logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Proč nemůže Koněvova socha v Bubenči zůstat

Uveřejňuji bez svolení autora, neb už koluje na Facebooku...

1. Původně uváděný důvod ? osvobození Prahy 9. května 1945 ? byl již dávno vyvrácen: protokol o kapitulaci německých vojsk v Praze podepsal generál Kutlvašr s gen.Toussaintem již 8. května odpoledne. Koněvova vojska tak vjížděla do Prahy již osvobozené.

2. Maršál Koněv na podzim 1956 velel sovětským vojskům při krvavém potlačení maďarského povstání - dva a půl tisíce obětí.

3. V letech 1961?62, jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně; se podílel na řešení Druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi.

4. Jeho role v roce 1968 zůstává nejasná ? podezření, že při své návštěvě v květnu vlastně zaštiťoval zpravodajskou přípravu srpnové invaze, se nedá doložit ani vyvrátit. Faktem zůstává, že členové jeho skupiny navštěvovali československé podniky, posádky a další instituce velmi intenzivně a všude zjišťovali informace pro případ invaze nanejvýš užitečné.

5. Naopak není nijak nejasná jeho role při bombardování Mladé Boleslavi den po válce, kdy pouze proto, aby zabránil německým oddílům v přesunu do americké zóny, nařídil svrhnout cca 50 tun bomb na město, kde všichni slavili štěstí, že přežili válku a sovětským letadlům nadšeně mávali. Během pár chvil zahynulo v Mladé Boleslavi přes 500 obětí, včetně několika skupin dětí, které si mohly po dlouhých letech strachu konečně hrát na ulicích.

6. Výše uvedená zvěrstva nelze nijak omlouvat poukazováním na to, že Koněv byl ?pouze voják?, který musel plnit rozkazy. Naopak, Koněv byl již od 30. let důležitou oporou bolševického režimu; od roku 1937 byl poslancem Nejvyššího sovětu, o dva roky později kandidátem ÚV KSSS, to vše díky osobní ochraně ministra obrany Vorošilova i díky tomu, že v době nejzběsilejších stalinských čistek donášel na své spolupracovníky i velitele, včetně Vasilevského a Žukova. V říjnu 1941 Koněv jako velitel Západního frontu naprosto selhal, jeho front byl u Vjazmy německými vojsky zcela zničen a jeho samého čekal trest smrti. Život mu zachránil Žukov, netuše, že na něj Koněv donášel?

7. V jednotkách maršála Koněva byly lidské ztráty asi 2,5x vyšší než průměrné ztráty Rudé armády jako takové, a to byly její lidské ztráty podstatně vyšší než v armádách civilzovaných zemí, především v důsledku naprosté neúcty k lidskému životu (dokumentované hláškou ruských velitelů ?Nas mnógo?), jakož i v důsledku mnohdy nesmyslných strategických i taktických chyb Stalina a jeho věrných.

8. Postavení sochy Koněva v žádném případě nelze vnímat jako výraz vděku Pražanů za osvobození v roce 1945: motiv vděku by mohl být brán v úvahu, kdyby byla socha vztyčena po válce, ještě třeba i v 50.letech. Jenže pomník je z roku 1980, tedy z doby, kdy o vděčnosti Sovětskému svazu nemohlo být ani zmínky. Socha z roku 1980 je tak jenom symbolem československé poroby vůči sovětskému impériu, symbolem sovětského imperiálního ?Tady je to naše?. Aktuální reakce ruské ambasády na jakékoli pokusy o řešení jsou jenom smutným důkazem, že současné Rusko zcela pokračuje v imperiálních praktikách expanzivního carského Ruska, pak Ruska bolševického, posléze bolševického Sovětského svazu.

Uveřejněno bez souhlasu autora, neb už koluje na sociálních sítích.

 
Datum: 01. 09. 2019 21:04:57 Autor: Mirek
Předmět: Proč nemůže Koněvova socha v Bubenči zůstat
Tak za 1/To, že bylo vyvráceno je jen teorie dnešních fangličkářů, protože podle plánů Schornera se mělo bojovat do 20.5.45 ( stažení vojsk na levý břeh Vltavy a Labe) což sověti svými akcemi zmařila( kotel u Halbe a Pražská operace) Holt dnešní fangličkáři jsou s historií na štíru 2/ O deset let později byl v podřízené funkci a plnil rozkazy 3/ Totéž platí i pro bod 3/ 4/Výborný argument, jeho role je nejasná a proto je vinen, to je už na obkládek 5/ Velitel frontu rozhoduje o bombardování jednoho města v týlu nepřítele, tak to je už další obkládek v řadě 6/Opět chtělo by si tohle tvrzení trošku oživit historickými fakty 7/ jako velitel obrněného vlaku se 60 maníky toho musel opravdu napáchat spoustu 8/Vděčnost by se měla přenášet přes generace, protože ti padlí a ranění padli za naše předky
Datum: 02. 09. 2019 17:16:28 Autor: QF17
Předmět: Plyvat na hrdiny a ničit pomníky
nechápu hysterii, která je kolem maršála Koněva a upírání nezratného faktu, že Česko-Slovensko osvobodila Rudá armáda společně s Rumuny. Je třeba si připomenout jak to bylo v hektickém čase 8. a 9. května 1945. + Se svým zachráncem a osudovým kolegou maršálem G. K. Žukovem dne 8. května 1945 Koněv přijal německou bezpodmínečnou kapitulaci. Jeho vojska poté vyrazila na pomoc Pražskému povstání, V rámci tzv. Pražské operace Koněvův 1. ukrajinský front osvobodil severní, střední a východní Čechy a jako první spojenecká armáda se dostal v květnu 1945 do Prahy. Při bojích přímo v Praze a v jejím nejbližším okolí s německými jednotkami, především s Waffen-SS, včetně tankové divize SS ?Das Reich?, které pokračovaly v odporu a v masakrech civilistů, padlo 692 sovětských (Koněvových) vojáků. Z jeho pozdějšího života je zaznamenáníhodné například i to, že v si roce 1970 nepřijel do Československa pro titul hrdiny ČSSR, který mu udělila Husákova normalizační vláda. Podle českého vojenského historika Jiřího Fidlera ?možná šlo o šok z okupace Československa.? Abychom doplnili i celkový kontext, na který se nyní často (záměrně?) zapomíná: Rudá armáda celkově bojovala na československém území 235 dní ? od 20. září 1944 do 11. května 1945. Svou osvobozeneckou misi zahájila na podzim 1944 těžkými boji v Karpatech a vítězně ji ukončila na jaře 1945 v Praze.
Datum: 10. 09. 2019 13:19:21 Autor: misustov
Předmět: Koněv 1
MARŠÁL KONĚV Nacistický Sondergericht se usnesl, že jmenovaný je podezřelý, protože by mohl pomáhat svému bratrovi, který jako padákový agent seskočil z anglického letadla na území protektorátu Čechy a Morava a proto se odsuzuje k trestu smrti. V jiném časovém období v jedné pražské čtvrti se radnice usnesla následovně: jistý maršál je podezřelý, že při své návštěvě v květnu 1968 zaštiťoval zpravodajskou přípravu srpnové invaze, toto se se nedá doložit ani vyvrátit a proto jeho socha bude prodána do šmelcu. Do třetice jakýsi ruský ministr mezi tyto dvě reálné kauzy vložil rovnítko a toto neměl dělat, lepšolidé z jedné čtvrti v Praglu v rámci odvetných opatření, podle zásady Recht, oder Unrecht, ales für Vaterland , rozhodli, za bojového jekotu: ?Co si to dovolují, jak dlouho si to necháme líbit ? že sesadí prezidenta republiky, který nebyl zvolen parlamentní chuntou na záchodě, ale celým národem. Tímto činem ukáží světu, kdo je tady pánem. Radim Špaček nám ve svém pamfletu sdělil, proč nemůže Koněvova socha v Bubenči zůstat, k tomuto mám několik poznámek, tedy: K bodu 2 pamfletu- Likvidace maďarského povstání je snad záležitosti Maďarska, nikoli jakési vykřičené pražské čtvrti, Američané ve Vietnamu zavraždili 1000×více ( dva miliony) lidí a pamfletu autor neprojevil ani náznak soucitu, v MI-LAI byly ženy před zavražděním znásilněny, tresty byly symbolické. K bodu 3 pamfletu výstavba berlínské zdi, zde se nemohu vyjadřovat, protože není doloženo, zda maršál míchal maltu, nebo vyzdíval, nebo dělal políra. K ostatním bodům se kvalifikovaně vyjádřili pánové Mirek a QF17. Stojí za povšimnutí informace, že Koněv donášel na Žukova, je ale otázka, jak je takové donášení chápáno, jako příklad lze uvést sedmdesátá léta minulého století, v jednom průmyslovém podniku se dostavil nestraník Sýkorka na personální oddělení a oznámil, že komunista Juřina říkal, že televizní pořad ?pět u číše vína? ve kterém vysocí straničtí činitelé vysvětlovali politiku KSČ by se měl nazývat ?pět čur..ů u burčáku? . Toto je příklad klasického donášení, z důvodu znemožnění spolupracovníka. V Rusku byla situace neadekvátní, tam šéf NKVD Ježov roku 1937 vystřílel důstojnický sbor Rudé armády, nejednalo se o nějaké svobodníky, desátníky, ale generalitu, Stalin, když mu došlo, že se SSSR řítí do katastrofy a Rudá armáda se v dohledné době může střetnout s nejlépe na svou dobu vyzbrojenou a vycvičenou armádou světa, se snažil situaci napravovat, nejprve zlikvidoval a následně zastřelil primitivního Ježova, kterého nahradil inteligentním a pro protivníky nebezpečnějším Beriou. Hlavním úkolem potom byla obnova velitelského sboru, jeho snahou bylo, aby tato velitelská místa neobsazovali kariéristé, ale ?lidé od fochu?. Při výběru se řídil intuici vytrénovanou povoláním ?horský lupič? jeho volby nebyly kriticky špatné. Taťka Stalin, když se díval z okna své rezidence mohl pozorovat, jak se po nádvoří Kremlu šourá Koněv, písknul, na něj, Koněv přiběhnul, Stalin mu podal ruku, nalil dva staklany vodky, napěchoval si svoji dýmku oblíbeným tabákem značky Kazbek, spokojeně zabafal a začal se ptát: ?Žukov je všeobecně znám, že ovládá taktiku a operační plánování, domníváš se, Ivane Stěpanoviči, že by zvládnul velení i na strategické úrovni? Že je Žukov schopny vést útočné operace je známo, je schopen vést boj na zdrženou, domníváš se, že je Žukov schopen ubránit pro Sovětský svaz životně důležitý Leningrad před útokem Anglie, Francie, nebo Německa?? Podobné otázky mohl klást taťka Stalin nejenom Koněvovi ale i Žukovovi. Lze jednoznačně konstatovat, že takový dialog není donášení ale konzultace. K bodu 6 pamfletu, V červnu 1941 SSSR napadla nejlepší armáda světa, když Hitler na podzim 1941 nařídil, že prioritně má být dobita Moskva, nastalo velké převeleování a doplňování svazků, v průběhu bojů dorazily Žukovem povolané nové, neopotřebované jednotky ze Sibiře, na druhé straně wermacht dislokoval na směr Moskva vybrané nejlepší jednotky nejlepší armády světa, včetně elitní Panzerdivizion SS Das Reich. Koněvova, Devátá armáda tento nápor nemohla unést a byla zničena. Žukov k tomu prohlásil: Neúspěch může postihnout i génia. Ale plýtvat zkušenými veliteli když nepřítel stojí před branami hlavního města, není rozumné. Koněv se stal zástupcem Žukova a krátce na to velitelem kalininského frontu. Absolvoval nejtěžší existující typy bitev ? v obklíčení a probití se z obklíčení. Oblasti Rževu, Vjazmy byly nástupišti k útoku na Moskvu, jednalo se o existenci Ruska. Jaký osud čekal jeho obyvatele, se může čtenář dočíst v knize ?Adolf Hitler ? Mein Kampf?. Podle nepřátelských medií [nacistických a dnes ?demokratických?] šel od porážky k porážce až do Berlina. Maršál Koněv se vskutku, a to při své poslední bojové operaci dopustil tragické chyby na operační úrovni, protože, když slyšel zoufalé prosby pražského rozhlasu, aby Rudá armáda pomohla, měl vypnout rádio (myšlemo ironicky). Rovněž Stalin, kdyby se zastavil na sovětské hranici z roku 1941 a uzavřel separátní, mír mohl ušetřit statisíce, nebo miliony sovětských životů, bolševizmus by nezamořil Evropu, německé sily by se převelely na západ. K bodu 7 pamfletu. Je úsměvné, když osoba, která v životě neudělala jediný přískok, hodnotí nesmyslné strategické i taktické chyby Stalina, navíc je zde diskuse nikoli o Stalinovi, ale o Koněvovi. Text: ztráty Rudé armády jako takové, a to byly její lidské ztráty podstatně vyšší než v armádách civilizovaných zemí, především v důsledku naprosté neúcty k lidskému životu, co na to - že Americká úcta k lidskému životu je demonstrována decimaci obyvatel severoamerického kontinentu, rovněž o tom mohou vyprávět Vietnamci. Američané mají ale podíl na vítězství nad nacizmem, v pořadí nasazení jsou na třetím místě (Skorzeny tvrdí, že byly mizerní vojáci) a v logistice na prvním místě, civilizovaná západní Evropa má podíl na boji proti nacizmu zanedbatelný, lidské ztráty Belgie, Lucemburku, Holandska, Dánska nebyly nižší z důvodu naprosté úcty k lidskému životu, ale z důvodu zbabělosti, zde se krom jedinců nebojovalo, v těchto státech při přepadu Německem bylo vystřeleno méně patronů, než v ČSR za mnichovské krize. Co se týká úcty k lidskému životu, co to je? Úctu k lidskému životu vskutku mají liberální demokrati, ale vlastnímu. Prokazuji generálporučíkovi Emilu Bočkovi úctu jako osobě, nikoliv jeho životu úctu hlasitým, zdvořilým pozdravem. Při bohoslužbách v kostele pozdravím nejbližší zbožné osoby slovy ?Pokoj Tobě?, nikoli pokoj tvému životu. Predátor je také člověk, jeho pravděpodobná oběť jemu musí věnovat nikoli úctu, ale maximální pozornost a připravenost, aby se nestala jeho kořisti. Tedy úcta k lidskému životu je hovadina, která vznikla v hlavě nějakého ilumináta. V suverénním Československu byl řešen problém vojenské cti vojenskou přísahou text této přísahy podepsal TGM, o žádné iracionální úctě k lidskému životu tam není zmínka. Možná odvetná opatření. Ať se nám to líbí, nebo ne Rusko je velmoc a urážky se nezapomínají, ani po staletích. Nikdy neříkejme, že nikdy nebudeme Rusko potřebovat. Naši pochybní spojenci a vládci nás ve vhodném okamžiku zradí tak jako v minulosti, jenom USA se dvakrát postaraly o vznik vítězného února, v roce 1968 věděli, že budeme přepadeni a nás ani nevarovali. Západní demokracie mají koloniální zkušenosti, které praktikuji na nás, překáží jim však pan prezident Zeman, proto se jej potřebují zbavit , jedna z těchto nepřátelských akcí je provokace okolo sochy sovětského maršála.
Datum: 10. 09. 2019 16:38:29 Autor: Misustov
Předmět: Koněv II
Nacistický Sondergericht se usnesl, že jmenovaný je podezřelý, protože by mohl pomáhat svému bratrovi, který jako padákový agent seskočil z anglického letadla na území protektorátu Čechy a Morava a proto se odsuzuje k trestu smrti. V jiném časovém období v jedné pražské čtvrti se radnice usnesla následovně: jistý maršál je podezřelý, že při své návštěvě v květnu 1968 zaštiťoval zpravodajskou přípravu srpnové invaze, toto se se nedá doložit ani vyvrátit a proto jeho socha bude prodána do šmelcu. Do třetice jakýsi ruský ministr mezi tyto dvě reálné kauzy vložil rovnítko a toto neměl dělat, lepšolidé z jedné čtvrti v Praglu v rámci odvetných opatření, podle zásady Recht, oder Unrecht, ales für Vaterland,[ Právo, nebo bezpráví, vše pro vlast.] rozhodli, za bojového jekotu: ?Co si to dovolují, jak dlouho si to necháme líbit? [Praha 6 naštěstí jadernou zbraň nevlastni] že sesadí prezidenta republiky, který nebyl zvolen parlamentní chuntou na záchodě, ale celým národem. Tímto činem ukáží světu, kdo je tady pánem. Radim Špaček nám ve svém pamfletu sdělil, proč nemůže Koněvova socha v Bubenči zůstat, k tomuto mám několik poznámek, tedy: K bodu 2 pamfletu- Likvidace maďarského povstání je snad záležitosti Maďarska, nikoli jakési vykřičené pražské čtvrti, Američané ve Vietnamu zavraždili 1000×více ( dva miliony) lidí a pamfletu autor neprojevil ani náznak soucitu, v MI-LAI byly ženy před zavražděním znásilněny, tresty byly symbolické. K bodu 3 pamfletu výstavba berlínské zdi, zde se nemohu vyjadřovat, protože není doloženo, zda maršál míchal maltu, nebo vyzdíval, nebo dělal políra. K ostatním bodům se kvalifikovaně vyjádřili pánové Mirek a QF17. Stojí za povšimnutí informace, že Koněv donášel na Žukova, je ale otázka, jak je takové donášení chápáno, jako příklad lze uvést sedmdesátá léta minulého století, v jednom průmyslovém podniku se dostavil nestraník Sýkorka na personální oddělení a oznámil, že komunista Juřina říkal, že  televizní pořad ?pět u číše vína? ve kterém vysocí straničtí činitelé vysvětlovali politiku KSČ by se měl nazývat ?pět čur..ů u burčáku?[ Vulgarní, ale autentický text]. Toto je příklad klasického donášení, z důvodu znemožnění spolupracovníka. V Rusku byla situace neadekvátní, tam šéf NKVD Ježov roku 1937 vystřílel důstojnický sbor Rudé armády, nejednalo se o nějaké svobodníky, desátníky, ale generalitu, Stalin, když mu došlo, že se SSSR řítí do katastrofy a Rudá armáda se v dohledné době může střetnout s nejlépe na svou dobu vyzbrojenou a vycvičenou armádou světa, se snažil situaci napravovat, nejprve zlikvidoval a následně zastřelil primitivního Ježova, kterého nahradil inteligentním a pro protivníky nebezpečnějším Beriou. Hlavním úkolem potom byla obnova velitelského sboru, jeho snahou bylo, aby tato velitelská místa neobsazovali kariéristé, ale ?lidé od fochu?. Při výběru se řídil intuici vytrénovanou povoláním ?horský lupič? jeho volby nebyly kriticky špatné. Taťka Stalin, když se díval z okna své rezidence mohl pozorovat, jak se po nádvoří Kremlu šourá Koněv, písknul, na něj, Koněv přiběhnul, Stalin mu podal ruku, nalil dva staklany vodky, napěchoval si svoji dýmku oblíbeným tabákem značky Kazbek, spokojeně zabafal a začal se ptát: ?Žukov je všeobecně znám, že ovládá taktiku a operační plánování, domníváš se, Ivane Stěpanoviči, že by zvládnul velení i na strategické úrovni? Že je Žukov schopny vést útočné operace je známo, je schopen vést boj na zdrženou, domníváš se, že je Žukov schopen ubránit pro Sovětský svaz životně důležitý Leningrad před útokem Anglie, Francie, nebo Německa?? Podobné otázky mohl klást taťka Stalin nejenom Koněvovi ale i Žukovovi. Lze jednoznačně konstatovat, že takový dialog není donášení ale konzultace. K bodu 6 pamfletu, V červnu 1941 SSSR napadla nejlepší armáda světa, když Hitler na podzim 1941 nařídil, že prioritně má být dobita Moskva, nastalo velké převeleování a doplňování svazků, v průběhu bojů dorazily Žukovem povolané nové, neopotřebované jednotky ze Sibiře, na druhé straně wermacht dislokoval na směr Moskva vybrané nejlepší jednotky nejlepší armády světa, včetně elitní Panzerdivizion SS Das Reich. Koněvova, Devátá armáda tento nápor nemohla unést a byla zničena. Žukov k tomu prohlásil: Neúspěch může postihnout i génia. Ale plýtvat zkušenými veliteli když nepřítel stojí před branami hlavního města, není rozumné. Koněv se stal zástupcem Žukova a krátce na to velitelem kalininského frontu. Absolvoval nejtěžší existující typy bitev ? v obklíčení a probití se z obklíčení. Oblasti Rževu, Vjazmy byly nástupišti k útoku na Moskvu, jednalo se o existenci Ruska. Jaký osud čekal jeho obyvatele, se může čtenář dočíst v knize ?Adolf Hitler ? Mein Kampf?. Podle nepřátelských medií [nacistických a dnes ?demokratických?] šel od porážky k porážce až do Berlina. Maršál Koněv se vskutku, a to při své poslední bojové operaci dopustil tragické chyby na operační úrovni, protože, když slyšel zoufalé prosby pražského rozhlasu, aby Rudá armáda pomohla, měl vypnout rádio (myšlemo ironicky). Rovněž Stalin, kdyby se zastavil na sovětské hranici z roku 1941 a uzavřel separátní, mír mohl ušetřit statisíce, nebo miliony sovětských životů, bolševizmus by nezamořil Evropu, německé sily by se převelely na západ. K bodu 7 pamfletu. Je úsměvné, když osoba, která v životě neudělala jediný přískok, hodnotí nesmyslné strategické i taktické chyby Stalina, navíc je zde diskuse nikoli o Stalinovi, ale o Koněvovi. Text: ztráty Rudé armády jako takové, a to byly její lidské ztráty podstatně vyšší než v armádách civilizovaných zemí, především v důsledku naprosté neúcty k lidskému životu, co na to - že Americká úcta k lidskému životu je demonstrována decimaci obyvatel severoamerického kontinentu, rovněž o tom mohou vyprávět Vietnamci. Američané mají ale podíl na vítězství nad nacizmem, v pořadí nasazení jsou na třetím místě (Skorzeny tvrdí, že byly mizerní vojáci) a v logistice na prvním místě, civilizovaná západní Evropa má podíl na boji proti nacizmu zanedbatelný, lidské ztráty Belgie, Lucemburku, Holandska, Dánska nebyly nižší z důvodu naprosté úcty k lidskému životu, ale z důvodu zbabělosti, zde se krom jedinců nebojovalo, v těchto státech při přepadu Německem bylo vystřeleno méně patronů, než v ČSR za mnichovské krize. Co se týká úcty k lidskému životu, co to je? Úctu k lidskému životu vskutku mají liberální demokrati, ale vlastnímu. Prokazuji generálporučíkovi Emilu Bočkovi úctu jako osobě, nikoliv jeho životu úctu hlasitým, zdvořilým pozdravem. Při bohoslužbách v kostele pozdravím nejbližší zbožné osoby slovy ?Pokoj Tobě?, nikoli pokoj tvému životu. Predátor je také člověk, jeho pravděpodobná oběť jemu musí věnovat nikoli úctu, ale maximální pozornost a připravenost, aby se nestala jeho kořisti. Tedy úcta k lidskému životu je hovadina, která vznikla v hlavě nějakého ilumináta. V suverénním Československu byl řešen problém vojenské cti vojenskou přísahou1) text této přísahy podepsal TGM, o žádné iracionální úctě k lidskému životu tam není zmínka. Možná odvetná opatření. Ať se nám to líbí, nebo ne Rusko je velmoc a urážky se nezapomínají, ani po staletích. Nikdy neříkejme, že nikdy nebudeme Rusko potřebovat. Naši pochybní spojenci a vládci nás ve vhodném okamžiku zradí tak jako v minulosti, jenom USA se dvakrát postaraly o vznik vítězného února, v roce 1968 věděli, že budeme přepadeni a nás ani nevarovali. Západní demokracie mají koloniální zkušenosti, které praktikuji na nás, překáží jim však pan prezident Zeman, proto se jej potřebují zbavit,2) jedna z těchto nepřátelských akcí je provokace okolo sochy sovětského maršála. 1) Přísaha čs. Vojska "Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme. 2) Foldyna:    V České republice probíhá pokus o státní převrat.  Skupina senátorů dokázala v Senátu prosadit ústavní žalobu na prezidenta republiky. Stávající situace je následující:  Máme zde Miloše Zemana, který špatně chodí, kouří, pije alkohol a občas mluví sprostě. Zeman nikdy příliš nemluvil Rusům, Číňanům, nebo třeba Papuáncům do toho, jak mají žít, protože se staral především o to, jak budou žít Češi. Zeman (mimo jiné) napřed vyhrál jedny prezidentské volby a pak vyhrál ještě další prezidentské volby. Pokud vycházíme z předpokladu, že se tak nestalo proto, že by byl mladý a krásný, tak se jeho vítězství nedá vysvětlit jinak, než že vyhrál především díky svým politickým postojům.  Pak zde máme několik politiků, kteří nekouří, nepijí alkohol, mluví jako Mirek Dušín, ale dokonce taky umí běhat, točit se kolem své osy a neupadnout, stahovat králíka, svlékat se do půl těla a při tom křičet a taky spousty dalších věcí, které Miloš Zeman neumí. Tito politici také vědí lépe než Rusové, co je dobré pro Rusy, lépe než Číňané, co je dobré pro Číňany a lépe než Papuánci, co je dobré pro Papuánce. Protože však nevyhráli žádné prezidentské volby, i když strašně moc chtěli, tak zřejmě dost dobře nevědí, co je dobré pro Čechy. Pokud totiž vycházíme z předpokladu, že nejsou ještě starší a ještě škaredší než Zeman, tak se jejich prohra nedá vysvětlit jinak, než že prohráli kvůli svým politickým postojům. Někteří z těchto poražených pak, jako cenu útěchy, ?vyfasovali? senátorské křeslo, ale tím jejich touha po prezidentování nezmizela. Pro zjednodušení, těmto politikům budeme říkat ?Klub poražených?.  Zeman dělá politiku, jakou slíbil svým voličům, což v praxi znamená, že dělá to, co považuje za nejlepší z hlediska českých národních zájmů. Tento pojem onen ?klub poražených? ne že jen nepoužívá, ale nesnáší.   Klub poražených také dělá politiku, kterou slíbil svým voličům, což v praxi znamená, že okopává kotníky Zemanovi, a protože Zeman jmenoval premiérem Babiše, tak i Babišovi. Kromě toho je pracovní náplní Klubu poražených už jen udílení rad Rusům, Číňanům, či třeba Papuáncům, jak mají žít. Klub poražených tvrdí, že české národní zájmy neexistují, jelikož je nová doba, ve které jsou pouze zájmy evropské, které však Klub poražených zaměňuje za zájmy unijních papalášů. A tak Klub poražených proto dělá to, co považuje za nejlepší z hlediska zájmů unijních papalášů... Zastupování zájmů bruselských papalášů možná je, možná není, legitimní činností pro českého politika, ale to nyní nechme stranou. Hlavní téma je jiné.  Klub poražených má problém. Velký problém. Ve volbách získal méně hlasů než Zeman a ještě mnohem méně, než Zeman s Babišem dohromady. Nejhorší ale je, že političtí souputníci Klubu poražených v příštích sněmovních volbách nejspíš nebudou schopni porazit Andreje Babiše zas, a jako by to nestačilo, tak se část z nich nejspíš vůbec nedostane do Sněmovny. A aby toho nebylo málo, tak Miloš Zeman je navíc ještě tak drzý, že dělá (tak, jak slíbil svým voličům) politiku podle Miloše Zemana a nikoli podle Klubu poražených. To vše členy a sympatizanty Klubu poražených staví do svízelné situace. Klub poražených by totiž nesmírně r á d vládl. Jednak proto, že už dlouhá léta nevládl (někteří z klubu dokonce nikdy) a stýská se mu po tom, a jednak proto, že se k vládnutí cítí být jaksi vyvolen (že by byla opět na scéně stará, dobrá ?Prozřetelnost??). Jenže voliči, ti lumpové a burani, o jeho vládnutí nestojí.  Zeman, ten lump a buran, se nechce řídit jeho přáními a ke vší té hrůze nic nenasvědčuje tomu, že by se na situaci mělo v dohledné době něco změnit. Ani import nových voličů nejde tak rychle, jak by si Klub poražených představoval, protože jej Salvini, Orbán a další podobní lumpové a burani komplikují. Moc špatná situace, opravdu moc špatná pro ?vyvolené?... Jak s ní tedy, ve jménu pravdy a lásky, naložit? Klub poražených přišel s poměrně jednoduchou úvahou a následným řešením: pokud nedokáži uspět ve volné soutěži politických názorů a nechci své názory měnit, tak jediná možnost, která zbývá, je odstranit své politické protivníky jinak, než prostřednictvím volné soutěže politických názorů. A právě toho jsme již od jara svědky, dnes je jen další pokračování a další díly přijdou na podzim.  K odstranění ANO mají sloužit demonstrace zlomku (cca 1/40) voličů, prezentované médii (zejména ?veřejnoprávními?) jako vzedmutí celonárodního odporu, kombinované s bonzováním na Andreje Babiše u bruselské vrchnosti. V případě Miloše Zemana ale demonstrace nezaberou (Zeman hysterické výpady proti sobě miluje) a protože se Klubu poražených nepodařilo najít ani něco, co by stálo za bonz do Bruselu, tak zbývá jediný, alespoň teoreticky uskutečnitelný plán, jak Zemana, a nakonec nakonec snad i Babiše, odstranit. Tím je podat ústavní žalobu a na podzimních demonstracích sympatizantům Klubu poražených strčit do ruky transparenty typu ?Nechceme trestně stíhaného premiéra jmenovaného obžalovaným prezidentem?, od čehož je už jen krůček k tvrdší variantě ?Pryč s vládou zločinců?.  Hesla jsou to jistě hezká a osobní tlak na Andreje Babiše se jejich používáním nejspíš opravdu zvýší. Skutečný problém Klubu poražených, a to fakt, že trestně stíhaný premiér a obžalovaný prezident mají u voličů neporovnatelně větší podporu než Klub poražených, však bude přetrvávat dál. Většina českých voličů, těch lumpů a buranů, totiž i nadále zůstane toho názoru, že by se čeští politici měli starat o to, jak budou žít Češi a nikoli, jak budou žít Rusové, Číňané, nebo třeba Papuánci.  Nesmíme pochopitelně zapomenout ani na dvě politické strany, které sice nepatří do tvrdého jádra souputníků Klubu poražených, ale dnes s ním kooperují. Nečiní tak z přátelství a sympatií, ale proto, že usilují o jeho zbývající voliče, u nichž se dá předpokládat, že vzhledem ke klesajícím volebním preferencím Klubu poražených, hledají na volebním trhu alternativní nabídku. Snaha přilákat tuto skupinu voličů dovedla českou politickou scénu do stavu, ve kterém, kdybychom se měli řídit pouze podle vytištěných vyjádření, nejsme u předsedů hned několika parlamentních stran schopni určit, které že to straně pan předseda vlastně předsedá. Snad nejmarkantnější a zároveň nejabsurdnější, je toto ideové splynutí v případě právě u stran, kdy jedna je politickou sekcí ultralevicových revolucionářů a násilníků z Antifa a druhá stranou, která se kdysi dávno, v době kdy jí předsedal jeden z bývalých prezidentů, hlásila ke konzervativismu?  Pokud by ústavní žaloba byla namířena pouze proti jednomu kroku prezidenta Zemana, např. v souvislosti s peripetiemi kolem (ne)odvolání ministra Staňka, tak by se nedalo nic namítat. V situaci, kdy zúčastněné strany jakéhokoli sporu vykládají zákon odlišně, tak je požadavek, aby spor rozhodl soud, zcela na místě. To však není případ ústavní žaloby Klubu poražených. Ta, snad s výjimkou kladení (některých) věnců, napadá prakticky veškeré politické konání prezidenta, tedy napadá přesně to, co prezident slíbil svým voličům a to, proč zvolili do funkce právě jeho a nikoli reprezentanty Klubu poražených.  Jestliže vezmeme v úvahu text žaloby, její cíle (odvolání prezidenta a zvýšení tlaku na odstoupení premiéra) a její načasování (k poznání, že ?prezident Zeman soustavně porušuje Ústavu už od roku 2013? dospěl Klub poražených, zřejmě jakýmsi náhlým prozřením, právě v půlce roku 2019, tedy v době, kdy se začaly ?spontánně? organizovat demonstrace proti politické reprezentaci, jejíž legitimita se opírá o výsledek voleb) tak je zřejmé, že se v ČR někdo pokouší zcela zásadním způsobem změnit rozložení politické moci, aniž by se však obtěžoval zeptat voličů, zda s tím souhlasí. Jinými slovy; v ČR probíhá dobře organizovaný a velice sofistikovaný pokus o státní převrat. V tom případě nám všem nezbývá než doufat, že, pokud parafrázuji slavná slova Winstona Churchilla, ?vůle voliče nebude shledána příliš lehkou.? V opačném případě totiž zpravidla nakonec teče krev.  PS. Od roku 1989 asi nebyly závažnější důvody pro svolání Bezpečností rady státu, než jsou právě nyní.
Datum: 17. 09. 2019 18:36:29 Autor: Karel B.
Předmět: Názor
Socha maršála Koněva je pro Rusko odkaz na druhou světovou mimořádně důležitý.Je to jediný hrdinský mýtus,ke kterému se ruský stát upíná,neboť nemá žádný jiný pozitivní příběh,který by nabídl.Mytologie boje proti nacismu používá Rusko jako výklad dějin a omlouvá tím současné zbrojení a pomáhá získat podporu pro expanzi.Všichni kritici,jsou pak Ruskem,ale ji českými pro ruskými trolly označování jako fašisté,kteří zpochybňují obraz úspěšného boje proti fašismu.A tak se ptám jestli je "Velká vlastenecká" v Rusku dnes ještě ve velké úctě,tak jak je možné že k tomu patří i kult uctívání diktátorů a zločinců,jako byl Stalin. Myslím si,že Praha si zaslouží památník všem obětem 2.světové války,všem padlým,umučeným,znásilněným a zmrzačeným.Všem,kteří byli zmanipulování,donuceni aby se šli navzájem vraždit pod hesly komunistické nebo fašistické totality.Strůjci a vůdci těchto totalit si žádný pomník nezaslouží,natož aby byli symbolem čehokoli. A pokud má stát Koněvův pomník v Praze,měl by stát na ruském vojenském pohřebišti na Olšanech,kde by střežil věčný klid vojáků,kteří pod jeho velením padli na území ČSR.A ne v Praze 6,kde jen provokuje a ukazuje jak armáda,které byl členem v srpnu 1968 na 21.roků okupovala ČSSR. Závěrem jen tolik. Kdo si dnes vzpomene na osoby,kteří v roce 1683,pomáhali zachránit Vídeň,ale i celou Evropu před tureckým vpádem (polský král Jana III. Sobieský, hrabě Starhemberg a český šlechtic Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic).A tak to jednou dopadne i s maršálem Koněvem.Jj, někteří Češi jsou tak zvyklí poklonkovat, že jim ani nevadí, že se jedná o sochu.
Datum: 18. 09. 2019 12:50:30 Autor: QF17
Předmět: Karle, jste šašek
O co je menší podíl válečného zločince W.S. Churchilla na nevinném povraždění milionů Indů, Iránců, Afghanystánců vůči Stalinovi? Jeden milion Indovů přesto ve 2. válce položilo život za Anglii, která měla na svědomí hladomor v Indii. Přesně, žádný pomník s Churchillem u nás nemá co pohledávat-Mnichovská zrada se neodpouští. Zabíjení v zájmu demokracie nesmíme tolerovat a tak musíme odsoudit rovněž USA, Francii, Anglii a další totalitní systémy.
Datum: 19. 09. 2019 11:37:01 Autor: Karel B.
Předmět: Šašek
Pane QF 17,hlavně si mě nepleťte s dnešním Hradním šaškem-s tím se nekamarádím.Jinak se ptám jste ještě schopen slušně diskutovat s někým,kdo má odlišný názor???Pokud nejste schopen pochopit,že můžu mít i svůj vlastní svobodný postoj tak si musíte uvědomit,že už nežijeme v v době ?Normalizace?kdy byli lidé za své názory vyhazování s práce a ze škol a pod.Z diskuse s Vámi je vidět, že 40 let morální devastace některým jedincům skutečně zatemnilo mozek a už uvažují jen tak, jak je to ve škole, či na seminářích VUML učili. Dneska je k dispozici nepřeberné množství pramenů a hlavně spousta dobových dokumentů, kterým skončila sanitační doba a jsou postupně uvolňovány z archivů a jsou dostupné. Stačí si jen najít a přečíst a vyžaduje to ale aspoň základní znalosti i jiných jazyků než jen ČJ. Vy jste stejný,jako čeští komunisté a rusové, nikdy nepochopí, že když někde rozjezdí svobodu tanky, tak tam potom po dvě generace nebude mít dobré jméno. Potenciál z roku 1945 prošustrovali jedním srpnovým ránem.K pomníku Koněva otázka: Jak by se Rusové tvářili, kdyby Poláci uspořádali jízdu do Katyně na počest Rusy zavražděných Poláků. A do Moskvy, v den zahájení útoku SSSR na Polsko 15,9,1939.. Závěrem jen tolik:Zkuste se zamyslet nad slovy: Věhlasného pana Voltaire,který tak moudře pravil:?Nesouhlasím s tím co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.?
Datum: 23. 09. 2019 12:28:22 Autor: Daniel
Předmět: pro QF17
Churchill u podpisu Mnichovské dohody nebyl. A žádné miliony Indů atd. nepovraždil. BTW v Mnichově nikdo nikoho nezradil, pres. Beneš rezignoval na obranu státu (vlastizrada), tak proč by jej měly bránit cizí státy? QF17, neustále omíláte demagogické argumenty. K soše maršála Koněva bez emocí a výstižně zde: https://www.reflex.cz/clanek/causy/97463/ivan-stepanovic-konev-hrdinny-osvoboditel-prahy-nebo-padouch.html
Datum: 23. 09. 2019 14:15:13 Autor: QF17
Předmět: Daniel
Tvrdil jsem někde, že Churchill byl při jednáních v Mnichově? Ne! Že za vlády Churchilla zemřelo hlady v Indii více než 4 mil je pravda. Že obětoval 40 tis Australáků v 1. válce je rovněž pravda. Anglie s ČSR neměla žádné smluvní závazky a jak je zvykem, hoď hladovému psovi kost, tím psem byl Adolf. O Benešovi si nedělám žádné iluze. Stále jsme měli platnou smlouvu s Francií i se Sov. svazem i když Beneš položil svůj prezidenstký mandát a odletěl do Usa. Kde Danieli vidíte demagogii.
Datum: 24. 09. 2019 00:19:00 Autor: Daniel
Předmět: pro QF17
Píšete: "žádný pomník s Churchillem u nás nemá co pohledávat-Mnichovská zrada se neodpouští". Churchill neměl s Mnichovskou smlouvou nic společného, byl v opozici. Smlouva s Francií a SSSR: když se stát nebrání, spojenci nebojují. O "ochotě" SSSR nás bránit bylo popsáno mnoho papíru a internetových stránek. Neměli jsme se SSSR společnou hranici a SSSR vyjádřil neochotu se postavit na naši stranu (nechtěl, ale dokonce ani nemohl), viz paměti Drtiny a Černého, mnoho odborných studií (kromě jiných v Tigridově časopisu Svědectví). To je ta Vaše demagogie. Beneš neodletěl do USA, ale do Anglie. Gallipoli byla nešťastná operace, o tom žádná, ale cílem Churchilla nebylo "zabít 40 tisíc Australanů". Odčinil tuto operaci tím, že vyhrál (se všemi Spojenci) WWII. Británie dala Indii správu a komunikační jazyk. Jestli tam umírají hladem, je to proto, že nejedí (posvátné) krávy. Kolonialismus byl "rozmontován" příliš brzy, to dnes uznávají jak britští, tak francouzští a dokonce i někteří afričtí politici. Vzpomeňte na to, kolik milionů lidí obětovali sovětští "vojevůdci" jako Stalin, Žukov a Koněv, protože používali vojáky jako "kanonefutr", bez ohledu na staletí známé taktické a strategické principy. To jsou vrazi. Přičtěte si knihu Nikulina V první linii.
Datum: 24. 09. 2019 09:25:25 Autor: QF17
Předmět: Daniel
Jen několik vět k Indii a Churchillovi. Půdní daň na pro Mugahalů Východoindickou společnost byla 15%, ale jak to bývá Britové uzavřeli velice výhodnou smlouvu pro sebe - Východoindickou na 60% daň. Zatímco Bengálci hynuli po milionech jako mouchy, Britové závratně bohatli. Donutili zbylé farmáře přestat pěstovat plodiny, které je mohly uživit, a místo toho začali s produkcí indiga, máku a dalších plodin určených na export. Krávy v tom nefigurovaly. V té době byl premiérem VB zločinec Churchill. Jeho W.S.Ch. prohlášení, že hladomor nebo ne se Indové množí jako králíci. Kdo jednal s Churchillem ohledně výzbroje a výstroje pro naše vojáky bojující za Anglii? Beneš, kdo podepsal opět výhodnou smlouvu pro Anglii byl Churchill a Beneš. I tu poslední děravou botu našeho vojáka jsme museli zaplatit Anglii a Usa po válce. Ano, složitá provázanost smluv mezi Francií, ČSR a Sov. svazem byla velice složitá a vpravdě neslučitelná. Máte pravdu, že množství obětovaných rudoarmějců bylo obrovské, ale to je současný pohled, před 75ti lety nikdo takhle neuvažoval. Šlo o přežití a vyhrát. Zrovna Žukov dle srovnávací tabulky nebyl tím, kdo bezohledně plýtval vojáky. A tím se konečně dostáváme ke Koněvovi. Koněv nebyl zrovna "spořínek" ohledně lidských zdrojů a svatoušek viz. jeho stav k Žukovovi po válce. Jenže i on měl velký podíl na porážce nacismu v Evropě. A vše podstatné jsem napsal k osobě Koněva zde Datum: 02. 09. 2019 17:16:28 Autor: QF17
Datum: 24. 09. 2019 17:00:41 Autor: misustov
Předmět: To Daniel
Vážený pane Daniel, osobně bych nedoporučoval argumentovat s realitou smrti vyhladověním, protože Indové nejedí (posvátné) krávy, on by nějaký šťoura mohl nahodit protiargument, že jinde je hladomor protože místní obyvatelstvo odmítá kanibalizmus. Hladomory v Indii vznikaly převážně v důsledku pěstování nepoživatelných rostlin, (u nás to může být v dohledné době řepka olejná) včetně exportu potravin, bez ohledu na potřeby místního obyvatelstva do Británie. Termín ?VRAH? je po tisíciletí přesně definovaný právnický termín. Nikulinova monografie je přínosná ?doporučujete ji PQ17, osobně bych navíc doporučoval knihu, Adolf Hitler- Mein Kampf. Budu rád, kdybyste detailněji specifikoval staletí známé taktické a strategické principy, je to námět pro smysluplnou diskusi a mohly bychom potom posoudit, zda německá branná moc tyto známé taktické a strategické principy také a výhradně používala, na příklad přepadení bez vyhlášení války, Angriffsgruppen, nebo Blitzkrieg 1), dokonce i německá rota pěchoty v této době vypadala jinak, než ta staletími prověřená. Rusové požívali staletí známou fridreciánskou taktiku masových útoků na počátku války, proto byly takové katastrofální ztráty2). Že by Žukov zíral na staletí známé taktické a strategické principy je diskutabilní, na příklad v úspěšné bitvě u Chalchyn Golu aplikoval dva tisíce let starou Haiballovu taktickou. Na jaře 1941 sestavil genstab Rudé armády na podkladě všech jím dostupných znalostí, nejpravděpodobnější Orde de bataille (bitevní sestavu) protivníka. Velitelský sbor zde konstatoval žalostný stav vlastní bojové techniky a bojových jednotek po téměř prohrané finské válce, zde přítomný Stalin propadnul stresu, jeden politruk se jej snažil přesvědčit, že tak jako rudá armádu rozdrtila bandy Kronilova, Děnikina, Kolčaka, Judeniče, Wrangela, tak rozdrtí Fašistické útočníky; Stalin mu doporučil, aby si ty své nesmysly uveřejnil v Moskevské Pravdě. **************************************************************************** 1) Viz Eike Middeldorf - TAKTIK IM RUSSLANSFELDZUG; Carl von Clausewitz ? beim Krieg ( vyšlo též v češtině). 2) Sovětská taktika je zlomkovitě definována F.D.Sverdlovem předsunutých odřadech v boji a monografii ? TAKTICKÝ MANÉVR
Datum: 25. 09. 2019 17:07:01 Autor: Karel B
Předmět: Názor
Pane Danieli plně s Vámi souhlasim,neboť mi připadá,že pan QF17,nic neví o tom co Commonwealth. K Indii chci říci "Ghándí" - on sám neusiloval o samostatnost Indie, ale o její zrovnoprávnění v rámci Commonwealthu. Nabídka samostatnosti přišla z britské strany - a Ghándí nebyl nijak nadšen - dobře věděl co přijde za vnitroindické pogromy, když povolí koloniální správa. Mýlím se? A - ty aspirace začaly vzájemným vražděním muslimů versus další skupiny, kasty a náboženská společenství obyvatelstva - řešením bylo nakonec vznik a odtržení čistě muslimského Pákistánu.Jen je zapotřebí nezapomenout na ty statisíce mrtvých, které si čistě vnitřní konflikty při zrodu tohoto státu vyžádaly.. K Mnichovu chci říci.Ani presidentBeneš neměl čisté svědomí. Informace o tehdejším zákulisí, které se týkají tzv. pátého plánu a Nečasovy mise (Prostředníkem měl být tehdejší ministr Jaromír Nečas, který měl dobré kontakty ve francouzských politických kruzích), patří k těm, které nejsou v širším okruhu známé. Otázkou je, proč?Oč šlo? Zachovaný dokument ? tedy Benešovou rukou napsané úkoly ? hovoří zcela jasně: udržet vše v tajnosti, dohodnout se s Anglií a Francií a nabídnout hitlerovskému Německu část území tehdejšího Československa. S tím souvisel odchod velkého množství tehdejších německých obyvatel republiky.
Datum: 25. 09. 2019 17:26:16 Autor: misustov
Předmět: Dotaz
Není mě jasno diskutujeme zde o ruském maršálovi, nebo o indických fakírech?
Datum: 25. 09. 2019 17:43:29 Autor: Karel B
Předmět: Názor
Všeobecně se ví,že 2.světová válka začala v Evropě 1.9.1939,když německá armáda napadla Polsko.Méně už je známo,že pro tehdejší SSSR válka nezačala až 22.6.1941,ale již 17.9.1939 ,když sovětská armáda napadla Polsko,čímž dovršila porážku Polska.Je nutno si uvědomit,že tento útok byl kooperativní,jak doložila společná německo-sovětská vojenská přehlídka z 22.9.1939 v Brestu.Obě armády se zde v klidu setkaly,v Brestu absolvovaly přehlídku,pak se wehrmacht stáhl a podle dohody předal pevnostní město Brest Sovětům.Viz:Wikipedie heslo:German-Soviet military parade in Brest Litovsk.A teď se ptám,není to námět na pomník??Byl by to pomník nikoliv kanonizované verzi dějin z jara 1945,ale pomník tomu všemu podrazáckému,co předcházelo 2.svět.válce.Sovětské armádě zastoupené v Praze pomníkem Koněva,patří úcta za osvobození naši země,ale neznamená to,že se na dějiny s roku 1945 budeme dívat jen brýlemi Moskvy a českých komunistů.
Datum: 26. 09. 2019 07:26:42 Autor: QF17
Předmět: Všeobecně se ví ..
že druhá světová válka začala v Asii napadením Číny Japonskem. Proč jsou evropané tak sebestřední? Pokud berete Wiki jako informací, tak Vás Karle zklamu, píše tam kde kdo a nemusí to být pravda. Na konec války se máme podle Vás dívat pohledem retardovaných hřibů i jiných kovářů ....
Datum: 26. 09. 2019 11:50:20 Autor: Karel B
Předmět: Důkazy
Pane QF17 zkuste se tam podívat a uvidíte fotografie,kde je v soudružském rozhovorue s general Guderian s generálem Rude armady Krivošejnem,dále tam uvidíte celou atmosverue ude dražbu těchto armad třeba ji to jak motocyklisté wermachtu uvolňuji cestu Rudé armádě.Plně Vás chapu pravda Vás asi bolí??Nebo si myslíte 6
Datum: 26. 09. 2019 12:04:31 Autor: Karel B
Předmět: Důkazy-oprava
Pane QF17 zkuste se podívat na uvedenou Wiki a uvidíte fotografie,kde je v soudružském rozhovoru general Guderian s generálem Rudé armady Krivošejnem,dále tam uvidíte celou atmosferu včetně družby těchto armad třeba ji to jak motocyklisté wermachtu uvolňuji cestu Rudé armádě.Plně Vás chapu pravda Vás asi moc bolí??Nezbýva nic jiného než se s tím smířit.Nebo si myslíte,že tyto fotograie jsou fotomontáže,tak jak se dělo v naší republice před rokem 1989.Kdy se jednalo o mazání nepohodlných osob, ne nepodobné tomu Orwellova románu 1984 nebo vytesávání jmen faraonů z nápisů ve starém Egyptě.
Datum: 26. 09. 2019 13:01:58 Autor: QF17
Předmět: Všeobecně se ví ..
Psal jsem, že ne vše je na Wiki pravda. Jestli si Guderian připíjel na oslavu vítězství s Krivošejnem mě moc nezajímá, ale na druhou stranu fašistické velkohubé Polsko padlo na kolena za 14 dní. Asi to byl pádný důvod k slavit. A to chtělo Polsko společně s Německem zničit Sov. svaz. Daleko větší problém před válkou v Evropě nastal v Asii. Ovšem to nás nezajímalo, že Karle. Vás ovšem zajímá jak parta retardovaných idiotů z Prahy dělá ostudu našemu národu a vy jim tleskáte. Koněv patří ať chcete či k naší historii. Nějaký Hřib za několik měsíců zmizí jak pára nad lejnem a upadne v zapomnění společně s Kolářem. A co se děje dnes? Překrucuje se historie a strhávají se názvy ulic a po hlupácích se přejmenovává třeba i letiště bez referenda .... to je ta demokracie.
Datum: 27. 09. 2019 13:35:32 Autor: KarelB
Předmět: Všeobecně se ví ..
Že jste se opět jako pan Foldyna projevil jako správný proruský troll.Že Vám chybí fakta nevadí,hlavně když máte tu správnou pro ruskou retoriku.Musím se přiznat nejraději mám české vlastence se sovětskýma vlajkama a s CCCP na tričkách.Jinak musím uznat,že jste ve vřerejším přispěvku poněkud ukoněvoval do plačtiva... K Polsku jen tolik,pokud Vás bude někdo mlátit ze předu a druhý kopat od zadu,jak dlouho se budeta ubránit??
Datum: 28. 09. 2019 08:47:25 Autor: QF17
Předmět: CCCP a Karel
Téma je o soše Koněva, což jste Karle asi nezaregistroval. Vaše slinty o špatném Sov. svazu a potažmo o Rusku jsou dle mého výjevy pubertálního školáka, který má IVP. Nedá mi to a musím se zeptat jak se angažovala Vaše rodina při okupaci nacistickým Německem v odboji? Jako většina občanů jste čekali na spásu z východu, protože nikdo jiný nepřicházel v ůvahu. Ano, fungovalo vysílání z Londýna, ale vše podstatné se odehrávalo na východě. Nacisté tam měli 3/4 stavu své armády a dostávali přes hubu. Být Vámi, tak zauvažuji o sebevraždě, protože žít s tím, že mě dovolil se narodit a žít nějaký Ruský či Uzbecký voják, který ušel 2 000 km bych neunesl. Já narozdíl od Vás jsem za to rád. Jen na závěr, v roce 1946 podepsaly hospodářské sankce vůči ČSR opět Anglie, Usa a Kanada. Ovšem to byly snakce tzv. západu to vy tolerujete :-)
Datum: 28. 09. 2019 21:12:05 Autor: Mirek
Předmět: Hlad v Bengálsku
Tak on ten hlad v Bengálsku byl způsobený především britskou správou. Jak se o tom povídalo v parlamentu VB: Nastala potřeba potravin v Bengálsku, ze státu Pandžáb byly vypraveny vlaky s potravinami a nastal problém, britští úředníci v Bengálsku ceny takto dopravených potravin zdvojnásobili. Ovšem platy námezním dělníků nezvýšili. To bylo první jednání tragédie. Druhé nastalo, když se zabavovaly cenné pozemky v Bengálsku pro armádu, především pro výstavbu letišť. No a třetí jednání nastalo, kdy vojenské orgány z obavy před japonskou invazí zabavily 40 000 malých říčních plavidel. Distribuce potravin se zhroutila. Tedy Churchil přímo nic nezpůsobil, ale jako vrcholný představitel státu byl plně zodpovědný za blbost svých úředníků.
Datum: 29. 09. 2019 09:29:53 Autor: misustov
Předmět: QF17
Velice nerad a s odporem, ale když jsem byl vyprovokován 24. 08. 2019 11:36:08, tedy bohužel PQ17 má sice drsnou, ale úplnou pravdu, Toto musím prohlásit přestože PQ17 je můj odvěký nepřítel. Karel B tvrdí, ?pokud Vás bude někdo mlátit ze předu a druhý kopat od zadu, jak dlouho se budete ubránit??? lže, protože zapírá uzavření paktu s Německem o spojenectví proti Rusku v roce1934; jak následné události ukazují, tento kousek plně opravňoval Rusko k preventivnímu útoku na Polsko. Kdyby Anglie a Francie neprojevovala iniciativu, tak by pakt platil a polští huláni by cválali vedle německých Pz III a PzIV na Ural. KarelB lže, dělá, že neví o přípravě Varšavy, jak se těšila v období Mnichova na nastávající dělení svého souseda, protože se na něm sama chtěla přiživit. Už 21. září 1938 polská vláda formulovala své územní nároky vůči Československu. 30. září 1938 polská vláda zaslala československé vládě ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou. Tato fakta jsou mu známá a tuto činnost de facto schvaluje, tedy lže, a dopustil by se vlastizrady, kdyby ovšem nějakou vlast měl. QF17 v jednom článku konstatuje, že Smlouva R-M byla jedním z nejlepších tahů Stalina na obranu Sov. Svazu, avšak SSSR mohl na šachovnici dějin udělat jiný tah, smlouvu R-M neuzavírat, vyhlásit neutralitu ve sporu Polsko-Německo, hermeticky uzavřít své hranice tak, aby se na území SSSR nedostal žádný polský důstojník, který by organizoval protisovětskou činnost, NKVD by takto neměla práci, Beria by neměl možnost vraždit, nemusela být Katyň, protože vtaždu polských důstojníků, včetně těch kteří terorizovali civilní obyvatelstvo Těšínska mnohem hůř, než později nacisté by zorganizoval Himlerův aparát. Pro nás je významné že Karel B. by neměl na co nadávat. Tolik úvodem. Georga Rausche po přečtení knihy ?Mythus XX staletí? od Alfréda Rosenberga chytla, stejná bestiální nenávist k Rusům jako má nick KAREL B po přečtení literárního braku ?Rusko plný křížů?. tato lidská zrůda se prostředí doby mohla seberealizovat, [ Karel B zatím ne ] Rausche vstoupil do SS, ale nikoli WafenSS, ale do WachbatalionuSS Totenkopf, a tam zpopelňoval ten ?lidský odpad ruského původu?, což mu Karel B. mu nepochybně závidí. Pro takovou práci musí být dva předpoklady - absolutní bezcitnost typu Heydrich, nebo bestiální nenávist typu Karel, [Doplňují: Reinhard Heydrich měl vysokou inteligenci a absolutní bezcitnost; Karel B. Produkuje bestiální nenávist, nižší intelekt koriguje sprostými urážkami]. Poláci navázali na Mnichovský diktát vůči Československu. Varšava se už těšila na nastávající dělení svého souseda, protože se na něm sama chtěla přiživit. Už 21. září 1938 polská vláda formulovala své územní nároky vůči Československu. 30. září 1938 polská vláda zaslala československé vládě ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou, tedy pro nás byla zahájena WWII 30.září.1938 útokem fašistického Polska. Adolf Hitler vyřvával obdobně, jako nick Karel B že má právo říci svůj názor, ale u Hitlera, ani u Karla B jsem se nedočetl, že by akceptovali názor druhého - prý oponentům chybí fakta. Stejně jako Adolf Hitler si i Karel B osobuje právo rozhodovat, co je pravda a co je lež, což je spolu s etnickou nenávistí symptom nacizmu. Mentalita, jejímž nositelem je Karel B dávala nacistickému Německu masové vrahy. Čeho by byl, schopen nick Karel, nevíme, jeho podlost dává tušit, že by to žádný anděl nebyl. A aby byl jasný můj vztah k Polsku, s Poláky jsem nikdy nepřišel do ideových sporů, protože toto téma bylo tabu, diskuse se vedly na společenské úrovni, svoji averzi k polské fašistické hierarchii, jsem nikdy nedal najevo, obdobně to bylo i s polské strany. V období polského hladomoru mě poprosil známý, zda bych je pozval, aby se děti mohly najíst, vyhověl jsem, děti seděly u stolu a opakovali ?tolik jídla,tolik jídla?, pochopitelně jsme naplnili jejich auto potravinami.
Datum: 30. 09. 2019 08:29:08 Autor: Karel B.
Předmět: Na závěr
Poslední doplnění k Polsku.Zkuste si PQ17 a Misutov trochu hloupěji prostudovat dějiny Polska a zjistíte,že Beckův postoj byl takový, že ač je Polsko protibolševicky naladěné, nebude se podílet na akcích proti SSSR. Zpravodajská služba SSSR měla o vyjednáváních a polsko-německých vztazích podrobné zprávy od svého agenta přímo na německém vyslanectví ve Varšavě. Polsko německé územní požadavky kategoricky odmítlo a v důsledku toho byla 28.dubna 1939 německo - polská smlouva o neútočení Hitlerem jednostranně vypovězena a Německo obnovilo své nároky v plné šíři. Oficiálním důvodem vypovězení bylo uzavření dohody mezi Polskem a Velkou Británií. Místo spojenectví s Německem v dubnu 1939 podepsalo Polsko s V. Británií smlouvu o spojenectví a ochraně Polska a k té smlouvě se připojila i Francie. Hitlerův plán se tím sesypal. Vše mu vycházelo a najednou tohle. Pokud chtěl zahájit válku, musel znát postoj SSSR. Obrátil se na Stalina a ten souhlasil s jednáním. Stalin znal nacistickou averzi vůči Židům a odvolal ministra zahraničních věcí Maxima Litvinova, protože byl Žid a nahradil jej Vjačeslavem Molotovem. Došlo k podepsání paktu Ribbentrop ? Molotov o společném napadení Polska, byla podepsaná smlouva o rozdělení sfér vlivu a smlouva o přátelství a vzájemné pomoci. Na závěr zmíním komentář polského vyslance Grzybowskiho z roku 1934 po podpisu polsko-německého paktu: ?Pro Polsko znamená získat čas proti Německu a na konflikt s ním se lépe připravit.? Argumentoval tedy stejně jako o pět let později Sovětský svaz v případě sovětsko-německého paktu. To však mnozí soudobí ideologicky předpojatí dezinterpreti historie nechtějí akceptovat - holt"rusko kritizovat nelze"protože kontext té doby posouvá pakt Molotov-Ribbentrop do podstatně odlišného světla. U příležitosti 70. výročí vypuknutí druhé světové války, které bylo připomenuto na gdaňské Westerplatte za účasti Angely Merkelové i Vladimira Putina, polský prezident Lech Kaczyn?ský mj. uvedl: ?To, že se Polsko přidalo k dělení Československa, a tím také k jeho teritoriálnímu okleštění, nebylo pouze chybou, byl to hřích. I my v Polsku se dokážeme k tomuto hříchu přiznat a nehledat pro něj omluvy. Nehledat ospravedlnění, i kdyby se snad hledat dalo.?Slova jako ?hřích? a ?chyba? nepatří do běžného politického slovníku a setkáváme se s nimi zřídka. Zvláště slovo ?hřích? implikuje v polském projevu velkou míru pokory, kterou polský prezident vůči Čechům projevil.A jaký je dnešní postoj Ruska k srpnu 1968??? Pokud píšete,že kniha od A.N.Jakovleva:?Rusko plné křížu?,je brak,tak si ji musíte přečíst. Je to literatura faktu a Jakovlev studoval prameny, opírá se o historické dokumenty, dopisy a poznámky, protokoly a svědectví.. Holt je to otřesná četba o otřesné době a režimu, kde rovnítko s krutostí Hitlerovského nacismu je zcela na místě.Všechno má své meze, kromě hlouposti, závisti a nenávisti.? Váš poslední příspěvek s panem PQ 17 mi připomíná období před rokem 1989. ?Kdo nejde s námi, jde proti nám?.Všichni jsou pro svobodu slova.Téměř není dne ve kterém by nebyla opěvována. Někteří lidé si to ale vykládají tak, že právě oni mohou říkat co chtějí, ale když kdokoli jiný proti nim cokoli řekne, je to nehoráznost. Závěrem pro Misutova.Rád diskutuji z lidmi,kteří mají přehled a zájem.Pokud ovšem chcete někoho kádrovat,nebo dehonestovat tak vynechejte mou osobu.To si nechte pro své kamarády,kteří Vám to budou trpět a ještě Vám k tomu budou tleskat.Mám své roky a svou hrdost.Pokud je mi známo,tak jsme spolu nechodili do školy a ani jsme spolu nepásli husy.A pokud si myslíte,že se zachovám a budu mlčet,jako bývalý předseda vlády M.Sobotka,který nechal před TV kamerami na sebe pokřikovat a ukazovat holí od presidenta tak jste na omylu.Naopak si vážím lidí,kteří se nebojí stát za svým názorem,jak učinil primátor Prahy pan Z.Hřib a nemusí hrbit hřbet hned jak zadupe činský,nebo ruský velvyslanec,jak činí někteří naši vládní činitelé,kteří raději mlčí a hrbí se,než by zakřičli president je nahý, PQ17,dne 30.11.2019 uplyne 80.let od doby kdy SSSR napadl Finsko bez vyhlášení války. Tak jsem velice zvědavý jak mi to zdůvodnite že nějaký Ruský či Uzbecký voják, musel ujít 2 000 km aby bojoval proti Finsku aniž by veděl proč???A nebo za sebe necháte opět mluvit člověka,který myslí pozitivně,vidí neviditelné,cíti neuchopitelné a dosahuje nemožné.
Datum: 30. 09. 2019 14:47:40 Autor: QF17
Předmět: Karle, stále motáte v kole
Četl jste nadpis článku? Proč nemůže zůstat socha Koněva v Bubenči. Mě opravdu nezajímá Fisko-Ruská válka pře d 80. lety. Koněv se jí zřejmě nezúčastnil. Pište k věci a pravdivě. Pravdu přeci hledáte nebo ne? Pokud si vážíte lidí jako je Hřib a dalšíh "dutých hlav" není co dodat, snad jen poklepat. Koněv patří do naší historie!
Datum: 01. 10. 2019 19:19:04 Autor: misustov
Předmět: maršál Malinovskij
Rodion Jakovlevič Malinovskij Na jaře 1945 se na Moravě pohybovala vozidla různého původu a značek, byla to vozidla ozbrojených sil Sovětského svazu, nákladní vozidla měla na kabinách zpravidla dva druhy označení a to ?, těmto vozidlům velel maršál, mající nesmrtelnou smůlu protože jeho socha stojí v Praze, jejích osádky měly o poznání větší kázeň, byly zdvořilé, přátelské, když nepomohly, tak alespoň neškodily, byla to vojska prvního ukrajinského frontu. Mnohem početnější byla grupa vozidel maršála Rodiona Jakovleviče Malinovskiho, s označením ? vojska s takovým označením se převážně chovala obdobně jako ti s ?, možná jejích kázeň byla ležérnější, byla to vojska druhého ukrajinského frontu; tento front se probíjel přes Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, měl velké ztráty. Zejména prvosledové jednotky tohoto frontu byly vskutku elitní, reprezentativní, nejenom svoji bojovou agresivitou, ale i ke vztahu k obyvatelstvu, zejména k českému. Stalin zřejmě měl snahu doplňovat jednotky nastupující na Berlín, pokud možno kvalitními jednotkami a druhému ukrajinskému frontu přiděloval Aušus. V textech agenta Karla. B se velmi často objevuje termín ?gulag?, nad kterým se Karel B ugulaguje do plačtiva, právě chovanci těchto gulagů byli dodáváni maršálu Malinovskému a z toho důvodu vzbuzovala vozidla se značkou ? strach. Chovanci gulagů neuloupili pouze to, co neviděli a neznásilnili tu, kterou nechytili, zkrátka byly to zločinci. Pamětníci, se proto na gulagy a jejich chovance dívají trochu jinak, než Havlisté, pravdoláskaři, příznivci federalizace Evropy, hrdí Eurohujeři, hrdí příslušníci běsnící pražské kavárny a ilumináti, měli zkušenosti a paměť, ale asi neměli ta správná fakta. Maršál Rodion Jakovlevič Malinovskij má štěstí, že v Brně nevládne Hřib 1) proto má zde svoji bustu a shlíží na davy spěchajících Brňanů, kteří nemají čas na klanění se nějaké plastice, ale byli by nepříjemní, kdyby zmizela má tam i své náměstí, v brněnském hantecu Maliňák. Brno má i sochu sovětského vojáka stojícího na podstavci mírně podobným kachlovým kamnům, proto se zastávce šaliny říká Kachlák a náměstí se v hantecu neříká Moravské, ale Rudý, Ruďas. Toto je drobná ukázka, že lze zvládnout dost věcí, ale nesmí na to sáhnout pracka pražáka2) **************************************************************************** 1) Inspirován pochvalným hodnocením Z. Chřiba agentem Karlem B jsem se okamžitě se svým padesát let známým kolegou rodilým pražanem a informoval se na Z, Chřiba a bylo mě sděleno že je to . . .(výslovné hodnocení nepoužiji, ale pouze anatomické falus ? přeložte si to). Vrána k vráně sedá. 2) Pražan se obyvatel Prahy generačně s tímto městem spojený, Pražák je přivandrovalec, která se doma neuživí
Datum: 02. 10. 2019 19:10:58 Autor: misustov
Předmět: Karel, závěr
Vážený pane nicku Karle B Konečně jsem se dal do přehlédnuti Vašeho článku ?Na závěr? 30. 09. 2019 08 a šokoval mě text . . . ?Kdo nejde s námi, jde proti nám?. Všichni jsou pro svobodu slova.Téměř není dne ve kterém by nebyla opěvována. Někteří lidé si to ale vykládají tak, že právě oni mohou říkat co chtějí, ale když kdokoli jiný proti nim cokoli řekne, je to nehoráznost. . . Považoval jsem to za generální zpověď, po které následuje. . . konec, proto jsem tě chtěl písemně požádal za odpuštění a dotázat se, zda ti, tvé rodině mohu nějak pomoci, třeba i svými špinavými i nešpinavými známostmi. Při dalším čtení se dostavil druhý šok a musel jsem vypit větší množství skotské Whisky, abych se z toho dostal, zjistil jsem, že jsem ti skočil na špek a ty jsi pořád stejný podrazák, proto jsem text vymazal a pouze upravil nabídku pomoci v tom smyslu, že je zde jeden man, který je vedoucí satanistické církve a je zde možnost domluvy se Satanem, aby tě strčil podle tvého přání buď do kotle s horkým térem, nebo se sračkami, jak chceš? Rok jsem na tomto vebu nepsal, abych ti nedal příležitost, ty ostatně v úvodu k tvému článku o paktu R-M potvrzuješ, že pouze chceš někoho urážet. Článek je stejné, opakované nic neříkající téma, ke kterému nelze nového říci.
Datum: 29. 10. 2019 11:54:07 Autor: Karel B
Předmět: Odpověď
Pane Misutove,dlouho jsem váhal,zda na Váš poslední příspěvek vůbec reagovat. Neboť jste člověk,který nedokáže přiznat,že někdo jiný může mít odlišný názor od Vašeho.Možná už se na Vás projevují roky stárnutí je Vám už požehnaných 84 roku(vycházím s článku ze 04. 05. 2018 07:49:42,kde uvádite že Vám je 83 roků)A tak se možná vracíte do svého mládi,kdy mě ve Vašem posledním příspěvku tykáte a myslíte si že jste jako v mládi na schůzi KSČ,kde si soudruzi tykali (já o takovém potykání nic nevím) a možná jste i vzpomněl,že jste byl tím agentem byl(jak jste mě nazval),jak o něm stále mluvíte.Holt ve stáři se myšlenky rády vrací...Jak jste mě spojil se satanisty,tak jsem si na rozdíl od Vás musel dát jako poctivý občan Valašska pořadnou dávku slivovice a hned jsem říkal manželce vídíš to,už pomaly šedesát let chodím na pouť na Svatý Hostýn,tento rok jsme tam ještě nebyli a hned jsem obviněn,že jsem satan.Holt musím to ještě do konce roku napravit.Jinak jsem si uvědomil,že jste tento článek už psal asi hodně o Wiskovaný,nebo možná?.Vaše názory a postoje jsou plně ve stylu Kremelského propagandistického deníku Sputnik News,neboť on je skvělý informační zdroj toho, co Kreml chce, aby si lidé v cizině o Rusku mysleli, nemysleli, nevěděli nebo zapomněli.Přesně tak jako Vaše názory. . možná si také myslíte, že oběti z 21. srpna 1968 spadly a nechaly se přejet sovětskými auty a tanky. Můj názor je ten,že kdyby jste napsal kratičkou a prostou větu, že se mnou nesouhlasíte, tak výsledek by byl naprosto stejný a nemuseli bychom se zde zbytečně hanit a napadat. K panu Z.Hřibovi (Vy uvádite Z.Chřiba-holt je vidět,že máte přehled a Z.Chřiba je možná tím jak Vám poradil kamarád) jen tolik. Číňani snažili Praze ukázat jak si představují partnerství.Vy budete dělat to co my chceme a pak můžeme byt partneři.Já si,ale takhle partnerství nepředstavuji,ani na úrovní měst,ani na úrovni státu a ani na úrovní osobní.Primátor jako účastník oné smlouvy má na to právo, dokonce povinnost zvednout hlavu a přestat se před Čínou hrbit, jak to předvádí prezident. Ostatně z Čínské reakce jasně vyplývá, že jim nejde jen o přátelskou spolupráci měst, nýbrž o prosazování jejích politiky. Jen více takových Hřibů.. O paktu R-M jen tolik- člověk co chce kritizovat,nechť si přečte knihu:Roger Moorhouse:?Aliance mezi ďábly-Hitlerův pakt se Stalinem 1939-1941?Zde se je také možné dočíst o tom,že když Hitler se obrátil na západ a vtrhl do Skandinávie,zemí Beneluxu a Francie,zaslal mu J.V.Stalin blahopřejnou gratulaci.Jedná se o velce těžkou četbu,ale je zde bohatý poznámkový rejstřík.Nikoho neurážím jen sděluji s čeho jsem čerpal. --------------------------------------------------Před ix roky mi říkal jeden slovák,zda vím kdo jsou Moraváci.Odpověď ?Liní Slováci co nedošli do Prahy?Tak holt už víte proč nejsem Pražák.Stále ale stále se hlásim k pražské kavárně.Takže vidíte názory neměním. Všechno má své meze, kromě hlouposti, závisti a nenávisti.?
Datum: 29. 10. 2019 15:24:47 Autor: misustov
Předmět: neobtěžuj
Neobtěžuj
Datum: 29. 10. 2019 18:30:54 Autor: misustov
Předmět: neobtěžuj
Tak tedy tykání a vykání; se svým bývalým spolupracovníkem, se kterým se přátelím, si Vykáme ?pane kolego Vy? a můj syn si s jeho manželkou tykají, obojí je v bontónu, ale KarelB.je krycí znak, pod kterým se skrývá nějaký neznámý zmrd, uznáš, že se nehodí říkat, Vy 3,14čo, Vy Kokote. Otázka věku: Kolega zkolaboval v šedesáti, dnes neví, jak se jmenuje, kde bydlí; druhý kolega ve věku 92 let řeší slovní rovnice, jenom tak, z hlavy. Ty se posmíváš mému věku, ale ty ve svém mladistvém věku nejsi schopen navázat nějaký logický dialog, a to nejenom se mnou a pořád meleš jenom tu svoji pravdu, proto jsem tě kritizoval. ?Někteří lidé si to ale vykládají tak, že právě oni mohou říkat co chtějí, ale když kdokoli jiný proti nim cokoli řekne, je to nehoráznost? ty se v tom neslyšíš? V mém článku o maršálu Malinovským nejsi chopen navázat na text a chytáš se poznámky pod čarou. To chceš, abych ti vykal. Tedy NEOTRAVUJ!!
Datum: 29. 10. 2019 18:30:55 Autor: misustov
Předmět: neobtěžuj
Tak tedy tykání a vykání; se svým bývalým spolupracovníkem, se kterým se přátelím, si Vykáme ?pane kolego Vy? a můj syn si s jeho manželkou tykají, obojí je v bontónu, ale KarelB.je krycí znak, pod kterým se skrývá nějaký neznámý zmrd, uznáš, že se nehodí říkat, Vy 3,14čo, Vy Kokote. Otázka věku: Kolega zkolaboval v šedesáti, dnes neví, jak se jmenuje, kde bydlí; druhý kolega ve věku 92 let řeší slovní rovnice, jenom tak, z hlavy. Ty se posmíváš mému věku, ale ty ve svém mladistvém věku nejsi schopen navázat nějaký logický dialog, a to nejenom se mnou a pořád meleš jenom tu svoji pravdu, proto jsem tě kritizoval. ?Někteří lidé si to ale vykládají tak, že právě oni mohou říkat co chtějí, ale když kdokoli jiný proti nim cokoli řekne, je to nehoráznost? ty se v tom neslyšíš? V mém článku o maršálu Malinovským nejsi chopen navázat na text a chytáš se poznámky pod čarou. To chceš, abych ti vykal. Tedy NEOTRAVUJ!!
Datum: 31. 10. 2019 09:26:57 Autor: misustov
Předmět: Karel B.
Neříkal jsem, že jsi satanista, ale že jsi podrazák.
Datum: 01. 11. 2019 14:08:21 Autor: Karel B.
Předmět: Kdo hají jakou pravdu?
Jinak se na Moravě říká,že na hrubou díru hrubá záplata:Takže uvedu citát zde jistě některých diskutujících,kteří zde fungují jako rota rychlého psaní jejich oblíbeného presidenta: "Tak, a teď jsem naštval tolik lidí, to mám radost! Já mám vždycky radost, když můžu takhle někoho naštvat. (...) A teď jsem urazil další skupinu, dneska se mi to daří! (...)Pokud jsem nestačil ještě někoho urazit. tak si to příští týden vynahradím..."M. Zeman, TV Barrandov 30.3.2017 A teď odpověď na Maršála Malinovského.Jen by mě zajímalo jak se dívají příznivci Ruska včetně pána,který si myslí,že si může dovolit vše na to jak se starají v Rusku o české hroby padlých?. Jděte se podívat třeba do Samary, jak pečuje Rusko o naše padlé - a to není jen pomník, ale hroby vojáků, můžou akorát kušnit...vyvezli je na skládku!!Není zde počátek všech těchto nepříjemností???. Zde někdo poškodí hrob ruského (sovětského) vojáka, a policie to vyšetřuje.V Rusku někdo poškodí hrob českého vojáka,kosti padlých vyveze na smetiště a tamní police na to z vysoka...A Tak se ptám všech co mě tak krtizují za pomník Koněva(Pomník Koněva je pomník, ne hrob, na něj se žádná mezinárodní dohoda nevztahuje)-Proč jste všichni neprotestovali za z neuctění padlých československých legionářů,kdy jejich kosti byly vyvezeny na skládku smetí v Samaře!!!!Takže vidíte,Vy chytří,ale ji Rusové máte máslo na hlavě.Takže si nejdříve zameťte před vlastním prahem a pak odsuzujte jiné!!Pokud mám mlčet já,mlčte ji Vy. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ten, kdo přidává zeleň jaru, červeň podzimu a purpur mladým rtům, vytváří ošklivost, protože lže. ?Kdo má víru, ten se netřese. Nic nedělá neuváženě, není pesimistický, neztrácí nervy. Víra, to je veselost, která pochází od Boha.?- Jan XXIII
Datum: 03. 11. 2019 04:47:43 Autor: misustov
Předmět: Kdo hají jakou pravdu? II.
29.10.1019 jsem napsal: . . ?ty ve svém mladistvém věku nejsi schopen navázat nějaký logický dialog, a to nejenom se mnou? . . . . Toto mě agent Karel B. originálně potvrdil svým článkem 1. 11. 2019 Navíc se rozepsal: ?A teď odpověď na Maršála Malinovského.? Tečka, zapomněl, co chtěl psát a následuje jiné téma, hochu, hochu, nepřeji ti to, ale holt vypadá to na silnou sklerózu. Svého času jsi se cachál, že svazky STB na tebe jsou uloženy, někde ve východních Čechách, ale co tam mají dělat? Na Valacha, jako tebe, by měly být uloženy třeba, Rožnově, Zlíně, ale východní Čechy?? Leda, že bys byl nasazen jako fízl, třeba do Tatry Kolín na Miloše Zemana ? netvrdím, že mám pravdu, ale je to jedna z možností. Na hlásání pravdy máš v Praze Betlémskou kapli, my na internetu vedeme diskuse militantního charakteru. Ten maršál si tu šlamastiku v Praze 6 zavinil sám, v době, když Praha prosila Rudou armádu o pomoc a záchranu, tak měl maršál vypnout rádio, a tu samoosvobozenou Prahu přenechat Generalfeldmarschallu Schörnerovi [to je ten, který dal svým vojákům pokyn, aby jako živé štíty použili Pražany, co se samy osvobodili] a věnovat se nějakým Brunhildám a Gertrudám, ty byly celá léta bez chlapů a měli slogan ? Lepší mít Rusa v sobě, než Američana nad hlavou?. Závěrem musím upřesnit použitý termín - agent, jako svého agenta by tě neinstalovali, ani Hotentoti, nebo Papuánci, natož EU myslel jsem, agent s teplou vodou.
Datum: 04. 11. 2019 11:33:34 Autor: Mirek
Předmět: Fantastické
Jak se dokáže jeden rozčilovat nad pietou, či spíše nad nepietou legionářů v Rusku. Kteří tam kradli jako straky. Přišli tam s holou prdelí a odjížděli vybavení tak že na jednoho chlapa připadl jeden nákladní vagon. A po nich zůstal vybílený východ Ruska. Teda, jeden okupant je OK, protože je náš, druhý je fuj, protože není našinec? Jen podotknu, bratr babičky z Rusku zůstal, psali si až do r.1938.
Datum: 06. 11. 2019 06:45:33 Autor: Ludvík
Předmět: Fantastické
Mirku,napište odkud jste čerpal svou pohádku o legionářích?
Datum: 06. 11. 2019 10:22:17 Autor: legionář Čečetka Rudolf
Předmět: Fantastické
Měl jsem v rodině dva legionáře a jednu zlatou ikonu máme v rodině, ta se neprodává ani nekupuje někde na bazaru, ale krade. Mirek zřejmně čerpal z informací svých rodinných příslušníků. Legionáři, když se připravovali na mrazivou Sibiř tak se snažili získat teplé vybavení, oblečení, kožichy (šubu) postele ložní prádlo,stolky,stoly, židle, na celý vagon to nebylo, ale na vybílení východu Ruska to stačilo.
Datum: 07. 11. 2019 08:39:14 Autor: QF17
Předmět: Zlato za život
Pokud si někdo myslí jak hodní a poctivý byli legionáři v Rusku bude asi zklamáný. Můj děda byl v Ruský legii a byl rád, že se vrátil domů. Zlato si nepřivezl a žil chudě s mojí babičkou po celý život. Ovšem to neznamená, že legionáři nekradli. Jak to bývá během bojů dochází k rabování i říkejme tomu rekvizice. V knize od Standy Motla (Kam zmizel zlatý poklad republiky) je o ukradení části Ruskýho zlata zmíňka a nemám důvod tomu nevěřit, vždyť naše legie kontrolova a dirigovala Francouzká armáda. O Francouzech si myslím své a nejsou to zrovna slova chvály. Zlato chtěl Rus-rudoarmějci-bělogvardějci, Čechoslováci, Francouzi, Američani i Angličani. Proto si myslím, že Mirek není daleko od pravdy.
Datum: 11. 11. 2019 17:38:07 Autor: Mirek
Předmět: Odkud jsem čerpal?
Je to jednoduché, bratr babičky byl legionář a do r.1938 udržoval písemný styk se sestrou. Takže jsem se ptal, babičky, dokud žila a poté i tety co obhospodařovala pozůstalost. A když se jeden ptá, ledacos se dozví.
Datum: 27. 11. 2019 10:51:37 Autor: A. S. Pergill
Předmět: Německá kapitulace
Němci sice obecně podepsali kapitulaci, ale řada jednotek i jednotlivců to zcela ignorovala a vraždila dál, což příchod sovětů zcela jednoznačně zarazil. Druhou věcí je, že sověti odmítali (opakovaně) shodit pražským povstalcům zbraně (a hlavně munici, trofejní německé munice, hodící se ke zbraním povstalců, měli nadbytek, a technicky to nebyl naprosto žádný problém). Podle Stalinovy představy zřejmě měla Praha dopadnout jako Varšava. Což Koněv (a další) více-méně znemožnili a byli pak u Stalina v nemilosti.
Datum: 27. 11. 2019 16:46:23 Autor: Mirek
Předmět: Shoz zbraní povstalcům
Vypadá to náramně jednoduše. Prostě Stalin "mohl "rozkázat, naložily by se éra a Pražské povstání by bylo zachráněno. A může se slavit. A jaká je skutečnost? Nejprve je nutné mít ty letadla na patřičném letišti. Pak je nutné nashromáždit ty kvéry a ládunk k nim a bohužel, sklady zbraní a munice se obyčejně nevyskytují na patřičných letištích. Takže se musí stáhnout letadla, zabalit kvéry. A nastává další komplikace. Praha má své vlastní letiště a kolem je hromada dalších letišť( Hradčany, Žatec atd) ze které operuje Luftwafe ve dne v noci. Tedy problém se ochranou vlastních dopravních letadel. A to vše vyžaduje čas, čas, čas. Pozemní operace byla prostě rychlejší.
Datum: 02. 12. 2019 11:11:32 Autor: QF17
Předmět: Omyl ohledně Varšavy
Polsko v době války mělo tři armády. Jak je to možné? V Londýně fungovala emigrantská vláda stejně jako naše. S Polskou emigrantskou vládou Stalin nejednal z více důvodů stejně jako s její armádou, která byla zahrnuta do spojeneckých vojsk v Normandii. Pak tu byla Wojsko Polskie, které vznikloa v SSSR a konečně s oddílu Armiji Krajowe na polském území. Dále tu byla vzájemná nevraživost mezi emigranskou vládou a odbojem v Lublinu. Jednalo se o rozělení moci po válce. Varšavské povstání vyprovokované Londýnem vypuklo 1. srpna 1944. Rudá armáda po těžkých bojích, které měla za sebou nabírala síly a byla schopná dalších válečných operací až po několika měsících. Varšavu osvobodila Rudá armáda až v lednu 1945. Je zajímavé že hlavní aktivista při varšavském povstní Bór Komorowski byl sice němci zajat, podepsal kapitulaci a dostal letadlo i odletěl do Švýcarska a pokračoval do Londýna. A jedna perlička na závěr. Polské intriky zdaleka neskončily během povstání, ale pokračovaly v Moskvě. Tam jednal za poláky S. Mikolajcyk se Stalinem a Churchilem. Nárokoval si zpět západní Ukrajinu, Bělorusko a Vilnius. I když byl W. Churchil válečný zločinec si v této situaci zachoval dekórum a odpověděl: Myji si nad tím ruce. Co se mne týká, zříkám se té záležitosti. Nebudeme narušovat mír v Evropě jen proto, že se Poláci hádají mezi sebou. Vy s vaší umíněností nevidíte, jak se věci mají. Rozejdeme se a dohodu neuzavřeme. Řekneme světu, jak jste pošetilí. Chtěli jste rozpoutat novou válku, ve které zachynulo 25 milionů lidí. Ale vám o nic nejde. Ukajinci nepatří k vašemu národu. Zachraňte svůj a nechte nás efektivně jednat.
Datum: 02. 12. 2019 23:29:59 Autor: Mirek
Předmět: Bór Komorowski
Tak moment, Bor Komorowski byl propuštěn z tábora spolu s Maximem Weygandem a Mauricem Gamelinem na konci dubna z tábora Stalag XVIIIC v Markt Pongau! To letadlo "dostal" až od spojenců
Datum: 03. 12. 2019 09:43:27 Autor: QF17
Předmět: Hmmm Bor
Tak to někde udělal soudruh chybu v jedné knize. Neověřoval jsem si Boryše, protože pro mě to je polák ... který se možná podílel na okupaci ČSR v r. 1938.
Datum: 03. 12. 2019 12:37:42 Autor: K.Bartošík
Předmět: Bór Kmorovski
QF17, pan Mirek ohledně gen. Bór Komorowského má pravdu.Až do osvobození 4. května 1945 byl internován v zajateckých táborech ( Langwasser, Colditz i Markt-Pongau)a odmítal vydat rozkaz ke kapitulaci celé Zemské armády,zemřel v roce 1966 v Londýně.Jen by mě též zajímalo,kde jste přišel k názoru,že.W. Churchil válečný zločinec?? A kde se o tom píše-rád se poučím.
Datum: 03. 12. 2019 15:24:59 Autor: QF17
Předmět: Boryš z wiki
Komorowski velel Zemské armádě v celé okupované zemi. Povstalci se bez významné pomoci zvenčí drželi dva měsíce, ale postupně prohrávali. 1. října jmenoval Tadeusz Komorowski svým zástupcem na pozici velitele Zemské armády generála Leopolda Okulického, pseudonym Niedźwiadek (čti ?Něďžvjadek?, česky Medvídek) a 2. října 1944 za přítomnosti Ericha von dem Bach-Zelewski podepsal kapitulaci Varšavského sboru Zemské armády. To mě nepřekvapuje, že nevíte, že W.S. Churchil byl válečný zločinec. Pokud neznáte jeho zločiny proti lidskosti a genocidu ... Měl být souzený v Norimberku vedle Jodla a dalších, ale vítěz bere vše.
Datum: 04. 12. 2019 07:06:55 Autor: K.Bartošík
Předmět: Čučkař
Vidím PQ17,W.S. Churchil byl asi velký čučkař,když nejste schopen ani napsat jakých válečných zločinů se dopustil.To já znám jiného válečného zločince,který byl popraven dne 11.ledna 1940 a v rozsudku bylo černé na bílém,že generál vel.44.motorizované divize byl popraven za ztrátu 55.polních kuchyní ve finsko-sovětské válce (viz.kniha Marian Kechlibar:"Zapomenuté příběhy str.56))
Datum: 04. 12. 2019 14:53:38 Autor: QF17
Předmět: Hledej Šmudlo KB
Předpokládá, že když umíte číst, psát i počítat, tak si snadno v lireratuře faktů, na netu dohledáte co vše stojí za postavou W. Churchilla. Nejsem tady od toho abych Vám dával informace. Jstemjistě svéprávný a internet máte k dispozici každý den a ne jako chovanec Jedličkova ústavu.
Datum: 05. 12. 2019 00:38:54 Autor: Mirek
Předmět: Kechlibar a jeho dílo
Tak zde bych byl hodně opatrný. Protože 44. motorizovaná divize jednoduše neexistovala. A jestli je míněný jistý velitel A.I. Vinogradov, tak ten nebyl odsouzen za ztrátu lidí a materiálu, ani za ztrátu polních kuchyní ale jednoduše za to, že od své divize spolu s velitelem politodílu I.T.Paxomenko a náčelníkem štábu O.I. Volkovema zdrhli. A tenhle Vinogradov velel 44.střelecké divizi ( Kyjevského rudého praporu)
Datum: 05. 12. 2019 19:36:32 Autor: misustov
Předmět: omyl, ohledně Varšavy II.
K. Bartošík nepochopil hlavní myšlenku PQ17 (Myji si nad tím ruce..... Chtěli jste rozpoutat novou válku, ve které zachynulo 25 milionů lidí. Ale vám o nic nejde. Ukajinci nepatří k vašemu národu. Zachraňte svůj a nechte nás efektivně jednat) a chytil se nepodstané doplňující poznámky" Stáří se holt nezapře.
Datum: 06. 12. 2019 10:59:30 Autor: QF17
Předmět: Omyly a nepochopení KB
Omlouvám se za své překlepy. Starý Vlku, je mnoho kolem nás ohledně historie i současnosti co Karel B. nechápe či nechce pochopit. Raději vše v diskuzích otočí na nějaké gulagy, které mě nezajímají. To bych mohl řešit věznice v USA. Nebo a to mě fakt rozesmálo zveřejní ztrátu 55 polních kuchyní, které mu vzapění elegantně vyvrátil pan Mirek.
Datum: 08. 12. 2019 16:03:09 Autor: K.Bartošík
Předmět: Kechlibar a jeho dílo
Pane Mirku,myslím si,že zas takovou pravdu nemáte.Nedalo mi to a šel jsem se podívat svých knih a na web a zjistil jsem,že 44.motorizovaná divize brigádního velitele Alexeje Ivanovice Vinogradova ve Finsko sovětské válce bojovala(Velitel 44. sovětské motorizované divize Alexej Ivanovič Vinogradov ? 11. ledna 1940 bude spolu se svým náčelníkem štábu plukovníkem Volkovem a politickým komisařem Pachomenkem za zbabělost a svévolný ústup popraven)(https://www.druhasvetova.com/?p=bitvy/Suomussalmi) a po těžký ztrátách,které utrpěla byla v létech 1940/41 reorganizována na 44. horskou střeleckou divizi (https://www.valka.cz/topic/view/34868#126242).Ohledně dříve zmíněných kuchyní jen cituji ze zvýše uvedeného webu:? ?Na ploše několika čtverečních kilometrů se totiž nacházelo 17 000 mužů sovětské 44. motorizované divize, kteří trpěli zimou i stále se stupňujícím nedostatkem jídla, neboť veškeré zásobovací trasy Finové odřízli. Také pokus o shoz potravin selhal, protože tři malé pozorovací letouny U ? 2 shodily každý jen po dvou pytlích sucharů na celou divizi? Buď máte Vy nebo já špatné zdroje,ale ve Vojensko historickém časopise "Vojenství" č.3.s června 2013 je rozsáhlý článek od Bruno Čopey:"Horskí strelci pri Lipovci 1941",kde rozebírá střet Sovětské 44.horské střelecké divize (44.SHD)se slovenskou Rychlou brigádou a německou 295 peší divizi.Autor zde opět zdůrazňuje,že divize získavala bojové zkušenosti během Sovětsko -Finské války.V této době ji velel generálmajor S.A.Tkačenko. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vzhledem k tomu,že nechci být šmudla,který neuvádí své zdroje a tak ve svém ve příspěvku uvádím všechny své zdroje včetně seznamu všech sovětských divizí,které se zúčastnily zimní války:https://www.druhasvetova.com/?p=armada/ruda_armada/Organizace_sovetskych_ozbrojenych_sil_behem_Zimni_valky
Datum: 09. 12. 2019 07:52:50 Autor: QF17
Předmět: Zdroje KB
Pane Karle, když v diskuzi s Vámi uvedu zdroj, tak odpovíte, že je prorusko-komunistický. Možná jen ty "demokratické" zdroje mají pravdu. Není od věci občas zauvažovat a použít i svůj mozek. Jestli jste četl Kechlibara, tak ten je takový pohádkář jako Drda. Kdo chce najde zdroj, ovšem dnes google vše komplikuje a záměrně.
Datum: 09. 12. 2019 15:23:44 Autor: Mirek
Předmět: Kechlibar a jeho dílo II
Milý pane Bartošík. Nelze jinak, ale melete nesmysly. Protože,1/ jednotlivé divize RKKA byly číslovány v lineární řadě od jedné až po 5XX, bez rozlišení specializace. Tedy v této nomenklatuře se nemohou vyskytnout dvě shodná čísla jednotlivých divizí. 2/ Vámi udaný údaj o počtu vojáků inkriminované divize je není shodný se stavem jakékoliv divize RKKA. 3/ V jakou jednotku byla daná 44.Stř divize transformována je pro uvedené odobí bezpředmětné. Mimochodem transformace je datovaná rozkazem -23 ?????? 1941 ???? ? 1112-459??-.
Datum: 09. 12. 2019 22:46:36 Autor: K.Bartošík
Předmět: Kechlibar a jeho dílo II
Pane Mirku,neříkam,že mám patent na rozum.Vy píšete..."Nelze jinak, ale melete nesmysly".Tak mi je vyvraďte (neboť tvrdíte ,že lžu) a uveďte,že lže ji p.B.Čopey ve svém článku???A hlavně napište o co se opírá Váš názor. A nebo si myslíte,že cca 80.let po skončení 2.svět.války si máme stále lhát a přepisovat dějiny 2.svět.války??
Datum: 10. 12. 2019 08:49:14 Autor: QF17
Předmět: Varování
pane Mirku, varuji Vás před tímto absolventem VUMLu jménem Karel B. Jako každý, kdo absolvoval tuhle "univerzitu" se v roce 1990 otočil na kramfleku a je z něj DEMOKRAT co viděl ukrad ... i pravdu.
Datum: 10. 12. 2019 10:07:41 Autor: Mirek
Předmět: Kechlibar III
Tak z mletí nesmyslů vás usvědčují oficiální seznamy RKKA. A neznám žádného p. B. Čopeye, ani jeho článek, a po pravdě nechápu skok od p.Kechlibara k p. Čopeyovi.
Datum: 10. 12. 2019 20:41:43 Autor: Andrea
Předmět: Koněv neosvobodil Prahu
4.5.45 Rusové reagovali velmi ostře na nový návrh, že třetí US armáda hodlá z prostoru KLV-Plzeň postoupit až k Vltavě, a vyčistit její západní břehy , takže se Američané zastavili, zatímco RA vyčistila východní a západní vltavské břehy, a obsadila vlasovci již osvobozenou Prahu, která padla dva dny po všeobecné kapitulaci v Remeši. Nejen Eisenhower Antonovi oznámil, že postup Američanů na Prahu je snadno proveditelný, to samé sdělil gen. Omar Bradley maršálu Koněvovi 5.5.45. Koněv jej odmítl s tím, že nový US návrh porušuje předchozí dohodu o rozdělení území. Ale 5.5.45 Američané dorazili do Plzně, a v Praze vypuklo povstání, takže Stalin musel o 1 den urychlit ofenzívu, která tak začala 6.5.45. Mezitím gen. Sergej Buňačenko, velitel 1.divize vlasovců/ROA, se přesunul do Prahy, a pomohl pražským povstalcům ? k 7.5.45 měla 1. divize vlasovců pod kontrolou pražské letiště a rozhlas. 8.5. gen. Kutlvašr podepsal s něm. gen. T. protokol o kapitulaci něm. vojsk. Čsl. komunisté na příkaz SU poradců " osvoboditelů " jej za jeho hrdinství a vlastenectví odsoudili k doživotí ...
Datum: 10. 12. 2019 21:01:36 Autor: Andrea
Předmět: Válečný zločinec Koněv
Válečný zločinec maršál Koněv : Koněv vděčil za svoji kariéru maršálu Vorošilovi, jenž patřil do Stalinova gangu tří spolu s Budˇonným. Koněv kariéristicky postupoval po mrtvolách těch, které svým udavačstvím, zejm. v letech 36-39, zničil, a poslal na popraviště. Byl mj. proslavený svojí prolhaností - mj. napadl Žukova, že vytvořil nadbytečný počet mechanizovaných jednotek, které nevycvičil, nevyzbrojil a nesehnal jim velitele za ty, které Stalin postřílel. Absurdní kritika, když o vytvoření těchto jednotek bylo rozhodnuto v 7/1940, o 6 měsíců dříve, že se Žukov stal náčelníkem genštábu, viz Boris Soklov či Vasilij Grossman. Za 2.sv.v utrpěl několik porážek, viz jeho bitvy o Ržev, kdy ani ze své zvýhodněné pozice ani po několika pokusech nezlikvidoval něm. vojska u města Ržev, ani za ztrát 300.000 padlých ze svých 500.000 vojáků. Později mj. jeho 1.ukrajinský front měl při invazi do PL a Ně přesilu 5:1.
Datum: 10. 12. 2019 21:13:01 Autor: Andrea
Předmět: Válečný zločinec Koněv
Stalin Koněva obdivoval pro jeho nemilosrdnost a brutalitu ( viz bitvy o město Ržev mj., kdy mu byli padlí rudoarmějci zcela lhostejní, nechal by padnout třeba všechny své muže v počtu 500.000). Koněv měl nejen nejvíce padlých rudoarmějců, ale také se neustále chlubil popravami válečných zajatců : " Nechali jsme kozáky do nich sekat šavlemi, jak dlouho chtěli. Dokonce usekávali ruce těch, kteří je zvedli nad hlavu, aby ukázali, že se vzdávají " , vyprávěl Koněv a bouřlivě se smál ( za svoji brutalitu byl v 2/1944 povýšen na maršála ). Viz kniha Rozhovory se Stalinem jugoslávského autora, známého disidenta, Milovana Djilase. Se souhlasem Koněva rudoarmějci v Německu dostali souhlas k hromadnému znásilňování žen ( 2 milióny znásilněných německých žen ze strany rudoarmějců ).
Datum: 10. 12. 2019 21:40:29 Autor: Mirek
Předmět: A jéje
Generalita nastoupila, pardon, Fanclub jednoho generála. Ještě bych prosil jídelníček Koněva, zcela jistě tam budou místo vajíček německá miminka.
Datum: 11. 12. 2019 06:52:10 Autor: Čečetka Rudolf
Předmět: Válečný zločinec Koněv
Dva miliony,to je skoro jako v západní Evropě, a Andreu nikdo a nikdy.
Datum: 11. 12. 2019 11:55:49 Autor: misustov
Předmět: válečný zločinec,Andrea
To není možný, ten autor musel mít při psaní alespoň 4,5 promile
Datum: 11. 12. 2019 17:15:38 Autor: QF17
Předmět: Tak to je nářez :-)
Tak to dopadne, když pozve Karel B. paní Andreu K. na sklenku vína a vychlastají spolu demižón. Koněv spojuje alkáče ...
Datum: 11. 12. 2019 22:39:57 Autor: Andrea
Předmět: Zdejší proruská 5.kolona
Koněv byl válečný zločinec,proruská 5.kolona v ČR a zdejší, která je velice aktivní, na tom nic nezmění. Jeho socha v Krakově byla demontována již 9.1.91 a předána ruskému městu Kirovsk. Putin předání Koněva jeho dceři zatrhl - možná jeho zdejší stoupenci by si ji rádi zasadili do svých zahrádek.
Datum: 11. 12. 2019 22:47:27 Autor: Andrea
Předmět: Čečetka Rudolf
Rudoarmějci hromadně znásilňovali především rudoarmějkyně a ruské ženy, všude, kudy táhly - válečné zločiny RA v Pobaltí kritizoval Solženicyn, proto se ocitl v gulagu. Pan Čečetka by si mohl projít autentické fotografie s rozpáranými znásilněnými ženami v Pobaltí a probodanými malými dětmi, ležícími vedle nich - hromadné znásilňování v BER byl posledním válečným zločinem tohoto druhu " osvoboditelů ".
Datum: 12. 12. 2019 08:49:36 Autor: QF17
Předmět: Jak mi vysvětlíte fakt, že lžete
Jeho strastiplný život začal 11. prosince 1918 v ruském Kislovodsku. Dětství prožil v Rostově na Donu. Po dokončení střední školy nastoupil na dvě fakulty rostovské univerzity: na fyzikálně matematickou a filozofickou. Pokojného života se však nedočkal. Po vypuknutí druhé světové války se roku 1941 dobrovolně přihlásil na frontu. Stává se velitelem dělostřelecké baterie, dvakrát byl vyznamenaný za statečnost. V jednom ze svých listů příteli se pustil do kritiky J. V. Stalina. Za tento akt byl zatknutý a vězněný v moskevské Ljublanke. Následujících osm let strávil putováním po různých táborech. Propuštěný byl roku 1953. Byl však poslaný do vyhnanství v Kazachstánu. V tom stejném roce onemocněl rakovinou. Léčí se na onkologické klinice v Taškente. Tato událost byla inspirací k napsání jeho nejslavnějšího románu Rakovina. Po vyléčení se pouští do psaní a začíná jeho spisovatelská kariéra. Spisovatelovo vyhnanství trvá až do roku 1956. Po rehabilitaci se vrátil do Ruska a šest roků působil jako učitel v Rjazani. Jeho díla se těší na západě velkému úspěchu, nejvíce Rakovina a V kruhu prvním. Naopak v Rusku se jeho postavení zhoršuje po nástupu Leonida Brežneva k moci. Je mu zakázáno oficiálně publikovat. Roku 1969 došlo k jeho vyloučení ze Svazu spisovatelů. O rok později byl Andrejem Dimitrijovičem Sacharovem navržen na Nobelovu cenu za literaturu, kterou i získal. Nemohl si ji však osobně převzít, protože se obával, že by ho ruští byrokrati nepustili zpět do země. Politická kampaň proti jeho osobě se však stupňovala a v únoru 1974, po vydání knihy Souostroví GULAG, byl násilně deportovaný ze země a zbavený ruského občanství. Nejdříve se za pomoci německého spisovatele Heinricha Bölla usadil v Zurychu v západním Německu, poté ve Švýcarsku a nakonec se přesunul do USA. Roku 1983 dostal Templetonovu cenu a roku 1990 mu bylo vráceno ruské občanství. O rok na to byl oproštěn z obvinění z vlastizrady a podruhé rehabilitován. Do Ruska se vrátil roku 1994. O tři roky na to byl zvolený za řádného člena Ruské akademie věd. Spisovatel se však stahuje do ústraní. Ruské obyvatelstvo se moc o svého velikána nezajímalo a Solženicyn ani o publicitu nestál. V posledních letech se na něj spíše vzpomínalo v souvislosti s kontroverzními výroky, které nesly silný podtón xenofobie a nacionalizmu. Vystoupil proti morálce západu, Severoatlantické alianci a Židům. Odmítal přijmout státní vyznamenání z rukou Borise Jelcina, který podle něj přivedl Rusy do neštěstí. Roku 2007 ho navštívil Vladimír Putin, od kterého však už cenu přijal. Shodl se s ním na tom, že Rusko stojí morálně nad Západem a musí se znovu stát mocným státem. Ve věku 89 let zemřel 3. srpna 2008 v Moskvě na srdeční infarkt.
Datum: 12. 12. 2019 10:16:47 Autor: QF17
Předmět: Vysvětlete Andreo proč lžete II e
Je třeba připomenout, že americké velení se rozhodlo nedobývat Berlín z obav před velkými ztrátami a přenechalo tak konečné vítězství Rudé a polské armádě. V rozporu se snahou generála Pattona odmítlo překročit linii styku mezi svojí a Rudou armádou a pokračovat na Prahu, přestože Rudá armáda byla stovky kilometrů daleko a Němci radostně a bez boje kapitulovali. Zároveň však uniformovaní i neuniformovaní Němci, především sudeťáci, s chutí vraždili české bojující vlastence, neozbrojené civilisty a vězně. Bez ohledu na humanitu a boj proti zbytkům německých ozbrojených formací, upřednostnili západní spojenci dobré vztahy k SSSR a přenechali mu osvobození Prahy, výměnou za pomoc při válce proti Japonsku. Maršál Koněv proto osvobodil Prahu z vůle západních spojenců a spojenecké koalice, jako jeden z předních spojeneckých velitelů. Proto je zbytečné diskutovat o vhodnosti umístění jeho sochy v Praze. + Takzvaní vlasovci skutečně účinně napomohli při obraně části Prahy, nicméně pouze dočasně a pouze ve vlastním zájmu. Zde je třeba připomenout, že se jednalo pouze o část divize generála Buňačenka, který jednal v rozporu s rozkazy generála Vlasova. Ze strany Buňačenka se jednalo o snahu o politický handl, který měl umožnit kapitulaci vlasovců bez trestu za zradu a válečné zločiny. Ve chvíli, kdy vlasovci zjistili, že k úspěšnému politickému handlu nedojde, nechali klidně pražské povstalce Němcům, především kamarádům z SS, a prchali do americké okupační zóny, která jim však zůstala uzavřena. + Zpochybňovat podřízenost Koněva Stalinovi je stejné, jako zpochybňovat podřízenost Montgomeryho Churchillovi. Můj oblíbený generál Patton byl rovněž podřízený Rooseveltovi a přesto stojí za vraždou 72 Italských vojenských zajatců na Sicílii. Byl odsouzený jako válečný zločinec? Nebyl, stejně jako vrchní velitel "bombardérů" Arthur Harris za plošné ničení německých měst. + "Nikdy si nesmíme dovolit omlouvat se za to, co jsme provedli Německu." Winston S. Churchill
Datum: 12. 12. 2019 10:22:12 Autor: misustov
Předmět: Rudolf Čečetka
Pane Čečetko, vy jste hrdý na svůj legionářský původ a sem jste se dostál zřejmě náhodou, ale pro upřesnění, ty počty znásilněných akceptujete, ale co ta Andrea? Domníváte se, že nestojí za hřích?
Datum: 12. 12. 2019 10:22:12 Autor: misustov
Předmět: Rudolf Čečetka
Pane Čečetko, vy jste hrdý na svůj legionářský původ a sem jste se dostál zřejmě náhodou, ale pro upřesnění, ty počty znásilněných akceptujete, ale co ta Andrea? Domníváte se, že nestojí za hřích?
Datum: 12. 12. 2019 13:07:35 Autor: Andrea
Předmět: Proč QF17 tak flagrantně lžete ?
Ad 1) Solženicyn (S.) Když S. jako důstojník sloužil ve Východním Prusku, byl svědkem válečných zločinů RA vůči zdejším něm. civilistům, v drtivé většině se rudoarmějci setkávali jen se starými lidmi, ženami a dětmi. Civilisté, píše Solženicyn, byli oloupeni o svůj poslední majetek, a ženy, vč. mladistvých dívek, byly hromadně znásilněny, skupinové znásilňování končilo až smrtí oběti. Solženicyn o zvěrstev RA ve VP napsal dlouhou báseň Pruské noci. V Souostroví gulag píše :" Kdykoliv si vzpomenu na náš pochod Východním Pruskem, vždy říkám: Nebyli jsem o nic lepší. To, že byl v 2/45 SMERSH zatčen pro urážlivé poznámky o Stalinovi ve svých dopisech příteli Nikolaji Vitkeviči, na této pravdě nic nemění.
Datum: 12. 12. 2019 13:34:33 Autor: Andrea
Předmět: QF17
O dobývání BER samozřejmě bylo rozhodnuto dávno předtím, Stalin měl své požadavky, a FDR je poslušně plnil. Váše mylné hodnocení Solženicynova vztahu k Putinovi je ukázkou toho, co tvrdí ruská ambasáda. Přečtěte si můj článek : "Putin nechutně zneužil Solženicyna jako v 90. letech Sobčaka", idnesblogy. Vaším oblíbeným generálem je gen. Patton - tak to ho znáte stejně málo jako Solženicyna. Gen. Patton požadoval 1-3 divize SS, se kterými by táhl do Kremlu, aby vyhnal Stalina. Gen. Patton si vedl deník, měl svoje vlastní zpravodajské info, kvůli kterým byl mj. zavražděn, protože zdroj gen. Pattona byl úhlavním nepřítelem Allena Dullese ( toho byste měl mít rád, spolupracoval s Kremlem ). Část deníku zdědil jeho synovec, budoucí senátor Larry McDonald (nevím přesně, jestli to byl synovec,ale byl to jeho příbuzný ), a hádejte, co se s ním stalo - zemřel na palubě KAL007 (viz mé články o KAL 007 na idnes), a o to šlo, kdo byl na palubě, nikoliv o nějakou špionáž proti SU ...
Datum: 12. 12. 2019 14:42:31 Autor: misustov
Předmět: QF17, 10. 12.doplňuji
Předmět: Varování. Tomáš Krystlík : ?Z praxe mně byli vždy podezřelí lidé (Češi), kteří byli halasní a primitivní antikomunisté. Vždy vyšlo na povrch, že něco ze své minulosti maskovali?.
Datum: 12. 12. 2019 14:46:50 Autor: misustov
Předmět: Andrea 12.12
Stalin miloval Koněva tak moc, že jej chtěl nechat popravit, naopak ŽUKOV jej z toho vytáhnul, protože ho shodil, cituji: ?Byl mj. proslavený svojí prolhaností a napadl Žukova, že vytvořil nadbytečný počet mechanizovaných jednotek, které nevycvičil, nevyzbrojil a nesehnal jim velitele za ty, které Stalin postřílel?. Žukov jej následně jej z jmenoval náčelníkem svého štábu. Tank T34/76 měl osádku: velitel, nabíječ, řidič, radista, že by nechal Stalin tyto velitele postřílet je pro mě novinka, toto mohla psát pouze osoba, která byla v deliriu. Domníval jsem se, že nadbytečný počet tanků u Žukova kritizoval Suvorov a on to byl Koněv, Suvorovovy se tedy omlouvám, autorka se domnívá, že sehnat velitele je něco jako ?hop na krávu a už je tele?, Prý ?Absurdní kritika, když o vytvoření těchto jednotek bylo rozhodnuto v 7/1940?, ale všechny tyto jednotky vzaly za své v červnu 1941 ? jak to že autorka takové elementární věci nezná? U Rževa a Vjazmy byly nasazeny nejlepší divize a svazky nelepší armády světa. Kdyby takovými jednotkami disponoval v červnu 1944 Generalfeldmarschall Romel, tak by Američané mohli v Evropě pobývat pouze jako osazenstvo zajateckých a koncentračních táborů. Autor, jakási Andrea, nemá tušení, že na těchto přístupech k Moskvě byly vedeny operace boj v obklíčení, probití se z obklíčení, střetný boj (prej zvýhodněné pozice), což jsou operace s největšími ztrátami. Kdyby si autorka prostudovala příručku ?Bojová činnost střelecké čety? nebo nějakou obdobnou příručku, u nás jsou k mání v češtině, němčině, ruštině; tak by se dozvěděla podmínka úspěšného útoku je poměr sil nejméně 3:1; Jominy, Clausevitz, Midelldorf doporučují ještě větší poměr s ohledem na plánovanou hloubku útoku. Tyto názory potvrzuje První ukrajinský front, který měl po přiblížení k Varšavě některé svazky na třetinových stavech, maršál Koněv tedy neměl přesilu, ale podstav, ideálu by se blížil stav 7:1, lze tedy konstatovat, že autorka i kdyby byla střízlivá, tak by nebyla schopna velet ani družstvu mažoretek. Nedůvěryhodné je tvrzení ?Nechali jsme kozáky do nich sekat šavlemi, jak dlouho chtěli. Dokonce usekávali ruce těch, kteří je zvedli nad hlavu, aby ukázali, že se vzdávají. ?Tomu by musel předcházet povel ?držet ruce nad hlavou, ať je můžeme useknout?. Rudoarmějkyně byly příslušnice sovětských ozbrojených sil a jejích znásilnění se trestalo smrti, NKVD se s tím nepáralo. Ty holky byly neustále v ohrožení života a byly vděčni za trochu radosti, rozkoše a orgasmu.
Datum: 12. 12. 2019 15:09:02 Autor: Andrea
Předmět: Misustov
Marně se snažíte, paranoidní Stalin se nakonec bál Koněva, stejně jako Žukova - ale Chruščov Koněva znovu rehabilitoval, a dokonce jej pověřil zorganizováním "procesu" s Berijou, protože Koněv věděl jak na to jako udavač z procesů 36-39. Ad kozáci : Misustove, s tím nic nenaděláte, je to v knize, přečtěte si Djilase. Ad znásilňování rudoarmějek : jste zvrhlý, a to máte, pokud se nemýlím, vnučku. NKVD se skutečně nepárala s nikým ani s ničím, lépe si prostudujte toto téma z jiných pramenů, než jen z oficiálních bolševických příruček.
Datum: 12. 12. 2019 18:23:56 Autor: QF17
Předmět: Stále lžete Andreo
Vaše argumenty patří mezi vyznavače Pražského satanismu vedeného Hřibem veleblbem. Nic, co jste napsala není pravdou. Zmiňujete nějakého komouše Djilase. Tento Černohorec obdivoval Trockého a nebylo mu zrovna pochuti, když byl Trockij odstraněn. Kdo zná trochu historii Ruska, tak ví, že Trockij byl těžký hovado! Každý snad ví, že Djilas navazoval na Trockého. Koncept totality s budoucí návazností na pojem nomenklatury si vymyslel Trockij. Měl odůvodnit, proč on, demokrat a povaha holubičí, prohrál svůj mocenský souboj se Stalinem a spol. Dle Trockého stranická byrokracie provedla kontrarevoluční puč /byzantský termidor/, aby - na rozdíl od Trockého, kterého pochopitelně moc nezajímala - mohla neomezeně vládnout. Pak si vybrala Stalina jako svého představitele a nastolila hluboce reakční totalitní režim. Proto nějaký ČERNOHOREC ač nebyl ve styku se Stalinem si dovoluje Stalina kritizovat. + Stalin byl osobnost a dokázal nastartovat v Sovětským svazu pokrok. Jak již jednou jsem napsal, od ruchadla až k atomové bombě i do vesmíru. Pro mě osobně je Stalin politikem ve 20.tém století číslo JEDNA. Pro Vás Andreo asi Adolf Eichman ...
Datum: 12. 12. 2019 19:30:38 Autor: Andrea
Předmět: QF17, stalinista
Měl byste se podepisovat jako QF 17 stalinista, čímž je vše řečeno, alespoň že jste se přiznal. Adolf Eichman aj. nacisté byli Stalinovi pomocníci. Stalin NSDAP obdivoval, jako vy genocidního Stalina, jenž po roce 1945 vyvraždil naše nejlepší vlastence.
Datum: 13. 12. 2019 07:53:21 Autor: QF17
Předmět: Lhářko Andreo
Stalin byl podle časáku Time dvakrát prohlášený osobností roku (r. 1939 a 1942)-Person of the Year; původním názvem Man of the Year). Žádný stát neobětoval tolik, aby porazil nacistickou hydru. Věnujte se svým vyfabulovaným článkům, kterým věří jen Jeníček s Mařenkou. Jak prohlásil jeden Dr. kdyby blbost nadnášela, tak lítáte jako holubice.
Datum: 13. 12. 2019 11:50:59 Autor: QF17
Předmět: Lhářka Andrea Kal 007
uiž jen několik vět k vašim fabulacím na Idnes. nevím jestli jsou to noviny běžně k prodeji, ale jestli si někdo koupí Idnes a uvidí tam smyšlený článek o Kal 007, tak si řekne, to jsem vůl já nebo redaktor novin. Takou slátaninu nenapíše ani puberťák. Znáte pravou příčinu setřelení špionážního Boingu 747? Víte ho..., ale dokážete ho ještě rozmazat. Ano, na palubě byl politik nějaký McDonald, ale nebyl tam sám. Za tuhle špionáž zaplatilo svým životem nic netušících 270lidí. Jestli mu McD. Patton předal nějaký zápisník opravdu nevím, ale tomu McDonaldovi bylo puhých 10 let a Pattonovi 60 let. Sakra, to musel MCDonald navšívit Mannheim, aby převzal zápisník. A takový vřelý vztah mezi dítětem starším mužem je opradovou ukázkou amerických hodnot. Možná jsem Vám tímto vnukl další fabulaci na téma jak to bylo se zápisníkem .... Omlouvám se za odpověď mimo téma.
Datum: 13. 12. 2019 20:55:28 Autor: Andrea
Předmět: QF17, čas. Time
Pane Q17,být stalinistou, tj. stoupencem pachatele genocidy, může být jen opravdu otrlý člověk nebo člověk pracující pro ruskou ambasádu. K čas. Time - špatně chápete pojem " osobnost " ,1938 byl osobností roku Hitler, což čas. vysvětlil jako " nejnebezpečnější člověk na světě ", 1939 Stalin , jenž podepsal bolševicko-nacistický pakt o neútočení, kterým Stalin rukou společnou a nerozdílnou rozpoutal 2.sv.v., a rozdělil si s Hitlerem Polsko.1942 čas. Time svoji volbu vysvětlil tím, že rok 1942 byl velice krvavým rokem, a SU/Stalin měl velmi blízko k porážce, ale ustál to.
Datum: 13. 12. 2019 21:09:21 Autor: Andrea
Předmět: QF17, KAL 007
Pane QF17, o KAL 007 nic nevíte, a to je dobře. Jste naivní, když si myslíte, že Patton předal svůj deník McDonaldovi v roce 45 osobně, jméno hlavního Pattonova zpravodajského zdroje jsem neuvedla, protože si jej nechávám do své knihy, a byl to on, kdo McDonalda stvořil, jako před ním McCarthyho. Jako stalinista byste nepochopil, že tajné služby obou velmocí spolu za oponou spolupracovaly, kdykoliv se jim to hodilo. Moje fabulace na idnes zaujaly i Jurije Felštinského, jenž z nich byl nadšený. Mohla bych vám jako stalinistovi ublížit dvěma informacemi o Stalinově snažení za 2.sv.v., nevím, proč na ně historici ještě nepřišly, ale ještě si je nechám pro sebe.
Datum: 14. 12. 2019 10:28:33 Autor: misustov
Předmět: Andrea 12.12.
Dva a půl měsíce se zde vede diskuse a jen co jste sem vlezla, tak ještě malou chvíli a pan Křížek nám to tradičně zablokuje, a potom že nejste zvrhlá. Osobně jsem analyzoval ty vaše hovadiny nic víc. Ságy o tom že se Stalin bál Žukova a Koněva, nejsou nikým důvěryhodným potvrzeny. Pohádky žádného Djilase si číst nebudu, jsou to fantasie obdobné, těm, co publikuje vaše jmenovkyně Kostlánová, pro něj platí plně a pro vás pravděpodobně Krystlikův axiom ?Z praxe mně byli vždy podezřelí lidé, kteří byli halasní a primitivní antikomunisté. Vždy vyšlo na povrch, že něco ze své minulosti maskovali?. Výrok ?Ad znásilňování rudoarmějek : jste zvrhlý, a to máte, pokud se nemýlím, vnučku? bych spíš očekával od nějaké opomenuté staré panny, která tyto city nezná. A nyní budu sprostý, nebudu vám otevírat svůj rodokmen, jestli mám vnučku, nebo pravnučku, vnuka, nebo pravnuka, potom je vám h o . n o, já se také nestarám, o váš rodokmen, tím končím se sprosťárnami. Protože policajti hodlají doplnit zákon, tak aby mohli sledovat každého občana, co si myslí a každé občance nahlídnout pod sukně, tak jsem se preventivně vrátil k psychoanalýze, což je pavěda sesmolená jakýmsi Freudem a dočetl jsem se tam takovou zajímavost, že absence sex-appealu, obdobně jako absence sexuality generuje nenávist, viz Olga Hepnarová [Paní Andreo, vy nedisponujete nákladním autem, že ne?], nebo Ilse Koch, zvaná Buchenwaldská stvůra, o kterou muži přes její nymfomanii nejevili zájem. Požadujete po mně, abych četl bolševika Djilase a naopak, zakazujete mě číst oficiální bolševické příručky (ještě nejste střízlivá?), mimochodem, definujte, co to je! Termín NKVD jste vytrhnula, ze souvislosti, tím jste nabourala celou myšlenku, (viz na přiklad váš Molotov) je to typický bolševický fígl, který znáte z dob, kdy jste psala referáty na partajní akce. Nenávistné výroky (nenávist je nenávisti)je lhostejné, zda je směřována na Stalina, nebo Anděla strážnýho, časté opakování ?Válečný zločinec?, nadšené líčení rozpáraných, znásilněných žen, propíchaných dětí, usekávání rukou zajatcům, smích a za břicho se popadání (Koněv nebyl, žádný pupkáč); profesionální psychoanalytik táto fakta asi vyhodnotí jako ?požitek z bolesti? s příslušným významovým číslem, potom nemusí být sadista nutně Koněv, ale Andrea Neznámá, Znal jsem lidi, kteří vskutku Zabíjeli za ústupových bojů ve Francii, u Tobruku, na Východě, v týlu, na tyto události nikdo rád, nebo dobrovolně nevzpomínal a hledal podporu,že konal správně. Toto probíhalo za bojového stresu, hluku bitvy, strachu o svůj život, svých kamarádů, zápachu, nářku raněných a umírajících, pohledů na vyhřezlé vnitřnosti, roztrhaná těla, toto nejsou faktory iniciující smích, smát se tak mohou lidé píšící, že Stalin střílel jen tak velitele tanků, nebo ta půvabná vojanda, která se nechala fotografovat nad umírajícím na Varaderu, která byla následně vyhozená z armády.
Datum: 14. 12. 2019 18:57:16 Autor: misustov
Předmět: QF17 *KAL007
Zdraví Tě a nezlob se, že obtěžuji. Asi před 35 lety mě o tomto případu instruoval příslušník ČSLA, který řídil letový provoz, pro dlouhé časové období, náročnost problematiky a skutečnosti, že radiolokace je pro mě španělskou vesnici i z toho nic nepamatuji, až na to, že tělesné ostatky pasažérů nebyly nalezeny, taktéž jejích zavazadla, tehdy bylo podezření, že cestující přesedli na Aljašce do jiného stroje. Prosím Tě nemáš o tom modernější poznatky?? Že neletím podle azimutu, bych poznal zaměřením pouhé buzoly a že je úchylka 5 stupňů se při sledování mapy oblohy dá určit buzolou, pouhým okem i bez sextantu [oktantu], je to amatérské tvrzení, ale nebude daleko od pravdy.
Datum: 14. 12. 2019 20:24:02 Autor: QF17
Předmět: Rudá stezka
Je třeba uznat, že vzdušný prostor nad suverením státem je nedotknutelný. Stejně jako výsostné vody. Zabloudit letadlem, které ve své době bylo a i dnes je na technologické špičce, směr letu Anchorange do Soulu není možné, pokud to není v zájmu vyšší moci. Již první pokus o Sovětskou připravenost byl let 902 korejských aerolinek v roce 1978. Však to USA zkoušely i s U 2, než byl setřelen a poté pilot vyměněný kus za kus. Trase z Aljašky do Japonska do Koree se říkalo "Rudá stezka". Koridor vedl asi 100km od Kamčatky a Sachalinu. Kapitán letu Kal 007 létal na této trase 5 let a měl nalétáno přes 10 000 hodin. Určitě by sám od sebe nepřeletěl přes Kamčatku a posléze přes Sachalin. Ten pilot nepotřeboval snad ani buzolu. Jen na závěr, nevěřím na náhody. Můj kamarád sloužil jako velitel u radaru na Kříženci u ML a u piva přiznal v r 1985, že nebyl problém rozpoznat SR 71, ale byl to fakt rychlík ... Na Andreu nemá cenu reagovat je to kr... bez znalostí, jen lže a lže a dodezírám ji, že jako Karel B. absolvovala VUML.
Datum: 15. 12. 2019 07:57:34 Autor: Andrea
Předmět: "Maršál" Koněv
Stalinoidi a putinoidi, politruci z 5.kolony Putinovy ambasády stále chtějí, abychom se modlili ke stalinistickým " vysvoboditelům " , kteří obsadili republiku sovětskými " poradci" , kteří do svých služeb najali nacistické konfidenty, udavače a gestapáky, se kterými až do 23.6.41 bolševici spolupracovali, kteří poté v řadách STB mučili a popravovali čsl. národní hrdiny z protinacistického odboje ( to byly důsledky Koněvova obsazení Prahy ). Stalinisté slaví jako hrdiny ty, kteří si nevážili životů vlastních vojáků - 20 mil. padlých rudoarmějců jen díky bezohledné taktice Stalina, maršála Koněva, udavače z moskevských procesů, a jemu podobných. Ruská ambasáda s Putinem v čele a stalinistická 5.kolona by měli jít hledat hroby padlých rudoarmějců na území RF, doposud nebyli pohřbeni, nechali je tlít na loukách a v lesích, okousávali je zvířata a stát jejich kosti vykupoval za pár kopějek, aby je semlel na kostní moučku, zatímco stalinoidi a politruci jedli kaviár a západní luxusní potraviny ( i dnes politruci a jejich děti cestují na Západ, který chtějí zničit ).1935 dnešními politruky milovaný Stalin vydal zákon, který povoloval stavět před soudy a odsuzovat do gulagů 12leté děti ( protestoval proti tomu u Stalina mj. Romain Rolland), Putin odsuzuje do trestních kolonií důchodce, středoškoláky a matky malých dětí, kteří jej kritizují. RA Koněva a dalších při osvobození Osvětimi propagandisticky ukazovala tamější děti s vytetovanými čísly na rukou - Sacharova organizace Memorial v těchto dnech zveřejnila fotografie dětí z gulagů ( stalinoidní major KGB Putin již od svého nástupu vykrádá její archívy ), pod nimiž nebyla jména , ale čísla - se sovětskými dětmi z gulagů označenými čísly se RA maršála Koněva a dalších nechlubili. Na přání Stalina anglosaští spojenci vybombardovali Dráždˇany - v prosinci a v lednu je výročí Putinova vybombardování Grozného i s civilisty , nechtˇ si jej stalinističtí politruci užijí.
Datum: 15. 12. 2019 09:26:20 Autor: Starý Vlk
Předmět: QF17
Tak jsme ji pěkně na...li, když celou noc psala.
Datum: 15. 12. 2019 13:40:43 Autor: QF17
Předmět: Andrea a kyanid
Tak jste se zde Andreo pěkně vyzvracela (15.12.2019) a můžete opět rozdávat své schizofrenické rozumy na Idnes. Jste hořká a stejně otravná jako kyanid - KCN.
Datum: 15. 12. 2019 17:07:51 Autor: Mirek
Předmět: Jedna věc mi je záhadou
Jak zde ona jedna generálská děva klade písmenko po písmenku a nakládá Koněvovi ( asi proto, že on válku skutečně prožil a bojoval, na rozdíl od jejího fešného idolu), jedna věc mi je utajena. Když totiž byl podle oné děvy Koněv součástí "vražedného gangu" jak to dokázal. V době represí byl totiž velitelem tuším 47.střeleckého sboru v Mongolsku a poté byl vojenským přidělencem v Čankajškově Číně. ( o čemž se může každý přesvědčit, stačí si přečíst životopis Koněva) To měl pouze dvě možnosti buď vraždil po telefonu, nebo zvládl tajemství teleportace. Ale nejblíže pravdě bude asi třetí varianta. Generálská děva zde klopí na klávesnici své výblitky.
Datum: 15. 12. 2019 22:23:25 Autor: Mirek
Předmět: Teď jsem si fakt početl
O něco výše generálská děva se rozepisuje, jak gen Patton předal svůj deník svému "vzdálenému"synovci. Jenže v době smrti gen Pattona onomu synovci bylo DESET let! Fantastické co se dá z takového jedince dostat za "výkon".
Datum: 15. 12. 2019 23:14:06 Autor: QF17
Předmět: Andrea lhářka
Prostě tahle kráv. jménem Andrea lže a vůbec nezmá časovou posloupnost. A to ještě hůře, ona svým blábolům věří :-)Jedna má rada zní, táhni za svým cílem a neser se to historie faktu. Mirku i to se zde narodí a píčoviny plodí ... má jméno Andrea Kostlánová dopisovatelka historie na Idnes. Podobní pitomci jako Andrea K. i jiní chtějí změnit historii a lživě protlačit fakt, že je USA a Anglie osvobodila celou Evropu.
Datum: 16. 12. 2019 00:08:09 Autor: QF17
Předmět: Posvátná kráva Andrea
Navštívil jsem asi 40 států a naštěstí mám paranoiu vůči Indii a podobným "žebráckým" státům (ne vlastní vinnou) a to je možná škoda, viděl bych v Indii krávu posvátnou a se jménem Andrea. Kolik mlíka daruje chudým indům kráva Andrea nevím, ale při své hlouposti by dojila jen vodu.
Datum: 16. 12. 2019 12:44:48 Autor: misustov
Předmět: trochu kultury
Vzhledem k tomu, že do konce roku asi již větší hovadina nebude napsaná, doporučuji generálskou děvu prohlásit na tomto vebu osobnosti roku.
Datum: 18. 12. 2019 15:24:07 Autor: K.Bartošík
Předmět: PQ17
PQ17-10.12.2019 08:49:14 jste varoval,že jsem absolvent VUMLU-vidím, že se držíte starého českého úsloví:"Podle sebe soudím Tebe"Pokud píšete,že jsem absolvent VUMLU,proč také nepřiznáte, že jsme seděli ve stejné třídě?????Vždyť jste nám tam všem tvrdil,že jste kádrová záloha KSČ.Po listopadu Vás odstavili a proto ta Vaše zášť a nenávist vůči V.Havlovi. A teď vážně.Na rozdíl od Vás vždy uvádím své zdroje.Kdežto Vy něco citujete,a pokud si Vaše tvrzení ověřuji,z 98% zjistím,že uvedený zdroj pochází ze Sputniku news.Respektuji,že můžete číst co chcete.Ale v uvedeném Sputniku,jsem většinou nenašel autora a ani z čeho čerpal.Vám to třeba vyhovuje mně né.Jak napsal Napoleon:"Jen pravdivé informace z boje jsou jedinou cestou, jak dobré vylepšit a špatné napravit". Psal jste ,že W.Churchil W. Churchil válečný zločinec (02. 12. 2019 11:11:32)Na otázku,čeho se dopustil jste odpověděl:cituji...Předpokládá, že když umíte číst, psát i počítat, tak si snadno v lireratuře faktů, na netu dohledáte co vše stojí za postavou W. Churchilla. Nejsem tady od toho abych Vám dával informace(To znamená,že nic nemáte a jen čeříte vodu).Na rozdíl od Vás jsem hledal a našel jsem toto:Kniha od:Alfred Rosenberg ? Válečný zločinec Churchill.Nastudujte si kdo to byl:Alfred Rosenberg. Druhá kniha je "Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina?"od N.V.Starikova.Četl jsem na tuto knihu recenze,můžete si udělat názor sám. Závěrem jen tolik pokud chcete rozumně diskutovat používejte fakta,která si lze ověřit a neschovávejte se za názory jiných.Jinak si budu muset myslet,že Vaše tvrzení je jako když si stará děvka nastavuje tvář nevinnosti. Btw:Nechci se nikoho zastávat,ale vždy mě vytočí,když někdo dokáže jen urážet.Ukazuje se, jak hlubokou ránu totalita v hlavách některých lidí udělala. A co horšího: vůbec si toho nejsou vědomi. Pane QF 17 otázka:,Jste ještě schopen slušně diskutovat s někým,kdo má odlišný názor???Dovedete si představit,že by měl někdo jiný pravdu,než Vy a ruská propaganda?? (Viz Vaše komunikace s paní Andreou)Vy jste přesně,jako řada Rusů,kteří si dodnes myslí, že když nás v květnu 1945 ?osvobodili?, takže Česká republika jim ?patří?. Považují nás za sféru svého vlivu.Viz diskuze ohledně poníku Koněva nebo Vlasovců.? Zkuste pochopit, že když někde rozjezdí svobodu tanky, tak tam potom po dvě generace nebude mít dobré jméno. Potenciál z roku 1945 si prošustrovali jedním srpnovým ránem. Nebylo by dobré,držet se rčení:"Chovejme se k druhým tak, jak vyžadujeme, aby se oni chovali k nám?.
Datum: 18. 12. 2019 19:39:45 Autor: QF17
Předmět: Konvoj PQ 17
Stále si pletete můj nick s konvoje, který obětovala Anglie. A zrovna v té době byl premiérem Churchill. Jinak nechápu, proč sám nehledáte tu vaši povětnou "pravdu" o Churchilovi. Použítí bojového plynu v Asii na jeho rozkaz, nebo naprosto zbytečné ničení měst v roce 1944 a 45 v Evropě. A poslední zde: Shashi Taroor vydal na konci roku 2017 knihu s názvem Inglorious Empire, tedy neslavné impérium, pojednávající o tzv. zločinech Britského impéria. Pověst Churchilla jako velkého vojevůdce a ochránce svobody je zde zcela zpochybněna vzhledem k jeho roli během hladomoru v Bengálsku roku 1943, kdy zemřely 4,3 miliónu lidí. Sputnik byla první umělá družice a co dál nevím a web určitě nečtu. Kostlánová si za to může sama, vím, s blbcem se nemá diskutovat, le už mě to moc vadilo, jak lže a překrucuje fakta.
Datum: 19. 12. 2019 00:07:54 Autor: Mirek
Předmět: Alfred Rosenberg
Tak tomu říkám těžkej kalibr v argumentaci.Knihu jsem nečetl a tak by mě zajímalo: Fakt W.Churhil potopil Athenii? Když už máte tak kvalitní zdroj.
Datum: 19. 12. 2019 14:26:06 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Končím zdejší diskusi
Pohříchu jsem se dlouho nedostal na diskusi na tomto servru. Zděšeně zírám, že místo argumentace fakty se tu argumentuje subjektem, tj. paní Andreou, kterou zde několik "mužů" nestydatě a sprostě uráží. Píšu "mužů" v uvozovkách, protože MUŽ by se ničeho tak nízkého nedopustil. Je mi za vás stydno a paní Andrei se za redakci Militarie omlouvám. Uvítám, když především anonym QF17 už na těchto stránkách nebude diskutovat pod žádným článkem.
Přidat komentář

Diskuse k tomuto článku byla uzavřena.

Vyhledávání

Foto týdne

Lenin a Trockij v r. 1919 na oslavách tzv. VŘSR - zde poprvé v barvách.

Lenin a Trockij v r. 1919 na oslavách tzv. VŘSR - zde poprvé v barvách.


Recenze týdne

ODKAZ

ČTVRTÉ OPRAVENÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ