Militaria.cz http://www.militaria.cz Tématický server z oboru vojenství cs-CZ Kořistní tahač Stalinec S-2 a polní kanon s.K 18 ráže 10,5 cm http://www.militaria.cz/cz/clanky/toluenove-opojeni-galerie/koristni-tahac-stalinec-s-2-a-polni-kanon-sk-1-raze-10-cm.html Mezi bahnem a mrazem  Do pozice http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/do-pozice.html Ukázka z knihy J. Waltera HLASY ODSTŘELOVAČŮ Záchrana Francouzů http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/zachrana-francouzu.html Ukázka z knihy V první linii - Armádní generál Petr Pavel Bitva u jezera Chasan http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/bitva-u-jezera-chasan.html Zatímco se v Evropě v létě 1938 schylovalo k vyvrcholení Sudetské krize, došlo zdánlivě stranou světového dění, na Dálném východě u jezera Chasan, k několikadennímu pohraničnímu konfliktu mezi SSSR a Japonskem. Sovětský svaz do něj neváhal nasadit desetitisíce vojáků i těžkou bojovou techniku. Polopásový ZiS-42 a PTK BS-3 ráže 100 mm http://www.militaria.cz/cz/clanky/toluenove-opojeni-galerie/polopasovy-zis-2-a-ptk-bs--raze-100-mm.html Na Lvov! Fitzroy Maclean: Výpravy na východ http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/fitzroy-maclean-vypravy-na-vychod.html Ukázka z knihy, první část Zlatá stezka, 2. kapitola Za zrcadkem. SIGVINAIS – románský meč http://www.militaria.cz/cz/clanky/zbrane-a-zbroj/sigvinais-romansky-mec.html Na státní svátek ČR byly 28. října 2022 otevřeny nové expozice Armádního muzea Žižkov. Komplex budov byl vybudován na přelomu 20. a 30. let 20. století a slavnostně otevřen v červenci 1932. V poválečných letech zde byla expozice prvního a druhého odboje. Muzeum prošlo mezi roky 2018–2022 náročnou generální rekonstrukcí. Nabízí reprezentativní expozice mapující vojenské dějiny českého území od nejstarších dob až po současnost. Najdeme zde po několika desítkách let i předměty, které byly původně vystaveny ve Schwarzeberském paláci na Hradčanech. Pro pamětníka bylo shledání se sbírkovými předměty po tak dlouhé době konečně opět přístupné zážitkem věru pohnutým. Jsou dokonce vystaveny i legendární modely husitského vozu a metacího stroje, jejichž autorem byl odborný pracovník muzea pplk. Eduard Wagner, jenž je širší odborné veřejnosti znám jako autor několika knih o chladných zbraních a dějinách válečnictví 15. a 17. století. Bližší informace o autorovi jsou zde: http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/za-plukovnikem-wagnerem.html V jedné z vitrín je vystaven také románským meč s nápisem SIGVINAIS na čepeli. Pan pplk. Wagner o této pozoruhodné zbrani napsal studii, která původně vyšla v 2. čísle Časopisu Národního muzea (1959) a později také v 1. čísle XIX. ročníku časopisu Zpravodaj Klubu vojenské historie (1989). Protože obě periodika jsou prakticky nedostupná, domnívám se, že nebude na škodu uveřejnit zmíněnou studii i na stránkách Militarie. -lk- Tahač Hanomag SS100 NH a trpasličí ponorka Biber http://www.militaria.cz/cz/clanky/toluenove-opojeni-galerie/tahac-hanomag-ss100-nh-a-trpaslici-ponorka-biber.html „Tak to je ten Biber, pane admirále.“  Jan Žižka. Zrod vojevůdce http://www.militaria.cz/cz/clanky/miscellanea/jan-zizka-zrod-vojevudce.html Filmová recenze Landwasserschlepper a Schwimwagen 166 http://www.militaria.cz/cz/clanky/toluenove-opojeni-galerie/landwasserschlepper-a-schwimwagen-1.html Poslední léto u Ladogy