logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

VOJENSKÉ MINIATURY

Aneb kdo si hraje, neválčí (?).

Zdá se mi, že sběratelé vojenských miniatur - či chcete-li cínových vojáčků - se dají rozdělit do tří hlavních skupin. Jedni sbírají historické exempláře, druzí se zajímají o moderní, podrobné miniatury a ti třetí jsou zaujati válečnými hrami, neboli kriegspiely. Každá z těchto skupin může vystopovat svůj původ až do starého Egypta, o příslovečném starém Řecku a Římu nemluvě; je ovšem krajně nepravděpodobné, že by běžný sběratel mohl získat exempláře starší než řekněme z 18. století. Nejstarší exempláře byly s největší pravděpodobností spíšpohřební předměty, než hračky. To se týká nálezů z Egypta, řecké a římské předměty už sloužily spíše k zábavě. Některé dochované miniatury představují gladiátory, jiné jezdce či legionáře. V některých středověkých rukopisech jsou vyobrazeny figurky rytířů na koních, připomínající loutky, které sloužily k imitaci turnajů. V 16. století se z těchto loutek vyvinuly dokonalé modely jízdních rytířů. Koníci byli obvykle dutí, ale figurky rytířů bývaly odlity z bronzu. S dochovanými exempláři se lze setkat v některých muzeích. Figurky podobného typu, ovšem podstatně mladší, lze nalézt i v Praze na Hradčanech. Miniatury vojáků se vyráběly z nejrůznějších materiálů - z lepenky, keramiky, dřeva, olova a v dobových inventářích jsou zmínky i o drahých kovech. O francouzském králi Ludvíkovi XIII. je známo, že vlastnil malou armádu miniatur, včetně válečných metacích strojů. Tuto sbírku obohatil dar jeho matky, obsahující 300 stříbrných vojáků. Také Ludvík XIV. měl podobnou miniaturní armádu, a později nařídil vyrobit cenný soubor i pro svého syna. Mnohé z těchto figur byly podle dochovaných údajů opatřeny mechanismy, které jim umožňovaly provádět určité vojenské manévry. V 17. století se již Německo těšilo pověsti tradičního výrobce modelových vojáků dobré kvality, a v 18. století se zde z toho řemesla stal kvetoucí průmysl. Většina ranných exemplářů byla hrubě opracovaných, postrádaly jemné podrobnosti a šlo většinou o tzv. plochý typ, tzn. pouze dvourozměrný, s naznačenými konturami. Forma byla ze dvou dílů břidlice, do kterých byly vyryty příslušné tvary. Dva díly se potom vzájemně spojily a dovnitř se nalila slitina cínu a olova. Bylo to, jak známo, v Norimberku, který již byl proslulý díky výrobě zbrojí, kde začal průmysl miniatur vzkvétat, a to pod vedením členů slavné Hilpertovy rodiny. Zakrátko již produkovali širokou škálu figurek, většinou ve velikosti 5 cm. Ranné exempláře byly vyráběny téměř z čistého cínu, avšak přestože měkký cín dovolovat kvalitní rytinu, figurky byly velmi jemné a tudíž náchylné k poškození. Tvrdost byla zvýšena přidáním olova a výsledkem byly figurky daleko pevnější. Mnoho ostatních výrobců, povzbuzených Hilpertovým úspěchem, začalo také vyrábět tyto ploché figurky a z 19. století se již dochovala celá řada příkladů této produkce. Téměř celá německá výroba sestávala z plochých figurek; bylo to pravděpodobně ve Francii, kde se začaly poprvé vyrábět v masovém manufakturním měřítku figurky trojrozměrné, tj. plastické. Je také velice pravděpodobné, že tento vývoj měla částečně na svědomí vojenská sláva císaře Napoleona. Tyto trojrozměrné figurky byly pevné a odlité s příměsí olova a antimonu. Byly vysoké přibližně 5 cm. Některé byly odlity z jednoho kusu, zatímco ostatní, ty kvalitnější, byly sestaveny z jednotlivých kusů - paží, hlavy, torsa, nohou a ostatního příslušenství. V Německu k významnější výrobě plastických figur došlo až mnohem později, ačkoliv některé manufaktury je vyráběly po léta. Jedna z nich, firma George Heyde z Drážďan, vyráběla ohromnou škálu figur, od starověkých až po modely indických vojáků z 20. století. \"\" Většina vojenských figurek prodávaných v Anglii byla po mnoho let dovážena z Německa a Francie, a není mnoho příkladů nějaké větší domácí produkce. Patrně tu však nějaké zdroje existovaly, nebo' začátkem 19. století byl jistý kapitán William Siborne pověřen sestavením přesného modelu bitvy u Waterloo, a jeho výsledný model, dokončený o nějakých dvacet let později, zahrnoval kolem 190 000 figurek velkých asi 12 mm. Okamžitě se dal do díla na ještě lepším modelu, ve kterém měly jeho figurky pohyblivé paže a množství detailních kusů výzbroje a výstroje. Dokonce i tento méně obří model obsahoval nějakých 3 000 kusů, a přestože to není jisté, zdá se, že Siborne vyrobil většinu figur sám. Vážným limitujícím faktorem ve výrobě plastických modelů byla jejich cena, nebot' množství spotřebovaného materiálu bylo značné. Průraz v tomto směru způsobili výrobci mechanických hraček. William Britain použil místo dražšího olova slitiny a v roce 1893 dokázal odlévat duté figurky, jejichž spotřeba kovu byla minimální. Snížení váhy a spotřeby materiálu tak mělo za následek levnější výrobek, který se ale vzhledem stále vyrovnal německým plastickým modelům. Naneštěstí šly tyto výrobky v Británii špatně na odbyt, až do té doby, než známý londýnský obchodní dům uspořádal ve svých prostorách ohromující výstavu. Ta zvedla vlnu zájmu a Wiliam Britain brzy vyráběl širokou škálu figur zpodobňujících nejrůznější rasy a armády. Dosáhl dokonce takového úspěchu, že své výrobky začal vyvážet i do Německa. Britské výrobky přirozeně především zobrazovaly známé britské pluky, Tělesnou gardu, skotský pluk The Black Watch atd. S rostoucí poptávkou se rozšiřoval i záběr, který posléze zahrnul Turky, Italy, Egypťany a Rakušany - vcelku přes stovku rozličných sestav. Brzy přišlo na řadu dělostřelectvo, tanky a podobná výzbroj. Úspěch samozřejmě podnítil řadu napodobovatelů kopírovat jeho vzory, takže od počátku tohoto století byly všechny jeho figury opatřeny nápisem, potvrzujícím jeho autorská práva. Většina britských modelových vojáčků byla prodávána v souborech v krabicích a dodnes lze v některých zastrčených starožitnostech nalézt důvěrně známé blýskavé červené lepenkové krabice. Duté figury často trpěly jednou vážnou vadou - byly dosti křehké a mnoho ulámaných údů bylo nahrazováno sirkami a podobně. Nástup plastiku však vyřešil tento problém a po druhé světové válce se mnoho výrobců po celé Evropě obrátilo k tomuto novému materiálu, který postupně vytlačil tradiční slitiny olova. Většina umělohmotných figurek je lehká, zdaleka ne tak křehká jako figurky kovové a má do značné míry propracované detaily. Mezi nimi najdeme i velice kvalitní a také drahé modely zbrojí a vojenské techniky, daleko nákladnější, než běžné komerční výrobky. Zajímavou inovací ve výrobě plastikových modelů je existence vyměnitelných částí, které umožňují, aby základní figura byla měněna různým sestavováním dílů. Pro milovníky co největší přesnosti, detailu a klasických materiálů existují speciální modely, které jsou normálně odlévané z různých slitin. Většinou mají výšku 54 mm, ačkoliv existují samozřejmě i jiná měřítka. Kvalita těchto figur je extrémně vysoká a detaily jsou pečlivě propracovány, ačkoliv se samozřejmě odlišují v závislosti na ceně. Jak známo, kolorované modely jsou v cizině značně drahé a tak je možné koupit nemalované patinované modely, které lze dokolorovat podle přiložených návodů. Prodávají se také soupravy na lití a veškeré příslušenství, o široké škále barev nemluvě. Existence tohoto hobby měla nepřímo za následek i vzrůst knižních titulů, týkajících se uniforem, výzbroje a výstroje, jakož i vývoje vojenské techniky. Tak zvané válečné hry jsou zvláštním odvětvím obliby vojenských modelů, které v posledních zhruba třiceti letech doznalo obrovského rozšíření. Původně se jednalo o hry s hrací kostkou, avšak stejnou roli jako náhodu tu hrála zkušenost a plánování soupeřů. Ačkoliv modely se pro simulaci bitev, tažení, či prostě pro výcvik používaly po staletí, válečné hry v dnešní podobě má patrně na svědomí H. G. Wells. V roce 1911 vydal knížečku nazvanou Hry na podlaze (Floor Games), po níž v roce 1913 následovala knížka Malé války (Small Wars). V obou knihách rozvinul myšlenku vytvořil "říši hraček", ve které by se simulovala dobrodružství a hrály příběhy. S nadšením a humorem obhajoval palbu z dětských kanónů proti armádám cínových vojáčků a vysvětloval, jak se jednotlivé bitvy vyvíjely, probíhaly a jak ta která strana vítězila. Jeho nakažlivé nadšení se šířilo vcelku pomalu, ale nikdy nezaniklo a po druhé světové válce doznalo obrovského rozmachu. Dnes by jen málo nadšenců připustilo, aby modely kanónů opravdu střílely na figurky vojáků. Přesto však existuje řada variant válečných her, ve kterých dochází i k poměrně realistickým simulacím na realisticky vymodelovaném terénu s vesnicemi, přírodními překážkami atd. Je ovšem pravda, že v poslední době je nejrozšířenějším typem papírová hrací plocha, po které se posunují papírové čtverečky symbolizující jednotlivé armády a druhy vojska. Postup určuje v zásadě hod kostkou, prvek náhody je ovšem limitován složitými pravidly, která udávají pro každou jednotku přesně určené faktory - bitevní, obranné, morální a jiné a jiné. Každá hra je opatřena poměrně složitým seznamem pravidel a většinou i popisem té které bitvy či tažení. Zájemci o tento druh vojenských miniatur pořádají pravidelné sjezdy a soutěže, vydávají své časopisy a je dostupná široká škála publikací, zabývajících se tímto fenoménem. U nás se tento typ her neuchytil a dnes je tak jako tak vytlačen válečnými hrami na počítačích. Vzhledem k tomu, že trojrozměrné kovové figurky vojáků jsou čím dál tím dražší, předpokládám, že se brzy i u nás rozšíří další odvětví této záliby, a to sběratelství papírových vystřihovacích figurek vojáků. Jejich výroba byla rozšířena jak v Německu, tak na území bývalého Rakousko-Uherska a řada příkladů této tvorby se dochovala i z produkce první Československé republiky. Také po válce vyšlo několik souborů papírových figurek, a to jak v nakladatelství Naše vojsko, tak nověji například v časopisech ABC a Militaria. Na západ od našich hranic patří již dnes starší exempláře papírového vojska mezi hledané starožitnosti a tak je pravděpodobné, že tento druh sběratelství zažije i u nás svou renesanci. ? Militaria, Elka Press

 
Datum: 31. 01. 2005 11:37:34 Autor: Dalibor
Předmět: dotaz
Chtek bych vedet jestli existuje nejaka stranka o sbirani papirovzch vojacku,snad to bude zajimat i ostatni ctenare,Kde se napriklad dostat ke starym vojackum z ABC atd.dekuji
Datum: 29. 06. 2006 15:20:27 Autor: b.krony
Předmět: "RE"
ABC mladých techniků a přírodovědců mívají v antikvariátech. Například v čísle 12 z r.1989 (ročník 33)jsou sedláci a vojáci ze selského povstání u Chlumce r.1775. Další jistě budou v jiných číslech.
Datum: 29. 06. 2006 22:49:54 Autor: b.krony
Předmět: "RE"
Na adrese www.iabc.cz je archiv novějších papírových modelů, mezi nimi i vojáků. Jde však o složitější vystřihovací a slepovací modely. Tyto přílohy časopisu ABC byly nazývány "déčka".
Datum: 06. 08. 2006 21:22:24 Autor: Kuba
Předmět: Cínoví vojáčci
Neví někdo kde se dají na internetu koupit cínoví vojáčci?
Datum: 13. 08. 2006 22:02:13 Autor: b.krony
Předmět: cínoví vojáčci
www.skoda-relief.cz www.flg.cz nemám vyzkoušené
Datum: 29. 08. 2006 09:14:19 Autor: b.krony
Předmět: výzva a dotaz
vidím, že nás tu moc není. kam posíláte své dotazy a objevy? zatím je nás tu, jak vidím, pár začátečníků. nevíte náhodou někdo něco o zámeckých a podobných gardách v okolí svého bydliště? Já vím o Schwarzenbergské g. v Č.Krumlově a o arcibiskupské g. v Kroměříži. Zajímá mě to nejzajímavější z jejich historie a co nejvíce o uniformách. Protože bydlíme na různých mistech, mohli bychom se navzájem doplňovat!
Datum: 02. 09. 2006 21:06:49 Autor: m.kroneisl
Předmět: RE;nasměrování na stránky s papírovými husity
Papírové husity lze nacházet prohledáváním i jinak zajímavých stránek www.feudum.cz věnovaným středověku. Domnívám se, že je občas vymění nebo přidají? Pro jistotu je občas prohlédnu.
Datum: 12. 09. 2006 21:41:14 Autor: Jirka
Předmět: cínoví vojáčci
Prodám cínové vojáčky i koně vše malované na cínu.Je to součást dědictví po předcích.Odhaduji 100 let staré.Tel.608962555
Datum: 14. 09. 2006 15:03:57 Autor: Antonín
Předmět: vystřihovánky husitů
Prosím o radu. Nemůžu nanajít papírové husity.
Datum: 14. 09. 2006 20:54:04 Autor: b.krony
Předmět: "RE"
Jde Vám zřejmě vystřihovánky na stránkách www.feudum.cz. Na hlavní stránce dáte "seznam rubrik" a v něm vyberete "dětem". Tam je všechny naleznete. Jen tak na okraj, jsou tam pro děti také omalovánky. Já sám ovšem nevystřihuji. Nejsem na to dosti šikovný a nemám, kde bych případná dioramata vystavoval. Domnívám se, že cínoví vojáčci se dají vystavovat i jednotlivě, ale papíroví si nedovedu představit jinak než v dioramatu. S pozdravem krony.
Datum: 20. 09. 2006 20:33:54 Autor: b.krony
Předmět: cínoví vojáčci
na www.cinovefigurky.cz jsou cínové figurky firmy TIN Praha. zdraví krony.
Datum: 15. 11. 2006 22:14:05 Autor: hagen
Předmět: cínoví vojáčci
Dobrý večer náhodou jsemnarazil na tuto stránku a na Váš dotaz na cínovévojáčky , vlastní velmi rozsáhlou sbírku po otci amám zájem ji rozprodat pokud máte o vojáčkyvážný aseriozní zájem napištenamůj e.mail Hagen.J@seznam.cz
Datum: 15. 11. 2006 22:18:57 Autor: Lukáš
Předmět: cínoví vojáčci
prosím můžeš mi říct jestli tvoje nabídka vojáčků stále platí ajaká jecenavojáka bez koněa vojáka na koni ?měl bych vážný zájem díky
Datum: 28. 12. 2006 17:27:31 Autor: Petr
Předmět: cínoví vojáčci
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli ješte máte cínové vojáčky. Chtěl bych vás poprosit, jestli by jste mi mohl poslat fotografie vašich cínových vojáčků a napsat cenu, za kolik by jste to prodali. Odepište prosím, děkuji. S pozdravem Petr Krystýnek.
Datum: 20. 10. 2007 14:48:47 Autor: Libor Michalec
Předmět: cínoví vojáčci
Dobrý den, jsem cínař a mimo jiné vyrábím i cínové vojáčky - repliky historických vzorů. K nahlédnutí jsou na www.cinarstvi.wz.cz, případné informace na libormichalec@seznam.cz. Měl bych zájem i o koupi dalších modelů k rozšíření sbírky.
Datum: 08. 09. 2008 01:43:44 Autor: Bob
Předmět: formičky
Nevíte někdo, kde se dají koupit min.dvoudílné (trojrozměrné)formičky na lití cínových vojáčků?
Datum: 12. 09. 2008 11:59:48 Autor: Redakce
Předmět: Husité
Vystřihovánky figurek husitů a křížáků, které nakreslil Mistr K. M. Toman, uveřejnil časopis ABC někdy před 20 lety. Asi budou těžko k sehnání, ale možná je má někdo ve sbírce. Jinak pro nabídku a poptávku po figurkách, jakož i po jiných militárních předmětech využijte zdejší rubriku INZERCE.
Datum: 22. 11. 2008 21:38:26 Autor: Petr
Předmět: Prusové
Prodám armádu cca 500 cínových vojáčků v měřítku 1:72 (cca 1,5 cm). Pruská armáda z napoleonských válek, po roce 1608. Pěchota, jízda, dělostřelectvo, velitelství. Perfektně nabarvené. V Praze možno vidět, případně nafotím. Cena 15000 Kč (cca 30 Kč/ks). Pište na ja.petr@volny.cz
Datum: 27. 02. 2009 14:56:01 Autor: Filip
Předmět: Formy na lití cínových vojáčků
Nevíte kde bych mohl sehnat formy na lití cínových vojáčků?
Datum: 15. 04. 2009 15:17:08 Autor: Milan
Předmět: formy na lití cínových vojáčků
Ano vím. Pokud máte zájem, napište mi na milansklenar.cz@seznam.cz
Datum: 06. 07. 2009 19:35:13 Autor: Petr
Předmět: husité
Mám z ABC -husity(bitva u Ustí nad Labem) -Jih proti Severu -Selské bouře 1775 -Bitva u Slavkova) -vojáci Ludvíka XV -Německá armáda 1939 -Ameriská armáda1945 -Anglická armáda1950 a vystřihovánku Husité z r.1889
Datum: 06. 07. 2009 19:39:30 Autor: Petr
Předmět: husité
ICQ - 599453594 -vyměním za jiné vystřihovánky vojáků z ABC(indiáni a kovbojové atd...) e-mail :burtoo@seznam.cz
Datum: 23. 07. 2009 22:14:51 Autor: Petr
Předmět: papírový vojáci ABC
Mám skoro vše z ABC co se týká vojáčků na vystřižení ba i z jiných časopisu-asi tak na rok vyastřihování a lepení. e-mail:Burtoo@seznam.cz
Datum: 03. 11. 2010 15:39:54 Autor: Monika
Předmět: formičky na hliněné vojáčky
Pánové, sháním nějakou publikaci o výrobě forem na odlití hliněných!!! vojáčků, nutně, prosím pomozte, je to pro tatínka, děkuji!monika.praha@seznam.cz
Datum: 28. 12. 2010 15:27:32 Autor: Paula
Předmět: vojácci
Kdo vyrobí z cínu celou rímskou armádu, radsi vestí velikosti ?!
Datum: 13. 04. 2011 20:46:33 Autor: Tomáš
Předmět: papirový vojáčci
muže někdo naskenovat papírové vojáčky husitu,římské legie Spartakus sedláci u Chlumce ,Turky a jiné zaplatím machto@seznam.cz
Datum: 16. 05. 2011 16:43:44 Autor: Pavel
Předmět: cínoví vojáčci
Mám větší množství cínových vojáčků barevných i stříbrných a rád bych je prodal,nebo vyměnil za mince,militarie ,starožitnosti a pod.Vojáci jsou z různého období. Od středověku až po 1 sv.válku. Kdo má zájem může se ozvat. Prodám levně. Od 10 kč za kus. /koně,zvířatka.indiáni a hlavně vojáci a děla, a pod. lasovicak@ seznam.cz
Datum: 05. 08. 2011 13:47:42 Autor: Ondra
Předmět: Cínový vojáčci
Prodám starožitnou sbírku cínový vojáčků, různé kusy (od indiánů až po římany,šermíře,němce z 1. světové války atd.), některé kusy jsou pozlacené... cena dohodou...tel.607875330
Datum: 09. 11. 2011 18:39:27 Autor: Martin
Předmět: jezdecke figurky
Narazil jsem na jezdecke figurky z napoleonskych valek od distributora firmy Lamps vyrobek je to od Čiňanu pro Italy je to dobrej dekor jestli nekdo mate nabidnete na mmoiler@seznam.cz diky
Datum: 10. 04. 2012 19:40:01 Autor: Petr Najman
Předmět: vojáčci z ABC
Mám všechny vojáčky na vystřižení které vyšli v ABC-husité,kovbojové,římany atd....seznam na žádost.Je možno zaslat supr sceny vše za 350-500,-Kč
Datum: 10. 04. 2012 19:40:59 Autor: Petr Najman
Předmět: vojáčci ABC
email:burtoo@seznam.cz
Datum: 09. 10. 2014 19:47:23 Autor: miloslav myslik
Předmět: miloslav.myslik@seznam.cz
Kde je možné koupi formu na odlévání cínových figurek )vojáku atd.
Datum: 04. 02. 2016 09:33:33 Autor: Radek
Předmět: Napoleon. kyrysník
Nabízím kvalitně sestavenou figurku jezdce na koni v měřítku 1/16.Jde o Napoleonského kyrysníka. Cena dohodou. Foto pošlu mailem. Mail: PragaLT38@seznam.cz
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Jako každoročně si 17. 7. připomínáme vyvraždění carské rodiny (1918). Na toto téma jsme přinesli řadu článků, stačí zadat do vyhledávače

Jako každoročně si 17. 7. připomínáme vyvraždění carské rodiny (1918). Na toto téma jsme přinesli řadu článků, stačí zadat do vyhledávače "vyvraždění carské rodiny".


Recenze týdne

Zavraždění carské rodiny

Dokumenty a vyšetřování. Přeložil Jan Kessler. S doslovem nakladatele.