logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Opevnění chorvatského města Ston

Působivé a dobře zachované

Ihned po získání poloostrova Pelješac v roce 1333 začali obyvatelé Dubrovníku budovat za účelem zabezpečení nově získaného území Velkou hradbu, která v délce 1200 metrů sahala až k pobřeží Stonského průlivu a k zátoce Mali Ston. Kronikáři té doby tvrdí, že její stavba trvala 18 měsíců a stále 12 000 dukátů.

Kromě základní hradební struktury doplňují opevnění Stonu ještě tři pevnosti (Veliki Kaštio, Koruna a Podzvizd), sedm půlkruhových bastionů (Sokolić a Arcimon ve Stonu, tři bašty ve  Velikem Kaštelu, bašty Podzvizda a Arcomon v Malim Stonu) a 41 věží (10 kruhových a 31 čtverhranných). Byly postaveny také čtyři předsunuté zdi (na východ a jihozápad od Stonu, jedna před Malim Stonem a jedna před Korunou) a vodní příkop, který se táhl podél západní, jižní a východní strany Stonu.

Opevnění Stonu představuje bezpochyby jeden z největších evropských stavebních podniků své doby; celková délka hradeb dosahuje 5 000 metrů. Komplexní obranný korpus Stonu se měnil v průběhu čtyř století v závislosti na úpravách terénu a vývoji zbraní. Jeho obranná role trvala až do začátku 19. století. Do dnešní doby přetrval jako architektonická a kulturní pamětihodnost.

Středověký Ston, pokud nahlížen v širším kontextu svých dvou urbanistických center (spojených nejenom fakticky Velkou hradbou, ale také svou funkcí) je výsledkem pokročilého stavebního plánu; domovní zástavbu protínají rovnoběžné a navzájem kolmé ulice. Plán schválila vláda Dubrovníku v roce 1335 a jeho dodatek v roce 1370. Tímto rozhodnutím se Ston zařadil mezi ideální evropská města. Není divu, že se vedle Dubrovníku stal jednou z nejnavštěvovanějších historických lokalit.

Překlad a foto -lk-

 

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 8. 11. 1620 bylo české stavovské protestantské vojsko poraženo v bitvě na Bílé hoře v Praze. Vlády v českých zemích se ujal katolík Ferdinand II. Štýrský.

Výročí: 8. 11. 1620 bylo české stavovské protestantské vojsko poraženo v bitvě na Bílé hoře v Praze. Vlády v českých zemích se ujal katolík Ferdinand II. Štýrský.


Recenze týdne

Státní převrat

Praktická příručka