logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Hirošima

Událost, jíž skončila druhá světová válka, zvolilo nedávno sto prominentních novinářů a vědců novinářskou událost číslo jedna, ze sto vybraných nejpozoruhodnějších novinářských zpráv za posledních sto let.

Událost, jíž skončila druhá světová válka, zvolilo nedávno sto prominentních novinářů a vědců novinářskou událost číslo jedna, ze sto vybraných nejpozoruhodnějších novinářských zpráv za posledních sto let. Judy Woodruffová, klíčová korespondentka CNN, k tomu poznamenala: „Atomová bomba je nesporně novinovou zprávou číslo 1 uplynulého století, neboť tento nový nástroj předvedl svou strašlivou sílu za cenu obrovské ztráty na životech.“ Mimochodem, událostí číslo 2 byl zvolen jiný vědecký triumf, úžasné přistání lidské posádky na Měsíci - jaký to mírumilovný kontrast k výběrům na 1. a 3. místě, mezi nimiž je fatální vazba - tím třetím novinářským sólokaprem byla zvolena zpráva o přepadení Pearl Harboru Japonci, jež způsobilo vstup Spojených států do druhé světové války a její zakončení atomovou tečkou.

Sled dokumentů, převážně ze státních archivů USA a některá očitá svědectví vztahující se k události, mají tuto posloupnost: Za začátku 2. světové války bylo bombardování otevřených měst plných civilistů považováno za čin barbarství. Jak však válka pokračovala, všechny státy přestaly brát ohled na právní rozdíl mezi civilisty a vojáky. V květnu 1945 rozhodl cílový výbor v Los Alamos, na schůzi v kanceláři Roberta Oppenheimera, nazývaného otcem atomové bomby, jak nejlépe použít to, čemu říkali „vynález“. 11. června požádala skupina sedmi vědců z university v Chicagu, aby bomba byla demonstrována „před očima zástupců všech Spojených národů na nějaké poušti či opuštěném ostrově“. 27. června napsal podtajemník válečného námořnictva Ralph Bard ve své zprávě, že použití bomby bez varování je v rozporu „s postavením Spojených států jako velkého humanitárního státu“, zvláště s ohledem na to, že Japonsko je na pokraji kapitulace. 2. července odložil president Truman svou schůzku se Stalinem do doby, než bude bomba vyzkoušena.

Téhož dne řekl generál Groves Oppenheimerovi, že „ti nahoře“ už datum zkoušky stanovili. 3. července sepsal Leo Szilard první verzi své petice, v níž označil atomovou bombu za „prostředek nemilosrdného ničení měst.“ V petici zaslané presidentu Spojených států jej žádal, aby „nařídil, že Spojené státy se v současném stadiu války za žádných okolností k použití atomové bomby neuchýlí.“ Szilard zaslal kopii své petice kolegům vědcům v Oak Ridge a v Los Alamos. V průvodním dopise zdůrazňoval povinnost vědců, zaujmout k bombě morální stanovisko. 4. července začal generál Groves hledat způsob, jak Szilardovu aktivitu paralyzovat. 13. července vyšla z laboratoře vyvíjející bombu další podobná petice. Zkouška atomové bomby, k níž došlo 16. července v poušti v Novém Mexiku, a během níž se měřila radiace, byla oslnivým úspěchem. Závěrečná zpráva upozorňovala na vážný problém radiačního spadu.

"Little Boy", atomová bomba svržená na Hirošimu

Řada svědků uvedla, že ještě 20 mil od centra výbuchu cítili na holé kůži žár exploze. 17. července Leo Szilard a dalších 69 signatářů znovu zaslali presidentovi Spojených států petici. 24. července president Truman během postupimské konference v poraženém Německu Stalinovi pouze oznámil, že Spojené státy „mají novou zbraň nevídané ničivé síly.“ Co vlastně Truman přesně řekl a jak tomu Stalin rozuměl, na to se názory několika očitých svědků liší. 25. července si Truman do svého deníku zaznamenal, že nařídil, aby bomba byla svržena na „čistě vojenský“ cíl, „aby tak terčem byly vojenské objekty, vojáci a námořníci, nikoliv ženy a děti.“ 25. července obdržel generál Spaatz rozkaz k bombardování, v němž o zaměřování vojenských objektů a ušetření civilistů nebyla zmínka. Rozkaz pouze stanovil, že cílem mají být města. 6. srpna generál Groves informoval Roberta Oppenheimera, že bombardována bude Hirošima. Existuje o tom zápis telefonního rozhovoru, který pořídil Oppenheimer. Hirošima byla bombardována 6. srpna, o tři dny později byla svržena další atomová bomba, tentokrát na Nagasaki.

9. srpna 1945 oznámil president Truman v rozhlasovém projevu k národu, že Hirošima byla „vojenskou základnou.“ Tehdy Japonsko stálo již na pokraji svých sil, avšak bylo připraveno bojovat do posledního muže. Bez odstrašující síly atomových bomb by stěží kapitulovalo, přestože tento fakt je dodnes zpochybňován. Jak už je eurocentrickým národům evropského kontinentu vlastní, na pacifické válčiště se často zapomíná. Mezi anglo-americkými Spojenci nebyla dlouho rozhodnuta otázka, zdali porazit Osu nejprve v Evropě, nebo v Asii. Američané prohlašovali, že nejdříve je nutné zvítězit v Asii. Teprve během první konference v Quebecku Spojenci rozhodli porazit nejprve Hitlera, a teprve potom jeho slabšího japonského spojence.

Přestože hlavní Spojenecké úsilí bylo tedy napřeno do Evropy, a dále na africkém bojišti, boje nepolevovaly ani na pacifickém válčišti, kde odváděly Spojené státy hrdinské úsilí za podpory místních spojenců, mezi nimiž hlavní roli hrála Austrálie. V našich československých poměrech dob nedávno minulých byl obraz války podáván natolik zkresleně, že o válečném úsilí v této části světa se téměř nemluvilo, a když už, tak jenom v souvislosti s připomenutím, že po ukončení války v Evropě vyhlásil Japonsku válku také Sovětský svaz a v několika dnech je porazil. Doslova jsme se mohli dočíst, že v případě svržení atomové bomby „americkým vládním kruhům již nešlo ani tak o porážku Japonska, jako o prosazení úplného panství v Asii a ve světě vůbec. Proto se zabývaly stále více myšlenkou použít proti Japonsku zbraně, která by zastrašila celý svět a ukázala, že USA jsou s to rozdrtit kohokoliv. Měla to být především veliká zastrašovací akce, která se Japonska samého dotýkala už jen svou tragickou stránkou.“ (Konec citátu.)

Tato cynická lež byla ještě korunována tvrzením, že Japonsko se rozhodlo kapitulovat teprve v důsledku vstupu SSSR do války. Kdyby měli autoři podobných pseudohistorických závěrů trochu cti v těle, museli by konstatovat, že agresivní akce států Osy umožnil především Sovětský svaz svými smlouvami s nacistickým Německem (v září 1939) a s fašistickým Japonskem (v dubnu 1941). Ke konci války zatajil Spojencům žádost Japonska vést rozhovory o podmínkách kapitulace (adresované Moskvě jako „neutrální“ straně) a vypověděl Japonsku válku fakticky až poté, co se Japonsko v zásadě rozhodlo kapitulovat. To Stalinovi ovšem nebránilo, v rozporu se závěry Atlantické charty, že Spojenci nemají vůči poraženým stranám územních požadavků, v cynických nárocích vůči Mongolsku, Číně i Japonsku. Anglo-Američané Stalinovi samozřejmě opět ustoupili, čímž mimo jiné zničili republikánský režim v Číně.

Spor s Japonskem o Kurilské ostrovy se vleče dodnes, o dalších následcích ani nemluvě. Japonsko vstoupilo do války zákeřným přepadem havajského přístavu Pearl Harbor, kde kotvila americká pacifická flotila. Stalo se tak v ranních hodinách 7. prosince 1941. O dlouhé čtyři roky později stály vojenské síly USA po krvavých bojích před branami Japonska. Ačkoliv vedoucím činitelům říše vycházejícího slunce bylo již nejméně od roku 1943 jasné, že válku nelze vyhrát, hodlali pokračovat v odporu až do posledního dechu. Spojenci byli zajedno v názoru, že je nutné použít nejzazších prostředků. Výzkum štěpení atomu postoupil natolik, že od roku 1943 mohly probíhat intenzivní práce na sestrojení jaderné bomby. Prvního září 1944 byl vybrán jako velitel budoucího jaderného úderu plukovník amerického válečného letectva, Paul Tibbets. Svůj historický let uskutečnil 6. srpna 1945. V 8.16 svrhl jeho bombometčík uranovou pumu na japonské město Hirošimu, osmé největší město Japonska, sídlo velitelství 2. armády a důležitý naloďovací přístav.

Dva dny před náletem bylo rozhozeno na 720 000 letáků s upozorněním, že město bude „srovnáno se zemí“. Nikdo to nebral vážně. Z 245 000 obyvatel toho dne zemřelo asi 100 000, dalších 100 000 zemřelo na následky výbuchu později. Oficiální reakcí japonské vlády byl protest adresovaný světové veřejnosti přes švýcarské velvyslanectví. Japonsko, které dvacet let neuznávalo jakékoli mezinárodní právo, obviňovalo teď americkou vládu z jeho porušování. Zároveň japonská vláda povolala tajně do Tokia vedoucího atomového výzkumu Jošia Nišinu, aby se vyjádřil, zda šlo v Hirošimě skutečně o nukleární zbraň, a pokud ano, aby do půl roku vyrobil podobnou. Z toho jasně vyplývá, že jedinou atomovou pumou se válka rozhodnout nedala. Druhá, plutoniová bomba byla svržena 9. srpna, nikoliv však na původně zvolený cíl (který pilot nemohl najít), nýbrž krutou ironií osudu na křesťanské město Nagasaki, jež bylo střediskem odporu k šintoistické ideologii.

"Fat Man", atomová bomba svržená na Nagasaki

Toho dne zahynulo 74 800 lidí a japonská vláda pravděpodobně nabyla přesvědčení, že Američané mají takových pum velkou zásobu (ve skutečnosti byly připraveny už jen dvě). Den po náletu vyhlásil Japonsku válku Sovětský svaz, Japonci však již předtím telegraficky akceptovali spojenecké podmínky bezpodmínečné kapitulace. K definitivnímu rozhodnutí o kapitulaci došlo 14. srpna. Ministr války a dva šéfové štábu byli proti a ministerský předseda admirál Suzuki musel rozhodnutí sporu předložil císaři. Hirohito popsal později situaci následovně: „V době kapitulace nebyly vyhlídky na dohodu, ať se jednalo sebevíc... Když se mě na císařské poradě Suzuki zeptal, který z obou názorů se má přijmout, dostal jsem poprvé příležitost projevit vlastní svobodnou vůli, aniž bych narušoval pravomoc nebo odpovědnost někoho jiného.“ (Konec citátu.) Hirohito pak namluvil kapitulační poselství k japonskému národu, v němž přiznal, že se „válečná situace nevyvinula, jak se předpokládalo, k prospěchu Japonska“ a aby se zabránilo „úplnému vyhlazení lidské civilizace“, Japonsko bude muset „snést to, co je nesnesitelné, a vytrpět to, co nelze strpět“.

Do paláce vtrhli militantní důstojníci, kteří se vraždami snažili zabránit odvysílání poselství, naštěstí se jim to však nepodařilo. Je to jen dalším důkazem, že bez použití atomových bomb by patrně ke kapitulaci nedošlo. Odhaduje se, že spojenecká invaze na japonské ostrovy by v případě japonského odporu stála Američany milión mrtvých a měla by za následek deset až dvacet miliónů mrtvých Japonců. Jak říká ve své brilantní knize Dějiny 20. století Paul Johnson, „Použití jaderných zbraní ušetřilo japonské i spojenecké životy. Ti, kdo zemřeli v Hirošimě a Nagasaki, nebyli ani tak obětmi anglo-americké technologie jako paralytického vládního systému zplozeného zlou ideologií, jež zlikvidovala nejenom absolutní mravní hodnoty, ale i rozum sám.“ (Konec citátu.)

Po osvobození japonských zajateckých táborů a vyšetření válečných zločinů se svět teprve dozvěděl, jak hrůzný režim vlastně Paul Tibbets se svou posádkou pomohl porazit. Je příznačné, že neméně zločinný režim sovětský, jehož jsme doma v Československu byli vazaly, vždycky svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki nenávistně odsuzoval, ačkoliv sám připravoval nesrovnatelně větší atomový arzenál ke konečnému zúčtování se západními demokraciemi. Na válečné zločiny Sovětského svazu dodnes poukazují jen jednotlivci, a Stalinovi pohrobci dodnes vraždí v Čečensku a jinde, aniž jim vlády světových demokracií dokáží čelit alespoň verbálně. Z této perspektivy je výročí vítězství nad Japonskem mementem navýsost palčivým.

© Militaria, Elka Press

 
Datum: 06. 07. 2002 07:03:41 Autor: JAB
Předmět: Hirošima, počet mrtvých
S myšlenkou porazit nepřítele letecky zničením jeho administrativních a hospodářskýcvh center, přišel jako s kompletní strategií poprvé italský generál Giulio Douhet už na počátku dvacvátých let. Komplexne na ni věřil britský letecký maršál Harris. První nálet výhradně na civilní obyvatelstvo (pokud nepočítáme občanskou válku ve Španělsku, bombardování baskické Guernice má několik výkladů) nebyl proveden dne 10.května 1940 Německem na Rotterdam, ale už 1. listopadu 1939 Sovětským svazem na Helsinki. (1000 letadel, finské letectvo mělo k disposici celkem 129 stojů, včetně cvičných). Britské nálety na Hamburg a zejména Drážďany, měly více obětí než Hirošima. (nikoli přesný odhad hovoří v případě Drážďan o 139 000, Hamburg jsem líný hledat)Harrisova koncepce kobercových náletů však jak víme k porážce Německa nevedla. Harris také nebyl po válce, jako jediný z britských vyšších velitelů povýšen do šlechtického stavu. JAB
Datum: 30. 07. 2002 12:24:00 Autor: Nečas Ludvík
Předmět: Hirošima
Použít k zničení hrůzností větší hrůznost je podle mého mínění to nejhorší co může na tomto světě existovat. Tvrzení, že použití atomových bomb bylo správné je přesně takový nesmysl jako činy fanatiků z 11. září loňského roku. K tvrzení, že Stalinovy smlouvy s Hitlerem (1939) a Japonskem (1941) umožnily provedení agresivních akcí Osy bych dodal jen maličkost: Hitlera a Japonsko nepostavil na nohy Stalin, ale takzvaná demokracie v podání anglických, francouzských a amerických státníků, Mnichov se snad nepočítá? To snad byla košer smlouva?
Datum: 28. 11. 2005 16:44:28 Autor: Nereknu
Předmět: RE
Souhlasim! s panem Nečasasem .... tyto stranky jsou neobjektivni a clanky vedou k znevazovani vetsinoveho podilu vlivu SSSR na konec 2.sv.v. kolik divizi rozdrtilo SSSR kolik spojenci(spojenci vetsinu az po konci roku 1944)...?
Datum: 25. 09. 2006 15:42:04 Autor: Pedro
Předmět: bombardováni
Japonci bombardovali města už od počátku konfliktu v Číně v roce 1937. Šlo jim o zlomení protivníka terorem, tato města měla jen malý vojenský význam. Při náletech zahynulo více než 700 000 lidí. O vstup SSSR do války proti Japonsku Stalina požádali spojenci. Co se týká odhadu ztrát při vylodění v Japonsku, v jinných zdrojích jsem četl 250 tis. spojenckých vojáků.
Datum: 16. 08. 2009 21:33:08 Autor: Tomáš Lízner
Předmět: Skvělý článek
S panem Nečasem rozhodně nesouhlasím. I když je to tvrdé, je to jen otázka čísel. Buď stupňovat klasické konvenční nálety na intenzitu Drážďan - uvědomte si, že 10-15 takových náletů by zabilo přes milion lidí, plus ta otázka invaze (kdo zná historii bojů v tichomoří, ví, že statisticky skutečně připadá na jednoho mrtvého američana 10-20 mrtvých japonců), která by znamenala další stovky tisíc až miliony mrtvých a prodložení války o dlouhou dobu (střázlivé odhady spojenců hovořily o 15 měsících). Svržení atomových bomb se nelišilo následky od dvou velkých náletů, pouze zde kontrastuje ničivost zbraní, že se v prvém případě jednalo o jedinou bombu, v druhém o tisíce bomb. Avšak obětem je celkem jedno, jestli zemřely klasickou tnt výbušninou či atomem! Takže pane Nečasi, zajímalo by mě, co je pro Vás přijatelnější, déle trvající válka a několikanásobně větší počet mrtvých, anebo rychlé a tvrdé skončení konfliktu? Nebo ještě jinak jak by jste se zachoval - obětoval 200 000 životů hned, nebo 2 000 000 (hodně podhodnocený odhad) během následujících 15 měsíců? Nicméně z Vašeho příspěvku si nejsem úplně jistý, že víte o čem píšete, neboť toto srovnáváte s útokem 11.9. To je trošku jak to pořekadlo o voze a o koze. V tom, kdo postavil Japonsko na nohy, máte sice v zásadě pravdu, ale pro výše napsaný článek to nehraje naprosto žádnou roli.
Datum: 21. 08. 2009 13:44:08 Autor: K.Bartošík
Předmět: Názor
Pane Líznere,s Vašim článkem plně souhlasím,neboť si též myslím,že použitím atomových bomb USA zkrátily 2.světovou válku,ušetřili statisíce vlastních vojáku.Na druhé straně svět uviděl na vlastní oči co znamená jaderná válka.Lepší je použití dvou menších atomových bomb,v roce 1945,než jaderná válka o 10 let později,kdy následky by byly daleko hroznější,né už pro jednu zemi,ale pro celý svět.A všichni dobře víme,že by se vždy někdo našel kdo by to chtěl vyzkoušet co jaderné zbraně dokáži.
Datum: 30. 06. 2011 13:49:20 Autor: Caroll
Předmět: názor
Válka je hrozná věc, kdo poznal její strašlivou krutost v celé její nahotě je tím navždy poznamenán. Jak řekl plk. Paul Tibbets: "Bestie se utrhla ze řetězu..a ta bestie byla válka..někdo musel toho netvora zabít!" Jediný správný postoj je ten, který považuje zbytečné prodlužování války byť jen o jeden jediný den za zločin. Nikdo by nedokázal zdůvodnit proč válka pokračovala celé měsíce dál a stála (přinejmenším!) sta tisíce či dokonce miliony lidských životů když tu byl prostředek jak ji rychle ukončit. Argumenty že použití atomových zbraní by bylo nehumánní a podobně by matky a vdovy po padlých určitě neuspokojil. Žádný z těch "humanistů" nikdy asi nezažil na své vlastní osobě hrůzy válečného běsnění a touhu každého postiženého tyto hrůzy ukončit. Kdo četl autentické záznamy těch událostí dobře ví, že japonští generálové byli odhodláni bojovat až do konce, do posledního vojáka, do poslední ženy a dítěte. Ať zhyne třeba celý národ, jen když bude zachráněna JEJICH "vojenská čest". Podle zákonů Bušidó (přibližně to znamená "cesta bojovníka") totiž museli buď zvítězit, nebo zemřít. Po schválení textu Císařova projevu také ministr války Anami spáchal harakiri. Je příznačný nelidský cynizmus komunistických padělatelů historie s jakým možnost prodlužování války a smrt strašlivé spousty lidí přehlížejí a dívají se na události jen očima Stalinových mocenských ambicí ve kterých neměl lidský život žádnou cenu. Je příznačné pro totalitní režimy, že v tom se shodovali s názory japonských generálů. Oblíbený argument nezkrotných pacifistů že se musely zdůvodnit enormní výdaje na vývoj této nové zbraně je nesmyslný. Projekt Manhattan byl dotován NEOMEZENOU částkou. A jak píše p. Bartošík, z hlediska futuristické vize bylo možná dobře, že svět viděl o jakou hrůzu se jedná a začal se bát možného vývoje. Jednou provždy odpadly spekulace, co taková zbraň dovede a jestli se má použít.
Datum: 13. 02. 2012 21:02:26 Autor: Daniel
Předmět: co kdyby...
Děkuji za upozornění v diskusi u článku JALTA *** http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/jalta.html *** na tento příspěvek. Stejně jako v diskusi k Mašínům či k 1938 jsou 2 názory: atomová bomba na Hirošimu ANO versus NE. Kloním se k názoru, že ?atomovka? ušetřila milion US životů a několik milionů JAP životů. Poválečné JAP oběti radioaktivního spadu potom odradily supervelmoci od dalšího použití atomovky; to jaderné přezbrojení podle mého názoru sloužilo velmocím k tomu, aby se navzájem držely v šachu, snad i vydíraly a hrály onu neblahou hru, které jsme my starší byli 40 let svědky. Však také US nešly v 1956 do války kvůli Maďarsku a teorii porážky SU zmírňovaly na teorie neustupování, zadržování a jak se to všelijak jmenovalo? Však také když MacArthur chtěl korejskou válku ukončil atomovkou, tak mu v tom politici zabránili. Jiná věc je, že politici US prohráli vojákům válku ve Vietnamu (a tzv. ?světové veřejné mínění? pod taktovkou SU, ale kdoví kam by to dospělo, kdyby ?jestřábi? uspěli). Fakt je ten, že po vítězství Severu ve VIET válce zahynulo více Vietnamců v tzv. převýchovných táborech než za 30 let války ? stejně jako v Alžírsku, když to DeGaulle odpískal, za pár měsíců vyřizování účtů. Inu, kdoví, co by bylo kdyby?
Datum: 01. 06. 2012 12:42:54 Autor: QF17
Předmět: Je naprosto nesporné,
že použití AB ukončilo válku v Tichomoří o 4 až 6 měsíců dříve a ušetřila na straně US asi 600 000 až 1 000 000 vojáků a civilního obyvatelstva.... Plánovaná výroba AB v r 1945: září 3-4 A bomby říjen 3-4 A bomby listopad 5 A bomb prosinec 7 A bomb Taková byla plánovaná produkce a případné použití. Je ovšem třeba doplnit, že japonská armáda a lid neměl být informován, o použití A bomby. Další vybraná města jako cíl: Sapporo, Hakodate, Oyabu, Yokosuka, Osaka, Nagoya atd.
Datum: 14. 04. 2013 11:43:30 Autor: Caroll
Předmět: Nečas Ludvík
Opakováním těchto pseudohumanistických hesel se historické spekulace nevyřeší. Samozřejmě není dobré počítat lidské životy jako v kupecké knize položky "má dáti" a "Dal". Pan Nečas asi neví, že od dob politiky t.zv. "kolektivní bezpečnosti" v první polovině třicátých let se zahraniční politika SSSR radikálně změnila a koncem 30-tých let bylo jejím cílem naopak umožnit vznik konfliktu mezi "imperialistickými" mocnostmi které by se tak vzájemným válčením natolik vyčerpaly že by nebyl problém vyvolat celosvětovou "proletářskou" revoluci a SSSR by tak zůstal jediným vítězem a mohl pomýšlet na ovládnutí velké části světa. V tomto kontextu je třeba vidět známé pakty Stalina s Hitlerem (nebyl jeden, ale dva!!) a snahu obrátit hitlerovu útočnost na západ. S touto filozofií seznámil pracovník komisariátu zahraničních věcí SSSR (Alexandrov?) užaslou delegaci 5 členů KSČ (ve které byl snad Smrkovký) když chtěla navštívit Stalina a objasnit politiku SSSR. (O této "soudružské" návštěvě a dalších souvislostech existují nově objevené dokumenty)Zahraniční politika SSSR byla absolutně sobecká plná lží a nelidských eufemismů (viz třeba zimní válka s Finskem) a řeči o humanismu z úst takového Molotova zní jako přímo ďábelský cynizmus. Je ale také pravda, že stalinovy příšerné zločiny (na př. dva hladomory na Ukrajině které stály 1 mil. a 3mil. lidských životú)vyvolaly po celém světě hrůzu a byla snaha postavit hitlera a stalina proti sobě. Samozřejmě že nekritiční zastánci SSSR něco takového nemohou připustit i kdyby fakta a dokumenty byly sebepřesvěčivější a budou jen donekonečna opakovat známá hesla a lži. Je také pravda že po rozbití Československa se již válce nedalo prakticky zabránit a každý dělal co mohl aby se neválčilo u něj. Ale snaha SSSR umožnit vznik válečného konfliktu je více než zřetelná.
Datum: 21. 05. 2015 22:53:45 Autor: Fero
Předmět: Lže právě tenhle článek
Kdyby pan autor nebyl tak shnilý, měl trochu cti v těle, a podíval se do deníku pana Trumana, zjistil by že on sám nám tady lže. Prezident Truman si jasně zapsal že jej, i Churchilla, Stalin informoval o přání císaře vyjednat mír. A nevím kde autor přišel na to že se Japonci odhodlali s konečnou platností vzdát ještě před vstupem SSSR do války. Právě Nagasaki byla naprosto zbytečně použita a nemuselo dojít ani k Hirošimě. Ale já vím každý raději věří co nás učí ve škole, v ruzných dokumentech apod. Nikomu nevadí že se tam o atomovkách lže. Chce to jen trochu snahy si to zjistit a uvědomit si, že ne všechno co je oficální historie, je pravda.
Datum: 23. 05. 2015 14:11:25 Autor: Misustov
Předmět: USA, Japonsko a konec války
Historie nezná slovo kdyby, proto jsme se ve škole nemohli učit co by bylo, kdyby nebyla použita proti Japonsku jaderná zbraň. Winston S. Churchill však odhaduje, že konečná porážka Japonska by stála Američany až jeden milion lidských životů a Spojené království dalšího půl milionu. Proto použití jaderné zbraně bylo nejoptimálnější řešení, nejenom z pohledu strategie, ale i humanity. Hideki Tojo byl schopen bojovat nejenom do posledního samuraje, ale i do poslední gejši, proto k předpokládaným ztrátám spojenců musíme připočítat několika násobný počet Japonců. Co se týká císaře Hirohita, jeho snaze se dá věřit, on byl proti zahájení války i v okamžicích, když byl admirál Jamamoto se svoji eskadrou na moři. Vojenští hegemonové jej museli na veřejnosti líčit jinak . Císařové minulého století byli fackovacími panáky, trestanými za hloupost generálních štábů, rozhodujících o míru, nebo válce. Hobby pruského krále a německého císaře Wilhelma II. byla armáda, té se však pro své státnické povinnosti nemohl plně věnovat a proto mu mozek náležitě nesezelenal, intuitivně cítil, že lov na ruského medvěda nemusí dobře dopadnout a proto válku odmítal, ale na Generelobersta von Moltkeho a jeho suitu v Der Große Generalstabu by krátký. Ten byl posedlý po kůži z ruského medvěda i za cenu, že by odstranil císaře, kterému přísahal věrnost, tento záměr měl snad i Togo v Japonsku. V Rakousku císař Franz Josef I. Přes svůj věk dokázal, že má v hlavě víc jako Kony (náčelník genstabu Conrad von Hötzendorf), kterému do očí řekl, že tuto válku prohraje. Jeho následník císař Karel, měl na rozdíl od jiných hlav států jediný bojové zkušenosti, proto ihned po usednutí na trůn inicioval ukončení války ? bezvýsledně, následně mohlo vzniknout Československo. Obdobně na tom byl car Nikolaj II. V porovnání s těmito monarchy císař Hirohito vyváznul nejlépe. Nevím, co mohl vědět a psát prezident Truman, který se dostal ke žlabu až v dubnu 1945, kdy Sověti překročili Odru a šikovali se na Berlín. Použiju-li doslova výšeuvedený text Feryho, potom jenom doplňuji: Kdyby pan Fero nebyl tak shnilý, měl trochu cti v těle a podíval se do pamětí Winstona S. Churchilla ? DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA díl VI. strana 617, tak by zjistil, že on sám nám tady lže. Churchill zde jasně publikuje ULTIMATUM VYZÝVAJÍCÍ K OKAMŽITÉ A BEZPODMÍNEČNÉ KAPITULACI, ze dne 26. července 45. Konstatuje, že vojenští vládci Japonska tyto podmínky odmítli. Aby byly ztráty na životech obyvatelstva co nejmenší, shazovalo letectvo nad vybranými městy od 27. července do 5. srpna varovné letáky. [Omlouvám se za použití Feryho textu. Termín ?Shnilý? je vyloženě vulgární. Nařčení diskutujícího ze lži je sprosté. Churchill rozděluje lež na prostou, sprostou a statistiku. Lež je negativní jev, ekvivalentní krádeži, je to záměrně nepravdivá informace, která má někoho poškodit, neoprávněné obohatit, nebo zvýhodnit, vyskytuje se na úrovni lidské spodiny, ovšem obelhávají nás rovněž finančníci. Za lež se nepovažuje omyl; vojenská lest - v taktice, strategii, klamání, záludné akce, hrozby.]
Datum: 24. 05. 2015 01:53:08 Autor: QF17
Předmět: Možná je vše jinak
Po dohodě mezi USA a SSSR v boji proti Japonsku, přemístila Rudá armáda své jednotky na východ. To se týkalo i několika armád nejen v Evropské časti SSSR , ale i třeba v Praze. SSSR vypověděl smlouvu s Japonskem. Za měsíc se dokázalo přesunout včetně techniky 1 500 000 vojáků do Mandžuska. Tam vlastně 2. svět. válka začala a tam i skončila. Rudá armáda smetla Japonskou císařskou armádu v počtu 1 000 000 vojáků a směřovala si to na Sachalin, Kurilské ostrovy a další Japonské ostrovy. Tuhle vojenskou sílu nepřepokládalo velení USA a mám za to, že atomové bomby měli přesvědčit císaře, aby kapituloval. Japonci zaplatili obrovskou lidskou daň. Armáda SSSR zničila Japonskou císařskou armádu, vojska USA zničila Japonskou císařskou armádu a statisíce civilistů. To mi připomíná bombardování měst v Německu a v Protektorátu americkými letadly v dubnu 1945. Prostě vše zničit a zabít dokud je čas.
Datum: 24. 05. 2015 13:26:44 Autor: QF17
Předmět: Dovětek
Armáda USA měla v plánu podniknout pozemní ofenzívu do Japonska až 1.11. 1945. To už by SSSSR měl pod kontrolou 50% císařství i bez AB.
Datum: 24. 05. 2015 15:06:12 Autor: K.Bartošík
Předmět: Doplnění QF17
Myslím si,že QF17 se mýlí.Je nutno si uvědomit i to,že operace Rudé armády při bojích v Mandžusku rozhodně nebyly procházkou,byly zahájeny ažý 9. srpna 1945 tedy v den shození druhé atomové bomby na Nagasaki (15. srpna-v den kapitulace se ocitly hlavní sily Kwantungské armády v obklíčení a 20. srpna 1945 Kwantungská armáda kapitulovala po zprávách o kapitulaci Japonska). Přestože Japonsko kapitulovalo, nebránilo to Rudé armádě v pokračování vojenských akcí. Do konce srpna Zabajkalský front obsadil více než polovinu Mandžuska, včetně přístavu Port Arthur. Jednotky 1. dálnovýchodního frontu pronikly až na Korejský poloostrov, který obsadily po 38. rovnoběžku. To ale nebylo žádné uměni smést útokem na široké frontě armádu, která je naprosto nedostatečně vybavena (Japonské tanky byly téměř všechny zhruba na úrovni LT-38, což byl dobry tank na začátku války, ale naprosto nepoužitelný na jejím konci proti tankům jako IS-2 nebo T-34/85) a která nebyla připravena na vedeni takového typu války.O blitzkriegu se dá hovořit jen tam kde se nebránili skoro žádní Japonci. Naopak na mnoha místech byla japonská obrana velice zuřivá a postup Sovětů dosti pomalý. Navíc Japonci zde neuplatnili jen svoji oblíbenou statickou obranu, ale snažili se být více pružní. Je samozřejmé, že operací proti Japonsku, konkrétně Kvantunské armádě sledoval SSSR i své cíle a zájmy z nichž odveta za Port Artur a zabezpečení svého tichomořského pobřeží nebylo na posledním místě.Sovětský svaz tak ovládl veškerá ůzemí, která před rokem 1904 patřila carskému Rusku. Díky použití AB může tisíce sovětských vojáků děkovat Amíkům za svůj život, protože to bylo to poslední co autora známého úsloví, jeden mrtvý, tragedie - tisíc, statistika, Stalina, zajímalo. Závěrem chci říci jen toto: Také bylo ušetřeno mnohem víc japonských civilistů (tehdy vebovali už i děti od 6 let a důchodce šedesátníky, tak si dovolím jim neříkat vojáci). Cílem Japonska bylo nechat 100 000 000 Japonců zemřít, Američané jim to těmi bombami nakonec rozmluvili.Vzdalo se Japonsko po svržení bomb? Vzdalo. Takže to efekt mělo. Jo kdyby se nevzdalo, tak teď můžeme tvrdit, že to bylo zbytečné. Ale ono se vzdalo, takže to bylo účelné a všechno ostatní je "kdyby byly v rybníce ryby". Že by do 1.11.1945 obsadil SSSR 50% Japonska,tak to je pouhá utopie.Jen za předpokladu,že by tam veslovali na neckách.Je třeba si uvědomit,že Rudá armáda na takovou akci nebyla připravena a loďstvo nebylo vycvičeno na obojživelná operace. Je třeba si uvědomit,kolik techniky museli Spojenci jenom soustředit k překonáni Lamanšského průlivu (taky asi 40 km).
Datum: 26. 05. 2015 11:37:45 Autor: QF17
Předmět: Panu Bartošíkovi
Dovolím si poopravit pana Bartošíka, Rudá armáda měla na dálném východě ve své výzbroji zastaralé lehké tanky T-26 i BT. Jelikož tankové síly měly sehrát v mandžuské operaci "Srpnová bouře" rozhodující roli, rozhodlo velení o přesunu 1 800 kusů tanků nových tanků IS a T-34. Navíc je doplnilo 1 400 kusů samohybných děl SU-100, Su-76 a ISU 152. Tenhle obrněný klín měl prorazit a zničit Kuantugnskou armádu. Celkem měl maršál Vasilevský 1 577 000 vojáků, 3 700 tanků, 1 800 samohybných děl. Spojené státy dodaly několik tisíc nákladních automobilů i nad rámec o půkčce a pronájmu. Tichooceánské loďstvo a Amurská válečná flotila mělo více než 175 000 námořníků a více než 500 lodí, o jejich kvalitě moc nevím, ale posloužily svému účelu. Rovněž mělo námořnictvo rychlé čluny pro výsadek (část opět z USA) a monitory. Vzdušnou nadvládu zajišťovalo kolem 2 000 letadel. Tady snad budeme "v souladu", protože letecká podpora nad tankovými jednotkami a vycvičená pěchota-motostřelci, byla základem úspěchu už začátcích 2. světové. Technika se přepravovala po železnici, po vlastní ose i na trajektech. Japonci stále měli Rudou armádu jako ustupující před nacistickou armádou a na velice bídném stupni taktickém velení. Přitom si již jednu lekci dostali od Žukova v srpnu 1939 u Chalchyn-golu. Rudá armáda používala taktiku, se kterou Japonci nepočítali. Místo čelních útoků po masivní dělostřelecké přípravě užívali malých ůderných skupin, vybavených velkou palebnou silou. Tuhle taktiku pak začala po neúspěšných bojích v Korejské válce používat i armáda USA po porážce u řeky Jalu. Úderné skupiny mají svůj počátek u Wehrmantu, z nouze ctnost., která se osvědčila. Přitom Kuantungská armáda patila k tomu nejlepšímu co císařství mělo, ale časem klesala bojovnost a armáda přešla do určité letargie. Podobné to bylo u Francouzů 1939, u Angličanů v jihovýchodní Asii atd. Příliž pozdě Japonci zjistili, že není rok 1941, ale 1945 a Sověstká armáda je stroj, který semele vše i vlastní. Prostě Japonci v roce 1945 byli připravení na staré vojenské praktiky obrany se statickou obranou v bunkrech. Tím se vlastně vzdali jiných taktik přeskupení obrany, protože Sověti dokázali v případě tlaku přeskupit vojska a zaútočit na nejslabším místě obrany. Výsadkáři obsazovali opěrné body v japonské obraně i letiště. Při obchvatech se velice dobře uplatnily sice zastaralé, ale rychlé tanky BT. Japonci podcenili myšlení Sovětských maršálů, protože vůbec nebrali v potaz, že by směr útoku směřoval přes pohoří Velký Chingan. Japonské obranné plány měli šanci uspět proti méně zkušenému protivníkov,i jenž by si nechal vnutil japonský styl boje. Po úspěšném provedení Mandžuské operaci měla Sovětská vojska porazit japonské jednotky na sachalinu, obsadit Kurilské ostrovy a případně obsadit ostrov Hokkaidó a přispět tak k porážce Japonska. Rovněž měla být zajištěna historických práv v oblastech, odkud v minulosti Japonsko napadlo Rusko. Japonsko kapitulovalo 18. srpna, ale boje na obou stranách pokračovali dál. Dne 25. srpna se Rudá armáda zastavila v Koreji na 38. rovnoběžce, tam byla dohodnutá demarkační čára mezi sovětskými a americkými okupačními vojsky. Směr útoku na Hokkaidó byl zastaven po domluvě Stalina s Trumanem. Je více než jasné, že Sovětská armáda byla schopná obsadit a zničit císařskou armádu na jejich ostrovech. A tak po souši, ze vzduchu i po moři na neckách, Rudá armáda obsazovala poloostrovy a ostrovy. Za to jim patří obdiv a uznání. Japonci sklidili co zaseli, za brutalitu a holocaut v Asii byli po zásluze potrestáni. Uvedené počty se velice různí, za případné odchylky se omlouvám.
Datum: 26. 05. 2015 22:51:17 Autor: QF17
Předmět: Oprava
Císař vyhlásil kapitulaci 15.8., ale podepsána byla až 2.9.1945. Z neznámých důvodů jsem chybně uvedl 18.8.
Datum: 27. 05. 2015 23:38:44 Autor: Fero
Předmět: Pro pana Misustova ale i pro další
Tak já vám to tady vysvětlím. Dobře, omlouvám se za ten výraz. Řekl jsem to protože mě už fakt vytáčí celá ta nepravda a ty nesmyslné dohady kolik spojeneckých vojáků by padlo nebýt A bomb. Víte že Hideki Tojo už vlastně Japonsko nevedl, protože na svou funkci premiéra rezignoval již v létě 1944? Ty řeči o tom že pokud by nebyly použity atomové bomby, muselo by dojít k invazi (tedy možnost A - shodit bombu nebo možnost B - neshodit a vylodovat se) jsou jen bajky, bohužel jsme tím neustále zasypáváni. Harry Truman měl ve skutečnosti v létě roku 1945 nejen tyto možnosti ale rovnou další 2 jak ukončit válku. Věděl totiž že se již japonský císař chce vzdát (tedy mohl zvítězit na poli diplomatickém) a navíc byl přesvědčen že o ukončení války rozhodne vstup Sovětského svazu do této války. Všechno to má zapsané ve svém deníku. Já se tady nepřu o to, že Spojenci vydali Postupimskou deklaraci ve které vyzývají ke kapitulaci(ta ovšem byla pro Japonce nepřijatelná a prezident Truman to díky svým poradcům dobře věděl). V článku je psáno že Stalin Spojence neinformoval o přání císaře válku ukončit, což je naprosto bludný výmysl - naopak je informoval (stejně to i tak věděli protože zachytávali japonské zprávy posílané do Moskvy). Článek si navíc protiřečí tím, na jednu stranu píše že jednou atomovkou se válka nedala vyhrát, ale na druhou stranu podle něj Sověti vyhlásili válku Japonsku v době kdy už se rozhodli Japonci vzdát - jak asi když Nagasaki přišlo až po Sovětském vyhlášení války?
Datum: 28. 05. 2015 07:11:28 Autor: Misustov
Předmět: Pro pana Fera
Hideki Togo je architekt války v Pacifiku. Byl nucen rezignovat nikoli pro svoji agresivitu, ale na podkladě vojenských neúspěchů a jeho vláda nebyla nahrazena vládou civilní, ale vládami vojenskými, které naplňovali jeho odkaz (jeden generál a jeden admirál). Ti by byli snad ochotni zastavit boj, ale nikoli vzdát se dobytých teritorii ? Manžukuo, jihovýchodní Asie. Ono se to totiž nedělá všeobecně, Ukrajina po vystoupení ze svazku Sovětských socialistických republik se také dobrovolně nevzdala ukradeného Krymu. Domníváte se, že by se Německo bez porážky vzdalo Sudet? Tyto skutečnosti byly důvodem, proč Angloameričané naléhali na Sověty na vyhlášení války Japonsku, že Stalin na oplátku požadoval území zisky, je pochopitelné, v politice platí něco, za něco. Velký Roosevelt by byl snad schopen Stalinovi nabídnout třeba i Pentagon, natož nějaké Kurily, když Spojené státy na tom vydělaly světovládu. Prioritou amerických prezidentů byla minimalizace lidských ztrát Američanů, odtud rozhodnutí použít jadernou zbraň proti Japonsku, naproti tomu v Evropě nepostupovat za dohodnutou demarkační linii ?Pokud se nick Fero obrací s vysvětlením na mě, potom v počtu nutných jaderných pum nejedu. Ani v tom, zda Stalin informoval, nebo neinformoval. Je skutečnosti, že vojenská vláda Japonska po Hirošimě sondovala reálnost opatření si obdobné zbraně, což o její mírumilovnosti a touze po míru nesvědčí. V Evropě byly příslušníci zbraní SS přes svoji surovost v porovnání s japonskými vojáky učinění beránci.
Datum: 28. 05. 2015 23:44:20 Autor: QF17
Předmět: Pro Fera
Sepsal jsem určitý "náčrt" o postupu Sovětské armády proti Japoncům. Pan Bartošík je "amerikánec" a podle něj je vše na východ od moravy špatný a Rusko nevyjímaje. A já jsem "pesimista," již dlouho vyhlížející demokracii. Ovšem, ta již byla. A těžko se navrátí. Je možná faktem, že AB urychlily konec války na východě, ale určitě by bez nich Japonsko kleslo na kolena a samurajským mečem by mu maršál Vasilevskij přetnul šíji. Kam dorazila na tancích, na padácích a na neckách Rudá armáda za pouhých 16 dní? Hokkaidó měl Sovětský voják jako překrm. US voják plánoval pozemní útok na 1.11.1945 na ostrovy.
Datum: 29. 05. 2015 16:10:45 Autor: Fero
Předmět: Pro Misustov
Tvrdíte: "Proto použití jaderné zbraně bylo nejoptimálnější řešení, nejenom z pohledu strategie, ale i humanity". Není pravda - pan Truman, když věděl že císař již žádá o mír, mohl jen poslechnout své poradce aby dal Japoncům najevo že zachová císaře - tak jak to následně po bombách udělal. Byl na to celkem 14-krát upozorněn. Válka tak mohla skončit ještě před bombama. Nevěřte těm nepravdám o tom že bez bomb by byla nutná invaze - takové závěry zcela ignorují japonské žádosti o mír a vliv SSSR. Potom tvrdíte: "Je skutečnosti, že vojenská vláda Japonska po Hirošimě sondovala reálnost opatření si obdobné zbraně, což o její mírumilovnosti a touze po míru nesvědčí". Nepřu se o to zda vláda chtěla nebo nechtěla konec války, protože jak víme tak se na ukončení války neshodla, a to ani po atomovkách. Mír zajistil jeden jediný člověk císař - a to ještě navíc proto že se Truman rozhodl jej po atomovkách konečně zachovat - tak jak mohl již dříve učinit.
Datum: 29. 05. 2015 20:19:04 Autor: Misustov
Předmět: pro pana Fero
1. Mír u typu PAX NIPON. To je mír s uznáním japonské agrese, připouštěl již v roce 1942 Togo. 2. Císař byl deifikovaný a o ničem nerozhodoval, ten se klepal, aby nebyl označen za válečného zločince. Jeho jménem rozhodovali politici. V průběhu kapitulace byl generálu Mc Arthurovi protějškem ministerský předseda admirál Kantaró Suzuki. 3.Válka mohla skončit nikoli, ještě před ?bombama?, ale bez bomb, za cenu ztrát na životech cca 1.5 milionů Angloameričanů a cca 4,5 až 8 milionů Japonců. 4. O urychleném zastavení bojových operací a kapitulaci rozhodly dvě jaderné pumy a Sovětská ofenziva. 5. O mír a podobné aktivity se žádá oficiální diplomatickou demarši a nikoli při konzumaci rýžové kořalky. Takovéto aktivity byly do nedávné doby doslova obřadem. Můžete nám sdělit, kde je takový dokument uložen?
Datum: 29. 05. 2015 22:38:06 Autor: Fero
Předmět: Pro Misustov
Poznámka: Suzuki byl premiérem do 17. srpna, takže s MacArthurem určitě nejednal. Byl to ale právě císař kdo o kapitulaci rozhodl, nikdo jiný. No nebudu už to zbytečně protahovat, tady se podívejte na dokument který vám to objasní co všechno se zatajuje, pak pochopíte. Jestli budete chtít k něčemu dovysvětlení, napište. https://www.youtube.com/watch?v=WCNYRhuFeKo
Datum: 31. 05. 2015 14:57:49 Autor: Misustov
Předmět: závěrem
1. Karel Marx napsal: Když dojdou argumenty tak se sahá po klacku. Na NETu dochází k modifikaci, místo klacku se používá hodnocení gramatiky, nebo malicherných problémů nulového významu. Zde si sypu popel na hlavu. Vskutku jsem konec Suzukyho přehlédnul, Tím se ale nemění základní myšlenka, že císař o ničem nerozhodoval, [Ten byl bohem a jako takový měl na mír stejný vliv jako v nacistickém Německu Wotan, nebo Ďábel,] jenom se klepal, aby nebyl označen za válečného zločince, jeho jménem rozhodovali politici - není podstatné, zda se jmenovali Kavasaki, Honda, Suzuki, Ušiješmisako, nebo Kanimůra. 2. Císař byl oslněn ohňostrojem v Hirošimě a Nagasaki, cítil, že Sověti se s ním mazlit nebudou, tam by šel do dolů na Severní mys kutat olovo. Za těchto podmínek odmítnul podpořit generály a admirály bojovat do poslední gejši. Rozhodnutí Hirohita k podpoře politiků, kteří byli ochotní kapitulovat, bylo tak svobodné, jaké by bylo rozhodnutí Fera zvednout ruce, když na něj bude mířit samopalem, nebo rozhodnutí admirála Dönitze v květnu, roku onoho. Žádný dokument indikující mírovou nabídku, podepsaný císařem neexistuje ? ukončeme tedy tuto causu. 3. Dovoluji si připomenout svůj názor na císaře 23.5.015 4. Bohužel Fero nereaguje na moje argumenty [29.5. 015.]1,3,4,5, rovněž tak na velmi kvalitní esej QF17, která je pro mě přínosná, [Toto říkám přesto, že se s QF17 máme rádi jako kočka a pes] nebo esej pana Bartošíka, obojí se dá smysluplně rozvíjet a komentovat 5. https://www.youtube.com/watch?v=WCNYRhuFeKo - VIDEO NENÍ DOSTUPNÉ, OMLOUVÁME SE, Nedělejte ze mě vola.
Datum: 03. 06. 2015 08:02:19 Autor: Fero
Předmět: Když video nejde...
Tak to budu muset napsat ručně. O tom jak to na poradě bylo, že to rozhodl císař, se můžete přesvědčit tady: http://www.valka.cz/clanek_12081.html. Stejně tak musel ještě jednou rozhodnout 14.srpna o konečném přijetí kapitulace. Dokument se snahou císaře o mír dávám taky sem. Bylo to posláno 12. července do Moskvy. Napíšu to i anglicky at si to můžete vygooglit: "His Majesty the Emperor, mindful of the fact that the present war daily brings greater evil and sacrifice of the peoples of all the belligerent powers, desires from his heart that it may be quickly terminated. But as long as England and the United States insist upon unconditional surrender the Japanese Empire has no alternative to fight on with all its strength for the honour and existence of the Motherland". "Jeho veličenstvo císař, s vědomím toho, že současná válka denně přináší velké zlo a oběti národům všech válčících mocností, z touhy jeho srdce to může být rychle ukončeno. Ale tak dlouho, jak Anglie a Spojené státy budou trvat na bezpodmínečné kapitulaci, japonská říše nemá jinou možnost, než bojovat ze všech sil o čest a existenci vlasti". Tady je reakce prezidenta Trumana že to taktéž chápe jako žádost o mír: "Stalin had told P.M. of telegram from Jap Emperor asking for peace. Stalin also read his answer to me. It was satisfactory. Believe Japs will fold up before Russia comes in". "Stalin řekl Churchillovi o telegramu od japonkého císaře žádajícího o mír. Stalin přečetl svou odpověď také mě. Bylo to uspokojivé. Věřím že se Japonci složí před příchodem Rusů". Válka by však neskončila ani po Hirošimě, Nagasaki, pokud by Spojenci nechtěli přijmout podmínku zachování císaře. Císař nařídil přijmout Postupimskou deklaraci s jednou výhradou - aby bylo zaručeno zachování císaře. Zde je debata o tom jak Truman řešil co udělá - a bylo rozhodnuto že císař bude podléhat spojeneckému vrchnímu veliteli, ale zůstane zachován. Byrnes chtěl dokonce pokračovat ve válce. Také všichni ostatní spojenci s tím museli souhlasit, Australané byli proti, ale nakonec museli také kývnout: https://books.google.cz/books?id=eU3M18Kn-3gC&pg=PA338&dq=upon+receipt+of+the+message,+truman+summoned+byrnes&hl=cs&sa=X&ei=2vkSVe2HLev5ywPg-oLIDw#v=onepage&q=upon%20receipt%20of%20the%20message%2C%20truman%20summoned%20byrnes&f=false Tak jak bylo dohodnuto, byla Japoncům poslána odpověd. Císař na ni prohlásil: "I have studied the Allied reply and concluded that it virtually acknowledges the position of our note (requesting the Emperor's retention) sent a few days ago. I find it quite acceptable." "Studoval jsem spojeneckou odpověd a došel k závěru že v podstatě uznávají postavení naší podmínky (požadující zachování císaře) poslanou před pár dny. Myslím že je to vcelku přijatelné." Tedy válka definitivně skončila proto že se Truman konečně rozhodl císaře ponechat - proto císař přistoupil na kapitulaci. Jinak by válka pokračovala dál - princ Asaka se po atomovkách ptal císaře jestli bude válka pokračovat pokud císařství nebude moci být zachováno. Císař odvětil jednoduše: "Samozřejmě".
Datum: 03. 06. 2015 21:10:35 Autor: K.Bartošík
Předmět: Vše má svůj rub i líc
Není důvod stavět se proti svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki. Bylo to sice nadmíru kruté, ale postavení Japonska jako agresora se stalo neudržitelné a kromě toho bylo ušetřeno mnoho spojeneckých vojáků. Můžeme problém otáčet ze všech stran, ale nakonec dojdeme k jedinému závěru, že to bylo rozhodnutí správné, i když pro postižené civilisty nesmírně bolestné. Japonsko sklidilo, co zaselo. Je třeba si uvědomit,že historici a intelektuálové se holt musí živit nějakým pochybováním a štouráním a tak si v klídku po mnoha letech v pohodlíčku a s mořem času pochybují a štourají. Úloha velení armády v neskutečně kruté válce byla však úplně jiná..každý velitel se musí během hodin rozhodnout a jediným motivem každého velitele vždy bylo co nejrychlejší ukončení války a co nejmenší ztráty sých vlastních vojáků, za které jedině je on odpovědný. Morální hledisko celé akce je věc druhá, ale snadno se soudí po válce z tepla kanceláře. Gen.George Patton řekl:"Naším cílem ve válce není padnout za svou vlast, ale přimět ty parchanty na druhé straně, aby padli za tu svou."
Datum: 04. 06. 2015 16:13:55 Autor: Fero
Předmět: Pane Bartošíku
Tady nejde o to že při shozu atomovek zemře méně lidí než při invazi - to je velice zjednodušený pohled opakovaný kvůli obhajobě atomovek. Je nutné si uvědomit, že možnosti jak v roce 1945 ukončit válku nebyla jen atomovky nebo invaze - stále nereagujete na to co tady říkám - to že již Japonci chtěli vyjednat mír a vstup Sovětů do války. Co to znamená? Že nelze tvrdit že bez atomovek by se američtí vojáci nutně museli vylodovat a umírat. Invaze se měla konat až za 3 měsíce, a mimo atomovek se vědělo že to v létě šlo ukončit dalšími 2 způsoby. A jaký byl nejrychlejší možný způsob ukončit válku a ušetřit životy - diplomacie. Válka mohla skončit dříve než se svrhávaly bomby = ušetřilo by se více životů = nelze tvrdit že použití bomb bylo to nejsprávnější rozhodnutí. A jestli se vám zdá že si tyto možnosti jen vymýšlejí historici, zkuste odpovědět proč o těchto dalších 2 možnostech byl přesvědčen samotný americký prezident Trumana a proč mu již tehdy před bombama radili jeho poradci aby dovolil japoncům zachovat císaře a tím mohl ukončit válku dříve.
Datum: 04. 06. 2015 16:19:44 Autor: Fero
Předmět: Pan Bartošík
Ještě vás tady cituji: "Vzdalo se Japonsko po svržení bomb? Vzdalo. Takže to efekt mělo". A jak víte že zrovna tohle efekt mělo? Zároven totiž vstoupili do války Sověti, takže co když ten efekt měli právě oni a atomovky byly jen vedlejší událostí? Z toho co je známo, tak ten efekt měli právě oni a ne atomovky.
Datum: 04. 06. 2015 20:17:14 Autor: QF17
Předmět: Bombardování letectvem USA
Plzeň 17. 4. 1945 bombardovaly dělnické čtvrti Škvrňany a Karlov . Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: ?Dobrá práce, jsem spokojený!? Předtím (17. dubna 1945) americké bomby zabíjely v dělnických čtvrtích Škvrňany a Karlov, které byly téměř zničeny, fakticky zničeno bylo plzeňské seřaďovací nádraží. Přes těžké ztráty na majetku se podařilo již v květnu 1945 obnovit některé základní funkce Škodovky, na něž později navázal další rozvoj výroby.*Patton byl sice vynikající generál, ale hlavně vojákem okupační armády USA. S názory Fera se celkem souhlasím. Podobné to bylo u Drážďan. I pře obrovské civilní ztráty Německo nekapitulovalo.*Ne bomby, ale vypovězení smlouvy ze strany SSSR bylo hlavním hybatelem ke kapitulaci Japonska. Zdroj: národní sjednocení.cz
Datum: 05. 06. 2015 09:54:46 Autor: K.Bartošik
Předmět: Pán Fero
Pane Fero,tvrdí te že válka mohla skončit diplomatickým jednáním.Proč teda diplomatická jednání nefungovala v předcházejících čtyřech letech?Proč není diplomacie schopna zařídit za 70 po skončení 2.světové valky podepsání mírovou smlouvu mezi Ruskem a Japonskem.Z čeho čerpáte jistotu že by se Japonsko vzdalo když se dovědělo,že mu SSSR vyhlásil válku?
Datum: 05. 06. 2015 17:37:11 Autor: K.Bartošik
Předmět: Pro p.Feru Opravené chyby
Pane Fero tvrdí,že válka mohla skončit diplomatickým jednáním.Proč teda diplomatická jednání teda nefungovala v předcházejících čtyřech letech?Proč teda není diplomacie schopna ani po 70.letech od skončení 2.světové zařídit podepsání mírové smlouvy mezi Japonskem a Ruskem.Z čeho čerpáte jistotu,že by se Japonsko vzdalo,když se dozvědělo,že SSSR mu vyhlasilo válku.
Datum: 07. 06. 2015 01:07:27 Autor: QF17
Předmět: Vyhlášení války
Důsledky 2. války v Evropě a její následky zná skoro každý průměrný běloch. Kdy vlastně 2. světová válka začala se již těžko určí, Španělsko 1936, Habeš 1935, Mandžusko 1938 či v Číně 1937. Při napadení námořní základny japonským letectvem zhynulo P.Harbor ..... mám obavu zveřejnit tento fakt, je to opravdu hodně .... nejlépe si to přečíst po 23 večerní hodině: 2000 osob. S porovnáním s Leningradem ....
Datum: 07. 06. 2015 01:12:48 Autor: QF17
Předmět: Oprava
Zahynulo v P. Harbor asi osob, což jsou vojáci i civilisti. Velká škoda, že Japonci tenkrát neměli AB, také by se psalo, že prohráli jen roto, že jich měli málo.
Datum: 07. 06. 2015 10:35:25 Autor: K.Bartošik
Předmět: Počty mrtvých
QF17,víte kolik lidí zemřelo v Gulazích,při hladomoru na Ukrajině, kolik životů bylo zmařeno při návratu sovětských vojáků při návratu z německého zajetí,kolik utrpení zažil ruský národ v letech 1917-1940?To vše od vlasti vlády a ne od žádných okupantů.A to jen proto že měli jiné názory než si přála jejích nikdy oficiálně zvolená vláda.
Datum: 07. 06. 2015 13:36:48 Autor: QF17
Předmět: pan Bartošík
Trestné či pracovní tábory pod správou Velké Britanie, USA, Francie, Polska, Japonska, Ruska, Číny,KLDR či Německa sloužily a slouží jen k jednomu účelu. Zmařit lidské životy jak píšete. Za hladomor na Ukraině bych ani tak nesoudil Stalina, ale Lenina a Trockýho, protože oni rozprodávali Ruskou ekonomiku Američanům a Západoevropanům. Stalin napravoval co oni dva zapříčinili. Víte, ona ta "demokraticky" zvolená vláda není nikde, nebo jste nějakou vládu někdy volil?? Já ne a nevolím od jisté doby nikoho. Dnes jsem četl co prohlásila nějaká Helena Langšádlová: Jaderná válka s Ruskem by byla bojem za svobodu! Nebo ještě jedna jí podobná **** Madeleine Albright: Zabité irácké děti jsou dobrá cena. Moc hezké .....
Datum: 08. 06. 2015 04:46:29 Autor: Misustov
Předmět: Jak je to s vinou
Rusko má stejný podíl na sovětských zločinech, jaké má Československo za zločinech Rakouska-Uherska.
Datum: 09. 06. 2015 19:45:02 Autor: Fero
Předmět: Pan Bartošík
K té diplomacii - Nechápu proč to mělo fungovat v předchozích 4 letech - když žádná důležitá osoba - ani císař nebo premiér nebo nevím kdo, nedali pokyn k jednání o míru? Ale jaktože by to nešlo potom, co to byli Japonci = prohrávající nepřítel, kdo začal s diplomacíí a pokoušel se diplomaticky vyjednat mír přes prostředníka(SSSR)? Bylo to na základě císařova projevu 22. června, kdy vystoupil na vládní poradě a nařídil jí aby hledala cesty jak ukončit válku a to za každou cenu. Prominte ale podle vás se to že chce císař ukončit válku vytrubuje do světa jen tak pro srandu? A nakonec taky válka neskončila tak, že by Amíci nediplomaticky dobyli japonské domácí ostrovy a dali císaři propisku do ruky aby jim podepsal kapitulaci - ale tak že Američané souhlasili s japonskou podmínkou o ponechání císaře = a tak se diplomaticky dohodli. A k tomu vlivu Sovětů - Stanovisko amerických zpravodajských služeb z 29. dubna 1945 zní: ?Kdyby teď v jakoukoliv chvíli vstoupil Sovětský svaz do války, všichni Japonci si uvědomí, že kapitulace je nevyhnutelná.? Dále pak třeba na zasedání Nejvyšší rady pro vedení války, která se konala 11. 12. a 14. května, formální rozhodnutí rady uvádí: "Zatímco Japonsko bojuje s USA a Velkou Británií, poté co Sověti vstoupí do války, Japonsko bude čelit nevyhnutelné porážce; Proto, ať se stane cokoli ve válce s USA a Velkou Británií, Japonsko se musí snažit co nejvíce, aby zabránilo vstupu Sovětského svazu do války". Na základě těchto zpráv nám však ty nejlepší důkazy o možnosti alternativy poskytuje samotný Truman - dne 17. července si do svého deníku zapsal:"He'll(Stalin) be in the Jap War on August 15th. Fini Japs when that comes about" "Stalin vstoupí do války 15. srpna. Pak bude s Japonskem konec". O jeden den později:"I've gotten what I came for - Stalin goes to war August 15 with no strings on it. He wanted a Chinese settlement - and it is practically made - in a better form than I expected. Soong did better than I asked him. I'll say that we'll end the war a year sooner now, and think of the kids who won't be killed! That is the important thing." "Dostal jsem co jsem chtěl - Stalin jde do války 15. srpna, bez nějakých zvláštních podmínek. Chtěl část čínského území - a to je prakticky provedeno - v lepší podobě než jsem čekal. Soong (čínský ministr zahraničí) udělal lépe než jsem žádal. Řeknu mu že budeme na konci války o rok dříve a budeme přitom myslet na děti které nebudou zabity. To je důležitá věc." Tolik k přesvědčení o tom že to vliv mít bude = přiznání možnosti alternativy = opět důkaz že není na výběr jen atomovka nebo invaze = je lež že byli přesvědčeni že pokud se nepoužijí atomovky bude nutné se vylodit. A
Datum: 09. 06. 2015 20:02:19 Autor: Fero
Předmět: Pan Bartošík
A jak to teda vypadalo? To co mělo tak zásadní vliv na císaře aby jej to přesvědčilo zažádat o přijmutí Postupimi s onou podmínkou, nebylo až po Nagasaki. Ano, došlo k tomu na poradě v noci z 9 na 10. Ale tam to jen oficiálně dohodl - okamžik kdy se rozhodl byl ještě před Nagasaki. Po vyhlášení války jakákoli možnost vyjednávat s tímto přestředníkem skončila. Cituji: Druhá světová válka - Unikátní obrazový průvodce od Blitzkriegu k Hirošimě - Richard Holmes: "V prvních hodinách 9.srpna Rudá armáda překročila hranice Mandžukua. Porážka Japonska se tak stala neodvratnou. "Je nezbytné," prohlásil císař krátce po rozbřesku, "přijmout nevyhnutelné, prostudovat si podmínky kapitulace a rozhodnout o ukončení války." Pro potvrzení - píše to i tenhle propagandistický článek, který obhajuje atomovky: http://www.valka.cz/clanek_10813.html. Duvod proč tomu tak bylo je zřejmý - Hirohito toho rána také řekl Kidovi: "quickly control the situation" because "the Soviet Union has declared war and today began hostilities against us." "rychle kontrolujte situaci" protože "Sovětský svaz vyhlásil válku a tak dnes začalo nepřátelství proti nám." Je tedy faktem, že tyto klíčové události, které předcházely kapitulaci Japonska, dokládají že je mýtus o tom jak vlastně velkorysé to bylo šetření životů a že nic jiného se nedalo dělat proto aby se nemuselo vylodovat, než že se musely svrhnout bomby. Chápu je to proto, že je to pro každého hezky populární že nějaké bomby ukončí válku, ale je to komolení historie. Je to jeden z největších mýtů Druhé světové.
Datum: 10. 06. 2015 10:26:46 Autor: K.Bartošík
Předmět: QF17
QF17,původně jsem reagoval na Váš příspěvek,že do 1.11.1945 by měl SSSR obsazeno 50% Japonska.Je třeba si uvědomit,že do Vámi uvedeného datumu obsazovali sověti pouze malé a řídce obsazené ostrovy. Sovětské námořnictvo se do bojů vůbec nezapojilo z důvodu úplného zničeni japonského loďstva Američany. Provedlo pouze vyloďovací operace. Na Korejském poloostrove obsadilo bez boje přístavy a námořní základny 11.8. Juki (dnesni Unggi), 12.8. Rasin (Nadžin), zde vedou menši boje se zbytky Japonců na přístupových ostrovech, a 21.8. Genza. Od 13.8. do 15.8. dobývají námořním výsadkem Seisin (Čchangdžin), kde Japonci po tyto dny kladou ozbrojeny odpor. Na Sachalinu provádějí taktické výsadky u Toru (16.8.) a Mooky (20.8.) s cílem uspíšit jeho dobyti a 25.8. výsadek u Otomari s cílem zabránit evakuaci Japonců. Na Kurilách se vyloďuji 18.8. a na Šumšu. Dále ještě pokládají minové pole v Tatarskem průlivu, Sachalinském zálivu a v okolí Vladivostoku a Petropavlovsku. Jedinou ztrátou bylo potopeni minolovky TŠČ 279 (na americké mine) a 3 obchodních lodi na minách.Mě by ale zajímalo,jak by Rudá armáda obsazovala hlavní japonské mateřské ostrovy Kjúšú, Honšú. Spojenci jenom k překonáni Lamanškého průlivu (taky asi 40 km) shromáždili síly sestávající z 12 tisíc bojových letounu, 2400 transportních letounu, 800 kluzáku, 1200 válečných lodi, 4000 speciálních výsadkových plavidel a 800 nákladních lodi.Vyrobili a na plážích sestavili taky dva uměle přístavy.Co s toho měli sověti?Měli logistiku a techniku k provedení obojživelné operace velkého rozsahu? Píšete, "gen.Patton byl sice vynikající generál, ale hlavně vojákem okupační armády USA"Pak se Vás musím zeptat,zda generál J.Blaskowitze vel.3. skupiny armád,která 15 března 1939,přepadla ČR a generálmajor A. F. Majorov vel.armády která též přepadla 21.8.1968,obě jako zloději v noci obsadily samostatnou republiku byli velitelé osvobozovacích armád? A co gen.Vorobjev poslední velitel skupiny středních vojsk na území ČSSR to byl asi též velitel,který pomáhal a chránil ČR? Též píšete cituji.. Pan Bartošík je "amerikánec" a podle něj je vše na východ od moravy špatný a Rusko nevyjímaje. A já jsem "pesimista," již dlouho vyhlížející demokracii.Pokud budete vyhlížet demokraci,o které píší weby jako AE News, a pod.,který je součástí Aeronet.cz tak se možná dočkáte další východní okupace.Zkuste si ověřit kdo daný portál provozuje.Je dobře, že je rok 2015. Máme internet a můžeme ověřovat. Jistěže naše media píší také polopravdu. Ale pilný čtenář si jistě najde zprávy relevantní.Kdežto u Aeronetu, Hlasu ruska, který přebírá Europortál či Parlamentní listy, jde o přímou dezinformaci, šířenou ruskými tajnými službami.Tak jako v roce 1968 vysílání okupační sovětské rozhlasové stanice Vltava.
Datum: 10. 06. 2015 10:37:49 Autor: K.Bartošík
Předmět: Fero
Pane Fero,je třeba si uvědomit,že účastníci postupimské konference i přes určité výhrady nakonec s použitím "nových, mimořádně ničivých zbraní" souhlasili. A to včetně Stalina, který byl také informován a řekl, že "nová zbraň bude jistě dobře využita proti Japonsku".Další věci,je to,že spojenci neměli zájem na masakru civilistů. Obyvatelstvo Hirošimy i dalších cílových měst bylo dva dny dopředu varováno před zkázou. Bombardéry shodily 720 tisíc letáků, ale varování nebyla věnována pozornost. Zřejmě proto, že obyvatelstvo nabylo falešného dojmu, že osamělé bombardéry, které nad město přilétaly, neznamenají hrozbu. Na ukončení diskuse chci jen říci,ano bylo to sice nadmíru kruté, ale postavení Japonska jako agresora se stalo neudržitelné a kromě toho bylo ušetřeno mnoho spojeneckých vojáků. Můžeme problém otáčet ze všech stran, ale nakonec dojdeme k jedinému závěru, že to bylo rozhodnutí správné, i když pro postižené civilisty nesmírně bolestné. Japonsko sklidilo, co zaselo.
Datum: 10. 06. 2015 15:44:31 Autor: Misustov
Předmět: Pan Bartošík
Generál Patton byl oblíbencem QF17 a vyjadřoval se o něm v superlativech. Jeho současný postoj je v souladu s řadou jiných bývalých obdivovatelů. K tomuto ochladnutí dochází z mnoha důvodů, možná i proto, že se na prezidenta mohla házet vajíčka a na OT amerických ?dragounů? to bylo zakázáno.
Datum: 10. 06. 2015 22:25:30 Autor: Fero
Předmět: Pan Bartošík
Vy to potřebujete říct asi opravdu polopatě. Ukázal jsem vám že to nebyly atomové bomby co ukončilo válku - co to znamená? = že ty bomby životy neušetřily když tu válku neukončily. Je to tak těžké pochopit? A proč to bylo rozhodnutí správné, když jste nijak nevyvrátil že by to diplomacií nešlo ukončit, a to dokonce dříve než byly bomby shozeny? Stejně tak vliv Sovětů mohl válku ukončit dříve - Truman mohl Stalina o co nejrychlejší zahájení útoku jen požádat, pokud by to opravdu chtěl - maršál Vasilevsky informoval Stalina že pokud to bude nutné může zaútočit již ráno 5. srpna. Taky mohl pan Truman chtít aby se k Postupimské deklaraci přidal SSSR, takže taktéž by Japonci již neměli s kým jednat. Takže nemůžete tvrdit že bomby zkrátily válku, když ji jak už jsem řekl, neukončily. Naopak trvání na jejich použití dříve, nežli se použijí ostatní dvě možnosti jak válku ukončit, tuto válku vlastně prodloužila. Je to prosím jasné?
Datum: 11. 06. 2015 20:43:55 Autor: K.Bartošík
Předmět: p.Fero
Myslím si pane Fero, náš život naplňuje touha po dokonalosti a je třeba si uvědomit v jakých světových dějinách a na jakém politickém pozadí se tato událost odehrála.My zde řešíme věci 70.let staré na které se už dívame jinak,než se dívali jejích tehdejší účastníci.Myslíte si že by v roce 1936 70.let po bitvě u Hradce Králové,kde c. a k. Rakouska armáda utrpěla drtivou porážku od Prusů chtěli také diskutující řešit,kde udělal Polní zbrojmistr von Benedek chybu.Benedek též na počátku bitvy doufal ve snadné vítězství a výsledek všichni znají.Myslím si,že naše debata dospěla do určté fáze,kde další diskuse už nemá cenu.Takže Vám děkuji za slušnou výměnu názoru a těším se na další virtuální diskuzi.
Datum: 11. 06. 2015 21:20:23 Autor: K.Bartošík
Předmět: p.Misutov gen. Patton
Myslím pane Misutove,že to vše způsobil VELITEL Vyvadil a další,kteří probudili národ. Nebýt ho a jemu podobných, kteří chtěli konvoj blokovat a házet na ně různé věci, nebyla by ani tak obrovská účast lidí, kteří je přišli vítat. Takže je nutno poděkovat veliteli Vyvadilovi, že dokázal tak Čechy sjednotit a dokázat,že to zase není s námi tak ztracené, jak si někteří mysleli.Je fakt, že nebýt pindání komunistických agentů, průjezd konvoje by si málokdo všiml. Takže nezbývá mi říci soudruzi děkuji vám za bezplatnou reklamu Americkým vojákům - holt už koncem šedesátých let jsme s kamarády na vandrech říkavali:"My jsme Ti druzí co máme rádi k hvězdám pruhy." Já osobně byl s vnoučaty v Pardubicích i v Ruzyni. Překvapilo mě to, atmosféra byla skvělá a neumělá. V reálu se krásně ukázalo, jakým směrem se ubírají sympatie české společnosti, rusofilové umí jen mínuskovat v diskuzích a psát hlouposti pod falešnými profily na facebooku, nic víc. K panu prezidentovi.Není to můj oblíbenec,takže jen toto: Pravé nitro Miloše Zemana se projeví, až když promluví: zákeřnost, neomezená samolibost, náladovost, nepřekonatelná mstivost, nulové ohledy na cokoliv než na vlastní zájem, nulový respekt k pravdě, nulová sebereflexe.Dodnes čekám jak to doopravdy bylo a je s "Hledáním článku Ferdinanda Peroutky"stále více se to podobá sporu o "Rukopis královédvorský". Také v 21. století byl na začátku učiněn senzační objev, a ve stejných stopách se vydáváme i směrem k rozuzlení zápletky. Chápu,že sranda musí býti i kdyby měli pana F.Peroutku vytáhnout z hrobu a nechat ho napsat ten článek dle dispozic hradu.
Datum: 11. 06. 2015 22:00:55 Autor: Misustov
Předmět: Panu Bartošíkovi
Nechci to rozvádět, bylo to pouze příklad, domněnka, QF17 neznám, důvodů musí mít ovšem více. Průjezd jsem neviděl, takové akce se dělali u poražených, Římané tomu říkali triumf. Naší kluci se dívali a zde žádné nadšení nebylo, pouze dívání se na obrněnou techniku, V Praze to je jiné, tam vítali Wehrmacht, honili atentátníky Gabčíka, Kubiše, nadšeně vřískali na prvomájových průvodech a nebýt Zemana v devětaosmdesátých, tak tajtrlíkovali dodnes. Co se týká hlavy státu- neexistuje nikdo, na kterého bychom nenadávali. Peroutka mě vůbec, ale vůbec nezajímá. Zákeřnost, neomezená samolibost, náladovost, nepřekonatelná mstivost, nulové ohledy na cokoliv než na vlastní zájem, nulový respekt k pravdě, nulová sebereflexe jsou vlastnosti naše, které přenášíme tentokrát na Zemana-v psychoanalýze se tomu říká přenos viny.
Datum: 11. 06. 2015 22:06:52 Autor: Misustov
Předmět: Doplněk panu Bartošíkovi
Můžete mě předvést sebereflexi Havla,Karla knížete von Schwarzenberga, Kalouska, Nečase?
Datum: 12. 06. 2015 10:55:00 Autor: QF17
Předmět: Od Hirošimi k Peroutkovi
Pane Bartošíku, naše diskuze na ukončení 2. světové války a závěry má logiku i celkem jsme si vše náležitě popsali. Za válku v Evropě a expanzi nacismu a fašismu může Anglie, Francie a USA. Hitler dělal co mu dovolili a schválili. Však se Roosevelt třikrát pokřižoval, že odmítl se zúčastnit porcování Československa v Mnichově. Naštěstí největší chybou Hitlera bylo vyhlášení války USA. Jel na euforii Japonských úspěchů, ale tím probudil tigra a světovou velmoc USA. Nebýt jejich pomoci materiální a vojenské, tak by Anglie prohrávala a prohrála. Sovětský svaz obdržel obrovskou materiální pomoc a jeho armáda byla mobilnější než wehrmacht na koních a bicyklech. * Protože nejsem až tak mlád i zažil jsem celkem dost a uvažoval o emigraci, "západ" byl pro mě víc než zboží v obchodech a Cadillac, byla to SVOBODA. Čas plynul a najednou bez výstřelu přišla revoluce, pominu za jakých okolností, ale přišla. Věřil jsem v nabytou demokracii a USA stále bral jako Skyllu a Charybdu. Prostě "rozmáčkne" vše co nepohodlné demokracii jest. Šel bych se klidně podívat na US konvoj a udělal si několik fotek, přijela silná armáda a spojenec. No jo, ale bombardování Jugoslávie mi otevřelo oči, "Demokracii" je vměšování se do jiných demokratických států, nebo suverénních států, zabíjení i bombardování. Od zničení Libye až po občanskou válku na Ukraině se dívám a změnil názor na NATO, USA, EU i Rusko. Ano, pročítám různé weby, porovnávám i názory např. M.Kollera a dokonce i Vyvadila. Je to zvláštní, ale ten "velitel" Vyvadil naprosto přesně předpověděl občanskou válku na Ukraině. * Peroutka ... nejdřív jsem si v rychlosti tohle jméno spletl s Patočkou a říkal jsem si co to píšou za "kraviny", ale pak jsem si našel svůj omyl i kdo byl Peroutka. Pocházel s Německé rodiny, stýkal se s nacisty. Jestli něco napsal jako "ódu" na Hitlera je celkem jedno, nikomu zase tak moc neublížil. Kolaborantů jsme měli v Protektorátu více než dost. * Prezident Zeman, nevolil jsem ho a nemám ho vlastně ani kritizovat. Ovšem, zaslouží více uznání než kritiky, protože dokáže svůj názor většinou obhájit a nepoklonkuje jako Havel.
Datum: 13. 06. 2015 08:31:17 Autor: Misustov
Předmět: QF17 to 20.06.2015
1. Oponuji QF17 ( 20.06.015) v tom, že ?Ne bomby, ale vypovězení smlouvy ze strany SSSR bylo hlavním hybatelem ke kapitulaci Japonska.? Můj známý, Akademik, hrdina SSSR Fjodorov zastával názor, že obdobně jako v Evropě má rozhodující zásluhu na porážce nacistického Německa Sovětský svaz, mají Spojené Státy rozhodující zásluhu na porážce Japonska. Bitvy na Saipanu, Marinách, Guadalcanalu, Filipinách, Okinavě a jinde, hodnotil jako adekvátní k sovětským ofenzivám. Zájem Fjodorova o WWII byl dán tím, že byl ve válce od 22. Června 1941, účastnil se prvního náletu na Berlín v srpnu, létal nad Stalingradem i nad Kurskem. Nevzpomínám si, že by válku SSSR-Japonsko prožíval s nějakým heroizmem, hodnotil ji obdobně jako americké operace v Evropě. Stýkal jsem se s ním v šedesátých letech, a o čtyřicet let později jsem se dozvěděl z amerického seriálu, že svoji leteckou karieru zakončil až jako akademik, a to svržením první sovětské termonukleární bomby, tím přispěl k tomu, že jakási Helena Langšádlová (viz QF17 7. Červen 2015) se může ?v boji za svobodu? vypařit a proměnit v oblak smradu, my bohužel s ní. 2. Hodnotíme-li účinnost sovětských vojsk, potom je nutno brát zřetel na skutečnost, že Mandžusko bylo území velké asi jako Německo Rakousko a 1,5 milionu sovětských vojsk zase takové oslňující kvantum nebylo. Na milion japonských vojáků by měly být cca tři miliony sovětských. Sovětský útok na Japonsko byl připravován pečlivě a s maximálním utajením, vládcové Japonska neměli představu o velikosti, možnostech a razanci útoku. V období od devátého, do čtrnáctého srpna nepředpokládali pravděpodobnost útoku na ostrovy. Průběh jednání a postojů vládců Japonska v těchto osudových okamžicích není dostupný, a proto probíhá fabulace typu ?kdyby bylo atd..? Lze tedy udělat závěr, že vyhlášení války Sovětským svazem mělo pro rozhodnutí ke kapitulaci velký význam, nebylo však hlavním hybatelem. Knokaut daly Japonsku "Little Boy" a "Fat Man". Avšak kdyby se hodily pouze tyto dvě bomby, tak by žádný efekt nenastal. V boxu se dosáhne knokautu prvním úderem výjimečně, soupeř se musí zpracovat sérii direktů, háků, švihů. Obdobně Japonsko muselo být nejprve patřičně upraveno, tepelně a mechanicky- devadesátiprocentním zničením floty, zničením expedičních pozemních sil, zničením letectva. Tepelné zpracování se provádělo spalováním měst, která byla projektována jako seismický odolná, ale na úkor požární bezpečnosti. Města byla spalovaná technologií požárních bouří, což je vynález Angličanů. Ztráta obyvatelstva při těchto náletech nebyly o mnoho nižší než v Nagasaki. 3. Je udivující, vyslovovat lítost nad obětmi jaderných útoků, jak to píše Fero a současně být apatický k obětem japonské agrese. Voják, pokud se chtěl stát poddůstojníkem, musel bajonetem zavraždit určenou oběť, stínání hlav bylo prováděno masově, taktéž bodákové útoky na sehnané lidské masy. S obyvateli okupovaných zemí se nakládalo hůř, než se Židy v nacistickém Německu. S ohledem na zvěrské chování Japonců se svržením jaderných pum tomuto národu žádná křivda nestala. 4. Reálnost vyhrávat války bombardováním je americká chiméra podporovaná Hollywoodem. QF17 připomíná letecký útok na plzeňskou Škodovku a toto mohu doplnit. Se Škodovkou jsem měl desetileté pracovní styky a pochopitelně jsem se o bombardování zajímal. Podle vyjádření škodováků, kteří jsou pamětníky, byla Škodovka v roce 1945 poslední německou zbrojovkou, která byla schopna produkovat těžkou techniku, včetně munice. Američani před útokem varovali ve vysílání BBC. Valná část zaměstnanců proto nebyla v práci a ztráty byly nízké. Není mě známo, zda Patton pochválil letecký útok, nebo vykradení fabriky, totiž když jsem vyslovil přání prohlédnout si dokumentaci k houfnici 305mm Škoda, tak mě bylo sděleno, že veškerá výrobní dokumentace se nachází ve Spojených státech, tedy Američani na německém území kořistili a na spojeneckém kradli. Samozřejmě bombardování dělnických čtvrtí nebylo úmyslem, bylo to riziko tohoto způsobu války. Při náletu na Brno ? srpen 1944 také nebyly cílem útoku Židenice, Juliánov, Slatina, Líšeň, nebo pole na Klajdovce, ale Glöckner verke - výroba leteckých motorů a zbrojovka, která nedostala ani jeden zásah, u Glöcknera nějaký zásah byl, ale výroba nebyla přerušena, na letišti se pouze po náletu zahrnuly krátery, zde by Patton neříkal ?dobrá práce?. Bombardování civilního obyvatelstva jak potvrzuje současný stav, je kontraproduktivní. Proti IS v současné době válčí Syrie, Irak, Iran, Spojené státy se drží stranou, ale nad středním východem je amerických dronů jako much, občas zabijí nějakého islamisty, což nám sdělovací prostředky teatrálně sdělí, ale na denním pořádku je zabíjení desítek civilistů, o tom se cudně mlčí. Zabíjení civilisté mají své pozůstalé, u kterých se generuje nenávist a zejména v těchto končinách je povinnost pomsty, kterou se mstitelé následně snaží vykonávat prostřednictvím ISIS. Pro krvavou Madlen je sice zabíjení dětí dobrá cena, ta dodělá bezbolestně v nějakém sanatoriu, ale pomsta se vykonává na nevinných a v budoucnu i na nás, umírání s vyhřezlými vnitřnostmi není to, jak si člověk představuje svůj konec.
Datum: 13. 06. 2015 12:59:47 Autor: QF17
Předmět: Je tomu 70 let od kapitulací.
Ovšem, současnost není jiná. Vládci i řádně zvolené vlády ve fungujících zemích jsou uměle přivedeni problémů a ty většinou končí občanskou válkou. Nebylo tomu jinak v Iráku, Libyi, Egyptě, v Sýrii a teď na Ukraině. Vraždí se nevinní civilisté ve třech světadílech a jedno jestli drony vyrobené v USA či AK 47. Kdo vyzbrojuje nějaký samozvaný Islámský stát? Kdo vyzbrojuje zbouřence v Sýrii?? Kdo vyzbrojuje a cvičí ukrajinskou armádu, které velí nějaký Porošenko? Řádně zvolný prezident musel uprchnout. Kdo vyzbrojuje opozici na Ukraině? Tisíce černochů překovávají Středozemní moře z Afriky do Evropy. Jsou to "spící" teroristé. Z Palestiny vycvičení teroristé ohrožují Izrael. Izraelci mají zrušit své vesnice na "fiktivním" území Palestinců. To je velice nebezpečné pro Izrael. Kdo za tím může být? Putin? Je to bezohledná politiky USA. Jak z toho ven? Zatlačit všechny běžence zpět odkud připluli, stejně jako palestince. Je to kruté, ale jediná možnost jak zachovat evropskou kulturu a být v bezepečí. * Pan Bartošík má rád hvězdy a pruhy, já raději klid, pořádek a Český pivo. Dal jste si pane Bartošíku čas a spočítal kolik má vláda USA vojenských základen ve světě mimo své hranice? Je to číslo dech beroucí, více než 1 000. Víte kolik má základen Rusko mimo své hranice? Celé 2. Možná budete oponovat, že Rusko je rozhlehlá země, ale USA rovněž včetně ostrovů. Víte pane Bartošíku, že USA mají dluh 17 triliónů dolarů a věřitelé jsou například Japonsko a Čína? Co z toho pramení? Na to si odpovězte sám. * S panem Misustovem nejsem v rozporu co napsal dne 13. 6. 2015 v 8:31. Něco bych doplnil, ale čas mě tlačí, jedu na oslavu.
Datum: 13. 06. 2015 13:25:46 Autor: Fero
Předmět: Pan Misustov
1. QF17 ale nereaguje jestli USA nebo SSSR. V té větě nijak nezpochybnuje zásadní vliv USA na porážce Japonska. On pouze řeší dilema bomby nebo SSSR - to je něco jiného. 2. Dovolil bych si vás upozornit, že vámi vyřčená věta by se měla týkat i vás, nejen ostatních - jen ji doplním: "Když dojdou argumenty tak se sahá po klacku. Na NETu dochází k modifikaci, místo klacku se používá hodnocení gramatiky, nebo malicherných problémů nulového významu, případně ignorování těchto argumentů vznesených jinou osobou." Již v několika předchozích příspěvcích argumentuji na základě předložených faktů - tzn. kde berete přesvědčení že atomovky byly oním knokautem, když jsem vám jasně předložil důkazy že to ony nebyly - čtete mé příspěvky nebo ne? Místo abyste mé argumenty nějak vyvrátil, tak je ignorujete a děláte jako bych nic nenapsal. 3. Já netvrdím že by se Japonci měli cítit ukřivděni. Jestli to chcete slyšet tak to klidně řeknu - Japonci byli ty největší hovada ze všech, to co dělali, to bylo něco jak ze starověku. A jestli chcete slyšet i tohle - ano, kdyby nebyla jiná možnost, jak válku ukončit, kdyby nepřítel nijak nedával najevo že by to chtěl skončit, také bych se uchýlil k použití bomb. Problém je že tento nepřítel se již vzdával - co je tedy na místě? Začít řešit onu kapitulaci a ne se na to vybodnout a čekat až budu mít připravené bomby - místo snahy válku zkrátit a ušetřit tak životy nejen japonských civilistů ale i spojeneckých vojáků(škoda že to nemůžu napsat tučně) se bombardovalo - opravdu logické že?
Datum: 15. 06. 2015 11:31:16 Autor: K.Bartošík
Předmět: QF17-musím reagovat
Pane QF 17 přece mi to nedá,abych se nezeptal,kde byli všichni dnešní obdivovatelé Putina,když se po naši republice roztahovaly okupační vojska SSSR,já jsem končil střední školu-nemám tudíž žádný důvod obdivovat někoho,kdo do naší země vpadl v noci jako zloděj- a co dalších 20 let následovalo,mě dostatečně poučilo.Už nemínim,jako v těchto časech tvdit:"Co řeknu to sedí,ale nerad bych seděl za to co řeknu"Možná,že Vám to schází? Co nám přimknutí k Rusku přinese? Bohatou společnost, vypořádání se z korupcí (sic!), nejnovější přínosy z vědy a techniky, špičkový lékařské výzkum, špičkové školství? Jen úpadek jako v letech 1948-1989.Proto se všech obhájcu Ruska ptám:"Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele".Podporovat Rusko? Já se musím zeptat :" Probůh proč?". Jako respektovaný obchodní partner - souhlasím všemi deseti. Ale nějakým způsobem orodovat a vzhlížet, nebo dokonce bojovat na diskuzích za Rusko? Proč? Protože ruská ekonomika je stejně výkonná jako italská? Proč tedy nepodporovat Itálii? Protože Rusko vyrábí pouze 1/3 obráběcích strojů jako ČR, nebo, že techniku, kterou používají k těžbě ropy a plynu mají od zlotřilých a nenáviděných amerických a západních firem? Případně že 150 milionový národ nemá pořádnou konkurenceschopnou automobilku, ani po 25 letech od pádu komunismu? Tohle je vlastně shrnutí celého problému: Moskvu uráží a provokuje, co se děje na území jiného, suverénního státu. To, že Rusové sami okupují několikero jiných zemí, je dle nich v pořádku, neboli co je tvoje, to je moje a co je moje, na to mi nesahej. Rusové svou moc a zájmy uplatňují jediným způsobem - svou vojenskou silou. Podívejte se například na Německo nebo Japonsko. Dvě poražené země druhé světové války, mají na svých územích americké základny. Přitom jsou to nejmocnější země světa. Proč, kvůli svým armádám? Ne kvůli svým schopnostem, nadáním, píli a kultuře. Ano, každý stát takový nemůže být. Ale proč tedy vzhlížet ke státům, které ne to nemají. Co je Rusku po tom, kam si s kým nezávislé státy budují svou bezpečnost a obranu? Obávám se, že slovo "nezávislý" ve slovníku putinistů nefiguruje. Oni takovou myšlenkovou kategorii totiž vůbec nechápou/neuznávají: lidé (popř. organizace, státy) jsou pro ně buď podřízenou součástí celku, nebo stojí mimo něj, a tím pádem jsou a priori podezřelí. Proto to všemožné omezování nezávislých médií, skutečné opozice a svobodné občanské společnosti vůbec. Není divu, že ve stejném duchu se Kreml chová i vůči menším zemím. Vážně nezávidím Estoncům, Litevcům a Lotyšům. Já nějak pořád nemohu pochopit, čeho vlastně chtějí rusáci dosáhnout. Zabírají šestinu země s obrovským přírodním bohatstvím, které neumí využít jinak, než že ho rabují a prodávají zbytku světa a žijí jen z toho. Nemají technologie, nic konkurenceschopného neumí vyrobit - tak proč nenapřáhnou své snahy tímto směrem ? Jediné vysvětlení je obrovská frustrace a vědomí vlastní neschopnosti a zaostalosti za moderním světem - a že "dohnat a předehnat" jaksi nevyšlo...A tak si hrát na velmoc, kterou ovšem nejsou. Pokud chtějí vyvolat válku, musí si být vědomi toho, že povede k totálnímu zničení zeměkoule a života na ní. Tak pitomí snad ani podporovatelé Putina být nemohou... Navíc mi přijde směšné, když národ, který má méně obyvatel než Německo s Francií dohromady vyhrožuje Evropě a USA....notabene když jim tyto země vůbec nic špatného nedělají a rusáci jsou pro ně - stejně jako pro Číňany - zajímaví pouze jako dodavatel surovin. Pokud jsem se rozepsal omlouvám se-vždy jsem zastával názor,že i když máme odlišné názory,přesto se nemusíme nenávidět.
Datum: 15. 06. 2015 16:09:14 Autor: QF17
Předmět: Okupace
Pane Bartošíku, nejsem ani "rusofil" a ani "amerikomil", prostě mi vadí, že je vše překrucováno a cenzurováno. Před "velvet" 1989 jsme se učili o zemi, kde zítra znamená včera a dnes slyším jen ódy na "demokracii" a boj proti terorismu. To, že mají občané jiné názory než nám jsou prezentovány z tv či radia, neznamená, že bude opět platit: kdo není s námi, je proti nám. * Zapátrejte na netu zjistěte si kolik států okupovalo SSSR a nástupnické Rusko (zvací dopis z Prahy i z Afghánu). Po velice krátkém čase hledání Vás čeká větší oříšek v podobě hledání kolik států okupovalo a okupuje USA. * Včera jsem slyšel v rádiu, že Ruský letoun minul americký výzvědný letoun o 3 metry nad Černým mořem. Proč zpráva nabyla formulována, že americký výzvědný letoun u vzdálených hranic Ruska minul Ruský letoun o 3 metry. Jak by se zachovala protivzdušná obrana u vzdáleného pobřeží USA? * Jen taková perlička, USA odebírají raketové motory z Ruska pro své rakety, nevím jestli nejsou vytesaný z kamene a pohon je černé uhlí. :-)
Datum: 15. 06. 2015 16:36:41 Autor: QF17
Předmět: Nursultan Nazarbajev
Pane Bartošíku, vážím si Vás jako kvalitního diskutéra a věřím, že jste upřímný a slušný člověk. Nemám vůči Vám žádnou zášť. Zmínil jste se o Rusku, že nemá kvalitní infrastrukturu a strojírenství. To nemá ani Kazachstán. Kazachstán má stejně jako Arabové nerostné bohatství. Podíval jste se na Almatu či Astanu v Kazachstánu? Doživotní úřad prezidenta získal "diktátor" Nursultan Nazarbajev.
Datum: 15. 06. 2015 16:58:03 Autor: QF17
Předmět: Řinčení zbraní
Pane Bartošíku, kde berete jistotu či jak moc si myslíte, že Putin chce rozpoutat další válku nejen v Evropě, ale i s USA? Sledoval jste někdy jeho projevy? Jeden z mnoha: http://www.novarepublika.cz/2014/10/valdajsky-putinuv-projev-ustupovani.html
Datum: 16. 06. 2015 15:49:02 Autor: Misustov
Předmět: Fero to 13,06.2015
QF17 má vynikající vlastnost a to, že myslí globálně. Je schopen psát o Hirošimě a skončit u novináře Peroutky, tedy diskuse s ním může rozšiřovat obzory poznání a dává náměty k přemýšlení, že se hádáme, je samozřejmé, tomu se říká diskuse. Musím, ale s politováním sdělit, že nejsem si vědom použití onoho imaginárního klacku, když dojdou argumenty,rád se poučím. K problematice argumentů, zda došly, nebo nebylo regováno: Prohlédnul jsem si zprávu generála Marshalla ze dne 1. Září 1945. Je to strohé vojenské hlášení bez redukcí a politických příkras [na ty neměl čas]. Zde hlásí, že 10. srpna požádalo Japonsko o mír za všeobecných podmínek stanovených postupimskou konferenci. Datum této žádosti ? 24 hodin po explozi potvrzuje, že Nagasaki bylo knockoutem, o zachování, nebo nezachování jeho císařského božstva, není ani slovo. V hlášení je pozitivní hodnocení sovětských operací, na nějaké antikomunistické výkřiky nebyl čas. 1. Můj hlavní argument bylo ultimátum, které Japonsko zamítnulo. Neznám z historie případ, že by vojevůdce, který dal výzvu ?vzdejte se? a ta byla zamítnuta, začal jednat o míru. Vyjímku tvoří obléhání Sionu 1436, kdy Hynce Ptáček z Pirknštejna po odmítnutí kompromisu sice oficiálně zahájil obléhání, které trvalo od května do září, ale neoficiálně se hodovalo, rozprávělo, ?jednalo? a jak to už v Čechách bývá, ze státní kasy tekly peníze. Po převzetí velení Michalem Országem byl hrad dobyt během jednoho dne 6. Září 1436. Torstenson, kterému na jeho výzvu odpověděli obléhaní posměšnou písničkou ?Brno to tam, není to tam,. . . vojáčku švédský nemáš nás všecky, nezačal jednat o míru, ale postavil děla a zahájil palbu. U Waterloo vévoda z Wellingtonu, když na svoji výzvu dostal od Staré gardy odpověď ?merde? nezahájil mírové rozhovory. Započal maršál Jeremenko vyjednávat o míru, když polní maršál von Paulus odmítl kapitulaci? Prezident H. Truman rozhodl tak, jak rozhodl, a to se souhlasem generala Mac Arthura, generala Marshalla, general Spatze, admirala Nimitze. Musím připomenout, že po bitvě je každý generál a ví, jak se to tehdy mělo udělat. 2. O mír a podobné aktivity se žádá oficiální diplomatickou demarši a nikoli oťukáváním prostřednictvím neutrálního státu, při konzumaci rýžové kořalky. Můžete nám sdělit, kde je takový dokument uložen? ? Fero nedal vysvětlení. 3. Tvrzení, že se nepřítel vzdával, se nezakládá na pravdě, naopak, je skutečnost, že vojenská vláda Japonska po Hirošimě sondovala reálnost opatření si obdobné zbraně, což o její mírumilovnosti a touze po míru nesvědčí. Tato vláda sdělila, že se vzdává desátého srpna, proto názory o začátku řešení kapitulace, nečekání na bomby atd. nedávají smysl ? viz poslední věta, navíc ironizující poznámky o opravdové logice se mohl autor ve vlastním zájmu vyvarovat. 4.Tvrdím, že Jeho císařské božstvo nemělo žádné pravomoci ? Fero mlčí, 5. Mír u typu PAX NIPON. To je mír s uznáním japonské agrese, připouštěl již v roce 1942 Togo . ? Fero mlčí. Výrok: ?Místo abyste mé argumenty nějak vyvrátil, tak je ignorujete a děláte jako bych nic nenapsal? bych měl použít spíše já.
Datum: 17. 06. 2015 00:29:58 Autor: QF17
Předmět: Misustove ...
děkuji, ale dokud se novináři a Zeman nezačali dohadovat, tak jsem neměl tušení o nějakým Peroutkovi. Jsou určitý hranice v mém hledání a bádání, ovšem herci, zpěváci i novináři mě opravdu nezajímají. Je to zvláštní sorta lidí, kteří chtějí za jakéhokoliv režimu nejen přežít, ale i vydělat a být oslavován. Proto se musím smát, když několik umělců podepsalo listinu lidských práv 77 a za nějaký čas několik umělců podepsalo nesouhlas s listino lidských práv 77. A pak ten, který nesouhlasil seděl kolem komunistů jako poslanec. Nic proti komunistům, protože vím jací jsou a co se dá očekávat, ale od jiných "politických seskupení" je horší očekávat změnu.
Datum: 18. 06. 2015 01:11:08 Autor: Fero
Předmět: Pan Misustov
Krátké připomenutí pro pochopení, kdo tady nereaguje na argumenty: do 31.5. jste se se mnou bavil o atomovkách. Pak jsem vám dal důkazy, chtěl jsem je dát videem, které vám nešlo (nevím co máte v počítači nastavené, zkoušel jsem jej na 5 počítačích, všude šlo, i na mobilu mi to jede). Tak jsem vše potřebné pro argumenty proti údajné potřebnosti atomovek napsal. Od té doby jste napsal 4 příspěvky, které se atomovek vůbec netýkaly - mohu se zeptat proč jste nereagoval? Pochopil jsem, jak je na netu bežné, že když dotyčný nereaguje, tak je předpoklad že uznává že neměl pravdu a proto nepíše. A až 20.6. - navzdory všem argumentům jež jsem předložil a bez jakéhokoli jejich vyvrácení opět píšete jak byly bomby potřeba. A následně tvrdíte že nereaguji - přestože kdyby jste si mé příspěvky prošel, zjistil byste že jsem prakticky na všechno reagoval. Prominte ale vy ze mě děláte vola. Takže k tomu Marshallovi - neříká pravdu - zde se podívejte co Japonci poslali 10. srpna: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB162/64b.pdf. Vypíchnu tu hlavní větu kde je přibližně řečeno:"Japonská vláda přijímá podmínky vyjmenované ve společném prohlášení hlavami vlád Spojených států, Velké Británie a Číny, a později se připojivšího Sovětského svazu, s tím, pokud prohlášení neobsahuje žádný požadavek, který se dotýká výsady Jeho Veličenstva jako suverénního vládce." 1. Proč byla deklarace odmítnuta? Protože žádala bezpodmínečnou kapitulaci - Japonci tudíž - a i Truman to měl v úmyslu - chápali že to bude znamenat odstranění císaře. Ale Japonci již jednali se Sovětským svazem a to proto že doufali že díky nim dosáhnou zmírnění bezpodmínečné kapitulace - Spojenci byli totiž neustupní. Poté co Japoncům skončila možnost vyjednávat se Sověty(vyhlášení války z jejich strany), nezbylo než se obrátit k USA. 2. Tady je ten dokument, z něhož jsem vám 3.6. vyjmul věty s žádostí o mír: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB162/31.pdf. V ten samý den jsem vám tam napsal reakci prezidenta Trumana že i on to chápe jako žádost o mír, na základě čehož předpokládá že se Japonci co nevidět vzdají. 3. plus 4. Také jsem ten samý den, hned ve druhé větě, předložil důkaz že to byl císař kdo to rozhodl - takže je irelevantní co si myslela vláda Japonska - koneckonců ona se neodhodlala k přijetí deklarace ani po Nagasaki, takže mi zkuste odpovědět kdo tu kapitulaci teda zařídil? 5. Tady ano - zde jsem nereagoval - taky nevím proč bych měl - mír s uznáním agrese - naivní představa - s tím by Spojenci přece nemohli souhlasit, navíc ani císař ani premiér nedali v té době nijak najevo ochotu vyjednat mír za přijatelných podmínek pro Spojence, na rozdíl od léta 45, tak proč se tady s tím oháníte?
Datum: 21. 06. 2015 11:45:24 Autor: Misustov
Předmět: to QF17
Můj největší nepříteli, někdo se montoval do našeho dialogu, jako Váš mluvčí [ viz - QF17 ale nereaguje, jestli USA nebo SSSR.. . . ] proto jsem ocenil globalitu prací QF17, lišící se od omezenosti onoho druhého. S tím, že jste neměl tušení o Peroutkovi, se moc nevytahujte, to nemělo nejméně devět a půl milionů spoluobčanů, zrovna tak nemáte tušení o jeho vrstevníkovi nějakém F. Kožíkovi, on totiž nemá na dehonostaci prezidenta republiky žádný vliv. Vaše poznámka ?Jestli něco napsal jako "ódu" na Hitlera je celkem jedno, nikomu zase tak moc neublížil?, je správná, avšak sbor českých kolaborantů hodlá ?škodit prezidentovi za každou cenu, i tou největší pitomosti?. Vaše hodnocení Peroutky mě inspirovalo, abych se na něj odíval blíže a objevil jsem na příklad, takovou zajímavost, že byl do rodiny s Richardem Bienertem, toho co byl předsedou protektorátní vlády. Samozřejmě to nemá žádné dopady, můj spolupracovník byl do rodiny s Walterem Nowotnym, tím co sestřelil 258 spojeneckých letadel a krom konstatování skutečnosti, že je to rodina, nebyly žádné emoce, propagace, nic. Toto je příklad jak výměna názorů a poznatků inspiruje, například, co by se stalo, kdyby Bienert předsednictví nepřijal, a na tento post byl dosazen nějaký generál policie a zbraní SS ? s jakými následky? Nebo zda jeho poválečné odsouzení bylo spravedlivé, tím se nám otevírá nečekaně jiný svět. Naopak citace, navíc vytržena z kontextu, typu ?Japonská vláda přijímá podmínky vyjmenované ve společném prohlášení hlavami vlád Spojených států, Velké Británie a Číny, a později se připojivšího Sovětského svazu, s tím, pokud prohlášení neobsahuje žádný požadavek, který se dotýká výsady Jeho Veličenstva jako suverénního vládce." Neříká nic, co bychom nevěděli a o čem by vůbec bylo možné diskutovat. Do přežití nutí každého tvora pud sebezáchovy, krom psychopatů, vydělat chtěl každý z nás kdykoli, krom asketů, podstatné jsou způsoby a metody. Být slavný? Podle Wericha ?sláva mu on je pašák? je maloměšťáctví, ale mimo asociálů touží po úspěchu, každý, ať je to montér, chirurg, sportovec, nejenom herci a zpěváci, a dlouhá série úspěchů dělá jedince slavným, nevím co je tom špatného. Vzpomeňme si, jaký úspěch sklidil pan kníže při zazpívání naší hymny. Nanesenou problematiku charty77 je možné jako militární hodnotit pouze podle zásady, že ?vše souvisí se vším? [Jedná se o překlep, listina lidských práv je něco jiného, než charta77]. V této kause se je často diskutována tak zvaná ?anticharta?, zejména, kdo podepsal. Je charakteristická svoji kuriozitou- autoři jsou nejhloupější členové aparátu KSČ koncentrovaných okolo pověstného hlupáka Vasila Bilaka, a gangsterskými metodami při podpisech. Tento dokument musel narazit ihned, jak opustil aparát a dostal se do rukou prvního komunisty, amatéra, který položil otázku ?co to ta chrta77 je? Když ji mám odsoudit, tak se musím s ní seznámit? Tak se stalo, že komunisté- amatéři se vzpouzeli ve věci anticharty angažovat, aby se nezesměšnili. Na pracovištích skutečně takové provokace probíhaly, i když lid poslouchající zahraničí obsah charty77 znali. Anticharta tedy jako masová akce zkrachovala a vedení se obrátilo na nejzranitelnější část populace, kulturu, školy, akademie. Zde probíhala schvalovací akce metodou ?Al Capone?, pouze výzva ?peníze, nebo život? se modifikovalo ?podepiš, nebo . . .!?. Mám proto pochopení pro takovou Dagmar Veškrnovou, na kterou se sesypali moralisté, když bylo po všem a bezpečno, Veškrnová mohla volit mezi podpisem a hajzlbabou v podchodu na Václaváku.
Datum: 21. 06. 2015 23:41:47 Autor: Fero
Předmět: Pane Misustove
Opet na mne odmitate reagovat? Pak mi aspon nerikejte ze byste mel pouzivat vyroky o nereagovani vy - zvlast kdyz ani neni pravdou ze bych ja nereagoval ...
Datum: 24. 06. 2015 13:44:56 Autor: Misustov
Předmět: FERO - proč
1. Nehodlám reagovat na invektivy. 2. Neakceptuji názory nějakého anonyma na pravdivost, nebo nepravdivost hlášení tehdejšího náčelníka štábu armády Spojených států. 3. Citace poznámek mr.Trumana, které jsou výhradními argumenty oponenta, nejsou diskutovatelné. 4. Faktografické informace oponenta jsou blízké nule. 5. Diskuse mě připomínají Svědky Jehovovy. 6. Reakce oponenta připomínají reakce Pýthie v Delfách. 7. Pan Bartošík 11.06.2015 správně napsal, že další diskuse nemá cenu.
Datum: 24. 06. 2015 21:22:56 Autor: K.Bartošík
Předmět: Doplnění F.Peroutka
Pane Misutove,chtěl bych doplnit Váš názor,....F.Peroutka byl do rodiny s Richardem Bienertem,toho co byl předsedou protektorátní vlády.Těžko mohl F.Peroutka ovlivnit svou dceru,která si vzala za manžela syna R.Bienertemana. Myslím si,že i v dnešní době by byl F.Peroutka znechucen tím,co se kolem něj děje. Přesně tak jako po návratu s koncentráku v roce 1945,kdy místo demokratického budování osvobozené republiky byl svědkem nesmyslného poválečného dohadování o to, jestli je větším bojovníkem proti fašismu voják ze západní fronty, ilegální pracovník v podzemí, heftlink z koncentračního tábora nebo obyčejný člověk trpící svým všedním životem v Protektorátu. Přišlo mu to celkově trapné. Dvojnásob od komunistů, kteří podle něho až do roku 1941 (porušení paktu Ribbentrop-Molotov) žádnou větší protistátní činnost neprováděli. ? Proto je také nakonec okřikl slovy: ?Nechte toho.? Myslím si,že tato slova by řekl i v dnešní době. Jen pro zajimavost,mezi F.Peroutkou a F,Kožíkem byl rozdíl 14.roků.
Datum: 28. 06. 2015 21:13:55 Autor: Fero
Předmět: Pan Misustov
K tomu Marshallovi - takto: v Postupimské deklaraci nebylo napsáno že císař bude postaven před soud, ale počítalo se s tím. Pan Marshall tedy přímo nelže (protože se tam o císaři nemluví) ale neříká nám celou pravdu - že si o své zachování císař 10. srpna řekl. Takže to není jen názor nějakého anonyma ale fakt který jsem vám předložil v podobě dokumentu. Jaký máte důkaz proti? Názory prezidenta Trumana samozřejmě nejsou diskutovatelné pokud máte na mysli jistotu že to či ono tak bude nebo ne - nebyl to přece člověk co umí věštit budoucnost. Ale zcela jasné je že byl přesvědčen i o jiných možnostech které mohly válku ukončit. Stejné to bylo i s atomovkama - také si myslel že válku ukončí, ale nemohl to vědět, mohl si to pouze myslet. Tady jde o to že se tvrdí že on neměl jinou možnost jak vyhnout invazi - a to je evidentně nesmysl. Jaký máte důkaz proti? Naše diskuse může probíhat v klidu, stačí když budete na mě reagovat tak jako na ostatní. Žádal jste po mě abych vám dal důkazy - to jsem udělal - tak byste s nimi měl souhlasit anebo je vyvratit a ne tvrdit že jsem nějaký blázen vymýšlející si jakési sci-fi. Ono to co jste o mě napsal nebude nejspíš tak horké, když se mnou souhlasí i člověk kterého tady uznáváte. Vyplývá to nikoli z mojí hlavy ale ze skutečností - které vám tady předkládám - a které se zamlčují. Tato diskuse naopak má smysl, pěkně si tady můžeme vše probrat a ne raději zamést vše pod koberec.
Datum: 29. 06. 2015 16:47:50 Autor: Misustov
Předmět: Panu Bartošíkovi -doplnění
Vážený pane Bartošík, pro začátek jenom takovou maličkost. Přemýšlel jsem, který méně známý literát je nepoužitelný z jakéhokoli důvodu na dehonostaci prezidenta republiky, přičemž, by bylo lhostejné, zda je starší, nebo mladší než F. Peroutka. Moje oko zabloudilo v knihovně na Františka Kožíka- Svátky krásné hvězdy a na Klementa Bochořáka - Žluč a víno, já jsem vybral toho prvního. Pan Bartošík snad přehlédnul, že na F. Peroutku jsem názor nemohl publikovat, protože žádný nemám a nemůže proto být ani doplňován. Jméno si pamatuji z vysílání BBC. Těch 9.5 milionů občanů BBC neposlouchalo, četlo a věřilo jenom tomu, co bylo v Rotrechu, ale tam o Peroutkovi nebyla zmínka. Trochu lituji, že zde není připomenuto moje pozitivní hodnocení ministerského předsedy Binerta, který spolupracoval s odbojem a snad byl i v odboji činný, jeho prohlášení o zrušení Protektorátu odpoledne pátého května bylo znemožněno jeho zatčením, pražskými revolučními tlupami, možná s obavy, že mnoho ví. Je zcela správné, že jste zde vsunul obligátní poznámku o paktu Molotv?Ribentrop, tento pakt byl pro oba státy klíčový. Kdyby došlo k válečnému konfliktu německo-francouzskému, Polsko se netajilo, že zaútočí na Německo, po jehož východních teritoriích od konce Velké války pošilhávalo, a v případě sovětského válečného konfliktu v Asii by atakovalo sovětské Bělorusko a Ukrajinu, viz rok 1919. Na druhou stranu postrádám jakoukoli zmínku o paktu Stalin ? Roosevelt, který rozdělil Evropu na půl století a zavedl u nás socialismus se vším všudy[znárodňování, kolektivizace, JZD, procesy]. Vzdálili jsme se sice od Hirošimy, ale s novinářem Peroutkou se zde promítá pojem ?gentleman?. Byl ten muž s tím fousem pod tím nosem gentleman, anebo nebyl? Gentleman je adekvátní našemu pojmu ?pan?, je to tedy i všeobecné zdvořilostní oslovení, a v užším slova smyslu se tak označuje muž s perfektním vystupováním, chováním, který neurazí city druhého. Britové říkají, že Gentleman se naučí nosit sako ve třetí generaci. Tedy před válkou byl takto označován příležitostně i Hitler, dokonce i těmi politiky, kteří s ním zakrátko vedli válku na život a na smrt. Když nahlédneme do literatury a posoudíme, jak jej hodnotí lidé, kteří s ním přišli do styku [samozřejmě, že nikoli nacističtí bonzové] tak z hodnocení Hartmana, R. Mische, T. Jungové, Ch. Schröderové nemůžeme vydedukovat, že by se Hitler k nim nechoval jako ?gentleman?, ale i takový Mengele, Höss a další pachatelé genocády měli ve společnosti chování a pověst ?gentlemanů?. Hitlerovi nemůže pověst ?gentlemana? ať jej tak nazval kdokoli, ani v náznaku upřít gloriolu jednoho z největších zločinců lidských dějin. Jak je to s gentlemany v současnosti? Prezident Putin zachovává dekorum, i když je napadán, urážen, jeho projevy jsou důstojné, nevzpomínám si, že by Obamu, nebo někoho jiného urazil, přitom vzbuzuje neblahé tušení, že v případě nouze pokryje území útočníka jaderným popelem. V Normandii, při pietě zachoval důstojnost a vážnost, obdobně jako na příklad vévoda z Edinburgu, zatím co jeho úhlavní nepřítel spokojeně žvýkal, přestože se vzdávala pocta jeho padlým americkým vojákům. Pana prezidenta Putina můžeme tedy považovat za gentlemana. Možná, že si zafantazírujeme, kde se to v něm bere? Že by škola KGB měla vyšší kredit, než jakási univerzita? Pražská lumpenkavárna objevila u Putina mongolský původ, ale mongoloidní rasa má vyšší kvocient inteligence, než europoidní [bílá], neřkuli negroidní. Naopak Schwarzenberga nemůžeme považovat za gentlemana, přestože nosí sako více než tři generace, gentleman totiž v případě že neuspěje ve volbách, tak uzná svoji porážku a vítězi blahopřeje, rovněž jeho vyjadřování, i když je sprosté-nóblesně [Kalousek], tak pořád je sprosté. Po tak rozplizlé analýze je vhodné udělat závěr. Pan Bartošík měl v úmyslu doplnit můj názor na novináře Peroutku, ale jak to tak občas bývá, mířil na lišku a trefil Maryšku. Jak vyplývá s mé analýzy, Peroutkovou osobnosti jsem se vůbec nezabýval, plně jsem akceptoval konstatování QF17 ?Jestli něco napsal jako "ódu" na Hitlera je celkem jedno, nikomu zase tak moc neublížil?. Pan prezident rovněž Peroutkův údajný výrok, pronesl jenom tak mimochodem, aniž by mu chtěl ublížit. V českém překladu memoárů Winstona S. Churchilla je uváděn termín ?pan Hitler?, je otázka, co je to v originálu. Formulaci ?pan Hitler? najdeme i v českých předválečných novinách. V těchto dobách byl termín gentleman používán častěji než termín vůl, dnes je to naopak, proto o tento problém nikdo ani nezakopnul. Je šokující, že v současnosti to někdo využil a dal deklasovaným, prodejným živlům signál, aby zaútočily. Je otázka, kdo chová k našemu prezidentu takovou zvířecí nenávist. Pravděpodobně je to sedmá velmoc ? novináři, nelze vyloučit ani domácí politiky, kteří nemohou unést neúspěch při volbě prezidenta, nebo přitakávání politiků zahraničních, sice vládců bohatých států, ale zatížených komplexem méněcennosti.
Datum: 29. 06. 2015 21:47:29 Autor: QF17
Předmět: F.K.
No? Zrovna Kožíka jsem měl na škole v literatuře. Jeho díla si již nepamatuji, ale to je krom několika Českých spisovatelů u mě normální. V paměti mi zůstalo jen několik jmen: Čapek, Hrabal, Seifert, Loukotková i Šabach. Kožík jednal velice "sofistikovaně" a přežil od R-U až po velvet.
Datum: 30. 06. 2015 00:06:01 Autor: Fero
Předmět: Pan Misustov
Řeknu vám již jen jednu věc: ono by bylo nejrozumnější kdyby jste se o historii přestal zajímat, protože takový člověk který počítá jen s tím co se mu hodí a naopak ignoruje prokázaná fakta, která se mu nehodí, tak s tím se nejen nedá o daném tématu diskutovat ale navíc vědomě pokračuje v šíření nepravdivých informací/lží. A nemluvě o poučování o používání imaginárního klacku když dojdou argumenty. Doufám že máte ze svého chování dobrý pocit.
Datum: 30. 06. 2015 20:50:42 Autor: Misustov
Předmět: pro QF17
7. Od F. Kožíka si pamatuji ze školy Největšího z Pierotů, ale načetl jasem to. Ve své době byl známý, protože se motal kolem radia, dnes to je slabší. V mém akčním radiu jsou dvě profesorky češtiny, jedna je dokonce moje skorochoť, druhá je vysokoškolskou učitelkou, tedy diskuzí o literatuře je u nás nadbytek, na úkor jiných vědních oborů (Fyzika, filozofie) obě dámy jsou literárně činné, ale Kožík na přetřesu moc není. Mám dojem, že v minulosti byl dost kritizovaný, protože se účastnil v roce 1944 zájezdu do Katyně. Po odmítnutí takové exkurze mohl následovat zájezd do koncentračního tábora. Po válce byl každý neúprosně spravedlivý.
Datum: 30. 06. 2015 23:58:09 Autor: QF17
Předmět: Starý nepří...
Kožík byl v Katyni v roce 1943 a svědčil v tisku společně s profesorem Hájkem o pravdě, že nacismus není tak špatný. Mělo to být takové "razantní" varování před Sovětským svazem. Jenže v prosinci jednal mužík s "hitlerovským" knírkem se Stalinem o budoucnosti Československa. Ten mužík se jmenoval Beneš, samozvaný emigrantský prezident. A jak je národním zvykem, Kožík se stal oblíbencem i po válce. Prostě byl "sofistikovaný" umělec a že jsme jich tolik měli a stále máme. :-) A učitelský sbor mám rovněž v rodině. Konečně má prázdniny a já klid. Rodí se stále více idiotů a jejich rodiče .... po vzoru Beneše .... A je tu závěr: Kožík opět jako Peroutka nikomu vědomě neublížil, nevím o tom.
Datum: 01. 07. 2015 04:42:48 Autor: Misustov
Předmět: to QF17
OK, Kožík se sem dostal jako Pilát do kréda.
Datum: 02. 07. 2015 07:45:47 Autor: Pavel Misustov
Předmět: Fero - odpověď
1. Diskutuji s Panem Bartošíkem, vy do diskuse můžete vstoupit, vyžaduje to takt, nejste můj vrstevník a nepamatuji si, že bych s tebou pásl krávy. Považuji za drzost diktovat, o co se mám, nebo nemám zajímat. 2. Pan Bartošík, kterého si velice vážím, nám poradil, abychom z důvodu, které uvedl, případ Hirošima . Osobně jsem diskusi s Fero ukončil 11.06.2015, poté nastala volná diskuse. 3. Lidé mohou diskutovat, o čem chtějí a s kým chtějí, nebo se nemusí diskuse účastnit a pouze ji sledují. Lidé se mohou vyhýbat polemikám s těmi, co jsou dotěrní, označuji autory a ostatní jako bezcharakterní, shnilé, lháře. 4. Z pohledu psychologie práce mají lidé geny pro koncepční myšlení a pro detailní myšlení. První mají talent pro projektování, strategii. Druzí mají talent pro detaily, taktiku, tito realizují projekt, aby byl provozuschopný. Ve vojenství to je vztah Strategie k taktice, na příklad Žukov, nebo Eisenhower naplánují a Koněv, nebo Patton provedou. Osobně jsem byl v zaměstnání zařazován do první skupiny, mám tedy vztah k bitvám, vojenským operacím, v detailech mám upřímně řečeno bližší vztah k dělostřelecké salvě křižníku, než k tomu co a kdy napsal nějaký Hirohito. 5. Ke kvalitě důkazů Fera jsem napsal svůj názor a nebudu se opakovat 6. K vašemu výroku: ?Vyplývá to nikoli z mojí hlavy ale ze skutečností - které vám tady předkládám? To je ono. Člověk nemá hlavu na to, aby na ni vši živil, nebo nosil klobouk, ale aby myslel. Takové výplody si rád prostuduji a vyhodnotím, jsem potěšen, že jsem v kontaktu s myslícími tvory, a to vůbec s nimi nemusím souhlasit, je to dobrodružství poznání. Na příklad, nesouhlasím s panem Bartošíkem na přítomnost sádelnatých amerických dragounů u nás, on má své historické zkušenosti a důvod pro nadšení, nepochybuji, že kdybychom se spolu ocitli v ohni, tak, že mě tam nenechá a o QF17 to platí rovněž, i když se máme rádi jako kočka a pes. To co se intenzivně- vehementně, vydává za skutečnost, je převážně demagogie. 7. Ad ?Postupimské deklaraci nebylo napsáno, že císař bude postaven před soud, ale počítalo se s tím? Kdyby spojenci usoudili, že Hirohito je svéprávný, by byl obžalován z rozpoutání útočné války, zločinů proti lidskosti, genocidy, otrockých prací, válečných zločinů, rituálního kanibalismu jemu podřizených ?na šibenici je toho dost ne? A protože byl nesvéprávný, nerozhodoval ani o začátku, ani o konci války a uniknul oprátce. 8. K vašemu výroku: ?Stejné to bylo i s atomovkama - také si myslel, že válku ukončí, ale nemohl to vědět, mohl si to pouze myslet?. To je vyjadřování na úrovni žáka základní školy. 9. K vašemu výroku: ?Tady jde o to že se tvrdí že on neměl jinou možnost jak vyhnout invazi - a to je evidentně nesmysl. Jaký máte důkaz proti?? Což se zde netvrdí a příkaz k předložení důkazu proti, upozorňuje na jistou úroveň . . .
Datum: 02. 07. 2015 21:31:54 Autor: Fero
Předmět: Pane Misustove
1. Pro mě je drzost že si chcete hájit svoji nepravdu a rozšiřovat tuto nepravdu mezi další lidi, přestože vám dávám důkazy že to bylo jinak, vy snad máte rád lhaní? 2. Pana QF17 si také vážíte a ten souhlasí se mnou. Pan Bartošík to raději ukončil protože mu došly argumenty. Proč tvrdíte že jste diskuzi se mnou ukončil 11.6. když to není pravda - to jste udělal 31.5. - a to zcela nepochopitelně - normálně jste se se mnou bavil, žádal jste mě abych vám dal své dukazy - to jsem udělal - a vy jste se z ničeho nic odmlčel - co jste vlastně chtěl, proč jste najednou přestal odpovídat? 3. Do doby než jste mě začal ignorovat jsem na vás nijak utočně nereagoval. Když autor článku kritizuje jiné za cynické lži, přitom on sám lže, tak jej nehodlám za to chválit. 4. Ok, mě taky shodou náhod zajímají lodě, snad ale je dobře když tady někdo napíše toho Hirohita aby se zjistilo jak to doopravdy bylo. 5. Otázkou ovšem je jaký důkaz potřebujete - jestli si stojíte za svým názorem který vás někdo naučil a nehodláte jej za žádnou cenu změnit, tak to pujde těžko. Předal jsem vám snad ten největší důkaz - historický dokument, kde CÍSAŘ ŽÁDÁ O SVÉ ZACHOVÁNÍ - jste jako nevěřící Tomáš kterého přesvedčí jedině osobní setkání s panem Trumanem a jeho osobní ujištění že to tak opravdu bylo a další, třeba že měl alternativy jak válku ukončit. 6. Pro to aby něco byla demagogie musíte mít důkaz který to nějak zpochybní - a zatím takové důkazy nevidím. 7. Taktéž jsem vám předal důkaz - diskuzi - ze které je jasné že válku ukončil císař - ale opět stojíte nepochopitelně na straně císařovy nesvéprávnosti, bez nejmenšího dukazu že je ta diskuze vymyšlená. 8. Jak jinak než polopatě vám to mám říct aby jste to pochopil? 9. Ale prosím vás, vždyt jste to sám tvrdil: "Válka mohla skončit nikoli, ještě před ?bombama?, ale bez bomb, za cenu ztrát na životech cca 1.5 milionů Angloameričanů a cca 4,5 až 8 milionů Japonců". Jak tedy chcete argumentovat když nemáte důkazy co by to nějakým způsobem vyvrátily? Co kdybych já ted řekl že žádná Hirošima ani nebyla protože jsem tam osobně nebyl a nezažil jsem to. A odmítal bych to i kdyby jste mi dával tisíce dokumentů že se to stalo - podobné je to ted s vámi - dal jsem vám skutečné dukazy(žádné hypotézy) a vy stále trváte na tom že to tak nebylo. Kdy konečně změníte tento přístup?
Datum: 07. 07. 2015 16:41:08 Autor: K.Bartošík
Předmět: p.Fero
Vážený pane Fero,Vy jste napsal:" Pan Bartošík to raději ukončil protože mu došly argumenty!.Zde je má odpověď 11.6.2015" Myslím si pane Fero, náš život naplňuje touha po dokonalosti a je třeba si uvědomit v jakých světových dějinách a na jakém politickém pozadí se tato událost odehrála.My zde řešíme věci 70.let staré na které se už dívame jinak,než se dívali jejích tehdejší účastníci.Myslíte si že by v roce 1936 70.let po bitvě u Hradce Králové,kde c. a k. Rakouska armáda utrpěla drtivou porážku od Prusů chtěli také diskutující řešit,proč císař určil polním velitelem císařsko -rakouských vojsk velitelem Polního zbrojmistra von Benedeka,když tento celý život válčil v Itálii a Středoevropské bojiště neznal. Benedek též na počátku bitvy doufal ve snadné vítězství a výsledek všichni znají.Myslím si,že naše debata dospěla do určté fáze,kde další diskuse už nemá cenu.Takže Vám děkuji za slušnou výměnu názoru a těším se na další virtuální diskuzi". Víte nerad se pouštím do diskuze,která už přechází do extrému a k vzájemnému osočování.Myslím si,že i Vaše diskuze s panem Misutovem by jste měli ukončít smírem a jak jsme říkávali v mládí "Uzavřít mír do příští války". Dnes 70 let po ukončení největšího světového konfliktu už jeho hlavní aktéři nežijí,takže celou pravdu se už jen těžko dovíme,tak že proč se kvůli tomu navzájem urážetJ.edno lidové přísloví praví:"Nejvíce se lže před svatbou,za války a po lovu". Myslím si,že bychom se spíše měli zabývat otázkou,proč se Japonsko a Německo. Dvě poražené země druhé světové války,i přesto,že mají na svých územích americké základny, staly nejmocnějšími a nejvyspělejšími ekonomickými zeměmi světa. Proč, kvůli svým armádám? Ne kvůli svým schopnostem, nadáním, píli a kultuře a že se poučily. Vím,že každý stát takový nemůže být. Ale proč tedy vzhlížet ke státům, které ne to nemají.A tohle by mělo být příkladem i pro ostatní země. Nevím možná,že budu napadený,že jsem pomýlený,ale za svým názorem si stojím!
Datum: 07. 07. 2015 22:07:40 Autor: Fero
Předmět: Pane Bartošíku
Souhlasím se vším co jste napsal. Ony jsou zde věci které nemůžeme vědět jak by to dopadlo (např. co by se stalo kdyby pan Truman nerozhodl pro atomové bomby), ale jsou zde věci které víme a které jsou ověřenými fakty (např. vědomí Trumana že tu byly šance ukončit válku i jinými způsoby, nebo skutečnost že 10. srpna bylo zažádáno o zachování císaře). Jsou to historická fakta která si můžete vygooglit, k té druhé věci jsem zde přímo doložil historický dokument. Problém je že pan Misustov se TATO HISTORICKÁ FAKTA ODVAŽUJE OZNAČOVAT ZA VYMYŠLENÁ. To je jakoby kupříkladu tvrdil že žádná Druhá světová ani nebyla. Tolik k onomu problému. Důležité je aby se to co víme nepřekrucovalo.
Datum: 28. 07. 2015 20:53:36 Autor: Misustov
Předmět: Pan Bartošík
Pan Bartošík se zde opět uvedl a napsal pěkný příspěvek, který umožňuje běžnou diskusi. Předně, nevázal bych prosperitu zemí na existenci amerických základen a tím i vlivu. Rakousko základny nemá. Prosperitu Německa mě vysvětloval jeden Němec tím, že prohráli válku, tvrdil, že v případě vítězství třetí říše by musel běhat po světě s nasazeným bajonetem a jíst komisárek. Podstata byla ve vlastnostech německého národa, jeho vzdělání, inteligenci, organizačních schopnostech, kázni. Tak se mohlo stát, že předstihlo i vítězné mocnosti. I Východní Německo, kde byly sovětské základny, bylo na konci své existence svoji ekonomikou a životním standardem v čele států východního bloku. Příkladné je, že Německo uchovává pietu ke svým dějinám, tedy i DDR na rozdíl od nás, viz vystavované artefakty v německých muzeích, nebo ceremonie při rozpuštění armády NDR. Japonsko disponovalo etnikem vysoké inteligence, skromnosti, kázni a jeho odborný a vědecký potenciál byl na vysoké úrovni. Americká pomoc je zde hmatatelnější. Válka těmto zemím pomohla v tom smyslu, že válečná výroba, zkušenosti průmyslu a technologie je možné bez větších problémů aplikovat na mírovou výrobu. *** Polní zbrojmistr Benedek to měl těžký, byl to vynikající vojevůdce, velení severní armádě se bránil, tvrdil, že v Italii zná každý strom, severní bojiště mu bylo neznámé, navíc moderní pojítko - telegraf, komplikovalo velení, protože mu do toho kecali generálové z vídeňských kaváren, nevěstinců a paláců, aniž by znali terén a situaci, ti byli schopni tak zakreslovat do map šipky. Když v bitvě u Sadové neuspěl, hledaly se důvody. Bezproblémového velitele, nebylo tak snadné obvinit, tak se na něj hodilo, že na příklad nařídil oblečení do zimních mantlů, prý, aby bílé uniformy byly na vítěznou přehlídku v Berlíně, jenomže ono to bylo jako maskovací oblek, do vojáků takto oblečených se hůře trefovalo (je poučující, že Francie posílala své vojáky na smrt v červených kalhotách, jako za Napoleona ještě v roce 1914). Do dnešního dne se pruské vítězství zdůvodňuje modernější technikou, tedy pruské pušky zadovky, systém Dreyse, kontra Rakouská puška, vzor Lorenz 1854, což byla perkusní předovka, však poměr užitných vlastnosti nebyl tak dramatický. Jehlovky měly vysokou poruchovost na rozdíl od téměř bezporuchových perkusních předovek, rozptyl pušek Lorenz byl menší, střely měly větší kinetickou energii a dostřel. Tyto vlastnosti, do značné míry korigovaly vysokou kadenci pruských jehlovek. Bylo na velitelském sboru rakouské armády, že těchto vlastností nebyl schopen využít, to jsou již otázky intelektuálních schopností a drilu, který byl na straně Prusů tradičně propracovanější. Je těžko pochopitelná taktika rakouských velitelů, spočívající v maximálním přiblížení se k protivníkovi a následném bodákovém útoku, tedy způsobu boje, ve kterém dreysova jehlovka měla největší účinnost, zde se rasantně uplatňovala výhoda vysoké kadence 10 výstřelů, proti 3 u pušek Lorenz a eliminování vysokého rozptylu(1), který je udáván u jehlovek, 65 procent na 200m, proti prakticky 100 procentům u pušek Lorenz. Tuto taktiku lze poněkud vysvětlit názorem vrchního velitele, že válka se nevyhrává technikou, taktikou, ale udatnosti vojína. *** Rakousko-uherská artilerie a kavalerie byla nejméně tak kvalitní jako pruská. Důvody, aby tato sedmitýdenní válka nebyla pro Rakousko tak dramatická existovaly. Proč nebyly využity, je předmětem diskusí, ve kterých se hledá obtížně odpověď. Polní zbrojmistr Benedek snad předpokládal všechno možné, jenom ne snadné vítězství, proto navrhoval mír, který byl však pro rakouský dvůr za této situace nepřijatelný. Jeho návrh na ústup a vyčkání příchodu posil z italského bojiště a z moravského prostoru byl smysluplný. Pevnost Hradec Králové by se ocitla namísto v zápolí. v předpolí a pruské síly by museli vyčlenit část svých sil k jejímu dobití, nebo blokování, tatáž situace byla u pevnosti Terezín. Císař František Josef I. za této situace poslal Benedekovi telegram ve znění: ?Uzavření míru není možné. Nařizuji, nelze-li jinak, aby se nastoupil co nejspořádanější ústup. Což nebyla svedena bitva?? Moderní výzkumy uvádějí, že osudnou tázací větu, nevložil do telegramu panovník, ale jeho pobočník Folliot. Tento dotaz Benedek považoval za pokyn k bitvě, aniž prověřil správnost této zmateční zprávy, zastavil ústup a zahájil bitvu. Katastrofální byl stav rakouských spojenců, kteří pokud vůbec nastoupili, tak způsobovali porážky. Německým státům se sice pod jho Pruska nechtělo, ale spoléhali se, že to za ně někdo vybojuje, tytéž chyby se páchají kontinuálně nadále, tedy neschopnost, poučit se a neschopnost předvídat(2) je něco jako epidemie. *** Předpoklady Rakouska k vojenským úspěchům byly komplikovány neutralitou Francie, na kterou Napoleon III. doplatil těžce čtyři roky na to, kdy Francie byla poražena, císař byl sesazen a Francie přišla o Alsasko a Lotrinsko. Francie zde rovněž prokázala neschopnost poučit se, proto následoval Mnichov 1938. Dalším přitěžujícím faktorem byla neutralita Ruska, které nese následky nevměšování se do dnešních dnů. Zde je jistá paralela - není rozhodující zda momentálně vládne Bismarck, nebo Valtzman, rozhodující je, že džina z lahve vypustil, Bismarck(3), obdobně není rozhodující, zda v Japonsku vládnul momentálně Hideki Togo, nebo Kantaró Suzuki. *** Pan Bartošík se pozastavuje, jak bychom tato problémy řešili v roce 1936, tedy70 let po bitvě. V této době byl kritický pohled na výzbroj rakouské pěchoty Lorenzovými předovkami. Se zadovkami se se rakouská armáda sice seznámila nejpozději v roce 1894 za války s Dánskem, ale nezavedení této zbraně se zdůvodňovalo vysokou spotřebou střeliva. Porovnáním myšlení politiků v odstupu sedmdesáti let se THÚKYDÍDUV postřeh, že lidé dělají neustále stejné blbosti, a začnou myslet až, když dostanou nářez se ukázal jako stále živý, Československo odmítlo v meziválečném období zavedení samonabíjecích pušek, přičemž argumentovalo stejnými důvody, jako Rakousko při hodnocení zadovek. Do stavby řopíků se ale Československo pustilo s elánem. *** Roku 2012 se paní Andrea Kostlánová svoji eseji snažila ?odmytizovat oficiální linii ?Hirošima, Nagasaki?, tedy naprosto stejné téma, které propírá jistý anonym nyní. Podstatný rozdíl je v kultivovanosti a přednesu. Diskusi a brilantní oponenturu Pavla Rampira jsem sice se zájmem sledoval, ale neúčastnil jsem se. Do nynější diskuse jsem vstoupil, jsa vyprovokován na těchto stránkách nezvyklou vulgaritou a primitivizmem. Kdyby někdo použil podobné výrazy v hospodě, tak by dostal do zubů, tedy dík pana Bartošíka za slušnou výměnu názorů není na místě. Při tak zvané diskusi se zjevně realizovala moudrost starých Římanů: QUOTIES CUM STERCORE, CERTO VINCO SEU VINCOR SEMPER EGO MACULOR(4). *** POZNÁMKY: 1) Přesná definice rozptylu není v literatuře uvedena, lze předpokládat, že se jedná o počty zásahů na stojící cíl. *** 2) E.A. Cohen- J Geooch ?Anatomie selhání ve válce, Vojenské neúspěchy. *** 3) ?Moc Ruska může být podlomena pouze oddělením Ukrajiny. Tu je třeba nejen odtrhnout, ale i postavit proti Rusku, poštvat proti sobě dvě části jednoho národa a pozorovat, jak bratr bude zabíjet bratra. Za tím účelem je třeba najít a vyškolit zrádce v řadách národní elity a s jejich pomocí změnit uvědomělost jedné části velkého národa do takové míry, že tento bude nenávidět všechno ruské, nenávidět svůj rod, neuvědomujíc si to. Vše ostatní je otázkou času. ?- Otto von Bismarck. Tento výrok asi Bismarck takto nenapsal, myšlenky však budou jeho. *** 4) Kdykoli mám co dělat s hnojem, ať zvítězím, nebo jsem poražen, vždycky se zašpiním.
Datum: 29. 07. 2015 22:07:59 Autor: QF17
Předmět: Německo, p. Bartošík
Kdo pomohl k moci Hitlerovi a kdo podporoval Nacismus? Opět za tím stojí Anglie, USA a jejich banky. Dokonce i Židé podporovali Hitlera, protože se báli "strašáka" jménem komunismus. Kdo podporoval revoluci v Rusku a profitoval z ní?? Opět Anglie i USA. Uljanov společně s Trockým za "pomoc", kterou jim poskytnuly kapitalistické státy na přípravu revoluce i během revoluce za "odměnu" rozprodávali Rusko. Stalin zrušil všechny nevýhodné smlouvy s Evropou i s USA a během neůrody platil zrnem tímto "krkavcům". Je mu k přítěži, že zemřelo hlady miliony občanů, ale nikdo mu neodpustil splátky a už vůbec nikdo nechtěl Sovětskýmu Rusku pomoci. Podobně jako Uljanov se zachoval Jelcin, prostě rozprodával. Velmi podobná situace dotažená až do extrému se stala v Česku. Máme opravdu holé ruce, zadluženost z 0 na 1,8 bil. Kč a pracujeme pro zahraniční firmy, dovážíme maso, máslo i vodárny patří cizákům ..... smutný to fakt. Současné Rusko se opět stává suverénním státem, který má svoji znovu nabytou hrdost. Zničenému Německu opět pomohly banky z Anglie i USA a Židé. Dokonce i vystěhovaní Němci z ČSR či Polska. O Československu neměla Anglie i USA dobré mínění a jejich zahleděnost do samo sebe pokračuje. Tím vznikla určitá to "parodie" na etiku.
Datum: 29. 07. 2015 22:42:43 Autor: QF17
Předmět: Dovětek
Co se nepovedlo nacistům a fašistům se podařilo poválečnýmu Německu a EU, kde má Německo dominanci. Porobit si východní Evropu a získat levnou pracovní sílu za nějakých 500euro na osobu v Ostblock. Pracoval jste někdy v Německu pane Bartošíku? Já ano a můj názor je takový, jsou to líný prasata a vše je skoro problém. Nemám nic proti nim, ale nadějme z nich božstvo. Kdo Německo ovšem živý-dotuje je východní Evropa a další kolonie.
Datum: 02. 08. 2015 06:27:13 Autor: Misustov
Předmět: oprava čl.28.7. 2015
Řádek 24 od konce: Se zadovkami se se rakouská armáda sice seznámila nejpozději v roce 1864 za války s Dánskem....
Datum: 04. 08. 2015 15:09:04 Autor: K.Bartošík
Předmět: Německo a Rusko
QF17,nemohu si pomoci,ale buď neznáte dějiny,a nebo jste opojen dokonalosti prezidenta Putina kdy ho ruská media ukazují jen v jeho dokonalosti, jak plave v moři,jako archeologa (najde jemu přichystané amfory), létá na rogalu a ukazuje ptákům kudy letět, jak na Sibiři loví tygra, jak hraje hokej, jak sportuje v tělocvičně, jak jezdí na motorce, jak jezdí v závodním autě, jak beseduje tu s dělníky, tu zase se studenty. Rozdíl je v tom, že Rusové nejsou Němci, takže se z něj nikdy nic tak mocného nestane. A samozřejmě je dost těch, kteří k Putinovi vzhlížejí a umí "vysvětlit" každý jeho krok hezkými slovy Píšete cituji..."kdo pomohl k moci Hitlerovi a kdo podporoval Nacismus? Opět za tím stojí Anglie, USA a jejich banky. Takže se Vás ptám co Vám říka Rapallská smlouva z roku 1922 mezi Německem a sovětským Ruskem. Vznikla jako vedlejší produkt konference v Janově. Obě země si v ní navzájem odpustily dluhy vzniklé během první světové války a zároveň obnovily diplomatické styky. Tím Německo de facto uznalo existenci bolševického systému v Rusku. Později vyšlo najevo, že smlouva obsahovala ještě tajný dodatek, který upravoval vojenskou spolupráci obou zemí, čímž byla porušena Versaillská mírová smlouva. Ve vojenské oblasti jim umožňovala obcházet Versailleskou smlouvu. Rusové získali moderní technologie a těžké zbraně a Němci mohli v Rusku cvičit svoje letectvo.Obě země měly dokonce společná vojenská zařízení: Tankovou školu v Kazani, Cvičiště pro součinnost dělostřeleckých a leteckých sil ve Voroněži Leteckou škola v Lipecku. Rappallská smlouva vojenskou spolupráci nejen stvrdila, ale navíc Reichswehru za tvrdé valuty poskytla i tři vojenské základny na bolševickém území, na kterých Reichswehr vyvíjel a testoval technologie, které mu Versailleská mírová smlouva zakázala, vyhodnocoval na těchto základnách taktiku pro nové zbraně, které chrlily Kruppovy závody, a prováděl na nich výcvik, mnohdy společně s bolševickou armádou ...Strategickou byla tanková základna v Kazani, na které se od roku 29 testovaly i tanky T + BT, v letech 32-33 na základně na školícím středisku, které vedl gen. Oswald Lutz, působil i Heinz Guderian . Počátkem 30.let na tankové základně proběhlo několik společných cvičení, kterých se zúčastnili i Friedrich Paulus, Erich von Manstein, Hermann Hoth, Gotthard Heinrici, Hans Krebs V říjnu 1925 byla v Berlíně podepsána německo?ruská hospodářská smlouva o spolupráci v železniční a námořní dopravě, o daních, o ochraně průmyslového vlastnictví a navíc o úvěru pro Sovětské Rusko ve výši 106 miliónů marek na financování sovětských zakázek v Německu. V dubnu 1926 byla podepsána další smlouva o přátelství a neutralitě mezi SSSR a Německem, ve které se obě strany zavázaly zachovat neutralitu v případě útoku třetí země. Navíc SSSR obdržel další úvěr tentokrát na 300 miliónů marek.Faktem ale je, že SSSR se na válku připrovoval s Německem, Německo zásobil surovinami, s Německem si bratrsky rozdělili Polsko a to velmi plánovitě dopředu. Proti plánu pak SSSR zaútočil na Polsko o pár týdnů později. A tak škraloup ležel hlavně na Hitlerovi. Proti plánu se Německo válkou v Evropě ale mnoho nevyčerpalo a tak konečné osvobození Evropy od fašismu Sověty se nekonal. SSSR dodávali Německu nejen ocel, ropu, obilí, ale po obsazení Pobaltských států dali nacistické armádě k dispozici i přístavy těchto zemí pro jejich válečné loďstvo. Na hladomoru v Rusku ve 20 letech je nejsmutnější to,že i někteří ruští historici byli po otevření archivu šokování zjištěním,že i za vrcholu hladomoru SSSR vyvážel ve velkém vlastní obilí,údajně proto aby z něj financoval industralizaci.Ve skutečnosti to bylo jen proto,aby tak mohl získat devize a tím financovat revoluci po celém světě včetně USA,Velké Británie,Německa Italie,ČR a pod. Další opomíjenou věcí je i to,že komunistický režim čelil také dělníkům,kteří nebyli schopni dále snášet tvrdá opatření a vstoupili do stávky.V Mosvě protestovaly 23.2.1921 desetitisíce lidí a jejího přikladu nasledoval Petrohrad..Pracující zde volali po uvolnění útlaku a návratu svobody projevu,tisku a shromažďování-viz též povstání na námořní základně v Kronštatu.Další věcí je ,že Leninova politika přivedla rusko na úplné dno a do léta roku 1922 americká organizace pro pomoc ARA (American Relief Administration) v rámci poválečné pomoci Evropě začala do Ruska dodávat tuny potraviny a dalších základních potřeb a denně nakrmila téměř jedenáct milionu lidí.Dodávala též osiva,což umožnilo Sovětům opět pěstovat vlastní obilí a postupně překonat hladomor. Už 23.srpna 1923 podepsal SSSR smlouvu se společností Austin a výstavbu podniku s produkcí 100 000 aut ročně.31.května 1929 podepsala firma Ford Motor Company smlouvu na výrobu svých vozidel model A.Ocelářský komplex v Magnitogosku byl též projektován americkými inženýry.Většinou tyto podniky zkrachovaly na problému,že 2 třetiny dělníku neměly žádné průmyslové zkušenosti a 30% bylo negramotných. K vývoji po roce 1989,chci je říci,že vtip je v tom, že socialistický režim čerpal zdroje z krádeže majetku, budovaného stovky let a rovněž z otrocké práce uvězněných nevinných lidí v lágrech (do 60.tých let). Každý nakradený majetek se ale jednou rozfofruje a 80léta byla derniérou. Zůstaly ekologické katastrofy, zničené lesy, vybydlené domy, zastaralé továrny se zastaralou výrobou, často závislou ještě na strojích ukradených kapitalistům z první republiky. I ta zbrojní výroba, ve které předválečná ČSR dominovala po jistý čas světovému obchodu se zbraněmi, se povedla militantním soudruhům paradoxně zničit, zavedením ruských vzorů do výroby, místo vlastních. Já bych hlavně polemizoval s tím, že před listopadový stát byl nějak bohatý. Ostatně to byl problém privatizace - nebyl tu kapitál. Ty "sociální jistoty" byly vykoupeny absolutním znefunkčněním celého hospodářství. Jediná jistota byla, že nikdo neumře hlady, ale to bylo tak všechno. Hospodářství postavené na těžkém průmyslu/těžbě surovin, stejně jako "v rozvojových zemích". Vzpomeňte, jak to v těch fabrikách vypadalo - stroje ze 40. a 50. let, výroba zastaralá, investice nulové, obrovské administrativní aparáty, molochy, kde jedno patro dělníků pracovalo na tři patra plná úředníků, kteří pili kávu a produkovali papíry o ničem. V okamžiku otevření trhu byly firmy nekonkurenceschopné a odsouzené k zániku. Sice tu nebyl státní dluh, ale jen za cenu naprosté ztráty kontaktu s technologicky vyspělými zeměmi (až na drobné výjimky). Nebýt února 48, mohli bychom se vyvíjet úplně jinak - kvůli komunistům se muselo v r. 1990 začínat od nuly. A to se dá udělat jen tak, že si na to půjčíte - viz dnešní státní dluh, který tudíž zase není tak velký, jak by mohl v horším případě být. Viz problémy Maďarska atd. Že se dalo v 90. letech i teď milión věcí udělat daleko lépe, je bez debat. Jenže taková je realita - kde vzít elitu, která by toho byla schopná, když tu není? To je na další 2 generace.Víte moc bych Vám a Vašim dětem a Vašim vnoučatům přál , abyste je mohl vzít na několikaměsíční návštěvu do socialistického Československa. A vy byste nám mohl psát o šťastném životě, který v této bohaté zemi zažíváte.Vlastně nemohl,protože internet by tam byl zakázaný. Píšete,dále Co se nepovedlo nacistům a fašistům se podařilo poválečnýmu Německu a EU, kde má Německo dominanci. Porobit si východní Evropu a získat levnou pracovní sílu za nějakých 500euro na osobu v Ostblock.A tak se Vás ptám co my satelitní státy pod SSSR jsme vlastně byli čím? . Slova demokratický, svobodný, lidový atd. mají v Rusku zcela jiný význam než ve svobodném euroatlantickém světě. Proto se také Žirinovského ultranacionalisti v Rusku jmenují Liberálně demokratický strana. Přitom je to strana neofašistická.Proč Vás nezajímá to,že je zde skupina států pod přímým vlivem Ruska jako Bělorusko, Azerbajdžán, Kazachstán a další středoasijské republiky. Vládnou v nich diktátoři jako Lukašenko, Alijev, Nazarbajev co by nejraději vládli až do smrti. Lidská práva špatná, ekonomika zaostalá a neefektivní i přes v případě Azerbajdžánu ohromné ropné zdroje.Pak jsou tu státy co s vlivem Ruska bojují a snaží se z něho vymanit, jako Moldávie, Gruzie, Ukrajina. Bohužel Rusové na ně mají stále nějaké páky ať už je to Podněsteří, Osetie nebo energetická závislost. Přesto se tu různé vlády střídají, je tu dá se říct demokracie.A pak jsou státy jako Estonsko, Lotyšsko a Litva, které se vlivu Ruska zbavili a jsou v EU a NATO. Rozdíl prosím ať každý posoudí sám.Zkuste odjet na dovolenou například na týden do Běloruska a pak na týden do Pobaltí.Možná by to některé lidi vyléčilo i z pocitu že my v EU žijeme ve sračkách a v Rusku se mají jako v rájí,jak o něm básnite Vy. Víte,že že 150 milionový národ nemá pořádnou konkurenceschopnou automobilku, ani po 25 letech od pádu komunismu? Závěrem chci říci jen toto,Vy kopete za Putina a Rusko,já koupu za ČR bez Putina a Ruska.Tak jak žili po staletí naší předkové a bylo jim i bez rusů velmi dobře.
Datum: 04. 08. 2015 19:33:52 Autor: Misustov
Předmět: poznámka
QF17 bych nezatracoval, má leckde pravdu.Zpovídám hocha, který to v Bělorusku tři týdny zkoušel a on to nijak nedramatizuje. S tou konkurence schopnou automobilkou - kolikpak jste najel s tím vaším mercedesem kilometrů po ruských gruntovkách? O dobrých, nebo špatných lidských právech bych moc nepsal, existuji adekvátně i lidské povinnosti, ale o nich póvl nemluví vůbec.Co to jsou lidská práva, to je i právo neumřít hladem, mít střechu nad hlavou, mít práci. Domnívám se, že jsme příliš daleko od tématu. Čína bude oslavovat konec války ve které byla vystavena bestiálním represím se strany Japonska, možná, že by stálo za to pozastavit se nad postojem EU k těmto oslavám.
Datum: 04. 08. 2015 22:41:38 Autor: QF17
Předmět: Nacismus jeho mecenáši
Pane Bartošíku, děkuji a musím uznat, že dokážete krásně mlžit jako Misustov. Nebudu Vám přeposílat hodnotné odkazy, kdo platil převrat v Rusku či v Německu, kdo vlastně přikázal vybudovat Gulagy, kdo nechal vyvraždit carskou rodinu. Smlouvu mezi Německem a Sov. Ruskem o dodávkách surovin a technologií. Je to pro mě ztráta času ... i ta Gruzie+. O Polsku bych se moc nerozepisoval, protože tenhle stát neměl vzniknou. Proč? Uzavřelo smlouvu s Německem a nabídnulo svoji vojenskou pomoc v případě války mezi Německem a ČSR. Stalin pohrozil Polsku, že je napadne, když se bude aktivně podílet na zničení ČSR. To Francie neudělala a jen svoji nečinnost podepsala v Mnichově. Polsko bylo prvním okupantem v roce 1938 na našem území. Ta hrdá Francie, která si myslela, že nad ní není a společně s Anglií má tu sílu zastrašit Německo .... pche, kapitulovala za 14 dní. Ocelová wehrmacht lavina smetla jejich kohouty a nebýt zavávání u Dunkirk, tak by hrdý Albion mlel jen slámu. Širé pláně Sov. svazu orala nejedna pancéřová divize wehrmacht a Ruská krev byla obětována mnohdy naprosto nesmyslně, ale asi to tak mělo být. Anglie žila z minulosti a Japonská armáda jim ukázala, kde má jejich svaz "Z" místo. Japonci si za své válečné zločiny zasloužily to co nastalo. Nejsem stoupencem Putina a už vůbec ne dosazeného negra Obama. Ovšem, dnes musí být mnoho lidí "pravdoláskařů" konsternováno z Miloše Zemana. On nazývá stav věcí pravými slovy. A to jsem ho nevolil a nejen jeho, politika CZ není o demokracii a svobodě.
Datum: 04. 08. 2015 22:49:57 Autor: QF17
Předmět: Dovětek
Ano, kapitál v CZ nezbyl, jen byl "precizně" rozprodán a rozkraden. Hodnota různých machinací, která nadále pokračují je v podstatě ve výši dluhu 2 biliónů korun. Snad jen montovna v MB pro VW se povedla, ale zisk opět končí v Německu :-) jako skoro vše ....
Datum: 05. 08. 2015 15:10:57 Autor: K.Bartošík
Předmět: Poznámka
To jsem nevěděl,že Čína ve 2.světové válce donutila Japonsko ke kapitulaci?
Datum: 05. 08. 2015 15:38:18 Autor: Misustov
Předmět: otázka k poznámce
K čemu se tato ironická otázka váže?
Datum: 05. 08. 2015 21:30:08 Autor: QF17
Předmět: Dnes 5.8.15
Truman pro její ambice obětoval i americké zajatce Od hřibů, decimujících Hirošimu a Nagasaki, je to už 70 let. Nabobská legenda z nich dělá vynález spásy. Před tribunál fakt a svědectví ji žene Finian Cunningham. Je komentátorem The Mirror, The Independent a Irish Times.Zrnko pravdy našel i v New York Times. ?Někteří historikové skutečně namítají? ? stálo tu už v lednu 1995 ? ?že terčem těch bomb byl, spíš než válečný nepřítel Japonsko, válečný spojenec Sovětský svaz?. A šlo tak hlavně o ?výstrahu rivalovi, až válka skončí?. Profesor Gar Alperovitz o tom napsal celou knihu ? Verdikt, že atomová bomba se použít má (The Decision to Use the Atomic Bomb). Mj. tu píše: ?Většina Američanů to sice netuší, dnes však už uznává historiků stále víc, že k tomu, aby válka s Japonskem skončila v roce 1945, Spojené státy atomové zbraně nepotřebovaly.? Což byl - jak to dokládá i autentickými citacemi ? ?po válce většinový názor ve velení tří složek ozbrojených sil: pozemních sil, válečného námořnictva i letectva.? Truman tak Hirošimu a Nagasaki pojal jako ?politickou zbraň?. ?Proti Sovětskému svazu.? Názorem, že jaderné masakry ?nebyly vůbec potřeba?, se netajil ani Dwight Eisenhower, za války velitel ?druhé fronty? a později Trumanův nástupce. Ještě specifičtější byl admirál Willliam D. Leahy, šéf spojeného štábu tří složek americké branné moci: ?Použití této barbarské zbraně v Hirošimě a Nagasaki naší válce proti Japonsku ničím hmatatelným nepomohlo. Japonci už byli poraženi a připravení kapitulovat.? ........ Co vy na to pane Bartošíku?? http://www.novarepublika.cz/2015/08/hirosima-nagasaki-zlocinci-studene-valky.html
Datum: 06. 08. 2015 22:26:14 Autor: Misustov
Předmět: Pan Bartošík, Německo a Rusko
PROLOG. QF17 tvrdí, že v mlžení Misustov a Bartošík jedno jsou, ale ono to tak nebude. Misustov hodnotí lidi horizontálně, to je na hodné a zlé, naopak, pan Bartošík hodnotí lidi vertikálně, na komunisty a antikomunisty, proto se nikdy tak zcela neshodneme. Personální hodnocení - QF17 Zemana nevolil, já ano, protože jsem předpokládal, že bude nějaká sranda, a nejenom to, organizoval jsem podpisovou kampaň, pro jeho zvolení, nelituji toho i když v minulosti jsem byl Schwarzenberguv člověk. Na vyšších stupních se vyskytuje problém opájením se dokonalosti prezidenta Putina. Máme-li někoho hodnotit, potom musíme mít srovnávací etalon. Pan Bartošík je zřejmě fascinován výrokem srovnávacího etalonu, to je prezidentem USA Obamou, který prohlásil, že cílem jeho zahraniční politiky "je svět, kde Amerika zaujímá vůdčí postavení a zůstává toutéž nepostradatelnou zemí, jakou byla v minulém století" ... ..."Spojené státy opakovaně dávají nůž na krk zemím, které nechtějí dělat to, co od nich potřebujeme," Zde se musím ohradit proti tvrzení pana Bartošíka, že Putin někdy hezkými slovy vysvětloval ?Kdo pomohl k moci Hitlerovi a kdo podporoval nacizmus?. Osobně bych nerad jako srovnatelný etalon proti Putinovi stavěl amerického prezidenta, protože se jedná o odlišnou rasu. Bylo by to obtížné, obdobně jako je obtížné srovnávat Rolls-Royce s Trabantem. Vhodnějším etalonem bude senátor John McCain svými výroky na maďarského prezidenta a Victoria Nulandová svým slovníkem. V porovnání s nimi prezident Putin prošel řádnou rodinnou výchovou, školy KGB Putinovi poskytly více, než dává mnohá americká univerzita. Jeho valdajský projev je vysoce hodnocen, jak po obsahové stránce, tak po stránce kultivovanosti přednesu. Marek Skřipský [2.1.1914] příznačně porovnává tento projev s Obamou ?Putin mluví jako Regan a Obama jako Brežněv?. Druhý muž NATO generál Pavel hodnotil Putinovu Ruskou politiku jako schopnou sebeprosazování, s nenásilně projevujícím se sebejistým sebevědomím, schopnou prosadit se a hájit svá práva, aniž by se uchylovala k agresi a porušování práv ostatních. HLAVNÍ DĚJSTVÍ, zde poněkud odložíme vlastenecké city a přihlédneme k Machiavelimu. Německo vyšlo z války jako poražený stát. Nato se naň vrhly jako hyeny vítězové, zejména Francie, která hodlala s Německem nakládat jako s Tanzanii v Africe. Veškeré dluhy Francie automaticky přeúčtovávala na Německo a to se ocitlo v situaci, že reparace nikdy nesplatí [situace obdobná dnešnímu Řecku]. Mírová smlouva ve Versailles zakázala vývoj a výrobu zbrojních technologií, radikálně Německu omezila jeho armádu, která navíc nesměla být použita proti dotírajícím polským ozbrojeným silám. Zkrátka tato smlouva byla nastavena k likvidaci Německa, jako státního celku. Nastala zde situace, typická na příklad pro Kartágo, po druhé punské válce(1), nebo i pro severní Ameriku, kde taková opatřená byla předehrou k vybíjení indiánských kmenů. Německo bylo nuceno se bránit vznikem domobrany ? jednotkami Freikorpsu, které byly zárodky SA a SS. Tato situace nahrávala radikalizaci pravicových i levicových sil. Tyto lupičské manýry měly pro Německo happy end a to přehlídkou v červnu 1940 na Champ Elysee. Tak se znovu potvrdil Mefistofeluv výrok: ?největším prokletím zla je, že plodí zase zlo,? tak jako bolševická svinstva plodí antibolševická svinstva, není to přírodní, ale ďábelský zákon. Když Německo odmítlo 1921 platit reparace, protože by tam nastala situace jako na Ukrajině za vlády žida(2) Kagana, France se chystala za pomoci Polska na svůj lupičský nájezd do Německa [u nás to má historický ekvivalent [?spanilá jízda?]. Československo se tehdy odmítnulo ke své škodě zúčastnit. Tehdejší Německo byla republika, v roce 1922 si Adolf Hitler odpykával trest v kriminále a neměl co do politiky mluvit. Vláda výmarské republiky byla nucena podnikat kroky k přežití Německa. Základním krokem bylo zabránění lupičským nájezdům, obnovou obranyschopnosti. Nejoptimálnější řešení byla dohoda se Sovětským svazem[má snad pan Bartošík jinu představu??], byla to zde tak zdůrazňovaná Rapallská dohoda, která fungovala, až do nástupu nacizmu v roce 1933. Kombinování Rapellské dohody s nacizmen, je hrubé falšování historie, obdobné jako za komunizmu. TOLIK K MILITARIÍM. Esej navíc obsahuje konglomerát pravdivých, polopravdivých, diskutabilních myšlenek a námětů, což by nevadilo, ale zvířecí nenávist poškozuje mnoho námětů, obdobně jako minulého režimu fanatický antiamerikanismus, antiimperializmus a antikapitalizmus doslova devastoval, žvanění naších politiků a medií o socializmu, internacionalizmu, nebo Sovětském svazu. Prostý lid to vyjadřoval citaci tehdy propagované literatury ?Chceme žít, V zemi pruhů a hvězd, Daleko od Moskvy. Pro svá tvrzení uvádím několik příkladů: [A] Nelze se dovolávat euroatlantické kultury, pro šíření nenávisti, ta je založena na lásce k bližnímu. [B] O zájezdu do Běloruska jsem se vyjádřil výše, autor by neměl tak machrovat, panu QF17 můžeme oponovat v ledasčem, ale on projezdil kus světa, kde jste byl Vy? Osobně mohu oponovat jeho vyjádření ?jsou líní, jako prasata ? byl jsem tam rovněž. [C] Pan Bartošík:? Hospodářství postavené na těžkém průmyslu/těžbě surovin, stejně jako "v rozvojových zemích"? Ve škole jste se musel učit, že naše vlast je chudá na suroviny, kromě hnědého uhlí a kaolinu, prosím upřesněte, co jsme tedy krom hnědého uhlí a kaolínu těžily ? možná písek a cihlářskou hlínu. Dovedete si představit Škodovy závody, TOZ, ZVU Hradec, ZKL Brno, První brněnskou, někde v pralesích Belgického Konga? Domníval jsem se, že jste strojař. [D] Hodnocení inspektora TÜV pana Fehnee po jeho první návštěvě v procesu certifikace v roce 1988-?Kvalita, technologická kázeň, pracovní tempo jsou na úrovni Spolkové republiky Německo, to nemohu říci o podnicích v DDR. [D1] hodnostáři amerického ?National Board? a ?ASME? nedělaly rozdíl mezi námi a ?Euroatlantikem? a to komplexně pro celé teritorium republiky. Hodnocení těchto institucí je kladné na rozdíl od iracionálních nadávek. [E] Pan Bartošík:?Vzpomeňte, jak to v těch fabrikách vypadalo - stroje ze 40. a 50. let, výroba zastaralá, investice nulové, obrovské administrativní aparáty, molochy, kde jedno patro dělníků pracovalo na tři patra plná úředníků, kteří pili kávu a produkovali papíry o ničem?. Tedy vzpomínám na nějaké patro dělníků, a útvary projekce, konstrukce, technologie, přípravy výroby, zásobování, odbytu. Bylo tam i osobní oddělení, které krom produkování papírů o ničem vyprodukovalo i papír, na kterém bylo napsáno, že v době, kdy mě SNB kontrolovala v hospodě, jsem měl dovolenou. Byla tam i účtárna, kontrolující a evidující náklady, které při účetní uzávěrce musely na korunu přesně sedět, opakuji na korunu! V opačném případě se celý proces kontroly opakoval a to eventuálně za dozoru podnikové kontroly, Státní kontroly, kontroly Státní banky, nebo i státní bezpečnosti. I ta jedna koruna byla signálem, že něco nemusí být v pořádku, a dnes? Kdybyste četl noviny, nebo televizi, tak byste musel vědět, že mizí částky ve stovkách milionů, nikdo neví kde a kam. Rovněž se neví, kde berou lidi peníze na nákup vil na Floridě, na příklad, kdyby Rath nekáral Kalouska pro opilství, tak se na jeho křivárny nepřišlo. Jistě i tehdy se kradlo, na příklad napsal jsem příjezd ze služební cesty nikoli v 18.00, ale ve 20.00 a tak jsem se podvodem zmocnil 20Kčs, na druhé straně jsem byl na cestě 14 hodin a měl jsem osmihodinovou pracovní dobu. Kritizujete úředníky pijící kávu a produkující papíry o ničem, ale zamlčujete, že tehdy funkce v národním výboru byla čestná a úřadovalo se večer u piva v hospodě, dnes jsou na to 2,3 placené síly, co státní úřady, to nic? Tehdy jsem na rezortním ministerstvu znal asi čtvrtinu lidí, dnes bych to nezvládnul. Pan Bartošík odsuzuje komunisty, že ukradnuli kapitalistům v továrnách stroje, alo o skutečnosti, že mě lidskoprávní demokraté ukradnuli majetek, který jsem si v rámci privatizace koupil a znovu jej prodali do zahraničí, mlčí. Ó Vy rošťáku. EPILOG. Opakuji, Uváděl jsem jednou větou, že tato esej obsahuje pravdivé i diskutabilní myšlenky, autor se na mně snad nebude zlobit, že jsem s něčím nesouhlasil a jistě by mě neodpustil, kdybych oseknul: ?ano, ano, máte ve všem pravdu?. Nad mnoha věcmi jsem se musel zamyslet a to je přínos, za který děkuji. Psáno 6. Září 70 let po svržení atomové pumy na Hirošimu a v tom není mez námi rozporu. Poznámky: (1) Doporučuji prostudovat dějiny punských válek, tato historie je oboustranně poučná pro pochopení dnešní geopolitiky. (2) Výraz Žid není zde projevem rasizmu a definuje skutečnost, že na teritoriu Sovětského svazu nepáchli zločiny výhradně Rusové, jak se nás snaží polovzdělaní Američané přesvědčit, ale zejména jiní - Gruzinci, Poláci, Ukrajinci, Židé. Zakladatel ČEKY, Felix Edmundovič Dzeržinskij, zvaný ?krvavý Felix? byl Polák a svoji vrozenou nenávist k Rusům realizoval jejích vyvražďováním- 200 až 500 000, převážně Rusů, spolu s dalším Polákem Vjačeslavem Menžinskim, který ve vraždění pokračoval, Žid, Genrich Grigorijevič Jagoda, další masový vrah, neruského původu. Gruzie, Lavrentij Pavlovič Berija, masový vrah.
Datum: 07. 08. 2015 17:39:24 Autor: QF17
Předmět: Ruští prezidenti a důvěřivost
Gorbačov: Jaderné zbraně jsou ?nepřijatelné? a ?nelidské?, můžou ?vyhladit celou civilizaci? Poslední prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov v den 70. výročí útoků Spojených států na Hirošimu označil Washington za ?nepřekonatelnou překážku" pro dosažení světa bez jaderné hrozby.Bývalý sovětský vůdce Michail Gorbačov se domnívá, že vojenská politika Spojených států neumožňuje, aby se svět odzbrojit a distancoval od jaderné hrozby. A to vzhledem k obrovské vojenské síle a vojenskému rozpočtu USA, řekl Gorbačov v rozhovoru s německým vydání Der Spiegel. Gorbačov: USA jsou nepřekonatelnou překážkou k jadernému odzbrojení?Můžeme si představit svět bez jaderných zbraní, když má jedna země takovou velikost konvenční výzbroje, a jejíž vojenský rozpočet je větší, než vojenské rozpočty téměř všech ostatních zemí dohromady?? ptá se Gorbačov. ?Taková země získá celkovou vojenskou převahu v případě, že by byly jaderné zbraně zakázány."Politik zdůraznil, že jaderné zbraně jsou v moderním světě ?nepřijatelné" a ?nelidské", protože jejich použití by mohlo ?vyhladit celou civilizaci". ?Takové zbraně nikdy v dějinách neexistovaly, a nemůžeme dovolit, aby i nadále existovaly. Pokud se nám jich nepodaří zbavit, dříve nebo později budou použity," varuje Gorbačov. Podle bývalého lídra Sovětského svazu se téma demilitarizace ?musí vrátit do agendy mezinárodní politiky". ?Musí zahrnovat snížení vojenských rozpočtů, moratorium na vývoj nových typů zbraní a zákaz militarizace vesmíru," řekl Gorbačov.Pokud k tomu nedojde, potom jakékoliv rozhovory o jaderném odzbrojení by byly ?jen prázdnými slovy".Michail Gorbačov v rozhovoru s německým vydáním také mluvil o svém znepokojení možnosti nukleární války. ?Jaderné mocnosti stále mají tisíce hlavic. Jaderné zbraně jsou dosud rozmístěny v Evropě. A míra poklesu jejich počtu se výrazně zpomalila," upozornil.Dodal, že nyní svět je na prahu nových závodů ve zbrojení.?Militarizace kosmického prostoru je opravdu nebezpečná věc. Riziko nárůstu jaderných zbraní je větší, než kdy jindy," řekl Gorbačov.Ke vztahům mezi Ruskem a Spojenými státy si myslí, že obě země dosáhly určité úrovně nebezpečného napětí. ?Mnoho lidí už mluví o nové studené válce. Jednání mezi oběma mocnostmi o důležitých globálních otázkách je prakticky zmraženo. Včetně tématu jaderného odzbrojení," uvedl Gorbačov. Kdysi rád opakoval R.R po M.G: důvěřuj, ale prověřuj. Škoda, že se toho nedržel M.G. a B.J.. Putin již prozřel :-) zdroj.pv.czG
Datum: 07. 08. 2015 20:59:03 Autor: QF17
Předmět: Cestování a vnímání
Ach ty "Starý Lišáku" Misustove. Přiznám se, že jsem nebyl ani v Severní, Střední a jižní Americe. Ta Severní mě nezajímá, Střední a Jižní ano. Velice mě láká Kamčatka a chystám se na ní již dlouho, jenže žena nemá pochopení, prý je tam zima :-) Je pravdou, že v určitých "zapomenutých" státech a mnozí Čecháčkové jimi pohrdají mají k sobě úctu, pokoru a berou svůj život jako dar. Smějí se když prší a pláčou jen u zemřelých. Nemají v "bungáči" LCD s wifi, Mercedes G a jachtu se solárními panely. Stát se o jejich žití stará velice málo, ale dostanou vzdělání a vědí, že nějakou penzi nedostanou, protože neví co to ta penze je. Proto pracují a navzájem si pomáhají do skonání, tak funguje rodina.+ Dnes jsem se dozvěděl, že se stanu penzistou v 65. letech. Počkám ještě několik let a určitě se dočkám určité korekce, ale což. Ať se ten stát udusí ve svém demokratickém skomírání.+ Ano, máš Misustove pravdu, dnes jsou komunisté strašákem a kdo má jiný názor než "demokrat", tak je komunista. Bohužel jsem neměl čas se komunistou státi i pro vlastní názor na jejich ideologii. Můj otec byl svérázný dobrodruh, v 17 letech odešel na Italskou frontu v 1. Velké válce, ve 40. tých letech se stal komunistou a za to byl 3 roky v táboře Buchenwald. Vzpomínal na osvobození Americkou armádou. Po válce časem pracoval jako soudce i stal se předsedou Národního výboru. Umřel nečekaně a soudruzi mě připravili o dědictví i majetek. Sprostě okradli moji matku i mě. Po mnoha letech po jeho úmrtí mě zajímal názor občanů obce, kde úředničil a já vyrůstal jen několik let, slyšel jsem krásná slova o otci a opravdu jsem se cítil jako páv.+ Maminka vzpomínala, jak po válce 1945 lynčovali Německýho doktora, který pomáhal-léčil během války nehledě na národnost. Závěr je takový ... vše je jen o lidech, vzájemné úctě, hrdosti a vlastním názoru.
Datum: 08. 08. 2015 15:49:33 Autor: K.Bartošík
Předmět: Poděkování
Chci poděkovat p.Misustovi QF17,dobrou a velmi poučnou diskuzi.Vzhledem k tomu,že jsem k dané tématice řekl vše co jsem považoval říci,nebudu se už více vyjadřovat. K poznámce p.prezidenta k návštěve Číny.Zde se píše,Čína bude oslavovat konec války.S koncem války v Tichomoří mají velmi málo společného Číňané. To by snad měl prezident oslavit na Památníku USS Missouri na Hawaii(u ostrova Ford), kde Japonsko podepsalo kapitulaci po porážce od USA a jejích spojenců,kteří se o tu porážku Japonaka nejvíce zasloužili.Austarlie,V Britanie, N.Zélandu,a Čankajskovské Číny. QF17 nedávno jsem dočetl knihu:od Světlany Alexijovičové:"Doba z druhé ruky" s podtitulkem "Konec rudého člověka".Autentické vyprávění obyvatel ruska s let 1990-2010.Doba z druhé ruky je kniha, jež nabízí hlubokou sondu do ruské společnosti a pomáhá porozumět jejímu současnému vývoji.
Datum: 09. 08. 2015 08:23:55 Autor: Fero
Předmět: Pan Misustov
Předpokládám že podle toho co píšete nejsem hodný člověk - kvuli udajnému primitivismu a s tím spojené vulgaritě. Chtěl bych říci že kromě svého prvního příspěvku kde jsem jedno toto slovo použil (a za které jsem se ihned omluvil) si nejsem vědom že bych nějaké další zde v diskuzi použil. Vy jste jej použil také a také jste se za něj omluvil - takže je to srovnáno. Použil jsem pak jen ostřejší slovní spojení - nic víc - a to proto že jste trval na svých názorech bez vysvětlení mých argumentů - a především jak se ukázalo - jste trval na nepravdě. Myslím že pravda je důležitá věc, a za to že se ji člověk snaží hájit by neměl být neprávem odsuzován. Nemělo by být nic špatného na tom když v boji za pravdu člověk trochu přiostří ton, ale přitom vulgarismy nepoužívá(ještě jednou se za ten jeden omlouvám). Dobrá oponentura pana Pavla Rampira byla možná jen proto že si paní Andrea Kostlánová přeci jen něco přimyslela. Nicméně byly zde předloženy nepopiratelná fakta proti kterým by ani pan Rampir nic nezmohl. I když se to nekterým z nás nemusí líbit, pravda o Hirošimě a Nagasaki je trochu jiná než jsme byli zvyklí se učit. A čím více lidí toto bude vědět, tím lépe, protože přece chceme znát historii takovou jaká opravdu byla. A za tuto pravdu si snad ani nezasloužím ránu do zubů.
Datum: 09. 08. 2015 10:33:26 Autor: QF17
Předmět: Diskuze a bádání
Když jsem napsal svoji "prvotinu" 01. 06. 2012 12:42:54, tak jsem netušil jak moc jsem se mýlil. Postupem času, kdo má zájem a snahu část pravdy najde a musí pozměnit svůj "zkreslený" názor na použití AB proti lidstvu během válečného konfliktu. Japonci se stali vlastními zajatci na ostrovech a součet za zvěrstva v Asii byl krutý, ale .... dle mého zasloužený. I když použití AB mělo zcela jiný záměr.+Čína se stala těžce zkoušenou kolonií a obyvatelstvo kladlo odpor nejen v podobě "partyzánských válek", ale bojkotovali pracovat a vyrábět pro Japonce. Za to se jim Císařská armáda odvděčila genocidou v podobě 20 000 000 zmařených životů. DĚKUJI ZA KVALITNÍ DISKUZI A OPĚT JINDE.
Datum: 11. 08. 2015 19:31:06 Autor: Misustov
Předmět: Panu Bartošíkovi
Po válce jsme se ve škole učili báseň v niž byl motiv ? . . Vy jste nám přiléval olej do plamene v dobách zlých . .? Doba zlá nám nastává nyní, protože jak pan Bartošík napsal, že není téměř o čem psát, tedy jako tonoucí se chytám stébla, to stéblo je zákaz účasti na oslavách KONCE VÁLKY, protože Čína ohrožuje hegemonii Spojených států v Pacifiku a nejenom to nárokuje si šelf, který je blíže Vietnamu, Filipín, nebo Japonska, má vidinu rybolovného bohatství těchto vod, možná, že i hodlá sbírat na mořském dnu škeble. Jiná situace je, pokud si Číňané prostudovali studii ?Neschopnost předvídat?(1) a ke svému zděšení zjistili, že vybudování základen USA v bezprostřední blízkosti Číny je pravděpodobné, anebo studii neschopnost poučit se(1) a hodlají zabránit tomu, co Japonští samurajové předváděli v letech 1937 až 1945. Čína neplánuje oslavovat vítězství, ale ukončení války ? vítězství oslavujeme my a máme k tomu důvody: 1940 byla jedna třetina francouzských stíhačů Čechoslováci. Československá divize v počtu 13 000 mužů [tolik jich dnes naše armáda nedá dohromady] ač špatně vyzbrojená, bez stmelovacího výcviku kryla úprk francouzských jednotek a v boji ustupovala, až když hrozilo obklíčení. V Portsmouthu nám připomenul jeden pán, že město a základnu za války chránili čs. stíhači a mají na letišti památník. Bomby, které shazovala 311, nebyly atrapy, u Sokolova Bílé Cerekve, Kyjeva, na Dukle se nestřílelo slepejma. Utracení třetího muže třetí říše, byla nejperfektněji provedena operace tohoto druhu a vstoupila do dějin gerilových válek. Domácí odboj, přes své martyrium pracoval rovněž. První vlna, po okupaci byla sice něco, jak si Hurvínek představoval válku. Honza Smudek se teprve učil trefovat. Sokolský odboj byl likvidován podle oficiálních seznamů členstva. PVVZ a ON decimována. Později vznikají nástupnické organizace, jejich práce je již kvalifikovaná. Jeden náš odbojář dokonce provedl bombový útok na budovu gestapa a ministerstva letectví, v Berlině tak rafinovaně, že gestapo nic nezpozorovalo. Na našem území vznikají partyzánské oddíly, jsou vysazovány para výsadky, jak ze západu, tak z východu. Je žádoucí připomenout intenzivní ničení válečného hospodářství třetí říše, a to formou černých zabijaček, šmeliny a kradení. Češi rovněž riskovali své životy poslechem zahraničního rozhlasu a šířením vtipů(4), za což byl trest smrti. Ale na druhé straně jsou negativa, co udělali Češi pro vítězství Třetí říše. Například český dělník pracoval ochotně a dokonce i dobrovolně v přesčasech v brněnské Zbrojovce, za tuto práci byl mimořádně dobře placen, bral mimořádné příděly potravin a byl tak nadřazen i místním Němcům. 12 dubna 1954 již byla slyšet v Brně dělostřelba, vedení zbrojovky oznámilo zaměstnancům, že zbrojovka zastavuje výrobu, což zbrojováky tak rozčílilo, že za trest koncem května zorganizovali vyhnání německého obyvatelstva z Brna. Toto je mikro-charakteristika, proč můžeme 9 [8] května oslavovat vítězství. Tedy proč by Číňané nemohli vzpomenout alespoň konec zabíjení. Jak to bylo v Číně. Válku rozpoutalo Japonsko 1937 a trvala do roku 1945. Nasadilo do ní 3 900 000 vojáků. V tomto časovém úseku samurajové nerozlišovali mezi taoistou, budhistou, křesťanem, demokratem, komunistou, pro useknutí hlavy stačilo, že je to Číňan. V zázemí desetitisíce čínských kuli budovali přistávací plochy, ze kterých startovala letadla a přes Himálaje zásobovala spojenecké síly v Burmě. Hmotnost přepravovaného nákladu dosahovala ve své konečné fázi 46 000 tun měsíčně. Burmskou frontu významně posilovali i dvě čínské divize. Američtí generálové(2) hodnotí čínské ozbrojené síly pozitivně pro jejích tvrdý odpor. Lze tedy usuzovat, že Číňané upřednostňovali defenzívní doktrínu(3) před ofenzivní. Tato defenzivní doktrína umožnila vedení opotřebovací války, i když na příklad boje u Paočingu a Čikiangu 1945 měli charakter absolutní války(4). Rozsah čínských ztrát je nezjistitelný, statistiky udávají rozpětí od 11 do 22 milionů. V každém případě je počet zavražděných vyšší než počet zavražděných nacisty, přitěžující okolnosti je bestiálnější, řeznický způsob provedení. Bojové ztráty Číňanů jsou asi 1 900 000. Celkové japonské ztráty byly 1 806 000, z toho na čínské frontě padlo 1 055 000. Z toho vyplývá, že Číňané usmrtili 55 procent všech Japonců ve válce 1937 až 1945. Tvrzení, že Čína má velmi málo co společného s koncem války a nemá právo oslavovat je pro někoho úsměvné, pro někoho cynické, pro někoho nefér. Rozhodně se naskytne námitka ?když už Čína, tak alespoň ne komunistická?. V této válce padlo asi půl milionu komunistů, zbývajícímu jednomu a půl milionů těch co padli, se eklovalo, šíření a rozkvétání, nebo nerozkvétání jejích zásad po šťastním boji, rovněž postrádali nadšení dávat svoji krev za jakási zednářská práva, ti měli touhu žít, nasytit sebe, svoji babičku i děti, Tato nátura se zřejmě promítala i do upřednostňování defenzivního způsobu boje. Úloha tehdejšího prezidenta, generalissima Čankajška byla a je dodnes diskutabilní, neakceptoval sovětský systém, ale také ne americké pojetí demokracie, tvrdil, že Čína je Čína a potřebuje něco jiného. Nebyl to demokrat, ale diktátor, na krátkou dobu se mu podařilo stabilizovat politickou a hospodářskou situaci, avšak bolševizmus obrátil jeho snahy v niveč. Proto asi bude něco pravdy na Churchillově hodnocení demokracie, viz též Španělsko, kde Franco vykonal malý hospodářský zázrak a socialistické vlády jej přivedli demokraticky na pokraj krachu, obdobný proces byl v Chile, za Pinocheta. Čankajšek vybudoval na Formoze bez vazby na bělošské ideologie zázrak - moderní funkční stát. Zlí lide rozšiřuji fámy, že současná Čína odpovídá více Čankajškovým představám, než Maovým, pokud by to byla pravda, tak by měly naši kolaboranti při podlézáni komplikace. Suma sumarum, Pan Prezident Zeman moudře rozhodnul, že pokud něco chceme, potom je žádoucí udržovat s touto zemi dobré styky a chovat se nikoli jako lumpenproletáři, ale zdvořile, přátelsky. Zdůrazňuji, že Čína má plné právo slavit ukončení války. Závěrem můžeme zanotovat na melodii Haydnova kaiserkvartetu tu naši starou: ?zachovej nám Hospodine Zemana a naši zem?. POZNÁMKY (1) Cohen, Goog Anatomie selhání ve válce (2) Vtip: je leden 1943, skončila bitva u Stalingradu, Hitler se prochází v mizerné náladě po pracovně, zastaví se před svým obrazem a říká ?Adolfe, Adolfe, máme to blbý, jak to s námi dopadne, a stal se zázrak, obraz promluvil ?Docela jednoduše, mě sundají a tebe pověsí. (3) Generál Marschall, Vítězství v Evropě a Tichomoří. (4) Carl von Clausevitz, O válce.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

19. listopadu se slaví Mezinárodní den mužů (zasláno).

19. listopadu se slaví Mezinárodní den mužů (zasláno).


Recenze týdne

Dějiny první světové války

Nové vydání jedinečné a vyčerpávající publikace o historii první světové války od nejvlivnějšího britského armádního spisovatele.