logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Poslední rána mečem

Popis poslední bitvy krále Jana Lucemburského u francouzského Crécy, česky Kresčaku, se v české historické produkci většinou omezil na citaci textu kronik Jeana le Bon a Jeana Froissarta. Text Jeana le Bon byl přeložen Václavem Černým v jeho výboru Staré francouzské kroniky. Froissart se zpravidla cituje podle výboru, který vydala před lety v edici Máj Mladá fronta (Jean Froissart, Kronika stoleté války). Tak tomu je např. v prvním vydání knihy (přiznávám, nevím zdali i v dalším, které vyšlo s pozměněným názvem) renomovaného medievalisty Jiřího Spěváčka Král diplomat.

Uvedený český překlad Froissartových kronik pořídil Alois Bejblík, přičemž neuvedl, z jaké edice. Tiráž obsahuje jen nic neříkající "vybral, přeložil a upravil". Smrt krále Jana tu zabírá deset řádků. Vévoda de Lévis Mirepoix (La guerre de Cent Ans, Éd. Albin Michel, Paris 1973) však ve své knize o stoleté válce publikoval i značnou část prvních dílů Froissarta z renomované třísvazkové edice Bouchon, která vyšla v rámci Le Panthéon littéraire roku 1885. Smrt krále Jana tu kronikář popisuje podstatně obsáhleji a v detailech poněkud odlišně od líčení Bejblíkova překladu:

"Chrabrý a šlechetný český král, který se jmenoval pan Jan Lucemburský (ježto byl synem císaře Jindřicha Lucemburského) slyšel své lidi říkat, že bitva započala; třebaže tam stál ozbrojen a v slavnostním odění, přesto neviděl ani trochu a byl slepý. A tázal se rytířů, co byli kolem něj, kterak si počínají vlastní lidé. Ti mu o tom pověděli pravdu a řekli mu: ,Monseigneure, je tomu tak a tak: všichni Janované jsou potřeni a král je nařídil všechny pobít. Nicméně mezi jimi a našimi lidmi vládne tak velký zmatek, až to zaráží, neboť padají a klopýtají jeden přes druhého a velmi nám překáží.' ,Ach,' pravil český král, ,špatné znamení pro nás.'

Tu se zeptal na německého krále, svého syna, a řekl:

,Kde je pak Karel, můj syn?'

Tázaní odvětili:

,Monseigneure, nevíme. Domníváme se, že je na druhé straně a že se bije.'

A tehdy král svým lidem velice statečně pravil:

,Pánové, jste mými lidmi, přáteli a druhy. V tomto dni vás prosím a vyzývám velmi snažně, zaveďte mě dopředu natolik, abych mohl zasadit ránu mečem.'

A ti, kdož byli blízko něj a kteří měli v lásce svoji čest i pověst, mu to přislíbili. Tam, u uzdy jeho koně, byl Mnich basilejský, který jej nikdy neopustil, a stejně tak i mnozí rytíři z hrabství Lucemburského, kteří stanuli všichni u něj, až do té míry, že aby dostáli slibu a jej neztratili v tlačenici, svázali se s uzdou králova koně všichni vespolek, a krále, svého pána, dali zcela dopředu, aby lépe splnili jeho přání. A tak se všichni rozjeli proti nepříteli."

Následující odstavec, který vypouštím, hovoří o výkvětu francouzské šlechty, který u Crécy bojoval a z větší části padl. Kronika pokračuje:

"Tam se nalézal pan Karel český, který se už tituloval i psal jako německý král a jež dorazil spořádaně až do bitvy samé. Když však viděl, že věc pro ně vypadá špatně, vyjel z ní a já nevím, kterou cestou se dal. Dobrý král, jeho otec, tak neučinil, neboť jel tak dopředu na své nepřátele, že zasadil sek mečem, snad tři, snad čtyři, a bil se velmi chrabře. A stejně se činili všichni ti, kteří tu byli proto, aby jej provázeli. A počínali si tak dobře a postoupili mezi Angličany tak vpřed, že tam všichni zůstali a nikdy se nikdo nevrátil odtamtud zpět. A byli nalezeni nazítří na místě kolem svého pána a se všemi koňmi připoutanými navzájem."

Froissart zprávy o bitvě u Crécy přebíral od jiných a je otázkou, do jaké míry se jedná o věrohodné líčení. Nicméně je jeho fabulace zajímavá. Představuje nám Jana Slepého jako rytíře do morku kosti, jehož poslední zápas tvoří promyšlený čin, monumentální a rytířsky důstojné zakončení života, plného turnajů. Vždyť ona prosba, s níž se na své rytíře obrátil, aby mohl zasadit alespoň jednu ránu mečem (que je puisse férir un coup d´epée), byla výrazem ryze turnajovým?

 
Datum: 18. 11. 2004 13:19:50 Autor: sallet
Předmět: Doplnok
Skvostny clanok na dane tema najdete na : http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek.php?action=HTML&id=1150 Odporucam.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

19. listopadu se slaví Mezinárodní den mužů (zasláno).

19. listopadu se slaví Mezinárodní den mužů (zasláno).


Recenze týdne

Dějiny první světové války

Nové vydání jedinečné a vyčerpávající publikace o historii první světové války od nejvlivnějšího britského armádního spisovatele.