s parametry velkofilmu