logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Gustáv Wendrinský

Nositel Rytířského kříže z Bratislavy.

Gustáv Wendrinský se narodil 24. 1. 1923 v Bratislavě. Převážnou část dětství, od r. 1929 do r. 1938 prožil v Semtíně u Pardubic. Jeho otec, zaměstnanec Bratislavské firmy "Dynamit--Nobel" pracoval ve firmě "Explosia Semtín" a jako odborník na výrobu výbušnin se podílel na vývoji proslaveného Semtexu. Mladý Gustáv se od pokojské pocházející z Petrohradu, která utekla před řáděním rudých revolucionářů do ČSR, naučil perfektně mluvit rusky, což bylo pro jeho budoucí vojenskou kariéru velmi důležité. Od ní se z první ruky doslechl o pravé tváři v Rusku nastávajícího "komunistického ráje". Když se rodina vrátila do Bratislavy, bylo Gustávovi 15 let. V dobře situované mešťanské rodině Wendrinských se mluvilo tak, jak to bylo v tomhle městě zvykem -- německy a slovensky. O rok později vypukla 2. světová válka a nově vzniklý Slovenský štát se jí jako spojenec Německa aktivně účastnil.

Počátkem r. 1940 G. Wendrinský, který byl jedináčkem, dosáhl věkovou hranici 17 let potřebnou na přijetí do elitní složky německé armády -- zbraní SS. Požádal o vstup a protože splňoval všechna přísná kritéria, byl přijat. Tenhle akt se odehrál víceméně ilegálně. (Řádná mezistátní smlouva, která legalizovala podobné konání, byla podepsána až 7. 6. 1944.) Následně byl odvelen k SS-Totenkopf-Reiterstandarte s posádkou v okolí Varšavy. Tam absolvoval výcvik protitankového dělostřelce. Bylo mu přiděleno registrační číslo 118615 a osobní známka -- 74-5. SS-Kav. Rgt. 2. Do dne útoku na Sovětsky svaz 22. 6. 1941 byla tahle jezdecká jednotka posílena na sílu dvou pluků. Nesla nové označení, SS-Totenkopf-Reiterregimenter 1 a 2. Bez těžké bojové techniky ve svém vybavení byla jako druhosledová ihned od začátku používána na výpomoc při operacích tankových divizí a větších vojenských svazků v rámci armádní skupiny Střed. Tisíce sovětských vojáků, kterým se v oblasti bojů tohoto armádního seskupení podařilo uniknout zajetí, se rychle začaly stávat hrozbou v zázemí německé armády. Společně s dalšími druhosledovými jednotkami se dostal G. Wendrinský do bojů proti fenoménu, který nečekaně a výrazně zasáhl do průběhu války na východě -- partyzánům. V neschůdných pralesích, nekonečných a bezedných močálech Pripjaťské oblasti, v lesích kolem měst Velikie Luki, Toropez a Ržev. V prosinci r. 1941 v kritických chvílích, když Sověti zahájili mohutný protiútok, nacházely se SS-Totenkopf-Reiterregimenter 1 a 2 v oblasti Valdajských výšin na březích Volhy, severozápadně od Moskvy. V tomhle velice kritickém období byly oba pluky nasazovány už i do první linie a účastnily se bojů u Rževa, ve kterých velící generál 9. armády Model zastavil postup sovětských jednotek a zabránil zhroucení armádní skupiny Střed. V dubnu 1942 stáhlo vojenské velení zdecimované zbytky SS-Totenkopf-Reiterregimenter 1 a 2 z fronty. Vojáci byli odveleni do doplňovacího a výcvikového tábora v Debici (Polsko).

V září, opět v akci rozšířená na divizi a prějmenovaná na 1. SS- Kavallerie-Division, bojuje jako pomocná, druhosledová jednotka, proti partyzánům v oblastech Vitebsk, Vjazma a Demidov. Vzhledem k vysokým ztrátám prvosledových jednotek na východní frontě je stále častěji nasazovaná v první linii. Nadále v operační oblasti skupiny armád Střed se zúčastnila ve dnech 25. 11. až 15. 12. 1942 tvrdých bojů v oblasti Ržev, Syčevka, Belyj, ve kterých byly poraženy a zničeny dva sbory Sovětské armády, které měly za úkol zlikvidovat výběžek fronty v oblasti Rževa stále držený 9. armádou generála Modela. V únoru 1943 byl protitankový oddíl, jehož byl Gustáv pevnou součástí, převelen na výpomoc německým jednotkám, odolávajícím náporu sovětských jednotek v tzv. oblouku u města Orel, kde setrval v bojích až do dubna 1943. Rok 1943 byl však pro 1. SS-Kavallerie-Division opět rokem bojů proti partyzánům. V březnu toho roku v okolí Brjanska, v dubnu opět v oblasti Pripjaťských močálů, kde se akce "Weichsel 1" účastnila i slovenská Zajišťovací divize, u které v protipartyzánské jednotce sloužil i otec autora těchto řádků. Boje v téhle obrovské oblasti s miliardou komárů a s rozlohou 200 x 120 km2 trvaly až do konce srpna 1943. Počátkem září, zařazena do armádní skupiny Jih a natrvalo do první linie, nachází se 1. SS-Kavallerie-Division v tuhých bojích v oblasti Charkova. Pod náporem Sovětských vojsk probíhají ústupové boje přes Dněpr až po Krivoj Rog, v kterých je G. Wendrinský 1. 10. 1943 vyznamenán Železným krížem 1. třídy.

21. 12. 1943 je zdecimovaná divize stažená z fronty a odeslána na odpočinek do Chorvatska. 12. března 1944 je na návrh A. Hitlera pojmenovaná Florian Geyer. V březnu r. 1944 se část divize účastnila bojů o Kovel. Doplněna o nové brance poprvé na plný stav, 12 895 mužů, je 8. SS-Kavallerie-Division Florian Geyer nacházející se již v Maďarsku, dne 5. 9. 1944 nasazena do bojů v Rumunském Sedmohradsku. Tirgu Mures, Iclanzel, to jsou místa těžkých bojů na linii fronty široké 50 km, kterou divize udržela až do 9. 10. 1944 proti všem sovětským a teď už i rumunským útokům. Za tenhle úspěch byla jmenována v hlášení německých branných sil. 6. 10. 1944 začal mohutný úder sovětské 2 a 3 Ukrajinského frontu pod velením maršálů Malinovského a Tolbuchina, kteří nasadili do útoku 63 sovětských a rumunských divízí. Cíl nebyl ledajaký. Dobýt za chodu Budapešť. Druhým, větším cílem bylo, po tom co Německo stratilo ropu z rumunského Ploiesti, zablokovat poslední větší zdroj ropy pro německou armádu v Maďarském Nagykanizsu. A za třetí, odříznout u Vídně cestu do Německa armádním skupinám F a E ustupujícím z Řecka a Jugoslávie. V těžkých bojích trvajících od 18. 10. do 28. 10. 1944 udržela divize pozice v okolí Nyiregyhaza. Následně byla stažena do bezprostřední blízkosti Budapešti. Uzavřít pevný kruh kolem hlavního města Maďarska a začít vůbec samotný boj o jeho ovládnutí, který měl trvat ještě dalších 53 dnů, dokázala sovětská a rumunská vojska teprve 24. 12. 1944. Na jednotlivce velice významný podíl na zmaření časového rozvrhu akcí sovětského velení měl i G. Wendrinský. V tomto období již v hodnosti SS- Oberscharführera (praporčíka) měl na svém kontě 41 zničených sovětských tanků, což je nejvyšší počet tanků zničených jediným protitankovým dělem během 2. světové války. Z tohoto počtu měl na svém kontě 2 tanky zničené v tzv. boji zblízka -- pancéřovou pěstí. A to vše ještě před začátkem bojů v Budapešti.

Toto byly úspěchy které se již nedaly přehlédnout. Tam, kde stálo na pozici dělo "Krutého Psa z Prešporku,"(jak nazývali G. Wendrinského jeho podřízení,) byla cesta pro sovětské tanky zastavena. Odborník na ničení nepřátelských tanků, proslavený po celé divizi svými nevídanými husarskými kousky, účastí na všech "akcích sebevrahů," ale především nepřekonaný v počtu zničených tanků, stal se SS-Oberscharführer Gustáv Wendrinský u divize legendou. Navzdory často nepředpisovému chování, přestože byl "říšskými Němci" z divize občas brán jako "podřadný cizinec," jeho vojenské kvality byly neoddiskutovatelné. Když během jediného dne bojů v obklíčené Budapešti zničil G. Wendrinský 5 sovětských tanků T-34, z toho opět 2 pancéřovou pěstí, byl okamžitě navržen na udělení Rytířského kříže. Ještě téhož dne byl návrh nejvyšším velitelem Německé branné moci (tj. A. Hitlerem) schválen. A tak v bitvě o Budapešť, která trvala celkově 108 dní a během níž se město změnilo takřka na hromadu sutin, byl SS-Oberscharführer Gustav Wendrinský, čtyři dny po svých 22 narozeninách jako nejmladší člen divize vůbec, dne 27. 1. 1945 vyznamenán Rytířským křížem Železného kříže a o jeden stupeň povýšený (SS-Hauptscharführer -- podporučík).

Gustáv Wedrinský padl zasažen střelou do hlavy o dva týdny později, 20 km od Budapešti ve vesnici jménem Csobanka, při pokusu německých a maďarských vojáků o únik z Budapešti dne 11. až 13. 2. 1945. V těchto dnech byla 8. SS-Kavallerie-Division Florian Geyer prakticky zlikvidována. K vlastním líniím se probojovalo přibližně 170 (slovy -- sto sedmdesát) ze 14 040 jejich příslušníků, což byl početní stav ze srpna 1944. V jejich řadách od 22. 6. 1941 do 13. 2. 1945 padlo, bylo nezvěstných a raněných 30 000 vojáků.

Je 19. 10. 2002. Na novém vojenském hřbitově hrdinů v Budaörs na předměstí Budapešti duní dělové salvy. Čestné jednotky Bundeswehru a maďarské armády dávají k poctě zbraň. Zazní maďarská a německá státní hymna. Velvyslanec SRN v Maďarsku, Wilfried Gruber, přednáší svoji řeč. Veteráni a členové čestných jednotek kladou věnce. Vojenská hudba hraje smuteční pochody. Zazní trubka hrající německou vojenskou píseň: Měl jsem jednou kamaráda...

Tady, 150 km vzdušnou čarou od rodného města Bratislavy, po 4350 km dlouhé cestě ruskou, rumunskou a maďarskou frontou, plné bojů a strádání, spočinuly tělesné pozůstatky nositele nejvyššího vyznamenání německé branné moci, Rytířského kříže Železného kříže, SS-Hauptscharführera Gustáva Wendrinského. Byly sem přemístěny z hřbitova v Csobance. Budou na tomto místě spočívat spolu s 13 200 německými a 570 maďarskými vojáky, kteří tři měsíce před skončením 2. světové války padli při obraně maďarského hlavního města. Celkově v oblasti Budapešti padlo 25 000 německých vojáků.

Gustáv nebyl nikdy vážněji zraněn a tak obstojí mé tvrzení, že byl nejdéle bojujícím slovenským vojákem účastnícím se 2. světové války ať již na německé nebo sovětské straně. V plném bojovém nasazení strávil přibližně tři roky.

(Více podrobností v připravované knize V. Volka: SS-Hauptscharführer Gustáv Wendrinský, nositel Rytířského kříže z Bratislavy.)

Dodatek autora k diskusi o tom, zdali bylGustáv Wendrinský Slovák: Na přiložené fotokopii ústřižku z ?Ohlašovacieho lístku? (změna bydliště), který vyplnil otec Gustáva Wendrinského a který odevzdal na ?Policajnom riaditelstve v Bratislave? a ke kterému musel přiložit všechny potřebné doklady, je pro mne všechno jasné. Lístek obsahuje rubriky jako: povolání, vojenská hodnost, místo narození, jméno a rok narození i manželky, předešlé bydlište, osobní doklad a jména rodičů obou partnerů. Doufám že tato fotokopie dává jasnou odpověď.

 
Datum: 10. 10. 2005 14:05:51 Autor: Krop
Předmět: Gustáv Wedrinský
Vy kurvy nacistický, kdo vyhrál válku?
Datum: 13. 10. 2005 21:09:01 Autor: V.Volko
Předmět: Odpoved
Vazeny soudruhu. Mam obavu ze vasemu bystremu zraku unikla jedna velice zavazna skutecnost: okamzite po ukonceni valky "horke" pokracovala tato v podobe valky tzv. "studene", do ktere byly uspesne zapojeny dve porazene mocnosti Nemecko a Japonsko, ktere dnes patri mezi predni svetove velmoci. Potom, co se vitezne imperium vychodu sesypalo nemohoucnosti, klepeme spolecne na branu skutecnych vitezu a prosime o kousek chleba. Neni nam co zavidet. Srdecne zdravi V.Volko
Datum: 15. 10. 2005 01:17:09 Autor: Petr Zeman-Peyersfeld
Předmět: Protitankový hrdina (?!)
Vážený pane Volko, musím říci, že je odvážné vyzdvihovat "hrdinství" člověka, který se dobrovolně (!!!) přihlásil do nechvalně proslulého uskupení SS. Většině z nás, kteří se zabýváme vojenskou hisotrií, ale i laické veřejnosti je známo, že dnes se někteří "historikové" snaží očistit část příslušníků SS poukazováním na to, že byli součástí branné moci a jen bojovali proti tehdejšímu Sovětskému svazu. Omyl. Je zdokumentováno, že tito tzv."frontoví vojáci" s označením SS na límci se zúčastňovali likvidačních akcí proti Židům, partyzánům a komunistům stejně aktivně a se stejnou brutalitou jako jejich "kamarádi v okupovaných zemích a v koncentračních tábotech. I samotní Němci se od takových "spolubojovníků" zřekli a dodnes se od nich distancují. To proto, že u nich denacifikace a demokratizace proběhla úspěšně (na rozdíl od nás). S pozdravem "Styďte se" Petr Zeman
Datum: 15. 10. 2005 19:22:38 Autor: Miroslav Pršala
Předmět: RE Protitankový hrdina?!
Plne s Vami súhlasím. Žijem na Slovensku a môžem potvrdiť, že sa tu vyskytujú ľudia s podobnými názormi. Našťastie sú to vždy potomkovia bývalých gardistov, ktorí upalovali svoje obete vo vápenke v Kremničke alebo nakladali dobytčie vagóny na cestu do KL Auschwitz. Takým sa cnie za majetkom, ktorí ich predkovia v čiernych uniformách nakradli v rámci arizácie a za mocou, ktorú im tieto uniformy dávali. Našťasti väčšina ľudí tu zmýšľa inak a to je veľké šťastie.
Datum: 15. 10. 2005 23:03:41 Autor: V. Volko
Předmět: RE: Protitankový hrdina
Vážený pane Zaman, Rád bych úvodem parafrázoval svatou větu skutečné demokracie: NESOUHLASÍM S TÍM CO ŘIKATE,ALE BUDU BOJOVAT ZE VŠECH SIL ZA TO, ABY STE TO MOHL ŘICT. V tomto velice, velice moudrém výroku, neni nejmenší zmínka o studu. Metody mentorování a poučování o tom co je dobré a co zlé a za co se lidé mají stydět a za co ne, patři do slovní zásoby těch nejhorších diktátorů, kterými každý SKUTEČNÝ demokrat hlboce opovrhuje. Já žiju v Bratislavě, ale mám české státní občanství.STYDÍM SE JEDINĚ A ÚPŘIMNĚ za to, že jsem občanem státu ve kterém jsou v sněmovně silně zastoupeni členové zločinecké KOMUNISTICKÉ STRANY. Styďme se společně, vážený pane. Srdečně zdraví Vojtěch Volko PS: Co tak, bavit se raději o DEKOMUNIFIKACI ?
Datum: 15. 10. 2005 23:34:48 Autor: V.Volko
Předmět: Panu Zemanovi
Omlouvám se za nesprávne citování Vašeho jména pane Zeman. V.V.
Datum: 16. 10. 2005 17:36:31 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Názor redakce
Záměrem redakce internetového občasníku Militaria není hlásat nacistickou, komunistickou či jakoukoliv jinou ideologii či ?ismus. Záměrem redakce je dát prostor příspěvkům, které by za žádného totalitního režimu nemohly být uveřejněny; uveřejňovat informace o vojenské historii, ať již jí účastníci prožívali v jakékoliv uniformě. Pokud se najde autor, který by chtěl napsat o hrdinství (či o ?hrdinství?) ať již sovětských, italských, amerických, hamázovských či jakýchkoliv jiných bojovníků, má zde své místo. Přitom SAMOZŘEJMĚ platí zásada, že redakce se ne vždy ztotožňuje s názory či proklamacemi autorů. Tak si redakce představuje svobodu tisku. Pokud někdo chce vyjádřit opačný názor, má zde svůj prostor v rubrice ?napsat komentář?. Jsem rád, že některé články takovou diskusi vyvolaly a k tomu koneckonců tato platforma slouží. Redakce má za to, že každý čtenář je soudný, dokáže si udělat vlastní názor a pokud s nějakou zde uveřejněnou interpretací historických zkušeností nesouhlasí, dokáže svůj názor formulovat a na diskusní stránku se připojit. Redakce má za to, že to je pokrok proti situaci let 1938?1989, kdy jiné než tehdy ideologické přípustné interpretace dějinných událostí byly potlačovány, zesměšňovány či dokonce kriminalizovány. Každá informace o zážitcích bojovníků z kterékoliv války, z kterékoliv bojující strany má svou vypovídací (často zajisté negativní) hodnotu a přinejmenším slouží historikům jako pramenný materiál. Pokud někoho pobuřují názory autorů, má zde svůj prostor, nejenom v diskusi, ale i na stránkách konkrétních rubrik. Howgh.
Datum: 17. 10. 2005 13:26:33 Autor: Boris Súdny
Předmět: Wedrinsky
Vážený pán Volko. Nič v zlom, ale prečo ste neuviedli zdroje, z ktorých ste čerpali? Bez tohto Vaša práca stráca na vierohodnosti... Okrem toho nesúhlasím s poslovenčovaním jeho mena, bol to predsa Nemec, tak prečo Gustáv? Čo je uvedené v jeho rodnom liste? S pozdravom Boris Súdny.
Datum: 18. 10. 2005 22:45:52 Autor: V.Volko
Předmět: Wendrinskýýý.
Vážený pán Súdny. Zdroje budú detailne uvedené v mojej knihe.Ja používám PC v podstate ako písací stroj a táto mašinka je inak pre mňa záhadou. Túto správu ako aj všetky ostatné odosielajú technicky zdatnejší členovia mojej rodiny. V poslednej dobe som sa "zdokonalil" a cez GOOGLE som sa dostal až na túto Webovú stránku. Denne mám približne 1 hod času na sedenie pri PC a tak pracujem výhradne na knihe. Nie som v týchto veciach zbehlý a tak ma ani nenapadlo k môjmu vôbec prvému článku na nete, prípísať zdroje. A tak to napravím: Už 9 rokov,od r.1996 zháňam informácie o Gustávovi,z toho 5 rokov pracujem priamo na knihe, ktorá má dnes už približne 150 strán. V tomto momente bojuje Gustáv v oblasti Mischurin Rog a Kriwoj Rog, je 29.9.43. O dva dni, 1.10.43 bude po dvoch rokoch v plnom bojovom nasadení,za "Vynikajúce plnenie bojových povinností a za odvahu pred nepriateľom" vyznamenaný Železným krížom 1.stupňa. Neviem ako sú na tom odborníci na 2.sv.vojnu dnes.Ale keď som ja už s konkrétnymi dátami obchádzal ich inštitúcie, nikomu z nich sa ani nesnívalo, že okrem generálov Augustina Malára a Jozefa Turanca existuje tretí nositeľ R.k. pochádzajúci zo Slovenska. Vo Vojenskom historickom ústave, v redakciách časopisov História a Historická Revue som pánov oboznámil s existenciou G.W.a všade zanechal fotografiu plus jeho skrátený životný príbeh. Gustáv ako 17 ročný odišiel zo Slovenska a už sa sem nikdy nevrátil. Od jeho jediného posledného žijúceho príbuzného, ktorý žije na Slovensku, som dostal opis Gustávovho detstva a určitých detailov o Gustovi, vojakovi, ktoré "odpočúval" ako chlapec počas rozhovorov Gustových a svojich rodičov. Kto bol vlastne G.W. ako vojak a o to mi ide, TO VEDIA IBA ešte dnes žijúci spolubojovníci Gustáva, s ktorými udržujem písomný styk od r.2 000. Ako výhradne jediná osoba na Slovensku a povedzme aj v Česku, vlastním jediné existujúce neoficiálne fotografie Gustáva,/kvalita od zlej po vanikajúcu, z ktorých jedna z tých horších, je publikovaná tu vyššie, jedna s ktorou som prispel do knihy o bojoch v Budapešti,ktorá vyšla v anglickom jazyku a všetky ostatné som zaslal a boli publikované v časopise "Siegrunen", vychádzajúcom v USA v ktorom som mal svoj prvý článok o Gustávovi, v USA som mimochodom žil niečo vyše 4 roky./ďalej vlastím osobné zápisky /291 strán/ SS-Hauptsturmführera L.K.Ergerta, ktorý poznal G.W.a bol pobočníkom veliteľa "protitankovcov" Stubaf.Bruno Streckenbacha. Všetko ale stojí na akejsi kronike 8.SS-Kav.Div."Florian Geyer" s názvom DIE KAVALERIE DER WAFFEN SS, ktorú napísal Hanns Bayer./žil som mimochodom aj v bývalom Západnom Nemecku/,ďalej samozrejme mám všetky dostupné spisy o G.W. z Bundesarchívu. V mojej knihe bude zoznam približne 230 /dvesto tridsať /kníh o 2.sv.vojne v českom, anglickom,nemeckom a slovenskom jazyku, ktoré som počas práce na mojej knihe prečítal. V knihe budú jedinečné fotografie od môjho priateľa E.Rundkvista ktorý vlastní jednu z najväčších zbierok fotografií vojakov W-SS na svete. A tak ďalej... Dopisujem si s SS-Hauptscharführerom W.S. ktorý bol s Gustom v spoločnej jednotke /1.Kompanie SS-Panzerjägerabteilung 8./ a velil 2 čate, zatiaľ čo Gusto bol veliteľom prvej. Ale to bolo až ku koncu vojny, poznali sa od r.1942. Pán Súdny, preto že nie som príbuzný Gustáva, na úrade matriky, mi samozrejme odmietli vydať kópiu jeho rodného listu. Aj ja som sa jasne zaujímal o to akej je vlastne národnosti. Od vyššie spomínaného príbuzného mám 4 úradné listiny z ktorých jednu zajtra odošlem aj s komentárom ako dodatok k môjmu článku. Na všetkých je Gustov otec písaný s dlhým ý nad Wendrinskýýýý. Gustov dedo je Kristiáááán s dlhým á. Gustova mama je úplne čistá slovenka aj po mene, ale matky do toho už vôbec nebudeme zaťahovať. Že nie je dĺžeň na á v Gustáv to pripisujem vtedajšiemu vplyvu češtiny na pisateľov úradných listín. Ja nie som lingvista. Kedy prišiel do užívania dĺžeň nad Gustáv to neviem, ale som si istý, že raz sa to píše tak a raz inak. To podľa mňa záleží na úradníkovi alebo osobe ktorá listinu píše. Ja som sa narodil v česku. Na českých úradných listinách som vždy písaný s mäkčeňom nad e /Vojtěch/ a na všetkých slovenských som Vojtech. Nemci samozrejme všade píšu Gusta ako nemca. A on sa jasne hlásil do W-SS ako "čistý Nemec." Reč ovládal perfektne a to im po tejto stránke stačilo. Ak Vy máte informácie lepšej kvality, potešilo by ma keby ste mi ich láskavo zaslal. Srdečne zdraví Vojtech Volko.
Datum: 20. 10. 2005 13:38:48 Autor: Boris Súdny
Předmět: G.W.
Vážený pán Volko. Ďakujem Vám za vyčeprávajúcu odpoveď. Neberte to prosím v zlom, že ma zaujímali Vaše zdroje, ale dnes existuje mnoho \"autorov\", ktorí len opisujú a na vlastný výskum kašlú; však ste sa už s takými určite stretli. O tom viac si vážim Vašu prácu. K tým RK-T zo Slovenska: berúc do úvahy miesto narodenia - nie národnosť, patrí k nim aj gen. Alfred Hubicki. S pozdravom
Datum: 20. 10. 2005 14:15:40 Autor: Boris Súdny
Předmět: G.W.
Pán Volko, ešte jedna prosba. Ak je to možné, kontaktujte ma na môj e-mail, prosím. Váš som totiž nenašiel... S pozdravom Boris Súdny.
Datum: 21. 10. 2005 13:24:41 Autor: Jura
Předmět: Nositel Rytířského kříže z Bratislavy - glorifikace esesá
Jde jistě o součást historie a i na německé straně bojovali vojáci stateční. Ovšem tohle je oslavný paján na esesáka, byť zmužilého, který se mj. zúčastňoval protipartyzánských akcí (spojených s krutými represemi proti civilistům - Lidic bylo na Ukrajině i v Bělorusku nepočítaně - a zvlášť druhosledové jednotky SS se zde vyznamenávaly, což autor cudně zamlčel). A to mi přijde jako trošku silné kafe. Nemyslím si, že právě tímhle člověkem by se měli Slováci nějak pyšnit a jeho památku si připomínat. Slováci to snad vnímají jinak - za války měli poprvé svůj "štát" (diky fýrerovi, jemuž splatili vojenskou účastí na přepadení Polska i Sovětského svazu, a jen díky SNP a obnovení ČSR nebyli nakonec mezi státy poraženými), kdežto my jsme žili v prostoru, který byl německý a v němž Čech (i Moravan) neměl co pohledávat, jak ráčil pravit jistý Heydrich. Kdyby germánští ýbrmenšové vyhráli, asi bychom si česky na síti nepsali (a nejspíš ani slovensky, neboť i Slováci byli - jako my - slovanští untermenschen; gruntovní řešení slovanské otázky se však v zájmu klidu v týlu bojujícíh armád odkládalo na dobu po konečném vítězství). Ono rozdíl mezi sovětským komunismem a německým nacismem byl hlavně v barvě vlajky - oba ismy ji měly rudou; bylo v zásadě jedno, byl-li někdo likvidován pro špatnou rasu nebo pro špatný třídní původ. Nicméně bolševici nás přece jenom nechtěli vybít ani vystěhovat, kdežto Němci to měli nalajnované: dobrá rasa a dobré smýšlení - poněmčit, špatná rasa ale dobré smýšlení - zotročit, zamezit přístup k vzdělání a deportovat jako otroky na německé statky na východě, špatná rasa a špatné smýšlení - do koncentráků udřít k smrti a konečně dobrá rasa a špatné smýšlení (takoví jsou nejhorší) - likvidovat neprodleně. Tohle vše bychom si měli uvědomit, čteme-li o Möldersovi, Gallandovi, Rudelovi, Kretschmerovi etc. - bojovali statečně za velice zlou věc. Ovšem taky nesmíme zapomínat, že desetitisíce sovětských vojáků, co padli při našem osvobozování, položilo život za naše osvobození z říše hnědého moru, leč přispělo taky bezděky k našemu pádu do říše rudého moru, jakkoliv průběh i důsledky onemocnění byli u nás o hodně mírnější než v SSSR. Nicméně mor je mor, byť se v detailech liší; nakonec synové těch fronťáků z pětačtyřicátého nás v osmašedesátém bezostyšně okupovali.
Datum: 22. 10. 2005 23:16:40 Autor: V.Volko
Předmět: RE: Nositel Rytířského kříže z Bratislavy - glorifikace es
Važený pane Jura, Já sem 2.sv.válku nezačal a ani jsem se jí nezúčastnil.Je mi 55 let a nejsem ani Bůh abych mohl soudit a všechno vědet a pak vynášet spravodlivé rozsudky nad lidmi a národy a ani encyklopedie, abych mohl sypat údaje a přesná data z rukávu. /i takoví se mezi náma nacházejí!Bohu rovni!/ A tak určité historické události které teď opíšu, nemohu prěsně datovat. Kdo ví líp, ať mne opraví.Budu vděčný. Ale to jádro by mělo být přesné. Záznamy si vedu jen posledních 5 let, ohledem mé práce na knize. Vyrostl jsem pod svatozáří nejmilovanejšího vůdce,ochránce a dobrodince a učitele všech národů, všech dětí a dělnícké třidy,a já nevím ješte čeho, soudruha Josefa Stalina, dřel ve škole ruský jazyk,zpíval a recitoval ruské písně a básně až mi šla z toho hlava kolem.Jestli se tomuhle neříká totální rusifikace, tak nevím čemu. O lásce a toleranci mezi bratry Slovany, bych Vám doporučoval zajít si podebatovat s příbuznýma polských důstojníků - odporným, krutým a nemilosrdným způsobem, povražděných v Katyni. /nebylo jich "jenom" 4 000jak se také cudně, uvádí v oznamovacích prostředcích. Bylo jich přibližně 15 OOO, kolem 11 000 bylo povražděno během nějakého transportu loděmi a byli naházeni do jezera nebo moře. Pane, tito důstojníci, jak Vám potvrdí každý Polák, byli výkvětem polského národa./Nebudu pokračovat vpádem bratrů Slovanů do zad polské armády 17.9.39. Doufám, že to neoznačíme za bratrskou výpomoc?! A nebudeme pokračovat odvlečením dalších tisíců a tisíců Poláků na Sibiř a nevím kam. Nevím kam, ale určite ne na ozdravný pobyt. Tomu řikám: Toť pravé bratství a láska Slovanů. Na odvlékání, vyvražďování a přemísťování celých národů se běžte zeptat krymských Tatarů,a dalších etnik v bývalém Sovětském svazu, což se konalo pod patronátem otce všech Slovanů, Josefem Stalinem. Toť holubičí povaha! /Samozřejmě já vím, že Džugašvili byl Gruzinec, to ale na věci vůbec nic nemění./ Vykonavatelé těchto zvěrstev byli důstojníci a vojáci rudé armády, pod dohledem NKVD. Je, anebo, byla, rudá armáda, anebo některé její složky zločineckou organizací? A to jsme se ještě nedostali ke koncentrákům na Sibiři a po celém Sovětském svazu. O tom nám všem detailně vypráví A.Solženicyn v jeho "Souostroví GULAG." A dále jsme se ještě nedostali k vyvražďování a odvlékání obyvatel Estonska,Lotyšska a Litvy.Krutou ironií osudu a historie je, že muži kteří se hodlali postavit této "sousedské výpomoci" na odpor a nějak se účastnit boje proti svému nepřiteli a bylo jich tisíce, mohli tak učinit jen tím způsobem, že se přidali k W-SS. Dnes ti co nepadli, jsou členy zločinecké organizace. Partyzáni: Žádná armáda na světě /a všechny armády jsou na to aby bojovaly a tím pádem i zabíjely své nepřátele, ať se nám to líbí nebo ne,/ si nemůže dovolit nechat ve svém týlu "pobíhat" své nepřátele ať už oblečené v civilu nebo v uniformách. Partyzáni nejsou žádná dobročinná organizace. Jsou v týlu na to aby ničili přísunové trasy nepřítele a aby zabíjeli jeho vojáky. A až je tento nepřítel dolapí, nedá jim samozřejmě medaili za odvahu. V konečném důsledku na to doplatí také okolní civilní obyvatelstvo, které musí dobrovolně a nebo násilím, partyzány živit, čímž je udržuje bojeschopné,čemuž musí druhá strana zabránit. To poznali už Britové v "Búrsko-Britské válce," v r.1903. V zkratce: když Britové zjistili, že neporazí Bůry pokud jim neodříznou zásobování, sebrali všechno nebojující civilní obyvatelstvo tj.staré muže,ženy a děti, do prvního koncentračního tábora moderní doby, kde je v počtu asi 28 000 /dvacet osm tisíc/ nechali zemřít od hladu. A - Bůrové válku prohráli. Pane Jura, žádný voják,Nemec,Rus atd, ať odvedenec nebo dobrovolník, nejde k armádě pro to, aby s chutí vraždil ženy a děti.Na to dám ruku do ohně. Řeči o nějakých krvežíznivých zabijácích nechme "historikům" kteří jsou za to placeni. Já při svých toulkách po USA jsem se vyprávěl s mnoha veterány z Vietnamu. A to jsou kluci demokrati! A tak mohu říct jedno. Takových My Lai, bylo ve Vietnamu podstatně více...Když jsem se Johna zeptal, jaký byl rozdíl mezi vražděním civilistů jeho jednotkou a vražděním civilistů druhosledovými jednotkami Německé armády, na chvíli se zamyslel a pak pronesl: "Samozřejmě žadný, ale - my jsme se počas těchto akcí nefotografovali!" Taky správná odpověď ! A to nemluvím o používání defoliantů a bombardování vesnic napalmem. Ty jednoduše zmizely z mapy. Je US-army a nebo některé její složky zločineckou organizací? Elysejská pole v Pařiži. Champs-Elyseés. Pod Vítězným obloukem, pomalým krokem pochoduje, a nebo "sune se," Cizinecká Legie, pýcha francouzské armády.Lidé jásají, tleskají a vzdávají hold. Jste toho názoru, že tohle je parta rošťáků? Já ne. Tohle jsou tvrdě vycvičeni vojáci, /všimněte si, že jsem nepoužil slova zabijáci, čeho bych se nikdy neodvážil, /kteří se v Alžírsku a všude jinde v Africe a potažmo ve Vietnamu, počas svého dlouhého působení s nikým a to opakuji s nikým - nemazlili. Je Legie zločinecká organizace? Bylo by někým pronesené uznání vojenských kvalit jedince z těchto armád, glorifikací odporného, zapomněníhodného individua? Ještě nedávno nějací novináři našli v Moskvě důchodce, který osobně zastřelil ranou do týla 2 OOO z těch 4 000 nešťastných polských důstojníků. Klidně si uživá zaslouženého důchodu. Na otázku, jestli nemá nějaké výčitky svědomí odpověděl něco v tom smyslu,že proč, že on jenom mačkal kohoutek, plnil rozkazy a zneškodňoval nepřátele. Nejhorší na té věci je to, že v podstatě říká pravdu.Měl odmítnout? To by dostal tu kulku do hlavy okamžitě on sám...A kdo ho bude soudit? My? Oni?Tamti? A teď - kdo je zločinec? On? Organizace ve které sloužil? Stát? Klást otázky a vynášet soudy je velice jednoduché. Podstatně složitější je hledat a dávat správné odpovědi, Vážení pánové. O akcích 8.SS-Kav.Div.se samozřejmě dočtete v mé knize. Se srdečným pozdravem V.Volko
Datum: 24. 10. 2005 11:23:37 Autor: R.Ullman
Předmět: Glorifikace?
Vážený pane Volko, obávám se,že pro to, co jste zde napsal,naleznete v dnešní společnosti pramálo pochopení.Trefil jste až příliš dobře " hřebíček na hlavičku " a to bohužel není v této době příliš populární.Navíc k tématu, které jste si vybral,má potřebu se prakticky kdokoliv vyjadřovat a to většinou v negativním slova smyslu.A pokud druhé straně dojdou argumenty ( resp. pokud má druhá strana vůbec potřebu tyto argumenty hledat ), označi vás šmahem za nacistu, rasistu a kdoví co dalšího.Jak sám píšete, vynášet soudy je velice jednoduché.Navíc dějiny píšou vítězové... A hlavně nezapomeňte,že žijeme v zemi,ve které lidé bez mrknutí oka vesele kolaborovali,statečně vyháněli své sousedy,souhlasili s tresty smrti a koncentráky pro své spoluobčany a jsou schopni ještě nyní volit komunistickou stranu. Přeji Vám hodně úspěchů a těším se na vydání Vaši knihy. S pozdravem R.Ullman
Datum: 24. 10. 2005 22:37:13 Autor: V.Volko
Předmět: Glorifikace?
Vážený pane Ullman, Díky moc! Srdečne zdraví V.Volko
Datum: 17. 11. 2005 08:02:41 Autor: Honza Kulisek
Předmět: Poznamka
Bylo by zajimave, kdyby doslo k tomu, ze by se ten dotycny hrdina mohl zucasnit protipartisanske valce take na Slovensku. Pak by to bylo mnohem delikatnejsi vec, ukazat ho jako statecneho vojaka, zabijejiciho slovenske povstalce. Ono je jasne, ze muzi bojujici i za spatnou vec, mohou byt statecni, ale ja stale nemohu ocenit hrdinstvi muslimskych bojovniku, nevahajicich polozit zivot za ideu, prinasejici zlo. No a on udelal to same.
Datum: 19. 11. 2005 22:33:22 Autor: V.Volko
Předmět: RE: Poznamka
Vážený pane Kulisek, o tom jestli byl voják hrdinou se rozhodovalo na daném bitevním poli. Ne v teplém pokoji u kafíčka a za počítačem. Nejvyšší vyznamenání Německé branné moci se udělovalo:ZA MIMOŘÁDNOU ODVAHU PŘED NEPŘÍTELEM A VYNIKAJÍCÍ VELITELSKÉ SCHOPNOSTI." Udělení vyznamenání vojákům do výše divizního velitele muselo schválit sedm /7/ nadřízených instancí. Jeho udělení mohla anulovat každá z nich, co se v několika doložených případech stalo. Nadřízaný velitel dané osoby musel sepsat krátký opis bojové činnosti svého podřízeného a poslat spis na posouzení svému nadřízenému. Udělení R.k. muselo předcházet získání patřičných řádů nižšího stupně. /v 99,9% případů) Ne já a ani Vy pán Kulisek budeme rozhodovat o tom jestli byl Gustáv Wendrinský hrdinou. A ani žádný ze "soudců" a "vševědů" nacházejících se všude kolem nás. O tom už dávno rozhodli ti, kdo byli tam na bojišti, ti co viděli a něco taky zažili. Seriózní debata o tom, co by bylo, kdyby byl Gustáv poslán do boje na Slovensku, by si vyžadovala delší čas a byla by na úrovni fikce. Vydávat šmahem prohlášení neni můj styl a tak se zatím omlouvám. Srdečne zdraví V.Volko
Datum: 22. 11. 2005 20:31:36 Autor: V.Kutík
Předmět: Kauza Wendrinský
Přečetl jsem si článek o panu G.W. a serii komentářů k věci. Myslím, že pan Volko přehání svou objektivnost.Kdejaká armáda se dopouštěla zločinů vůči civilnímu obyvatelstvu. Přesto míra řádění jednotek SS na východ od Protentokrátu (nepletu se ve výrazu) překračovala všechny myslitelné meze. Navíc jednotky SS byly při norimberském procesu prohlášeny za zločineckou organizaci. Co se týče vysokých vyznamenání G.W., dovoluji si poznamenat, že i příslušníci SS z koncentračních táborů dostávali vyznamenání za "psychické vypětí při konečném řešení".Ještě malé poznamenání. Ano komunismus byl zločinecký, nelze mít pochyb, ale váš vztah k Rusku a válce znamená dehonestaci všech příslušníků našeho východního odboje, protože přišli z východu.Byli snad všichni komunisty?
Datum: 29. 11. 2005 13:32:37 Autor: Petr (von Fenstein)
Předmět: Gustav Wendrinsky
Vazeny pane Volko, dekuji za pekny clanek o Wendrinskem. S vasim prispevkem jsem se jiz setkal take na jinem debatnim foru zamerenem na WW II, musim rict, ze me tyto informace velmi potesili, nebot se o SS zajimam delsi dobu a nejake informace o Slovacich ci Cesich v SS jsou velmi kuse. Jinak si myslim, ze nejde o nejakou glorifikaci, jak se nam nekteri snazi naznacit (komunisticti pohrobci ??) jde pouze o maximalni objektivitu poukazanim na to, ze byli take lide, kteri meli opacny nazor nez nam ukazuje povalecna literatura a povalecna dogmata vitezu. Jinak k te kritice SS - je videt, ze vetsina lidi se jak si v tematice SS neorientuje, protoze smahem vynest takove cernobile nazory bez blizsich informacib bych si nedovolil ani ja po 5 letem studiu. Jenom na ukazku - jak nazvete divize pobaltskych narodnosti bojujicich v SS, Belgicany, Francouze, Finy, Svedy, Nory, atd. Take je smahem odsoudite jakozto zlocince, i kdyz napr. bojovali proti Rusum, aby jim splatily okupaci (Pobaltske narody), splatili okupaci a valku s jejich statem (Finove + jejich pomocnici Svedove, Norove)???? Navic s tim je nutne rozlisovat frontove jednotky Waffen-SS, od napr. Einsatzgruppen, Jagdkommandos, Totenkopfverbande, atd. Musim take rici, ze 50. let komunismu se podepsalo take na "historicke pameti" tohoto naroda, protoze prohlasit, ze je nejaky rozdil mezi komunismem a nacismem muze jenom naivni clovek. Asi vsichni zapomneli na miliony mrtvych v SSSR (5 milionu hladomor, miliony zabitych diky rudemu teroru, presidlovani narodu, likvidace inteligence, likvidace turanskych etnik, presidlovani Polaku, Pobaltskych narodu a zejmena z naseho pohledu utrpeni volynskych Cechu - vrazdy, presidlovani, gulagy) v prubehu komunistickych experimentu Lenina a Stalina. To nemluvim o valecnych zlocinech Rude Armady ci NKVD (Pobalti; Ukrajina - Lvov,atd., Polsko - Katyn, vrazdy kolon civilistu; Nemecko - Berlin, Vychodni Nemecko; Slovensko). Samozrejme tento narod take asi zapomnel na dalsi mrtve ve jmenu komunismu v dalsich zemich jako Kuba, Latinska Amerika, Cina (10 milionu), Kambodza (2/3 naroda !!), Filipiny, Mongolsko atd. Proto bych rad vsechny tyto poprosil, aby nejdrive nez pronesou sve cernobile nazory radeji prostudovali literaturu bez emoci pouze na zaklade faktu. Timto samotnym pomohou historicke vede vice nez tisice popsanych knih ci clanku. Dekuji, s pozdravem Petr
Datum: 01. 12. 2005 22:31:11 Autor: V.Volko
Předmět: RE: Kauza Wendrinský?
Vážený pane Kutík, složka Německé branné moci, označovaná dnes jako "SS-áci," byla v r.1933-1934 rozdělena na dva samostatné svazky, známé bohužel jenom asi odborníkům a to na: tzv."Allgemeine SS" /tj.Všeobecné SS/ jejíž členové byli zaměstnáni jen na částeční pracovní úvazek a působili v různých policejních složkách. Jejímy členy byli uniformovaní policisté, ale i GESTAPO, a SD, /bezpečnostní služba/atd. atd. Spadaly sem i tzv. Einsatzgruppen RSHA /zvláštní skupiny, anebo skupiny zvláštního nasazení/. Čestnými členy "Všeobecných SS," bylo v r.1944, až 25 % předních osobností Německa a to lékaři, vědci,univerzitní profesoři,prominentní osobnosti kultury, atd.atd., dále byli řádnými členy hasiči, poštovní stráž, příslušníci železniční policie, zpravodajských agentur, pomocníci u celní služby, členové záchranné služby a dokonce i noční hlídači. Dále, v poslední fázi války patřili pod "Všeobecné SS" i tatíci z "Volkssturmu" /Domobrany/. Dohromady čítal jejich počet asi 1 000 000 osob. Druhým svazkem byli tzv. "Waffen-SS." /tj. zbraně SS, nebo ozbrojené SS, v zkratce W-SS,/ Byli to vojáci kteří sloužili na plný úvazek a byli pevnou částí branné moci státu, tak jako každý jiný voják jakékoli armády světa. V jejich řadách bojovalo ve 2.sv. válce 522 000 cizinců z přibližne 23 států Evropy a Asie, a tvořili větší část /57%/ členů W-SS. Je nutné zdůrarnit, že DOBROVOLNĚ! To je věc, nad kterou je třeba se zamyslet. Spolu s tzv."Říšskými němci," tvořili ke konci války,bojovou sílu čítající přibližne 1 000 000 mužů. Vojáci W-SS byli nasazováni do rozhodujících a nejtvrdších bitev v první linii "Východní fronty." Jenom do konce r.1944, bylo zabito nebo těžce zraněno 350 000 z nich. Tihle vojáci nemněli s řáděním na které upozorňujete, absolutňe nic společného. Leitmotivem jejich boje, byl boj proti akutní hrozbě expanze komunizmu do celé Evropy a taky záchrana hodnot Evropy, té Evropy v dobrém nebo ve zlém, ve které my všichni dnes žijeme a není si na co až tak moc stěžovat. Řádění na které upozoňujete ve svém článku, měly na svědomí "třeťosledové" /jestli to tak můžeme nazvat/ jednotky tzv."Einsatzgruppen" které spadaly pod "Všeobecné SS," čítaly pár tisíc mužů a neměly s W-SS absolutně nic společného/tedy kromě označení na límci/ a vykonávaly většinou hluboko v týlu policejní službu. Těmto zložkám velili důstojníci, kteří vydávali rozkazy, za které se museli později zodpovídat. Je jisté, alespoň pro mé malé já, že členové "Einsatzgruppen" nechodili po kraji s hlásnou troubou a bubnem a nevykřikovali kolik že to lidí zlikvidovali. Hraničící s totálnou a naprostou naivitou, /abych to nazval velice mírně,/ je tvrzení nekterých "na slovo vzatých odborníků," že to, co se dělo někde daleko a nebo i blízko - v tylu Německé armády, bylo všeobecně známo. Pánové, v první linii v Rusku, se velice, velice tvrdě, ve dne v noci bojovalo. Ti chlapi nevylezli 5-6 měsíců a nebo i více ze zákopů. Z východní fronty se jezdilo nejkratší možnou cestou rovnou domů, v lepším případě v lazaretním vlaku, v horším je čekala jáma s křížem a nejelo se nikam. Tihle vojáci, či už od W-SS, nebo od Wehrmachtu, věděli akorát to, že všude před nima jsou sověti a mysleli jenom na to, jak je porazit, nebo jak se jim ubránit. A vědeli akorát to, co se dělo v dosahu jejich zraku, nebo dalekohledu. Všechno ostatní jsou výmysly přemoudrých myslitelů a mistrů pera a bájí. Jestli chce někdo tvrdit, že voják, když měl chvíli volna, měl chodit po okolí a pátrat po neprávostech, tak ten potřebuje ale urgentně, lékařskou péči. Toť vše. Tématika kolektivní viny /a tím pádem i zločinecké organizace,za jakou jakou byli mezi jinýma prohlášeni i ti "SS-áci"/ je velice ožehavá záležitost. Když se nám to ovšem hodí, tak je to báječná hůl na ty druhé. Tamty s prominutím svině, jsou všichni špatní. Šmahem ruky je pošleme do nejhoroucejších pekel a budeme je lynčovat na ulicích. Když to ale oni hodí na nás všechny a společne, tak vinník je tady tenhle Tonda. My ne! Jakápak kolektivní vina! A teď ruku na srdce: když oni, tamti, vraždí bez soudu nás, tak je to jednoznačně masakr. Když však vraždíme taky bez soudu my je a tamty, tak to nazýváme spravedlivá odplata, propukly nekontrolovatelné vášne, davová psychóza a pod. To se mně osobně nezdá moc fair. Míra řádění a utrpení se nedá měřit na vážkách. Pro postižené na obou stranách, je to vždy ta jediná a nejhorší katastrofa která se kdy udála. Bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki, kde se lidé v pekelném žáru prostě vypařili, nebyly pro tamní japonské civilisty, taky nic moc veselého. Tohle nebylo řáděni? Zodpovědnost za to, že si malí lidičky ve válce rozbíjejí lebky, nesou v první řade politici všech zúčastněných stran. Války nezačínají z vákua. A taky je nezačínají sousedé ze vsi, kteří se přou o slepici. Musím se přiznat, že nevím jaká vyznamenání dostávali příslušníci "Všeoběcných SS" za "psychické vypětí při konečném řešení" a tak bych Vás pane Kutík prosil o napsání článku na tohle téma. Rád se dozvím něco o čem jsem doopravdy nikdy neslyšel. To myslím naprosto vážně. Pro vojáky Německé branné moci, existovaly 2 druhy vyznamenání. Jeden, striktně určený pro bojující jednotky a druhý pro jednotky podpůrné, např. šoféry, zásobovací oddíly, mechaniky, atd. Mohu Vás s naprostou jistotou ubezpečit, že Gustáv Wendrinský obdržel jenom vyznamenání určená výhradně pro bojující jednotky. Tak jako nikdo zdravé mysli, nemůže tvrdit, že všichni "SS-áci" byli zločinci, tak isto nikdo zdravé mysli nemůže tvrdit, že všichni kluci bojující na sovětské straně byli komunisti a tím pádem i zločinci. Můj osobní názor je, že si vybrali set-sakramentsky špatnou stranu. To ale neznačí, že mám právo je soudit. To ovšem platí i obráceně! Srdečně zdraví, V.Volko
Datum: 03. 12. 2005 20:47:04 Autor: Kutík
Předmět: RE Wendrinský
Malinká poznámka k odpovědi p. Volka Jürgen Stroop SS Brigadeführer und Generalmajor der Polizei byl vyznamenán Železným křížem 1.třídy za potlačení povstání ve varšavském ghettu v r.1943. Myslíte. že vedl frontový boj?
Datum: 06. 12. 2005 22:54:27 Autor: V.Volko
Předmět: RE: Wendrinsky
Vážený pane Kutík, nejsem žádná liška Bystrouška, ale knihu "Rozhovory s katem" pojednávající o Jürgenu Stroopovi, jsem mněl připravenou hned vedle mého PC. Na straně 187, máme záznam o tom,že velitel Armii Krajowej, vyznamenal rozkazem 400/BP ze dne 3.května 1944, Křížem za chrabrost:Mordechaje Anjelewicze,Mordechaje Tenenbauma a Arie Wilnera, kteří byli předními osobnostmi židovského povstání ve Varšavském ghettu. Já se v polských vyznamenáních nevyznám, ale jsem toho názoru, že vyznamenání "Za chrabrost" se nedávalo zadarmo a že je nedávali za nebojové akce. A později následovala vyznamenání další. Židovské povstání ve Varšavském ghettu, bylo dobře připravenou vojenskou akcí i když jeho účastníci nemuseli mít zrovna vojenský výcvik. Odpor ze strany těchhle "nevojáků" byl tak kvalitný a tuhý, že německá strana musela povolávat další a další jednotky až z toho byla opravdová vojna se vším všudy. To, že německé jednotky nakonec přistoupily k systematickému ničení domovních bloků, dokazuje jejich naprostou neschopnost porazit povstalce jiným způsobem. Boje v městských aglomeracích patřily a budou patřit mezi nejobtížnější způsoby boje a to pro obě zúčastněné strany. To nám názorně dokázaly boje ve Stalingradu, v Budapešti v r.1944-45 a taky ve Varšavě v r.1943 ale i v r.1944, v Berlíně v r.1945, atd. Právě tohle povstání dokázalo, že "první linie" se může občas nacházet hluboko v týlu. Naše kapacity jsou velice, velice omezené na to, aby jsme mohli rozebírat oprávněnost nebo ne, udělení všech kolem 750 000 Železných křížů 1.třídy, propůjčených počas trvání 2.sv. války. Doufejme, že u všech armád světa, byly medaily udělovány po zásluze. Je nasnadě,že ve velice omezených případech byla vyznamenání udělována účelově. Spomínám, jak byl šáh-in-šáh, Réza Páhláví, vyznamenán za bývalého režimu nejakým velice vysokým Československým státním vyznamenáním, atd. To ale pane, byla fraška!!!! Já jsem o udělování Ž.k.1.třídy J.Stroopovi nerozhodoval. Byl to jeho přímý nadřízený kdo usoudil, že si ho snad zaslouží. A bylo to jen na něm a ne na nás, vážený pane, takové rozhodnutí učinit. Tohle vyznamenání se udělovalo za souhrn předchozí bojové činnosti, vyznamenaný musel nejdřív obdržet Železný kříž 2.třídy atd. Neudělovalo se, alespoň ve většině případů, za jednu momentální akci, či ukázku odvahy atd. Za boj muže proti muži v zákopu, s lopatkou, bodákem a granátem, se udělovala v německé armádě tzv."Nahkampfspange,"/Spona za boj z blízka,/což byl jiný druh vyznamenání, konkrétně a cíleně udělovaný za osobní statečnost a odvahu rvát se rukama s nepřítelem, bez ohledu na jiné osobní kvality vojáka, ke kterým se při udělování jiných vyznamenání přihlíželo. Já osobně, jsem malý pán na to, abych mohl posuzovat chování J.Stroopa, po vojenské stránce, v celé jeho vojenské kariéře a specielně v akci ve Varšavském ghettu, které jsem se nezúčastnil. Podle vyznamenání udělených na obou stranách, to byla první linie se vším všudy. Srdečně zdraví V.Volko
Datum: 11. 12. 2005 22:17:19 Autor: V.Volko
Předmět: Odpoved panu Petrovi
Vážený pane Petr (von Fenstein), děkuji za Váš vstup a názor. Omlouvám se za pozdější reakci, ale jak vidíte, práce mám nad hlavu. Mým úmyslem nebylo rozpoutat vůbec žádnou debatu. Svým článkem jsem chtěl upozornit na to, že "oficiální historici," tedy hlavně na Slovensku, mají set sakra co dohánět a ne dělat mrtvého brouka. Není nic pohodovějšího než sedět na dobrě placeném teploučkém místečku, mlít dokola a kvákat unisono jako žaby v močálu, stará dogmata komunistické éry s její "takyhistorií" a vzdávat dokolečka hold, vavříny ověnčeným a hezky "historickým hřebenem" učesaným hrdinům. Úplná vojenská historie Slovenska, bez bájí,jeho role spojence Německé říše v průběhu 2.sv. války, a to co se dělo po jejím skončení, je o něčem úplně jiném, než o tom, co se nám dodnes vykládá. Mně osobně se zdá, jako by tihle pánové čekali až všichni očití svědkové a veteráni vymřou. Pak si už "my, historici" něco sami spíchneme...a hlavně podle našeho gusta. Když jsem zajel tady v Bratislavě do nakladatelství a začal debatu o knize pojednávající o vojákovi W-SS, tak se všichni jako vyplašená kuřata nejdříve zděšeně rozhlíželi kolem, pak se scvrkli do minima své velikosti, jako by před nima stanulo nějaké Skorzenyho komando, anebo sám H.Himmler. Po půlhodince, když se přesvědčili, že nejsem ani jedno ani druhé a dostali se taky opět k dechu, opáčili: a nemňel by jste něco o partyzánech? Svatá prostoto! Tihle lidé se toho nikdy nenasytí!!!! Jsem rád, že mně se podařilo, na rozdíl od na to "povolaných," zachytit naživu právě takovéhle muže a svědky té doby, jejichž vzpomínky, /ne výslechy,/ mají stonásobně vyšší svědeckou a historickou hodnotu, než všechny haldy dokumentů a papírů v archívech - se kterými se dá taky ledacos provádět a které svým způsobem nemají o skutečné válce co povědet. Občanů Slovenského státu, kteří bojovali ve 2.sv.válce a byli členy W-SS, bylo kolem 8 200 a to není hrstka, kterou lze opomíjet. Gustav Wendrinský byl jedním z nich a nebyl to žádnej lehkej kalibr. Každému kdo má zájem o kousek nezmanipulované historie a o 2.sv.válku bez ideologického tlachání, odkazuju: Držte palce! Srdečně zdraví V.Volko
Datum: 02. 02. 2006 10:49:08 Autor: Roman B
Předmět: Wendrinský - Wendrinsky
K článku a diskuzi mám vážnou výhradu, a to týkajicí se národnosti Gustáva Wendrinského. Podle mě se jedná o Němce a vůbec nazáleží na tom, jakou má uvedenu národnost v rodném listu. Stejně jako my všichni pochází z Rakousko-Uherského prostoru, kde docházelo k neustálému národnostnímu míchání. Tato národnostní všehochuť přetrvala i v nástupnických zemích, Československo nevyjímaje, a vyřešil ji nevybíravě až konec války. Často tedy rozhodovalo to, ke které národnosti se člověk přihlásil. Stačí si jen připomenout vývoj národnostní otázky v Československu v letech 1918 až 1938. Přesně opačný trend potom nastal v letech okupace a samostatného Slovenského štátu, kdy být Němcem opět znamenalo příležitost. Připomenu jméno Martin Hrustak, který se k německé národnosti přihlásil po obsazení Sudet, ze kterých pocházel. Nikdo ho dnes neoznačuje za Čecha, který obdržel RK. A tak označovat G. Wendrinského v době 2. světové války za Slováka podle mě není na místě a jedná se o pouhé přivlastňování. Rozhodl se sám a dobrovolně. Navíc v době, kdy tyto jednotky přijímaly pouze Němce, ať už bylo měřítko k národnostnímu posuzování jakékoliv. Mimochodem letos má v Rakousku vyjít publikace věnovaná držitelům RK z německých ozbrojených sil s rakouským původem. Autoři to pojali zeširoka, všímají si Němců (Rakušanů), kteří se narodili v prostoru bývalého Rakouska-Uherska (případně ještě v monarchii před jejím rozpadem). Kromě jiných jmen je tu také uvedeno jméno Gustav Wendrinsky. A u toho bych zůstal. Jinak mě podobné práce zajímají, protože zveřejňují celou řadu neznámých faktů, které by jinak jednou nenávratně zmizely. Přesto mám na řadu věcí odlišný názor. G. Wendrinsky sloužil v jednotkách, které páchaly zločiny proti lidskosti. A tato skutečnost se odpárat nedá, i když se o ní z Vašich pramenů asi nedovíte. To, že bojovali proti komunismu, je věc v tomto světle naprosto druhotná. Jsem z České republiky, ale jako Slovák bych se k němu nehlásil ? byl to Němec.
Datum: 03. 02. 2006 21:24:04 Autor: John J. Vrablic
Předmět: Gustav Wendrinsky/Vojtech Volko
Vazeny pan Volko, Na Vas clanok v Militarii som narazil ciste nahodou a priznam sa,velmi ma zaujal.Ale po poriadku, bodove. A.Re.:Vydania Vasej proponovanej knihy GW: a.Vasa 'tahavaaa'mravencia praca iniciovana v 2000 si skutocne zasluzi ocenenie. b.Mohli by Ste laskavo uviest datum vydania-ak ho mate, rad si ju kupim.. B.Re.:.."Paradoksne, bohuzial typicka situacia na Slo- vensku." Zda sa, ze Ste prekvapeny..ja nie! a.Pozrite sa napr. na celkom jemnu 'narazacku' pa- na JURU.."Diky SNP a obnoveni CSR Slovensko nes- koncilo jako porazeny stat.."Tento, ale daleko brutalnejsia forma je casto prezentovana napr.na ceskych strankach internetu..Ja napr. mam iny po- hlad: 1.Otvorene povedane, rezistencia za Protektoratu neexistovala!Mala skupina hrdinskych dostojnikov ON Masin,Balaban,Moravek,to bolo viacej-menej vsetko.Zato zradzanie,neuveritelna kolaboracia kvitla. 2.S tymto stavom mal problemy Benes,Moravec,Ingr, et al,s Churchillom,Molotovom vysvetlit toto.Bez uspechu! 3.Ozbrojena'rezistencia'zacala az po 9.-tom maji. 4.SNP padlo Benesovi ako proverbial'MANNA'z neba. Cez noc sa zo Slovenskej armady stala 1.Cs.arma- da na Slovensku?Ergo prichod Nemca do B.Bystrice. 5.Otazkou je kto prispel fyzicky viacej k vitaz- stvu,Slovensko+vojaci v Armadnom Zbore,alebo sui- ta politikov z Londyna? Halo pan Jura.. b.Najmensi nabeh na Slovensky stat 1939-45 vyvolava okamzite na medzinarodnej scene emotivne echo (napr.Israel)-fasisticky stat,naposledy pred tyz- dnom na PBS.Ale: 1.Obcania mali vacsiu slobodu ako po 48-mom po oslobodeni.. 2.Ziadny kapitalny trest.. 3.Demokrati-Ursiny,Srobar,Lettrich,Kvetko,Zatko Karvas,Viestova;komunisti-Husak, Novomesky et al profesionalne cinny,alebo v gavalierskych veze- niach-Siroky,Osoha,a dalsi.. 4.Osud Zidov tragedia..,ale vynimky neudeloval a transporty nezastavil (od 1942-44 Tiso)ani Ha- cha(Terezin), ani Laval z Vichy regionu!!! 5.Francois Fejto,francuzsky historik(povodom Ma- dar)najlepsi expert na strednu Europu, charakte- ristika Tisa:'Slovensti nacionaliste vytvori te- oreticky nezavisly stat. Povede ho extremisticky nacionalista,ale rozhodne ne fasista/nacista a jako prvni ho uzna Sovetsky Svaz..' Toto je poriadne odbocenie, ale pan Volko osobne nie som prekvapeny, ze sa par redaktorom roztriasli kole- na z mozneho dopadu nad takou 'horucou temou'. Iste si pamatate na echo Tisovej tabulky v Bytci. Dalej si dovolim poznamku:porovnavat USA so Slovenskom alebo Ceskom nie je fair..Dalej: C.Ktonajviac profesionalne ocenil vsetky komponenty nemeckej armady a to Wermacht aj SS su America- nia: Pr.Armada-SS:Jochem Peiper,Michael Wittman,Kling, Wendorf,Staudeger, Pon.lodstvo:Gunter Prien, Zapp,Schultze,et al.. Letci :Walter Nowotny,Hartman,Marseille.. Zaver: a. Z ciste vojenskeho hladiska si nemecka armada zasluzi ocenenie ako najlepsia vsetkych cias. Nesmie sa zabudat,ze kombinovany potencial-Britania,Francuz- ko,Polsko,Sovietsky Svaz vysoko prevysoval potencial Nemecka v kazdom ohlade. b.Vojaci nemeckej armady vojnu nezacali.Nemozno za- budnut,k moci sa Hitler dostal 'v daka'Francii a v mensej miere V. Britanie, a ked uz bol u moci mohol byt zastaveny 'cold turkey'.Vsetci nemecki emisari ziadajuci Britaniu 'to call Hitler's bluff'napr. zarvali. c.Vas plan vrhnut svetlo na tohoto vynikajuceho vo- jaka vola po uznani. N.B.Pokial ide o zidov ziadny stat citajuc v to USA (Kuba),Canada, Svajciarsko(po prijatej kvote)poslanie zpat)v case ked bolo jasne nebezpecie, nemoze mat cis- te svedomie.Canada a USA to otvorene priznali. Este raz, prosim o pardon za obsirny 'detour' S uctou, JJV
Datum: 04. 02. 2006 04:01:19 Autor: JJV
Předmět: GW/VV-Addendum
Kratke addendum k par.4.Text mal zniet: ..z fasistickej armady fasistickeho Slovenskeho statu sa cez noc stala I.Cs.Armada na Slovensku.Reprezentant Londyna,vladny splnomocnenec pre oslobodene uzemie Nemec rychlo prisiel k zaveru: SNP riadi SNR. JJV
Datum: 05. 02. 2006 14:10:15 Autor: V.Volko
Předmět: Gustáv Wendrinskýýý - Slovák jako řemen!
Na téma Gustáv Wendrinský a jeho národnost, na původ jména Wendrinský, jsem se bavil s na slovo vzatým odborníkem na otázky tzv.Karpatských Němců, který je sám jedním z nich. Jeho názor na celou věc je zhruba ten, že dopátrat se 1OOO% pravdy, by si vyžadovalo projít si rodiny Gustávovy matky a otce nějakých 200 až 300 let zpátky. Přesne tak jak jste to řekl, upozornil na míchání národností v Rakousko-Uhersku, atd. Byli Němci kteří se přiženili do slovenských rodin a opačně. Jména byla poněmčována a poslovenšťována. Například, slovenská šlechta si svá jména měnila na maďarsky znející a podobně. Dále upozornil na fakt, že některé rodiny si béhem nekolika generací změnily svá rodná jména i 3x. Kategoricky odmítl význam faktu, který jsem uvedl a to, že dvojité W na začátku rodného jména Wendrinský, musí 100procent znamenat, že Gustav je Němec. To podle jeho názoru nic nedokazuje a neznamená, ohledem na výše uvedený miš - maš, národností Rakousko-Uherska. Věc uzavřel tak, že z jména Wendrinský, se nedá vůbec nic odvozovat. V mé knize měl být Gustáv původně označen jako rodák z Bratislavy. Avšak poměrně značné množství dotazů právě ohledem Gustávovy národnosti, mě přinutily nějak jeho národnost doopravdy definovat. Protože nemíním strávit zbytek života pátráním po pra-kořenech G.Wendrinského, rozhodl jsem se pro jedinou správnou cestu a to je - spolehnout se na platné dokumenty které se nacházejí v mém archivu. Doufám, že se na mne nebudete za to zlobit. Dokument otisknutý v závěru mého vstupního článku tady na webu, jestli by jste dovolil, je pro mne ale naprosto dostačující. Když pro nás naše rodné listy, občanky a podobné dokumenty a dokumenty vůbec, nejsou k ničemu, tak je vhoďme do žumpy a pojďme zpátky do pralesa. To samé platí o smlouvách a dohodách a o mezinárodních smlouvách a o mezinárodních dohodách, atd. Když nám to vyhovuje, tak jsou svaté a když se nám to později nehodí, tak jsme je podepsali pod nátlakem. Tyhle odporné praktiky nejsou bohužel ničím výjimečným, ať se podíváme vpravo nebo vlevo. Ať se G.Wendrinský před náborovou komisí přihlásil k jakékoliv národosti, třeba ke Sečuánské, v papírech má národnost SLOVENSKOU a na tom vážený pane nezměníte nic ani Vy a ani já. TEČKA. A ani žádná kniha vydaná v Rakousech. O zločinech proti lidskosti: Já nejsem žadnej Ferda, vážený pane. Nálepkování a všichni do jednoho pytle - to snad ne. To jsme tu už jednou měli. Není dávno doba, kdy všude na západ od Aše, žili, výhradně, krvežizniví kapitalističtí řezníci. Teď jsme v tom s nima a není to až tak špatné, jak nám to naši vůdcové líčili. Jestli se hodláme bavit seriózně, prosil bych neužívat množné číslo /sloužil v jednotkách.../ když už o zločinech proti lidskosti mluvíme. Tahle absurdní rétorika nemá místo v debatě dospělých lidí. To ty JEDNOTKY páchaly ty zločiny proti lidskosti? Zločin, podle mého skromného úsudku může spáchat jenom Kurt, Franz, anebo taky John a Jim. Jednotka nemá ani ruce, ani nohy, ani pistole a granáty. Před žadným trochu serióznějším senátem, nikdo nebude soudit řekneme, nejaký gang lupičů jako takový. Z toho gangu budeme jestli laskavě dovolíte, soudit konkrétní osobu anebo konkrétní osoby. A taky by bylo záhodno, jim jejich zločiny v řádně vedeném procesu nezaujatým soudem dokázat. Všechno, co se tomuto rámci vymyká je pouhopouhá fraška. Proces s J.Nižňanským v Německu, který ho v plném rozsahu osvobodil, ukázal světu, že frašky se už nekonají a taky ukázal jak se má vést soudní jednání v civilizovaném státě. Žadné žonglování slogany, nepatří do slušné společnosti. Spiklenci a nepřátelé lidu, a jednotky které páchaly zločiny atd., atd. už doufejme patří do nenávratné minulosti... Takže laskavě neházet na krk jedinci jako zločin nebo přitežující okolnost to, že byl členem vojenské jednotky, kterou AŽ DODATEČNE, někdo označil za zločineckou. /a to bych rád těm, co nemají ani páru o 2.sv.vojne a kecají do věcí kterým absolutně nerozumějí, zdůraznil/ Zbrane SS, vážení pánové, až do posledního dne 2.sv. války, byli elitou nejlepší armády světa. A do jako takové se hlásil i Gustáv Wendrinský. A jestli nejaký konkrétní člen W-SS, nebo Einsatzgruppen, atd., jménem ten a ten, zabil tolik a tolik lidí, tak Gustáva a všechny ostatní jednotlivé členy W-SS,atd., které řádný soud neodsoudil, laskavě z toho vynechte. Buďme prosím, i my, civilizovaní,- což asi hodně lidem dělá problémy! Vážený pane Roman, to že Gustáv bojoval právě proti komunizmu, je jeho největší přínos pro dnešní Evropu, protože já určitě, bych tyhle řádky mohl psát tak akorát drěvěnou tužkou, v koncentračním vyhlazovacím táborě na Kolymě. A všichni ostatní by pochodovali v jednom sevřeném šiku, k zářným zítřejškům!!!! Nekteří z čitatelů těchto stránek, v koutku duše po tom určitě lkají. Nemám absolutně důvod se za Gustáva Wendrinského stydět a ani se k němu nehlásit. To jste snad žertoval! A ješte k tomu, mému, prameni informací. Myslíte si snad, že právě Vaše zdroje informací sou zaručené a 100% autentické? Jak vidím, tahle webová stránka nepostrádá ani velice komické momenty. O zábavu na ní je ale bohatě postaráno! Srdečně zdraví V Volko
Datum: 05. 02. 2006 14:13:20 Autor: V.Volko
Předmět: Odpoved panovi Vrablicovi
Vážený pán Vrablic, v prvom rade by som Vám chcel poďakovať za Vaše slová a zaujímavé detaily slovensko českej histórie. Pretože som pracoval na odpovedi na iný článok odpovedám trochu neskoršie, za čo se ospravedlňujem. V tomto momente sa v mojej knihe 8.SS-Kav.Div. "Florian Geyer" stiahla z linií na Tirgu Mures v Sedmohradsku, ktoré po dobu od 8.9.44 do 9.10.44 držala proti všetkým sovietským a rumunským útokom. Do konca bojov o Budapešť dňa 11.2.45, máme 4 mesiace. Pretože som robotník a na knihe pracujem po večeroch, mohol by som mať, pri dobrom zdraví, knihu do leta tohoto roku hotovú. Všetok materiál na knihu, tj.približne 1 OOO stran, plus dopisy od Gustávových kamarátov, sú v nemeckom jazyku a preklad do slovenčiny nie je jednoduchá práca. Potom by mala byť kniha českým nakladateľom preložená a po grafickej stránke upravená. Nemám ani nejmenšie tušenie, jak dlho tento proces potrvá. Optimistický odhad je do konca tohoto roku. Budem Vás osobne o všetkých detailoch informovať. Srdečne zdraví V.Volko
Datum: 17. 07. 2006 17:41:37 Autor: Jura
Předmět: RE: RE: Nositel Rytířského kříže z Bratislavy - glorifikac
No tak aby se to vyvážilo, mohl byste napsat další oslavný paján na nějakého zasloužilého čekistu - třeba toho, co střílel ty polské důstojníky. Byl to jistě hrdinný voják a proti německým nacistům hrdinsky bojoval a třeba, slouživ vlasti, i ty krymské Tatary stěhoval. Pak obsáhnete obě názorové skupiny, takže velebení i zatracování bude v rovnováze. No a najdou se i tací, co Vám budou klnout za velebení statečných hrdlořezů obou stran. Jinak - píšete o hrůzách rusifikace - inu, zažil jsem je taky - vskutku byly děsivé (kupříkladu jsme museli povinně nosit pionýrský šátek); jsem o cca rok starší než Vy a i přes onu rusifikaci jsem se naučil výborně českou mluvnici i gramatiku, ba i docela slušně anglicky a trošku slovensky. A samozřejmě docela slušně rusky. Jenže podle toho, co mně vyprávěli rodiče a příbuzní, byla nucená recitace ruských básniček selankou proti studiu na školách za protektorátu; a navíc, ono jsme opravdu žili v prostoru, kde jsme podle konečného řešení neměli být.
Datum: 20. 08. 2006 21:15:42 Autor: V.Volko
Předmět: RE: Nositel Rytířského kříže z Bratislavy - glorifikace es
Vážený pane Jura, tahle internetová stránka má název Militaria a já osobně jsem toho názoru, že ji čtou lidé které zajímá především a v první řadě vojenství jako takové. Kdo je hodný kluk a kdo špatný, to by sme měli nechat na řádné a demokratické soudy. Tohle doufám neni stránka lidových tribunú a těch co jsou neposkvrněni a vševědoucí a domnívají se,že mají právo vynášet moudré rozsudky nad jinými, bez toho aby měli vúbec páru o kom je řeč. I když Vám osobně za vyslovení Vašeho názoru nesmím nic vyčítat a ani to nedělám. Nedávno jsem četl knížku o procesech konaných v 60 létech min. století v demokratickém západním Německu, ve kterých byli souzeni vysocí dústojníci tzv.Algemeine, to je nebojových SS. Žalobu vedli vysoce kvalifikovaní právníci a obhajobu také. Shrnout by se to dalo takto: Žalobci a na jejich straně vystupující svědkové se set sakramentsky zapotili. Pro nedostatek dúkazú tam podle práva, zazněly i oslobozující rozsudky. Tam nestačilo zvednout ukazováček a bohorovně prohlásit - tamten je zločinec a hrdlořez, šoupněte ho na šibenici! Tak se to běžně dělo, jestli se nepletu, v státě kde podle Vás nejhorším projevem totality ze strany tehdejších vládcú nad životem a smrtí milónú občanú, bylo nošení pionýrského šátku... Vy asi nemáte nejmenší tušení o tisících zmizelých obyvatel Slovenska, Polska, Maďarska atd. po příjezdu "Rudých osvoboditelu," že ano? Pane, to nebyly jenom pionýrské šátky! Jak by jste to Vy pojmenoval? Líbánky? Já ne. A potom ty vykonstruované procesy, jak na běžícím pásu. A až když vyvraždili ty, které vyvraždit potřebovali, až pak to byli ti "hodní hoši", kteří Vám už až tak moc nevadili. Tady se nejedná o nějaké pionýrské šátky, ale o to co jim předcházelo. To, že to celé nedopadlo mnohem húř, to není jejich laskavost, ale jejich totální neschopnost. Naštěstí pro nás a celou Evropu a potažmo i svět. Tak to v zkratce vidím já. Ten hromadný vrah z Moskvy, který střílel do zátylku polské dústojníky, já ho neznám, ale dá se říci naprosto s jistotou, že mimo do svázaných obětí si ze zbraně nevystřelil. To byl řezník z NKVD. Ti si opravdového boje moc neužili. A proto, až Vy mě předložíte nezvratitelné dúkazy o tom že Gustáv Wendrinský byl válečný zločinec, až potom se múžeme bavit o hrdlořezech. Do té doby je to: já o koze a Vy o voze. Srdečně zdraví V.Volko
Datum: 06. 10. 2006 22:29:50 Autor: Sturm
Předmět: Odvaha
to jsou trochu silná slova ne?!Chtěl bych vidět vás proti tanku vážený pane.O WENDRINSKÉHO odvaze není pochyb!
Datum: 21. 11. 2006 14:58:49 Autor: niko
Předmět: Wendrinsky
Roman v jednom máš pravdu. Dnes je fakt veľmi ťažké určiť, kto bol v týchto jednotkách Slovák a kto nie. Na jednej strane kopu slovenských Nemcov ani len nehovorilo po nemecky, na strane druhej sa našlo kopu Slovákov a aj Čechov, ktorí sa pre lepšie postavenie v spoločnosti, či finančné výhody hlásili k Nemcom. Čiže vznikal dobrý mix. Teďže vstup Slovákov do SS bol nezákonný, ale Nemcov zo Slovenska nie, boli Slováci slúžiaci v týchto zložkách Nemcami evidovaní ako Volksdeutsche. Preto je úplne najlepšie určovať národnosť podľa údajov so sčítania ľudu. Ako sa to inak robí asi všade na svete. Z takéhoto pohľadu je Gustav Wendrinský Slovák, keďže bol prihlásený za Slováka. Inak tak ako je ťažko nájsť "čistého" Slováka, či Čecha, je ťažké nájsť aj čistého slovenského Nemca.
Datum: 05. 08. 2007 17:39:29 Autor: Shramana
Předmět: Info o G. Wendrinskom
Zdravím, p. Volko! Musím povedať, že ide o veľmi zaujímavý článok. Mal by som dva dotazy. 1. Ako to je s Vašou knihou? Je už vydaná? Ak áno, kde sa dá zohnať? 2. Ohľadom ?ohlasovacieho lístku?, ktorý má dokazovať, že G. W. bol Slovák: zaujímali by ma o ňom presnejšie informácie, predovšetkým z ktorého roku pochádza (v článku nie je uvedené).
Datum: 05. 12. 2007 17:04:09 Autor: plasilj
Předmět: I jiní bojovali..
Zdravím, otázky dalších lidiček bojujících v jednotkách SS bych chtěl také trochu rozvířit, neboť mezi nimi je jeden náš příbuzný, jistý Rudolf Kreps, jehož osud od konce války je pro nás velkou neznámou. Proto díky za každou zmínku o těchto lidech,byť stáli na té "špatné" straně.
Datum: 19. 12. 2007 23:05:08 Autor: Siegfried
Předmět: Weindrinský
Vážený pán Volko, budem úprimý o Gustávovi Weindrinskom som sa dozvedel nedávno. Vzhľadom na to, že som mal o ňom málo informácií tak som začal hladať na nete a s vašim úryvkom som sa stretol na viacerých fórach. Potešili ma tieto informácie a chcel by som sa spýtať kedy sa bude dať kúpit kniha na Slovensku. Ďakujem
Datum: 15. 07. 2009 14:51:37 Autor: Slovák ako repa
Předmět: Pan Volko
Neuveriteľný článok a ešte neuveriteľnejšia obhajoba pána Volka. Čo k tomu vlastne dodať? Skúsme pre zmenu trochu skutočných faktov: Ad 1: "Boj proti boľševizmu." Skutočnosť je taká, že Nemecko začalo niekoľko agresií už od roku 1938 (Rakúsko), potom nasledovalo napadnutie niekoľkých krajín pod rôznymi heslami. Tvrdenie, že Hitlerovi (či SS?) išlo o boj proti boľševizmu, neobstojí ani u školáka, bola to iba rafinovaná zámienka. V skutočnosti išlo o "money", čo znamenalo ovládnutie sveta alebo aspoň čo najväčšieho územia. Ak tomu nerozumiete, ste neuveriteľne naivný. Ad 2: "Porovnávanie SS a NKVD, ergo Wehrmachtu a Červenej armády." K tomu len malinký detail: Kto koho napadol? Ak ste si nevšimli, boli to NEMECKÉ ozbrojené jednotky, ktoré vpadli 22. 6. 1941 do ZSSR, nie naopak. Ak Vám to nie je jasné alebo by ste to rád spochybnil, potom ste slabomyseľný a na to existujú špeciálne zariadenia. Ad 3: "Tak čo mali robiť chudáci esesmani, keď im v tyle zostávali partizáni. No proste povraždiť ich aj s dedinami, tak to robili Angličania Búrom." Je úplne jedno, či to takto robili aj Hotentoti a Komančovia, je to vraždenie a takým aj zostane. Ad 4: "G. W." Ak ste sa rozhodli zhromažďovať informácie o slovenskom esesákovi, je to Váš problém. Načo ale obšťastňujete ostatných s týmto Vašim exotickým koníčkom? Poznám človeka, ktorý zbiera obsraté toaletné papiere. Jeho hobby je rozhodne užitočnejšie, ako Vaše. Ja by som určite nepadol do mdlôb, keby som Vás stretol v spomínanoch kníhkupectve. ja by som na Vás podal žalobu za šírenie hnutia propagujúceho násilie, xenofóbiu a rasizmus. Zavrieť Vás je totiž asi nevyhnutnosťou.
Datum: 23. 07. 2009 06:41:51 Autor: Pavel Mi...
Předmět: Slovák ako repa kontra Volko
V. Volko: SS-Hauptscharführer Gustáv Wendrinský, nositel Rytířského kříže z Bratislavy. Moto: Historia est testis temporum, lux veritas, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. Dějiny jsou svědkové času, světlo pravdy, živé paměti, učitelka života, posel minulosti. Cicero Komentář pana Slováka jako repa mě motivoval, abych se po letech k tomuto článku vrátil a znovu si jej prostudoval. Jsem nucen konstatovat, že práce V. Volka o Gustávu Wenrdinským je ryze dokumentačního charakteru, obdobně jako množství monografií na toto téma z období IIWW. Význam těchto dokumentárních prací tkví v tom, že vytváří plastický obraz ? třetí rozměr dané doby. V opačném případě by nám po určité době z II WW zbylo to co z bitev u Kadše, Can aj. to je dvourozměrné mapy se zakreslenými šipkami a domnělým postavením armád na těchto mapách a to je pro naplnění odkazu Cicera, citovaného v úvodu málo. Oponenti by přivítali, aby práce V. Volka dokumentovala zločiny Gustáva Wendrinskýho. Nebo aby psal o partyzánech. O činnosti partyzánských band bylo vskutku málo napsáno a dokumentováno, příklad: Moje rodina pochází z oblasti operační působnosti partyzánské brigády m.j.Husa, jejíž slavná historie je reformovaně popsána v tendenční literatuře, ale o zločinech jejich příslušníků (komisař brigády vrah Pich-Tůma) jsem se dovídal pouze z doslechu tehdy žijících osob. Postupem času ústní podání upadne v zapomenutí a zůstane pouze ta slavná historie s mnoha otazníky a pochybnostmi. Zločiny partyzána ze skupiny Jermak, které způsobily vyvraždění Javořička jsou dokumentovány díky prokuratuře SRN, ale oponenti např. pan Slovák ako repa je znát nechce. Pan Volka se zhostil tématu ?Gustáv Wendrinský? velmi dobře, včetně jeho brilantního vystoupení v diskusi, ve které hájí zásadu presumpce viny. Nepodařilo se mu sice odkryt důvody, proč se tento sedmnáctiletý mladík hlásil v roce 1940 do SS. V tomto období byly SS veřejnosti vnímány sice jako elitní, avšak ještě nikoli jako zločinecké. Mám takový dojem, že v tomto období měla podstatě horší pověst SA. Důvodem mladého Gustáva zřejmě nebyla snaha o konečné řešení židovské otázky ? konference na toto téma v Wannensee se konala později, nebo boj proti bolševíkům, v roce 1940 ještě vykřikoval kořalečník Ribentrop, že osa Berlín-Moskva zatřese světem ? viz: Jan Masaryk ?Volá Londýn?. Podle mého názoru to byla touha po dobrodružství, a pokud si později uvědomil, že vsadil na špatného koně, tak bylo pozdě, od SS vedla pouze cesta do šachty s vápnem. Ze studie se dá usoudit, že to byl chlap odvážný, se železnými nervy, velmi dobrým zrakem, talentem pro odhad vzdálenosti a obdařen tím, čemu se říká taktická inteligence. V zásadě je lhostejné, zda byl německé, uherské, nebo slovenské národnosti (Prešpurk byl německo-maďarské město se slovenskou menšinou). Autor dokazuje jeho slovenskou národnost, avšak jeho charakterové vlastnosti ukazují spíše na neslovanský původ. Můj přítel pplk. Jan Zemek (Silver B) vyprávěl o sobě: ?Já jako kluk z Moravského Slovácka jsem žádný voják pochopitelně nebyl, vojáka ze mě udělal můj nařízený kpt. Schwarz ? Prušák jak poleno ve službách Československa, které však nikdy nezradil. Některé oponentní posudky svoji vulgárnosti se hodí možná do ?Aktualně.cz přehled?, nikoli však do odborné historické diskuse. Navíc takový Autor Krop sprostým vyjadřováním nedělá svým ideálům žádnou reklamu, spíše naopak. Někteří diskutující až křečovitě prosazují názor, že Wendrinský musel být lump, ale nikoli Slovák. Je to úsilí očistit slovenský národ o jakési iracionální skvrny. I když v tomto případě trvám na presumpci viny, lze konstatovat, že každý národ musí mít svoji galerii lotrů. Britové Robina Hooda, Jacka Rozparovače, Češi Leciána, Emanuela Moravce, Slováci Jánošíka, Šalgoviče , Gruzínci Džugašviliho atd.. Petr Zeman-Peyersfeld 15. 10. 2005 vyzývá:.Pane Volka styďte se. Pan Volka by se mohl stydět, kdyby na příklad připsal, že Wendrinský zastřelil babičku s pěti vnuky. V obecné rovině - jakékoli emoce proměňují historii v román, viz Alois Jirásek, nebo přímo v politický paskvil, Diskuse, která se zvrhne z roviny historické do roviny šovinismu by neměla být akceptována. Se šovinistou, ať je to Čech, Maďar, nebo kdokoli jiný, diskuse možná není. Příspěvek, od pana Johna J. Vrablice je fundovaný, čtivý, avšak autor se nechal vyprovokovat poznámkou pana Jury ze dne21. 10. 2005, a toto si zase líbit nenechám já. Autor se ptá: ?Otázkou je kto prispel fyzicky viacej k vitazstvu,Slovensko+vojaci v Armadnom Zbore, alebo suita politikov z Londyna? ?.Otvorene povedane, rezistencia za Protektoratu neexistovala ?.. Otázka je na první pohled sice nesmyslná. Suita politiků se sice může fyzicky insultovat v hospodě, ale žádná suita politiků nikdy a nikde, tím méně v Londýně FYZICKY nepřispěla k vítězství ani k porážce. Primární úkol požadovaný od českého odboje byl průzkum, zpravodajská činnost v týlu nepřítele a tento úkol se plnil. Proto také většina paradesantních skupin měla přednostně zpravodajské úkoly a podporu zpravodajské činnosti. ( Můj spolupracovník a přítel ? rodák s Komárom, mě o slovenském úsilí informoval poněkud jinak, toto však není otázka Wendrinského.) Pan John J. Vrablic úplně nezakrytě a s otevřenosti prozrazuje, že odboj v protektorátu neexistoval. Nevysvětluje, však proč bylo do tohoto prostoru vysazeno 30 paradesantních skupin z Anglie, jejíž příslušníci z velké části byli v průběhu nasazeni zabiti. Na druhé straně nám nesdělil, jaká byla resistencia ve Slovenském Štátě v časovém úseku 1939 až SNP. Ona skutečně tam byla, ale má chabou dokumentaci. Zde musím já otevřeně říci, že Slováci (mimo Luďáků) včetně příslušníků slovenské armády se chovali k Čechům bez zášti. Pan John J. Vrablic se nezabývá otázkou, kdo platil válečné reparace za válku Slovenského Štátu a proč, když Slovensko bylo tak dobré. Nehodnotí situaci z pohledu, Hitlera, který 25.srpna 1944 řekl Hartmanovi: ?Tato válka je vojensky prohraná? cit. RAYMOND,SUNDEJTE HARTMANA. Nepřihlíží ke skutečnostem, že v době SNP vypadla ze hry Itálie, Finsko, Rumunsko, Bulharsko, Hortyho pro jistotu strčili do koncentráku a Slovenskému Štátu se rýsovala chmurná vidina poraženého státu Osy s perspektivou jako Sovětská Slovenská Republika. Autor příspěvku Absolutizuje SNP, nejsou mu však známy skutečnosti, že asi ? všech stíhačů nad Francii byly Čechoslováci, že Čechoslováci se cti obstáli při ústupových bojích a bojích na zdrženou ve Francii. Neví nic o 310, 311,312,313, československé peruti a dalších perutích ve Velké Britanii. O čs. Praporu na Středním Východě. O Československé samostatné obrněné brigádě. O našich vojácích bojujících v LE pod De Gaullem. Tyto jednotky a vojáci v nich byly nasazeni a umírali od samého počátku války, bez možnosti vystřídání a nikoli až po té co řekl Hitler: ?Tato válka je vojensky prohraná?. Podařilo se jim odvést nesporně mnohonásobně větší práci, než nešťastnému armádnímu sboru na východním Slovensku. Pan John J. Vrablic nebyl nikdy asi v Čechách a proto neví, že česká kotlina svoji geomorfologii, povrchem terénu, zastavěnosti, hustotou obyvatelstva a koncentraci zbrojního průmyslu se hodí pro ledasco, nikoli však pro válku v týlu nepřítele. Anthropoid musel zlikvidovat Heydricha v ulicích města, protože vhodný terén neexistoval. V Tatrách se dá ukrýt, na Řípu bohužel ne, což pan John J. Vrablic také neví. Resistencia v geografických podmínkách zemí koruny české byla neproveditelná stylem: ?Za ródinu, za Stálina, za vódku, na štyki ?ura-ura-ura?. Musela být prováděna taktikou, jak ji definoval Guevara: Kousni a uteč. Noviny z tohoto období vykazují popravené, počínaje předsedou vlády generálem Eliášem, za sabotáž, držení zbraně, ukrývání osob nepřátelských říši, nepřátelské činnosti proti Říši v protektorátu ve větším počtu, než na Slovensku, které bylo až do SNP pro obyvatele protektorátu oázou klidu a pohody, díky proklínané tzv. klerofašistické vládě. Zastřelení generála Luži a odvetné akce partyzánů v roce 1944 dávají tušit, že Pan John J. Vrablic se datováním počátku resistence v Čechách k datu 9.5.1945 poněkud mýlí. Význam resistencie není jenom v ničení sil protivníka, toto je zanedbatelné (2%), význam tkví v tom, že váže na sebe velké množství sil, které nemohou být účelněji použity na frontě. Jenom v prostoru střední Morava byl dislokován pátý? Policejní pluk SS se sídlem v Brně a II. prapor SS-policejního pluku na Českomoravské vrchovině, včetně dalších jednotek, Schupo, KRIPO, Gendrmerie, SD a gestapa. Middeldorf udává, že předpokladem úspěšnosti protipartyzánské akce musí být poměr sil 1: 35 (Middeldorf TAKTIK IM RUSSLANDFELDZUG ) a tento poměr sil byl v protektorátu asi přibližně zachováván. Z výše citovaných geografických důvodů nebyl tento způsob boje západními spojenci uvažován, nebo požadován a Sověty pouze potud, pokud se plně podřídil sovětským výsadkům, což byly jednotky primárně určené pro nastolení komunistické nadvlády a sekundárně proti Němcům ? viz pověstný komisař, vrah Pich Tůma, který ze strachu z odpovědnosti spáchal 1989 sebevraždu. Nastolení bolševismu bylo připravováno i za pomoci sovětského agenta Leimera, který jako komisař gestapa řídil boj proti paradesantním skupinám z Anglie. Tohoto muže se obávali i samotní gestapáci. Frázovitý článek od pana Slováka jako repa mě připomíná vyjadřování našeho politruka na vojně. Tento pán nemá ani potuchy, nebo ignoruje pojem ?Pravidla vedení války?. Tato pravidla nechrání žádné Staliny, nebo Hitlery, ale vojáky, kteří dostanou rozkaz a mohou volit pouze mezi jeho splněním a popravčí četou. Tato pravidla pan Slovák jako repa sice není schopen pochopit, ale je schopen V.Volku identifikovat jako slabomyslného. Není to náhodou jev nazývaný v psychoanalýze přenos viny? tj. že zloděj obviňuje druhého ze zlodějny, kolaborant z kolaborace. slabomyslný ze slabomyslnosti? Za porušení pravidel vedení války byla řada odpovědných německých velitelů včetně Keitla a Jodla popravena, nebo odsouzena. Nebylo to jenom až po válce, Manstein ve své monografii ?Ztracená vítězství? se zmiňuje, že bez mrknutí oka podepsal rozsudek smrti třem vojákům za znásilnění nějaké stařenky v Rusku. V memoárech sovětských velitelů jsem takovou zmínku nenašel a ze sovětské strany nebyl po válce potrestán ani jediný. K otázce Ad.1 se pro její primitivnost nevyjadřuji. Autor v poznámce Ad.2 obhajuje zločiny NKVD a nemíní připustit, že vražda zůstává vraždou, ať se ji dopustí hitlerovec, nebo stalinčík a tak jeho ataku proti panu Volkovi nutno chápat nikoli jako Vy jste?, ale jako Já jsem?.. . Obhajoba zločinů NKVD evokuje písničku z šedesátých let na nápěv národní My jsme muzikanti : My jsme NKVD z Velké země přicházíme k Vám - My umíme vraždit ? my umíme taky, já jsem vraždil, ty jsi vraždil, my jsme oba nevinní, Autor poznámky 2.si toto ale upravuje následovně: ?Já jsem vraždil, Ty jsi vraždil, ale já som nevinný.. Poznámka Ad.3? Tak čo mali robiť chudáci esesmani, keď im v tyle zostávali partizáni. No proste povraždiť ich aj s dedinami. Tato poznámka si zaslouží podrobnější analýzy. ? Po válce jsem četl článek (je mi 74 let) o tom, jak jedna sovětská dívenka bydlela v domku u lesa, který navštěvovali unavení němečtí vojáci. Dívenka je přivítala, nakrmila i jinak obšťastnila, potom je opila a nakonec povraždila. Toto dělala tak dlouho, až byla dopadena, když při souloži na zemi SSman nahmatal pod posteli ruku mrtvého muže na jehož prstu byl prsten s umrlčí lebkou ? Totenkopfring der SS. Článek byl psán z pohledu vyprávění SSmana jedoucího ve vlaku za okupace a z pohledu sovětského osvoboditele. Jak to s touto dívenkou asi dopadlo? Němci nebyli zabiti v boji, ale zavražděni a vražda zůstává vraždou. Toto ale panu Slovákovi jako repa a dalším oponentům V. Volka jenom zvýší krevní tlak. ? Můj spolupracovník za války uprchl z totálního nasazení v Německu, skrýval se doma a nakonec byl donucen přidat se k partyzánskému odřadu oddílu Jermak. Ten mi sdělil, že němečtí zajatci byli stříleni. Popravy vykonávali zpravidla Rusové. Ukazoval mi dokonce místo, kde je jeden nešťastník pohřben. Tehdy v padesátých letech to byla mělká prohlubeň. ? Podle informace přímého účastníka: Vznikající partyzánská skupina v oblasti Chřibů postřelila německou spojku. Velitel německé jednotky si pozval starostu obce a řekl asi toto: Nezajímá mne, že posloucháte cizinu, také mne nezajímá, že se zde ukrývají kluci, kteří mají být na práci v Říši, dnes však byl postřelen můj voják. Vyřiďte vašim lidem, že pokud se to bude opakovat, tak udělám z vaší obce druhé Lidice. Do lesů potom nevyrazily německé jednotky, ale starosta, který partyzány vyhnal. ? Podle vyprávění plk. Vavrdy (pararoj Spelter). Jihozápadní Morava - převratové dny: V obci vzniká Národní Výbor a Revoluční Gardy se připravují ke konečnému účtování. Vavrda jako vojenský velitel se energicky postavil a nařídil, že s německými zajatci bude zacházeno podle mezinárodního práva. Tito byli posléze internováni na statku a ranění v provizorním lazaretu na zámku. Když se k obci přiblížila jednotka SS, RG ustoupily do lesa. SS mani osvobodili zajatce, konstatovali, že o raněné je postaráno a pravidla vedení války jsou dodržována. Žádné represe nebyly. Při odchodu velitel jednotky SS pozdravil vlající československou vlajku na budově školy. ? Moravské Javořičko bylo vypáleno a muži starší patnácti let zavražděni, byla to odveta za vraždu německé ženy Victorové a jejích dvou dětí Zavraždil je opilec, sovětský partyzán Litviško. ( mimo nich,té noci zavraždil partyzána. Dva Armény, které měl vyslýchat, starostu obce Veselíčko Františka Malíka a střílel po hasičích, kteří hasili jím zapálenou hájovnu). Za vyvraždění Javořička byl SS-Sturmbannführer Hans Kraus pověšen. Pan Slovák jako repa může být vrcholně spokojen ? vrah pani Victorové a jejích dětí, opilec, sovětský partyzán Litviško potrestán nebyl. Beztrestnost tohoto sovětského vrahouna však byla důvodem, že NSR po válce odmítl vydat, nebo potrestat velitele Jadgkomanda provádějícího exekuci. ? Na teritoriu zemí koruny české, krom řízených a kontrolovaných partyzánských skupin (general Luža, brigádní generál Rakovčík, kpt. Štajner-Veselý) se pohybovaly ozbrojené partyzánské bandy, které krom loupení a terorizování civilního obyvatelstva žádnou aktivní činnost proti nepříteli nevyvíjely. ? ..čo mali robiť chudák Wendrinský, přesněji co dělal. Čtyřicátá léta minulého století v Rusku nebyla vhodná k zaparkování kanonu někde u silnice tzv. gruntovky. Wendrinský jako dělostřelec, v ?ruslandfeldzugu? musel mít úkol předně udržovat a střežit bojovou techniku, tato činnost potom podstatně omezovala jeho nasazení v přímých akcích, jako pročesávání terénu v rojnici, přehrazování směru, nebo střežení objektů. Gerila je boj rozptýlených a pohyblivých malých jednotek a použití protitankového dělostřelectva není tak časté. ? Metody partyzánského boje jsou kvalifikovaně zdokumentovány v monografii, Rauss, Greitfenberg, Erfurt : ?VÁLKA JAKO PEKLO? Vyjímám: ?Pouhé podezření ze zrady bylo důvodem k popravě. Stejný osud hrozil i rodině odsouzeného?. ?Tábory (partyzánské) získávaly potraviny nucenou rekvizicí v okolních vesnicích. Pokud vesnice potravinové dávky odmítla vydat, partyzáni ji nemilosrdně vypálili, muže odtáhli do lesů, ženy s dětmi rozehnali?. Tento způsob represe nenajdeme v žádné komunistické literatuře, vypalování vesnic jde tedy na vrub Wendrinskýmu. ?Velká partyzánská operace probíhala následovně: dlouhý zástup žen a dětí se pohybuje po pravém okraji cesty k mostu. Německá stráž se domnívá, že to jsou běženci a nic nepodnikne. Když čelo zástupu dojde k mostu, ozve se z jeho konce překvapivá prudká palba směrem k mostu. Kulomety přibijí německé stráže k zemi. Pod touto palbou a za zneužití žen a dětí v rozporu s mezinárodním právem se partyzánům podaří umístit nálože a zničit most.? Tolik citace a dovolím si pan Slovákovi jako repa na jeho otázku odpovědět otázkou, co by dělal on? Ve Volkově práci jsem marně hledal propagaci násilí, xenofobie a rasizmu jak píše pan Slovák jako repa. Dedukce tohoto pána jsou velmi podobné dedukcím prokurátorky Poledňové, prokurátora Vaše, nebo Urválka, a z těchto dedukcí je však cítit pach smrti. Rozklady autora dávají tušit, že se jedná o člověka, který bude za specifických podmínek nebezpečný. Jeho temná vyhrůžka: ??. já by som na Vás podal žalobu za šírenie hnutia propagujúceho násilie, xenofóbiu a rasizmus. Zavrieť Vás je totiž asi nevyhnutnosťou? ve mně vyvolala po prvé v životě radostné uspokojení a pocit bezpečí, že jsme pryč, že Oni mají Tatry a My malý Říp. S většinou zde uvedených skutečností jsem se seznámil před mnoha lety až desetiletími a proto se omlouvám za případné nepřesnosti.
Datum: 26. 07. 2009 19:23:16 Autor: Slovák ako repa
Předmět: pán Pavel Mi...
Vážený pán Pavel, veľmi si vážim, že vo Vašom veku (udávate 74 rokov) obsluhujete počítač a podobne, ale skúste zabudnúť na historické komentáre, jednoducho "Váš čas už vypršal". Z úcty k 74 iste plnohodnotne prežitým rokom nebudem vyvracať Vaše jednotlivé argumenty. Je to kopa nezmyslov, urážok, rôznych príhod, ktoré ktosi počul atď. Z hľadiska historického je Gustáv Wendrinský jednoducho človek, ktorý si sám vybral svoj osud. Členstvo v SS bolo v roku 1940 jednoducho členstvom v zločineckej organizácii. Predsa aj vtedy vychádzali noviny, ktoré sa už od roku 1934 (založenie prvého koncentračného tábora v Dachau) podrobne zmieňovali o hrôzach nacizmu. Tieto noviny slobodne v ČSR vychádzali. To, či on sám konkrétne zavraždil nejakého človeka, alebo či plnil iba rozkazy, je úplne irelevantné. Pripomína to výhovorky malých detí zo školských lavíc. Či bolo horšie SA ako SS, to je ako otázka, či je lepšie dostať drôtom do oka, alebo palicou medzi oči. Ostatné vyjadrenia pána Pavla Mi... sa dajú ospravedlniť vekom a zdravotnými ťažkosťami s tým súvisiacimi. Takže prajem všetko dobré s Vašim Řípom a našimi Tatrami - rád privítam tisíce Čechov v Tatrách a rád sa pôjdem pozrieť na Říp. Ak ma pravdaže, nezmlátite dáždnikom, alebo čímsi horším, podľa vzoru SS - Wendrinský. P.S.: Prosím, nepleťte sem NKVD, to sú chrapúni na osobitný článok. Určite nik z prispievajúcich ich neobhajuje. Skúste to rozlíšiť, pekne Vás prosím, aj napriek Vašej zášti z 40 komunistických rokov si uvedomte, že tie ste si neodtrpeli sám, ale mi všetci.
Datum: 29. 07. 2009 19:54:08 Autor: J.Vlerart
Předmět: Slovák jako repa,
Mám na Vás dvě otázky otázku.Jak hodnotíte chování vojáku Rudé armády na osvobozených územích?Jaký je Váš názor na to,že po dobytí Berlína,nechali sovětští velitelé vojáky tři dny město drancovat?
Datum: 30. 07. 2009 11:02:06 Autor: Slovák ako repa
Předmět: dve odpovede
Konečne niekto k veci. Predovšetkým, absolútne neobhajujem chovanie vojakov Červenej armády vo východnej Európe vrátane Berlína. Podľa triezvych odhadov (maďarských a nemeckých) bolo zabitých cca 100 000 - 250 000 civilistov a znásilnených asi 10 000 - 40 000 žien. Nemalý podiel na tom malo drancovanie Berlína a Nemecka všeobecne. Nariadenie, platné v ČA, o správaní sa vojakov voči obyvateľstvu (nepoznám jeho číslo, viem, že bolo vydané, ale našiel som už toto nariadenie pod tromi rôznymi číslami), sa všeobecne nedodržiavalo až na niektoré výnimky. Všetky tieto skutky sú samozrejme odporné a naozaj sa o nich nepísalo, hlavne za bývalého režimu. Skúste sa však pozrieť na vec z iného uhla pohľadu. Rozsahom násilností, spôsobom (plyn, mučiarne), ani "druhovou pestrosťou" (Židia, Cigáni, homosexuáli, Slovania, v neposlednom rade politickí odporcovia atď.,) sa nemôžu vojaci Červenej armády rovnať nacistickým katom (ktorí mimochodom vpadli do ZSSR prví a nie naopak, čo je nespochybniteľná pravda, ktorá istým pánom nevonia a radi ju obchádzajú). Pomer obetí je asi 1:10. Iste, ak zarátame k obetiam v ZSSR aj umučenie vlastných ľudí v stalinských lágroch, tento pomer sa mierne preváži "v prospech" boľševikov - ale netreba tiež zabúdať, že na toto vraždenie mali k dispozícii cca 4-krát dlhší čas než nacisti. K samotnému Wendrinskému - kto vedome vstúpi do SS, vie, že to znamená prinajmenšom spolupodieľať sa na zločinoch. Spochybňovať toto jeho konanie a ospravedlňovať ho plnením rozkazov, vojenskou cťou a príhodami o partizánoch je nielen chybné. Je to neúctivé k obetiam, je to nepatričné a historicky nesprávne. Aj keď sa neprihováram za to, aby sme povedzme rozkopali jeho hrob, nebudem tam predsa nosiť kytky. A o to mi práve išlo. S pozdravom.
Datum: 30. 07. 2009 15:49:44 Autor: Pavel Mi...
Předmět: Wendrinský
Odpověď panu Slovákovi jako repa na diskusní příspěvek 26. 07. 2009 ? Pane Slováku jako repa, Nic není tak jednoduché jak Vy si představujete. Nebýt Vaší invektivy proti pana Volkovi, tak jsem zapomněl, že v Bratislavě nějaký Ritterkreuzträger existoval a nelžete, že si někoho vážíte, přejte všechno dobré atd. V Evropě žil nějaký pan Kant, nebyl to sice bača, ale jenom filosof. Tento filosof je autorem Kategorického imperativu, který je nyní jedním ze základních kamenů evropské kultury (Slovensko má také svoji hvězdičku na vlajce Evropy ne?) a srozumitelně zní takto: ?Chovej se ke druhému tak, jak chceš, aby se on choval k tobě?. Píšete o urážkách, ale výrok o slabomyslnosti na adresu autora jste vyslovil VY, což samozřejmě při své jednoduchosti za urážku nepovažujete. Naopak, když tento váš výrok interpretuji z pohledu psychoanalytiky, tak je to urážka, že ano? ? Pokud je na mém příspěvku něco historicky přínosného, tak to jsou právě dosud nepublikované informace, které jsem získal a cituji pramen odkud. Ostatně pánové jako byl plk. Vavrda, nebo pplk. Zemek nebyli žádní ?ktosi?. Rovněž cituji všechny práce, ze kterých jsem čerpal a to, až na jednu, kterou si nemohu po šedesáti letech pochopitelně pamatovat. Toto je základní metodika vědecké práce, což Vy, jak pozoruji, jednoducho nejste schopen pochopit. ? Ne serveru ?MILITARIA? jsou velice kvalitní články. Jako příklad mohu uvést článek, který mne, jako tankistu interesuje, ?V čem je Tiger lepší a větší?. Naléhavě Vám doporučuji si diskusi k tomuto článku prostudovat. Takto můžete získat inspiraci a představu jak má odborná diskuse vypadat. ? Nesnažte se zde instalovat dojem, že zpochybňuji zločinnost nějaké nacistické organizace. Tyto triky používali prokurátoři - vrazi Vaš, Urválek a jiní. Zločinnost nacistických institucí připomínám vyvražděním Javoříčka, nebo glosou ??.vražda, zůstává vraždou, ať se ji dopustí hitlerovec, nebo stalinčík.? Ostatně nemám důvod nacizmus zpochybňovat, pocházím z antifašistické rodiny. Jeden můj rodinný příslušník byl členem ON a druhý vězněn v KL Mauthausen - jmenuje se po něm jedna brněnská ulice. ? Kladem Vašeho příspěvku je, že existuje mezi námi shoda v tom, že Gustáv Wendrinský si sám vybral svůj osud. Moje maličkost toto hodnotí slovy ?..a pokud si později uvědomil, že vsadil na špatného koně, tak bylo pozdě, od SS vedla pouze cesta do šachty s vápnem??. Proč si mladí kluci vybírali takový osud, lze se dopátrat v publikacích RASCHUS MISCH- BYL JSEM OSOBNÍM STRÁŽCEM ADOLFA HITLERA, RALPHOVÁ-LEWISOVA ? Hitlerjugend ve válce a míru 1933-1945, nebo WILLIAMSON ? VĚRNOST JE MOU CTÍ. Studium těchto publikací vám však nedoporučuji, vaše demagogie by mohla utrpět. ? Jak jste přišel na to, že hodnotím, kdo byl lepší, zda SS, nebo SA? Obsah vaši mozkovny zřejmě nebyl schopen analyzovat skutečnost, že pouze upozorňuji na situaci, jak byly SS tehdy veřejnosti vnímány, a to je jako elitní, avšak ještě nikoli jako zločinecké. Vyjádřil jsem rovněž názor, že v tomto období měla podstatě horší pověst SA. K těmto poznatkům jsem dospěl na základě studia denního tisku z období od vzniku republiky, až do roku 1945. Touto činností jsem se v univerzitní knihovně ve volných chvílích zabýval a zabývám několik let. Tam jsou zprávy o řádění nacistických SA. Jejich akcí si zahraniční novináři snáze všimli, protože se veřejně chovali jako je to v té písničce ?bij a rubaj do krve, nebude to po prvé?, znáte ji, že ano? Výrazy typu ?Drátom do oka?, ty si laskavě ponechte do nějaké pivnice, nebo hajloku. ? SS a samozřejmě gestapo na rozdíl od SA pracovalo skrytě. Nikde jsem nenašel zmínku z této doby, ze které mohl Wendrinský vydedukovat, že leze do zločinecké organizace. Budu Vám zavázán, když mi sdělíte konkrétně, kdy a kde taková informace byla zveřejněna v období, do roku 1940, znovu zdůrazňuji- týká se to SS, nikoli nacizmu jako celku. Mám před sebou Lidové Noviny z 16. Března 1939. Jsou plny komentářů, vojáků, jmen generálu, německých politiků, ale SS tam není. SS jsou na stránkách tehdejšího tisku presentovány jako nastoupené, nebo pochodující elitní, jednotky v nablýskaných botách a s vyšmirglovanými bajonety. Dokonce, ani Winston Churchill ve svém šestisvazkovém díle ?Druhá světová válka? je v tomto období takto nehodnotí, vzdor jeho prohlášení, že je schopen se spojit i s Ďáblem, aby porazil Hitlera. Koncentrační tábory v tehdejším tisku jsou presentovány, jako tábory, kde jsou za těžkých podmínek (podle tehdejších měřítek) drženy odpůrci nacizmu, sociální demokraté, židi, zednáři, komunisti, katoličtí aktivisté a jiní. Že se jednalo o továrny na smrt, bylo přísným státním tajemstvím, do kterého nesměl nahlédnout nikdo nezúčastněný, a to ani v blízkém okruhu Hitlera ? viz memoáry jeho sekretářek, nebo osobního strážce. Dokonce ani vojenská policie spojenců, která válečné zločince zajišťovala, neznala barevné označení na výložkách jednotek určených ke střežení koncentračních táborů tzv. Totenkopfverbände a proto se jim také dařilo dlouho unikat. Plnou pravdu se svět dozvěděl, až po válce. Pouze našemu hrdinovi bylo jednoducho všechno jasné. ? Vaši poznámce ?To, či on sám konkrétne zavraždil nejakého človeka, alebo či plnil iba rozkazy, je úplne irelevantné? nerozumím. Volko netvrdí, že Gustáv Wendrinský , ať již na rozkaz, nebo bez rozkazu někoho zavraždil, to tam podsouvá pan Slovák jako repa. Pokud se to vztahuje na moji poznámku o vaší neznalosti mezinárodního válečného práva, tak lituji, nastudujte si nejprve Ženevský protokol, Haagskou úmluvu a potom se můžeme na téma: ?Gustáv Wendrinský kontra tyto dokumenty bavit. ? Doporučení, abych se nezabýval NKVD je nerealizovatelné v případě píše-li se o partyzánech, protože podle dostupných indicií byli tito NKVD řízeni, podle mého názoru bylo by logické, aby byli řízeni GRU. To se mě ale ani v náznaku nepodařil potvrdit. ? Metodika historiografie nezná žádné citové atributy, proto můj diskusní příspěvek se týká historických faktů a nevyjadřuje žádnou ?zášť ze 40 komunistických rokov?. ? Tolik k diskusi a nyní k mé a vaší osobě. Skutečně, můj čas vypršel a to 31.12.0008, kdy jsem jako systémový inženýr odešel definitivně do důchodu a nyní se budu věnovat, čemu chci a psát o čem chci Já a nikoli co mě nějaký zakomplexovaný nedouk dovolí, je to jasné? Nechápu, proč se divíte, že obsluhuji počítač? PC v zaměstnání můj byl hlavní nástroj, což je dnes naprosto běžné. O moje zdraví se nestarejte, nemáte na to kvalifikaci, ani rozumové předpoklady. O to se starají lékaři, kteří se vyjadřují k mým aktivitám, jako je řidičský průkaz, zbrojní průkaz, sportovní střelba a kapitánský patent pro oblast mořské plavby ?B? a do nedávna i průkaz pilota bezmotorových letadel - větroňů. Problematičtější je věk. Kdybych Vám informaci o svém věku neposkytl, tak nejste chopen zplodit ani ty nadávky co jste napsal. Mnoho lidí vykazuje dobrou práci ve vyšším věku. V okruhu mých známých jsou to zejména universitní profesoři. Osoby, které jsou veřejně známy na příklad: Einstein, Edison, Henry Ford, Churchill, nebo TGM. U tatíka Masaryka, který abdikoval na funkci presidenta republiky v podstatně vyšším věku, než je můj, mám dvě analogie. I když mu nesahám ani po paty, tak naším společným jmenovatelem je absence kouření a absence alkoholu a toto jsou atributy ovlivňující výkonnost, zejména ve stáří. Ruští demografové dlouhodobě upozorňují na předčasnou úmrtnost a demenci ruského obyvatelstva, právě v důsledku nadměrného požívání alkoholu. Nemusíme ale chodit tak daleko. Za monarchie existovaly uherské pluky, které byly doplňovány chasníky z podhorských oblastí Horné Zeme, kde maminky svá dítka, aby spala, neplakala, napájely lavórovicou. Tyto regimenty byly v c. k. armádě odborně nazývány ?Spirituosregimenten?, literatura viz OTO URBAN, FRANTIŠEK JOSEF I. ? Ve Vašich dvou článcích je pouze jedna, jediná pozitivní informace a to, že víte kdo, koho 22. 6. 1941 napadl, zbývající text jsou demagogické fráze, nadávky a jedna vyhrůžka estébáckého charakteru. Na to, abyste dával někomu lekce, co a jak má dělat, nebo nedělat je sakramentsky málo. Protože jste se nezmohl na žádnou faktografickou informaci, žádné analytické, nebo syntetické hodnocení, tak názory druhého, byť řádně podloženy, jsou pro vás jednoducho ? ?kopa nezmyslov, urážok, rôznych príhod, ktoré ktosi počul? - tato věta však může indikovat defekt v psychické sféře autora. Znovu poznamenávám, že toto je styl vyjadřování našeho politruka na vojně ? šel do civilu dřív jako já.
Datum: 31. 07. 2009 14:25:42 Autor: Slovák ako repa
Předmět: rozlúčka
Pán Pavel, ja som sa nesnažil vyvracať Vaše argumenty, pretože by to zabralo priveľa miesta. Stále ku Vám chovám úctu a na urážky o bačoch, lavórovici a politrukoch či hocičo podobné jednoducho nebudem reagovať (niekde by ste ale mohli prísť k úrazu, napríklad v dedinskej krčme na horehroní, preto pozor na slová!?). Vy ste prosto človek, ktorý sa chová inštrumentálne, čo znamená, že má sklony dokazovať vopred chcený zámer a vyberá si iba to, čo sa mu hodí. Nie ste historik a nikdy ním nebudete, ani amatérsky, ak nebudete schopný prijať aj iné argumenty, než tie Vaše. Máte svoje životné skúsenosti a tie sú samozrejme "jediné správne". A takto sa seriózny človek nechová. To je vhodné akurát na vidiek k mariášu. Ďalej píšete, že v mojom komentári nie sú žiadne fakty - tak prosím otvorte oči a prečítajte si moju odpoveď na otázky pána Vlerarta, myslím, že nejaký argument tam nájdete. Avšak je to tak preto, že pán Vlerart na rozdiel od Vás CHCEL DISKUTOVAŤ, vy ste iba dôrazne ukázali, aký ste múdry (asi zvyk na podobnú komunikáciu z tanku). A nakoniec Vaše podobenstvo s Masarykom atď., to bol skutočný bonbónik. Prevdepodobne to tak naozaj je. Vy ste prosto reinkarnovaný TGM!? V tom prípade ma veľmi teší, tohto pána obdivujem a uznávam ako jediného prezidenta ČSR, hodného tohto označenia. Opakujem, že cítim obdiv ku mnohým Čechom a nikdy by som ich neopisoval takými slovami, ako vy používate voči Slovákom - a konkrétne aj voči mne. Váš príspevok som ukázal čekej rodine, ktorá je u mňa na dovolenke a poradili mi ukončiť zbytočnú diskusiu s Vami - a to aj robím. Zbohom alebo dovidenia, záleží na Vás, či budete schopný diskusie, alebo iba kriku.
Datum: 31. 07. 2009 14:28:30 Autor: Slovák ako repa
Předmět: doplnok
Samozrejme, príspevok som ukázal českej rodine, vypadlo mi tam písmenko. Uznávam svoju chybu. Ktovie, či si ju niekedy uzná aj... S pozdravom
Datum: 31. 07. 2009 14:52:35 Autor: Karel
Předmět: Slovák jako repa
Vážený pane píšete:kto vedome vstúpi do SS, vie, že to znamená prinajmenšom spolupodieľať sa na zločinoch. Spochybňovať toto jeho konanie a ospravedlňovať ho plnením rozkazov, vojenskou cťou a príhodami o partizánoch je nielen chybné. Je to neúctivé k obetiam, je to nepatričné a historicky nesprávne. Aj keď sa neprihováram za to, aby sme povedzme rozkopali jeho hrob, nebudem tam predsa nosiť kytky. A o to mi práve išlo. S pozdravom. A tak se ptám jak se pak dívat na lidi,kteří vědomě vstoupili do STB,a podíleli na trýznění a odsuzování nevinných k mnohaletým trestům,včetně testu smrti,a nebo jak se dívat na soudruha Grebeníčka st,který vědomě mučil lidi při výsleších? A všemu mu prošlo,jako by byl nevinný a čistý jako liie. Další otázka zní,jak by jste se choval k lidem,kteří by v letech 1968-1989,za pobytu sovětských vojsk na našem území tyto vojska napadali-třeba jako partyzání,dle mého názoru sovětská vojska v roce 1968 na naše území též vpadla,stejně jako wermacht do tehdejšího SSSR. Nevím,možná se mýlím a nebo,že bych byl pomýlený?
Datum: 31. 07. 2009 20:29:32 Autor: Slovák ako repa
Předmět: pre Karla
Vážený pán Karel, na príslušníkov ŠTB, Grebeníčka, agentov NKVD či KGB, žalárnikov z 50.rokov a podobných jedincov či už v ZSSR alebo inde (vrátane bývalého ČSSR) sa pozerám presne rovnako ako na členov SS, SA či iných nacistov. Sú to rovnaké ľudské hyeny (aj mne umučili alebo zmrzačili v žalároch v rokoch 1950 - 1960 viacero príbuzných) ako esesáci. Že to mnohým prešlo bez potrestania? A nacistov potrestali všetkých? Máte pravdu, vpád vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 bol v mnohom (ak nie vo všetkom) úplne rovnaký ako vpád nacistov do hociktorej krajiny v rokoch 1938 - 1945. Každý, kto by aktívne bojoval akýmkoľvek spôsobom proti tomuto vpádu, si zaslúži úctu a uznanie. Misky váh sú však niekedy nesprávne vyvážené, najmä ak ide o historickú pravdu... Čo poviete vy na tento prípad? Môj strýko nechcel do SNP. Bol to roľník, mal pole, zvieratá. Prehovorili ho tým, že po vojne dostane viac pôdy. A tak bojoval od augusta do októbra 1944 na povstaleckom fronte v lokalitách Liptova, najmä na kóte Ostrô. Zimu prežil v horách, nechcel sa vzdať ani zaliezť niekam pod perinu a čakať, či ho Nemci objavia. Mal omrzliny, narušil si zdravie. Po vojne bol chvíľu hrdina. No v roku 1951 ho zavreli na doživotie. Na slobodu sa dostal v roku 1960, amnestiou prezidenta. Nik sa mu neospravedlnil, nepodal ruku - prepáč, bola chyba zavrieť ťa. Stretli sme sa po prvý raz až v sedemdesiatych rokoch. Keď som mal 18 rokov, pýtal som sa ho, či neľutuje, že bojoval v SNP, veď ho za to ešte zavreli. Jeho odpoveď je príznačná pre našu diskusiu. Citujem :"Ľuďom sa nezavďačíš. No ži tak, aby si sa raz nehanbil pred vlastnými deťmi. Ja som to nikdy nemusel." Chcel tým povedať, že sviniari boli komunisti aj fašisti, no on si vybral. Možno nepočul Churchillov prejav, kde sa zastrája, že proti Hitlerovi sa spojí aj s diablom. No podstatu tohto prejavu naplnil svojim životom... S pozdravom Váš "Slovák ako repa."
Datum: 01. 08. 2009 11:48:12 Autor: Slovák ako repa
Předmět: pre všetkých diskutujúcich
Mám jeden námet na diskusiu. V časoch nacistickej vlády v Nemecku žil jeden štábny lekár SA Villain z Kopenicku. Bol samozvaným vyšetrovateľom. Viedol si presnú evidenciu ľudí, ktorých umlátil k smrti sadou rôznych bičov z gumy, spevnených oceľovou výstužou. Jeho evidencia sa zachovala, takže vieme, že ubil 576 nešťastníkov. Medzi nimi bolo 29 členov nemeckej komunistickej strany, takže to bol veľký bojovník proti boľševizmu a zaslúži si našu úctu. Je takáto logika správna? ˇ(Lebo taká sa tu prezentovala v prípade Wendrinský, ktorý bol podľa mňa jednoducho mladík bez ustálených životných postojopv a ako taký sa rozhodol veľmi zle). Dobrý návrh, nie?
Datum: 02. 08. 2009 19:56:17 Autor: Pavel Mi
Předmět: Slováku ako repa
? Pane, možná se budete divit, ale Vaši rozlúčku považuji za přiměřenou a další diskuse na toto téma by byla zbytečná. ? Připouštím, že na Vaši otázku"Tak čo mali robiť chudáci esesmani, jsem mohl jednoduchu odseknout:? ?Mali robiť to, co robili Američani se zajatými werwolfmi. ? Na závěr si dovolím drobná vysvětlení. Přirovnání filosofa k bačom nemůže být chápáno jako urážka národa slovenského, protože jedna moravská národní písnička je:?Bezkyde. Bezkyde, kdo po tobě ide černooký bača ovečky zatačá?. . Bača tedy není slovenský monopol,ale i moravský. Tak pozor. 2007 na Champ Elis? na vojenském přehlídce při defilé alpských střelců hrál pochod oddíl francouzkých bačů na fujary a to se hned tak neslyší a nevidí. A bača na Slovensku? Je chloubou národa. Vynikající žinčica, brymza, halušky, tak bacha nedám na ně dopustit. Bača Topolánek byl předsedou vlády české republiky. Mělo Slovensko někdy baču v takové vysoké funkci? Měl jsem tedy napsat: ? Kant sice nebyl předsedou české vlády, ale jen filosof? ? Citace TGM - napsal jsem, že mu nesahám po kotníky (topánky) a společného máme pouze abstinenci kouření a alkoholu, tedy žádná reinkarnace se nekoná, jenom to chce podrobněji číst. ? Spirituosregimenty jsem si nevymyslel, ale vybádal. ? Řídil jsem se lidovou moudrostí ?Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Nevím, konkrétně jaká škaredá slova používám, ale v evangeliu svatého Lukáše je psáno: ?Ne podle slov, ale podle činu poznáte je? a já jsem v 2008 zajistil na Moravě jednomu Slovákovi zaměstnání. ? Pana Verarta jste kontaktoval, až po mém dopise sorry. Nemohl jsem pochopitelně reagovat. ? Ve zlém jsem se s Vámi sešel, tak se alespoň v dobrém rozcházím.
Datum: 04. 08. 2009 12:25:04 Autor: Pavel Mi...
Předmět: Slováku ako repa pre všetkých diskutujúcich
1. Úvodem. Úvaha je provokativního charakteru a s logikou nemá nic společného. Ale k věci. 2. Causa: Villain z Kopenicku 2.1. Úmyslné usmrcení člověka je podle římského práva vražda. Římské právo je zaklad práva evropského, stavěl na něm i říšskoněmecký trestní zákon. 2.2. Štábny lekár SA Villain z Kopenicku vědomě a úmyslně usmrtil 576 lidí. Dopustil se tedy 576násobné vraždy. 2.3. Přitěžující okolnosti je, že se jedná o osobu s akademickým vzděláním, a zvláště přitěžující je že to byl lékař. Zločinci s akademickým titulem, MUDr. Měli po válce vyšší úmrtnost na šibenici, než jiné profese. 2.4. Nečinnost resp, schvalování těchto činů ve strany orgánů státní moci je klasifikováno jako spoluvina, nikoli jako polehčující okolnost. 2.5. Verdikt ? VINEN 3. Causa: Ritterkreuzträger SS-Hauptscharführer Gustáv Wendrinský. 3.1. Tuto causu lze hodnotit podle rozhodnutí Norimberského tribunálu. 3.2. Skutková podstata - Zločiny proti míru 3.2.1. Dokument, který je k dispozici neobsahuje údaje, podle kterých Gustáv Wendrinský se dopustil zločinného jednání směřující k plánování, přípravě, zahájení nebo provedení útočné války, nebo plánováním, přípravou, zahájením nebo provedením války, která by porušovala mezinárodní smlouvu, dohodu či ujednání. 3.2.2. Verdikt ? NEVINEN 3.3. Skutková podstata - Zločiny proti lidskosti 3.3.1. Dokument, který je k dispozici neobsahuje údaje, podle kterých Gustáv Wendrinský se dopustil zločinného jednání vraždy, vyhlazování, zotročování, deportace, nebo jiné ukrutnosti proti civilnímu obyvatelstvu před válkou nebo za války, nebo pronásledování z politických, rasových nebo náboženských příčin. 3.3.2. Verdikt - NEVINEN 3.4. Skutková podstata ? Válečné zločiny 3.4.1. Wendrinský Sloužil v letech 1940 až 1954 u Waffen SS, konkrétně v 8. SS-Kavallerie-Division Florian Geyer 3.4.2. Jmenovaný je definován jako voják s nejdelším bojovým nasazením v průběhu WWII. 3.4.2.1. Válečné zákony a obyčeje nelimituji délku bojového nasazení. 3.4.3. V letech 1941 až 1945 zničil 43 tanků protivníka jediným kanonem a 4 tanků pancéřovou pěstí. 3.4.3.1. Tuto bojovou činnost prováděl jako příslušník říšskoněmeckých ozbrojených sil . 3.4.3.2. Tanky nejsou ve výčtu věci, které je zakázáno ničit, nebo poškozovat. 3.4.3.3. Kanon a pancéřová pěst, kterou byly tanky zničeny, nejsou zakázané bojové prostředky. 3.4.4. Dokument, který je k dispozici neobsahuje údaje, podle kterých by Ritterkreuzträger SS-Hauptscharführer Gustáv Wendrinský porušoval válečné zákony a obyčeje nebo se dopustil vraždění a týrání válečných zajatců, nebo usmrcování rukojmích, drancování veřejného nebo soukromého majetku, nebo jakéhokoli pustošení neospravedlnitelného vojenskou nezbytností. 3.4.4.1. Wendrinský nepoužíval civilního obyvatelstva jako živého štítu, podle sověštského vzoru. 3.4.5. Verdikt ? NEVINEN.
Datum: 24. 09. 2009 21:26:34 Autor: John J. V.
Předmět: p. Pavel Mi.,..Reakce..
Dobry vecer pane Pavel. Vylozene nahodou po 3.5 letech jsem zabredl na MILITARIA-kauza Wendrinsky. Je to doslova k placi jak ten cas leti..ale spet k Wendrinskymu, reakci na Vas prispevek, Pisete:'Primarni ukol POZADOVANY od ceskeho odboje byl pruzkum, zpravodajska cinnost v tylu nepritele,a tento ukol se splnil!'Tak predne: KDO a KDY a KYM byl ten primarni ukol dan, rozkazem? Ze by UVOD,nebo PVVZ, Londyn? O nicem takem neni v dokumentaci ani zminka..ty prvni dva nebyli ani v pozici takyto ukol-lepe rozkaz dat..a Londyn? Proc Benes pri inkvizicnich otazkach Chulchilla, Molotova,co je z domacim odbojem?se doslova krcil. On i Moravec, Ingr byli v zoufaly pozici. Pane Pavel, o tem odboji v Protektorate najdete krome spousty bajek, ZRIDKA,ale prece i tohle:'Aktivita ceskeho odboje byla velice mala ve srovnani s jinymi narody..Ono ta spravodajska cinnost po P. Thumelovi..a behem nekolika mesicu vsichni cleno- ve desantu byli likvidovany-jednak zradou, ale i dobrovolnym vzdanim a spolupraci s Gestapem.Z techto zdroju (sic)moc tech informaci neslo..a kdyz tak, to byla Kveta Viestova s vysilackou FLORA, a pres Frastackeho na jeho obchodnich cestach do Svycar,odevzdaval mikrofilmi-spravy SNR,o situaci na Slovensku a v Protektorate dr. Kopeckemu. Spojka Londyna, kpt. Kratky s jeho vysilackou taky operoval na Slovensku. K tem vale- cnym reparacim za valku slovenskeho statu..ty re- parace proste NEEXISTOVALI!! Re: Obrnena brigada..ta moc tech akcii nevidela.. ale, abych byl jist..nahodil sem internet..krome kratke introdukcni vety zhola nic. Stihaci letky: 310, 312, 313, nocni-Kutlvasr, bombardovaci 311. Kolik, ze je masin v letce? "Ze asi 1/4 vsech stihacu ve Francii byli Cesi? Francie v 1940 mela ca. 70 stihacich squadron, sq.=ca. 15 letadel..ta mohla met kolem 1,100 sti- hacu/4..kolem 280 meli by bejt cs..pane Pavle to je, prominte baj! K Antropoidu..to by mel met Heydrich jeho HQ-sters v Tatrach, misto v Panen- skych Brezanech? Dale: Resistencia v geografii Cech byla neproveditelna..a co tak Srbsko, Draza Mihajlovic, Polsko? Jo, a jak to bylo s gen. Luzou nezminil Jste se kdo ho vodkrouh..odvetne akce pa- rtizanu..kolik, ze tych partizanu bylo..5, 10? Podivejte pane Pavle..jak jsem se zminil..to SNP se vsemi tezkymi chybami..do konce valky zbivalo 8 mesicu..dalo solidni renome slovu rezistence. Neni nahodou, ze Peroutka v Londyne..1-ni..cs. ar- madu na Slovensku ridime..jo ridime. Nemec po ty- dni hlasil do Londyna..jsme vedle, vsechno ridi SNR..To by zatim stacilo..pane Pavel, preji hezkou noc.
Datum: 24. 09. 2009 22:44:11 Autor: Mavel Mi..
Předmět: Panu Johnu J.V.
Vážený pane Johne J, V. Moc jste mě nepotěšil, protože kausa Wendrinský mě ani tak nezajímá a nebýt jistého Slováka, který chtěl zavírat, tak jsem ji vypustil ze zřetele. Přesto Vám odpovím, ale později, protože se chystám na mořské pláně. Budu, ale rád když mi sdělíte jaký je váš vztah k armádě, abych se pokusil najít společnou řeč. V Hluboké úctě Pavel ??. P.S. Proosím sdělte mi pramen kde bych našel innkiziční otázky Chulchilla a Molotova.
Datum: 25. 09. 2009 03:09:19 Autor: John J. V.
Předmět: Pan Pavel Mi..
..byl jsem dustojnikem (zaloznym) cs. armady-jinak profese chemie..tesim se na kontakt..zatim: preji moc hezky pobyt u more.. S uctou, JJV.
Datum: 06. 10. 2009 21:00:47 Autor: Pavel Mi
Předmět: Odpověď panu Johnu J.V
1. Pane profesore, když já osobně komunikuji s cizinci, ať jsou to moji němečtí přátelé, anebo profesními kolegové, zásadně se vyhýbám všemu, co by se jich mohlo nepříjemně dotknout, nebo je dokonce urazit. Na druhé straně se snažím držet tematiky, která je oběma stranám společná, a která nás může sbližovat, moji partneři jednají recipročně, a proto jsou naše styky dlouhodobě srdečné a služební styky se pozvolna přesunují do oblasti přátelství. Toto je v evropské civilizaci obecně uznávané pravidlo. Míra jeho dodržování je ukazatelem kulturní vyspělosti národa. Druhým takovým pravidlem je, jak jsem uvedl výše Kantův Kategorický imperativ. Povšimnul jsem si také, že ojedinělí příslušníci, některých národů žijících východně od Javoriny, mají specifické pravidlo pro jednání s cizinci, které jsem doposud nikde jinde nepostřehl, a to, že se snaží druhé co nejhlouběji urazit, ponížit, zdeptat, a když tento uražený, ponížený, zdeptaný jedná adekvátně, tak se urážející prohlašuje, že se cítí hluboce dotčen a reaguje: Urážáte nás.., takto se slušný člověk nechová, Jste hulvát?. Jistý Cisko se chová až hystericky, když se v jeho jménu objeví omluvitelný překlep, ale nestydí se 13. 12. 2008 záměrně sprostě urazit diskutujícího : ?Milý pán Rampír (Raubíř?),? 2. Dovoluji se, Vás Vážený pane profesore ujistit, že nejsem český šovinista, K české historii a českým realiím mám velmi kritické postoje. Tyto své výhrady, však nehodlám interpretovat s nepřátelsky se chovajícím cizincem. 3. Problematika rozkazu. Rád bych znal dokumentaci, kterou zmiňujete. Rozkazu je jak víte mnoho druhů - dílčí, předběžný, operační, bojový a to od základních vševojskových na příklad ?K zemi?, kdy voják jednoducho sebou liskne na zem, po náročnější, na příklad chemický: ?Tabun vypustit, fičíl?, kdy chemik musí otevřít kohoutek, nebo povel ?plyn?kdy se musí vytáhnout a nasadit gazmasku, vybalit atombordel, nasadit atomkecky a natahnout PCH preservativ - pláštěnku. Tyto rozkazy se vydávají formou povelu a systematicky se do zblbnutí trénují. Pokyn k činnosti dělostřelectva například již není možno dávat formou standardního povelu, zde přichází již klasický rozkaz: ?PravékolozakopatlevékolovypodložitjedentříštivýnabíjetnáměrnaměsíčnídálkanedozírnápětranráznarázvejménusvatéBarborypal! Toto jsou rozkazy na taktickpořadové úrovni. Rozkazy samozřejmě existují i na taktické a operační úrovni. Jak by mněl být formulován rozkaz na strategické úrovni, podle Vašich představ pane poručíku si dovedu obtížně představit. Na této úrovni se zpravidla vydávají pokyny, směrnice a rozhodnutí, na základě kterých štáby vypracovávají rozkazy. Ale budeme pokračovat poeticky a to vojenskou pochodovou písni. Tak na Slovensku se zpívalo do kroku ?Bij a rubaj do krve, nebude to poprvé, pokal Slovák na Slovensku pánom nebude? V Historických zemích se zpívalo ?Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává?? Povšiměte si laskavě plurálu ?ROZKAZY?. Ve Vámi ironizovaném případě muselo být na základě pokynů, rozhodnutí , vydáno obrovské množství rozkazů, jenom stovkám vojáků k nástupu do parakurzů, Commandos kurzů, šifrovacích, útočných, detrukčních, radio, šifrantských atd .atd., včetně rozkazů k nástupu do akce, startu letadla a tak dále. Zkrátka nic není tak jednoducho, jak vy si na Slovensku představujete. O tom, kdo rozkazy vydává, s důstojníkem diskutovat nebudu. 4. Churchill a jeho inkviziční otázky. Churchill seřval na příklad ráno Air Chief Marshall Harrise, když v noci nebyla na Německo svržena plánovaná tonáž pum, námitky na nepříznivé meteo podmínky nereflektoval, ale po vysvětlení na meetingu reagoval jinak. Nelze proto vyloučit že obdobně jednal i ve věci Československa, což je pro osobu na postu ministerského předsedy přijatelné. Vlastním šestidílnou práci Winstona Churchilla ?Druhá světová válka?, ale v díle které má rozsah téměř sedm tisíc stran jsem nenašel zmínku o inkvizičních otázkách kladených panu presidentu Benešovi i když je tento mnohokráte zmiňován, taktéž je zmiňováno Československo. Plukovník Moravec rovněž nic o krčení se ve svých memoárech nezmiňuje. Dovedu si ale představit jak, bylo panu presidentovi, pokud se na této úrovni diskutovalo řádění slovenské soldatesky v Sovětském svazu. Od Vás, Vážený pane profesore ovšem očekávám citaci o inkvizičních otázkách Churchilla a krčení se Beneše. V tomto bloku, ale pozoruji výraz nenávisti širokých vrstev Slováků k osobě, která způsobila Triatonem a svými dekrety velké potíže, které musí Slovensko s Maďarskem řešit dodnes. Moje osobní kritika směrem k této osobě je, že svým podlým jednáním ukradl zemi koruny Svatoštěpánské, Žitný Ostrov. 5. Aktivita českého odboje dle Vás byla velice mala ve srovnani s jinymi národy. I kdyby tato aktivita byla nulová, tak přispěla k vítězství nad Německem více, jako aktivita slovenských divizí v SSSR. 5a. Také byste si měl položit otázku, jak dlouho trval let z Britanie (Severní Afriky) nad nepřátelským územím, aby se dosáhlo prostoru protektorátu a jak dlouho takové Francie, Norska,Dánska. 5.b Že resistencia bez externí pomoci má jepičí život lze demonstrovat německém WERWOLFF. Tyto jednotky byly budovany na podkladě poznatků a zkušeností, které Němci získali zejména v Rusku. Poznatky a zkušenosti o boji v týlu nepřítele byly perfektně zpracovány, což dokazuje skutečnost, že německé instrukční příručky se využívají dodnes. WERWOLFFové byli cvičeni v několikatýdenních kurzech, dobře vyzbrojeni s perfektně vybudovanou síti základen. Výsledek byl na př. v Brně: několik akcí v průběhu května urychlilo rozhodnutí o transferu Němců z Brna, nacisty teatrálně nazývaného ?Brněnský pochod smrti?. Do té doby založili několik požárů, Pokus o vyhození mostu přes řeku Svratku ukončila dávka ze samopalu sovětské patroly. V Čechách werwolf prakticky skončil po několika razantních zákrocích bezpečnostních orgánů i když tyto z daleka nedosahovaly tvrdosti gestapa a ojedinělé útoky byly i v roce 1946. Obdobná situace byla v okupovaném Německu, kde na mnoha místech akce WERWOLFF skončily dříve, než začal. Se zajatými WERWOLFFEN se nakládalo tak, jak nakládali ?Chudáci? SSmani se zajatými partyzány. Tolik k obecné problematice vaši RESISTENCIE. 6. Zpravodajská činnost. Do historických zemí bylo vysazeno třicet výsadků ze západu. Z těchto výsadků mělo speciálně, nebo částečně zpravodajské úkoly PERCENTAGE, SILVER A, SILVER B, ZINC, BIOSCOP,BIVOUAC, STEEL, ANTIMONY, IRIDIUM, BRONSE,COLCIUM,BARIUM SULPHUR, CHALK,CLAY,CARBON, SPELTER, POTASCH, GLUCINIUM, EMBASSY, PLATINUM, BAUXITE, LONGA. U některých těchto výsadků je specifikace úkolu ?Přeprava materiálu? Doufám, že i na Slovensku to bude chápáno jako materiálu spojovacího (vysílacích stanic) včetně obsluh, šifrantů a nikoli, jako materiálu vodoinstalačního, včetně instalatérů. Zpravodajská činnost nebyla jenom ždímání sólokapra A-58. Země koruny české jsou ve středu Evropy a křižovatkou cest ke frontovým liniím a spojenecké štáby měly enormní zájem na systematickém sledování vojenských transportů. Touto činnosti se zabývaly stovky lidí, včetně moji rodiny. Neustále byly požadovány informace z oblasti průmyslu, zejména zbrojního. Uvedu jeden příklad??Které podniky vyrábí kyslík, uveďte polohu?. Toto byla práce, při které se umíralo. Na Slovensku se to řešilo jednoducho a bezpečně, dělaly se mikrofilmy a pan Frastacký je vozil do Švýcar. 7.Behem nekolika mesicu vsichni clenove desantu byli likvidovany-jednak zradou, ale i dobrovolnym vzdanim a spolupraci s Gestapem. Toto tvrdíte Vy, ale neuvedl Jste, že se jednalo o Čecha Čurdu a Slováka Gerika. 8. K tem valecnym reparacim za valku slovenskeho statu. ty reparace proste NEEXISTOVALI!! Protože používáte imperativu, tak to chápu jako rozkaz Slováka, Čehunovi. Osobně se k tomuto problému stavím poněkud odlišně a to několika hypotézami. 8.1 Po IWW Československo, jako nástupnický stát muselo zaplatit Francii reparace. Vzhledem k téměř nulovému bojovému kontaktu Rakousko-Uherska s Francii byly zřejmě minimální, ale protože Francie byla Náš spojenec, tak se to tutlalo. Osobně jsem se to dozvěděl před několika týdny. 8.2 Sověti zabavili jako válečnou kořist zbrojovky postavené za okupace, přestože byly postaveny za rekvírované české peníze. Tyto podniky jsme museli od Rusů odkoupit. Vím konkrétně o zbrojovce Kuřím a zbrojovce Líšeň. Objekty a zařizení v areálech těchto podniků, který jsme odmítli koupit, protože nemá pro nás využití, Rusové prostě odstřelili. Jaká je tedy pravděpodobnost, že by nám odpustili škody, ať skutečné, nebo údajné napáchané vojsky slovenského štátu v Rusku? 8.3 S přihlédnutím k bodům 8.1 a 8.2 musím předpokládat, že reparace za řádění Slovenských ozbrojených sil v Rusku se reparace platily, ale protože by to vzbuzovalo antisovětské nálady a zejména interně i antislovenské nálady, tak se to také tutlalo. 8.4 V roce 1968 se o reparacích hovořilo, ale tehdejší slovenští vládcové Čech neřekli že, reparace proste NEEXISTOVALI!! 8.5 Nevylučuji, že Husák, Bilak a jejich smečka zahladila stopy. 8.6 Závěr. Nedupu pánovitě (nohou, nebo kopytem, jak chcete), že reparace existovaly, ale tvrdím, že je vysoká pravděpodobnost jejích existence. 9. Personální doplňování západních jednotek. Znovu si dovoluji opakovat a zdůraznit, že tyto jednotky a vojáci v nich byly nasazeni a umírali od samého počátku války, bez možnosti vystřídání a nikoli až po té co řekl Hitler: ?Tato válka je vojensky prohraná?. Naše jednotky byly sestaveny z dobrovolníků, kterým se podařilo uprchnout do Polska v prvních měsících okupace a těm, kterým se podařilo proplazit klerofašistickým Slovenskem, Hortyovským Maďarskem, projít Jugoslávii a přes Střední Východ k ČS Vojskovému tělesu do Francie. Ne každému se to podařilo. Vzpomínám si na vyprávění jednoho odbojáře, kterého zadrželi v Budapešti Maďaři, předali jej Slovákům, kteří mu vytřískali zlaté zuby a při předávání do protektorátu se mu podařilo prchnout, (Korektně konstatuji, že za pomoci Slováka). Válku přežil v ilegalitě. Z lidí, kterým se to podařilo, byla sestavena divize. Byla to divize dobrovolníků. Po porážce Francie byly zbytky této divize evakuovány do Anglie. Můj přítel pplk. Zemek tuto cestu absolvoval přes Maroko na Martinik, kde fašistický guvernér, kdyby to bylo technicky proveditelné, nejraději je předal gestapu, dále je pašeráci přepravili do britských Antil a odtud jako obsluha PLK doplul do Anglie. Po obsazení Jugoslávie byla i tato cesta uzavřena. Čechoslováci žijící v USA, Kanadě, Austrálii, nastupovali do branných sil své vlasti a proto, naše jednotky prakticky nemohly být doplňovány, mimo Sudetských Němců, kteří se cítili být Československými občany a měli více cti, než někdo jiný. Tyto jednotky tedy byly opotřebovány ve Francii a na Středním Východě a takto s nimi bylo i zacházeno. Toto byl jediný důvod, aby útočná tanková brigáda, vyzbrojena tehdy nejmodernějšími Cromwelly, byla držena v záloze a Vy, pane poručíku, byste měl jako důstojník tyto vazby chápat. Britští vojáci, kteří se zúčastnili operací ve Francii v roce 1940 byli nasazováni do bojů 1944-45 a v první linii, na vlastní žádost, ostatní byli v týlu, nebo v jednotkách druhého a třetího sledu. Váš úšklebek : ?Obrněná brigáda..ta moc tech akcii nevidela? je plivnuti do tváře všem, kteří bojovali na té správné straně a proto jsem si vyhradil podobný úšklebek na stranu těch, kteří bojovali na nesprávné straně. Východní jednotka vznikla se zbytků československé jednotky v Polsku a byla doplňovaná lidským materiálem z volyňských Čechů, tento materiál byl dodáván ve velmi zuboženém stavu, což na Dukle vzbudilo ostrou reakci generála Kratochvila. Tito lidé docházeli často přímo z Gukagů bez sebemenšího výcviku ? tedy Kanonenfuter. I když to nebylo pravidlem, náš vedoucí defektoskopie, také volyňský Čech, jako malý kluk doslova umíral hladem v lesích, až jej našel sovětský průzkumný odřad, postaral se o něj a byl odeslán k naší jednotce. Dalším doplňovacím zdrojem byli zajati slovenští vojáci, tito ale nebyli dobrovolníci, mohli pouze volit mezi nástupem do ČS armádního sboru, nebo zajateckého tábora, kde je čekala smrt hladem a zimou. 10. Počet ČS stíhačů ve Francii. ? z celkového počtu mě také překvapil, údaj jsem však získal ve svazu letců, což je renomovaná instituce. Protože jste mě inicioval, ve vlastním zájmu si příležitostně věc zkonzultuji. Domnívám se, že Váš odhad 280pilotů je dost pravděpodobný, ale na rozdíl od Vás se domnívám, že reálný. Československo, díky velké propagaci letectví MLL a úsilí, mělo dost pilotů, jejichž odchod do zahraničí byla priorita a byl dobře organizován. 11. Vaši připomínce: ?K Antropoidu..to by mel met Hendrich jeho HQ-stres v Tatrách, místo v Panenských Bezanech?? Nerozumím. Já jsem pouze upozorňoval, že teren, mezi obci Panenské Břežany a Prahou neposkytuje úkryt, ani zajíci, natož parakomandu. 12. Domnívám se, pane profesore, že i když Jste se v průběhu presenční služby zabýval pravděpodobně organofosfáty, nebylo by na škodu trochy pozornosti vojenské geografii a geomorfologii. Přesná citace mého článku zní: ?Resistencia v geografických podmínkách zemí koruny české byla neproveditelná stylem: ?Za ródinu, za Stálina, za vódku, na štyki ?ura-ura-ura?. Musela být prováděna taktikou, jak ji definoval Guevara: Kousni a uteč. Česká kotlina svoji geomorfologii, povrchem terénu, zastavěnosti, hustotou obyvatelstva, hustotou výcvikových prostorů německé branné moci a koncentraci zbrojního průmyslu se hodí pro ledasco, nikoli však pro válku v týlu nepřítele. Tedy, když řeknete ?A?, tak byste měl odříkat pěkně celou abecedu. Navíc jsem nepochopil, proč mi proboha předkládáte velitele četníků Draza Mihajlovice a nikoli Tita. Polsko je jiná rovina. Ti se museli řídit zásadou, nezabiješ ?li, budeš zabit. Mimo naši diskusi je Varšavské povstání, největší svinstvo v dějinách evropských válek, kde baťuška Stalin prakticky ukázal, že kašle na osvobození národů od nacizmu, ale jde mu o to, aby vítězné vlajky rudé vyletěly na stožáry světa. Nepochybuji, pane poručíku, že když si prostudujete-VÁLKA V TÝLU NEPŘÍTELE, autor Jegorov; PARTYZÁNSKÁ VÁLKA, autor Guevara; SÁM V NEPŘÁTELSKÉM TÝLU, autor Oliva a zejména předpis FM 31-21 GUERRILLA WARFARE AND SPECIAL FORCES OPERATIONS a provedete si osobní rekognoskaci České republiky, změníte Váš postoj na možnosti resistencie v tomto prostoru. 13. Ke generálu Lužovi mám vztah, protože moje maminka pochází z vysočiny a gen. Luža několikrát spal v domě naši rodiny. Není tak podstatné, kdo jej zastřelil, (Termín ?odkrágloval? se pro osobnost vašeho formátu nehodí) tento repertuál bych mohl rozšířit. Avšak je podstatné, proč byl zastřelen. Na tuto otázku perfektně, vyčerpávajícím způsobem odpovídá server ?Trampská osada Minessota; Arnošt Mikš vs. František Ometák? ? viz příloha1. Svůj vztah k partyzánům jsem deklaroval výše a nic na tom neměním. 14. Winston S. Churchill ve svém veledíle, Druhá světová válka se o SNP nezmiňuje. Není ostatně pro výsledek války rozhodující, hodnocení novináře, pana Peroutky. Je ale rozhodující, co by napáchalo těch 85 letadel Luftwaffe, co by napáchly čtyři ponorky. Jaké potíže by spojencům na frontě způsobily síly, uvolněné z protektorátu. Historie, nezná slovo kdyby, proto mi Vážený pane profesore dovolte mi trochu meditace v kause šéfa RSHA nazývaného také třetím mužem III. říše. Jak pravil A. Hitler byl to muž se železným srdcem, a nejen to, byl vysoce inteligentní, schopný, činorodý, skvělý organizátor. Tento muž se připravoval na post druhého muže III říše. Co by se stalo, kdyby na tomto, nebo podobném postu stanul, vystřídal věrného, fanatického, ale nepříliš chytrého, iracionálního mystika Himlera. Že v této pozici by efektivněji nasazoval Waffen SS, podporoval racionální požadavky generality na vedení války je samozřejmé. Plácnu fantazii ? válka by se prodloužila minimálně o dvacet dní. Za 2194 dnů trvání IIWW padlo padlo 32 000 000 lidí což je 300 000 lidí za dobu dvaceti dnů, mnou vyfantazírovaných, a toto si dovoluji připočítat k přínosu Československa ke společnému spojeneckému úsilí.(Pro vlastní potřebu odhaduji prodloužení války pro tento případ o 3 až 6 měsíců). Možná i vy byste mohl zameditovat na příklad, jaký vliv na spojenecké úsilí měl Rezňák. Likvidace mise Generála Otty, postřílení 147 bezbranných lidí 28.8.1944 v Ružomberoku, Zavraždění 28 občanů, včetně žen a dětí při přepadení mezinárodního rychlíku, nebo zavraždění 20 dětí z dětského tábora v Lubochni. To byla panečku resistencia, jakpak asi přispěla ke spojeneckému úsilí? Musím zde provést malou korekci. V těchto akcích měli své zkrvavené pracky sovětští komandýři, ale vy k tomu hlásíte a jste na to hrdi. Neomlouvám nacistická zvěrstva na Slovensku, ale těmto zvěrstvům něco předcházelo. Mefistofeles pravil, že největším prokletím zla je, že plodí zase zlo. 15. Západní ČS jednotky v síle divize, jak jsem uvedl, mají na svém kontě boje ve Francii a v monografii Mastý, Štefan ? Probíjte se, která vyšla ještě za války v Anglii, vzpomíná, jak při uvolnění našich vojáků ze svazku francouzké armády velící generál jim řekl: ?Jsem hrdý na to, že jsem Vám mohl velet. Ukázali Jste více, než francouzští vojáci?. Úspěšně bojovali na Středním Východě, Sestřelili nejméně 85 nepřátelských letadel, potopili čtyři ponorky, Zaútočili na 77 cílů v Německu. Odlétali více rund než britští piloti a to vše dříve, než generál Čatloš otevřel hubu, aby sdělil svým Stirituosregimentům2), že se zase musí změnit strana, protože totéž již udělalo Finsko, Itálie i Rumunsko a zůstat na straně Německa jako stát Osy by bylo dost nepříjemné. 2)Vzpomeňte si na tu naši pochodovou: Do našich radou, pojď Junač mladá, volá ťa slovenská armáda, zunjá vojenský krok, keď blesky šibnú a hrom udre z mrakov, voják necúvne před ohnivým drakom a vraha privítá bodákom, za CHLAST a za národ. 16. Nechtěl jsem se původně dotýkat SNP. Wendrinsky s tím neměl nic společného a házení živých Slováku do vápenky Slováky, považuji za ryze interní věc Slovenska ( i zde jsou v literatuře rozpory). V Čechách to Češi nedělali. Tvrzení některých pamětníků, že SNP trvalo pouze tři dni, podporuje vyprávění mého spoluzaměstnance, říkali jsme mu Jano, který byl jako voják v Banskej Bystrici při povstání a když dostál metál k dvacátému výročí tak vyprávěl: ?Když do nás Němci búchli, tak jsme se rozutékly ?a?. tři dny jsme se hledali?. Metál si přibil hřebíkem na skřiňku v šatně. Z vyprávění slovenských kamarádů mohu připomenout velkou obětavost žen, jedna z nich vyprávěla: Starala som sa o vojáky, varila som , prala, i inak pomáhala, však mi taky pravili ?Gut Mutter? ( toto mi vyprávěli slovenští kamarádi, nikoli ta dobrá žena). Za slovenské chvastounství, však považuji cachání se ? Čo, německý tanky - to bol krám, ale my sme mali taký rebřiňák, to bolo něco! Oni jej prostrelili a on jel klidno dál. V otázce SNP akceptuji v zásadě informaci ?Posledníé slovo K.Bartošíka k SNP stále kontroversní? 29. 08. 2009 na serveru Militaria. Cituji rovněž závažné hodnocení Vlastimila Hankuse : ? Sovětská armáda měla v létě 1944 reálnou možnost dosáhnout československého území i bez zdolávání Karpat, tedy bez nutnosti čelně prolomit Němci vybudovanou obranu, ale směr náporu upřela jinam. Na průběh vojenských akcí v Evropě SNP podstatný vliv, nemělo?. A to všechno neřídil žádný Beneš, žádní politici v Londýně, to prosím řídila jenom SNR. A když se tak dívám na mapy, Tak ti partyzáni toho taky moc nenadělali. V okamžicích kdy se až do Brna neslo dunění děl od Ostravy, tak na Slovenou se fronta pohybovala v oblasti Malé Fatry a mám podezření, že hory byly spíše oporou německých vojsk, než partyzánů. Ti tak v skutočnosti sedeli doma a schovávali sa alebo kradli sliepky, klobásy, zemiaky.(viz SNP stále kontroversní? 29. 08. 2009) - Také resistencia. Prostor středního a západního Slovenska jednoducho Němci opustili manévrem ve francouzské literatuře nazývaným ?Le combat Interrompre (transfert)? Přerušit boj (odsun) [Celkové odpoutání za cenu vzdání se určitého cíle omezeného významu] v důsledku pokračující brněnské operace ? druhý ukrajinský front - Malinovský a ostravské operace ? čtvrtý ukrajinský front - Koněv, kdy hrozilo obklíčení. Slovenští partyzáni tedy jednoducho nemuseli vystřelit ani jednu patronu a jenom mohli brát metály a vyšší penzi. Pane profesore, věřím, že jsem Vám Tímto udělal radost a že se budete nadále těšit i když jsme tady udělali od PAK kanonýra Wedrinskýho odbočku. V porovnání s takovým Ciskem, nebo Slovákem ako Repa ( Slovak von Rübe) je diskuse s Vámi inspirující, přesto, že stojíme každý na jiné straně. Zdravím Vás i Vaši krásnou zem. Příloha 1 Děkuji Šerifovi TO Minessota za laskavý souhlas ke zveřejnění podstatné části článku, který možná vysvětlí cizincům poměry v protektorátu. Arnošt Mikš vs. František Ometák Trampská osada Minessota 27.dubna roku 1942, letiště Tangmere, deset hodin večer místního času. Na jedné z ranvejí právě roluje ke startu britský čtyřmotorový letoun Handley-Page Halifax Mk.II/srs.1a sériového čísla L9613 s kódy NF-V patřící ke 138. peruti. Za řídícím knyplem sedí pilot Leo Anderle. Na palubě bombardéru se nachází kromě posádky také sedm parašutistů, rozdělených do tří skupin, každá s jiným úkolem. Bohuslav Kouba, Josef Bublík a Jan Hrubý patří do skupiny BIOSCOP, František Pospíšil, Libor Zapletal a Jindřich Čoupek náleží do výsadku BIVOUAC a Oldřich Dvořák je jediným členem výsadku s názvem STEEL. Letadlo vzlétne a zamíří přes půlku Evropy nad území Protektorátu. Během cesty jsou napadeni nočním stíhačem, podaří se jim uniknout a díky dobrému počasí úspěšně dorazí nad naše území. Navigátorovi se podaří kolem druhé hodiny ráno 28.dubna najít naprosto přesně plánovanou doskokovou zónu nedaleko dvora Požáry u Křivoklátu. Výsadek je proveden na tři nálety, během nichž jsou schozeny všechny tři skupiny včetně jejich vybavení. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších výsadků z období 2 světové války. Parašutisté chvatně ukrývají svůj operační materiál a mizí ve stínu lesa. Bohužel Oldřich Dvořák balík se svojí vysílačkou ukrývá nedostatečně hluboko do ornice, ten je 30. dubna v dopoledních hodinách objeven místními usedlíky při vláčení pole. Nebývalý nález vzbuzuje pochopitelně pozornost a vzhledem k množství lidí v okolí jej není možné utajit. Kočí Emanuel Kadlec jde o nálezu informovat nájemce nedalekého statku na Požárech Oldřicha Lindu. Linda se jde přesvědčit o co jde, sice nechce nález ohlásit, ale v takovém množství lidí je to příliš velké riziko. Může se jednat o provokaci. O dvě hodiny později tedy informuje četnickou pátrací stanici v Křivoklátě. Na místo vyráží strážmistr Wild, nález také nechce nahlásit, ale díky téměř padesátce lidí v okolí nelze jinak. Četnická pátrací stanice tedy vyrozumívá kladenské Gestapo. To okamžitě nařizuje střežení místa četnickou hlídkou. Upozorňují, že jakékoliv zaváhání v dalším postupu vyšetřování se bude posuzovat jako napomáhání zahraničním agentům a bude trestáno smrtí. Nedaleko místa nálezu přivádí kapitán Bouberle četnickou hlídku, ve složení Václava Komínka a Františka Ometáka. Ti vystřídají hlídku, která místo střežila odpoledne, zaujmou místo vedle dřevěné boudy stojící na rozhraní pole Mečná a lesní lokality V jedličkách. Na kraj padá jarní, měsícem prosvícená noc ..... Na tomto místě trochu odbočím od příběhu a ve stručnosti popíšu, co přivedlo aktéry druhé strany na místo tragické události. Arnošt Mikš byl zařazen do paradesantní skupiny s názvem ZINC, která byla vinou navigační chyby vysazena v noci z 27. na 28. března 1942 místo v Protektorátu u Gbel na Slovensku. Po překročení hranic se dostal ke svému bratru Františkovi, u něhož přečkal několik dní. Získal novou falešnou legitimaci a dostal se do Prahy, kde přebýval u svého druhého bratra Antonína. U něj získal kontakt na ostatní parašutisty. Další úkryt mu poskytl odbojář Josef Kusý z Bělče u Berouna. Od velitele skupiny OUT DISTANCE npor.Adolfa Opálky dostal instrukce a plánek místa úkrytu materiálu, ukrytého výsadkovými skupinami u dvora Požáry. Spolu s Josefem Kusým se navečer 30.dubna vypravil na místo. Kolem desáté hodiny večer zaslechne četnická hlídka na kraji lesa zapraskání větviček. Zbystří pozornost, potichu připraví ke střelbě zbraně a vyčkávají. Brzy uvidí v lesním průseku dvě postavy, pomalu a obezřetně se blížící směrem k nim. Hlídka vykročí ze stínu lesa a zvolá : "Stůj, kdo tam ?? Ruce vzhůru !" Arnošt Mikš zvedá pouze jednu ruku, druhou svírá v kapse odjištěnou pistoli. Kusý zvedá ruce obě. "Vždyť už máme !" Mikš už dále neváhá a přesně dle instrukcí z kurzu útočného boje uskakuje a tasí pistoli. Třeskne výstřel a strážmistr Ometák je zasažen do krku. Odvrávorá se několik metrů pryč k poli, padne na záda a svému zranění na místě podlehne. Mikš obrací pistoli proti vzdálenějšímu Komínkovi a opět vystřelí, tentokrát ale současně s ním. Komínek je zasažen do boku, parašutista je na tom mnohem hůře. Padne na zem a je mu hned jasné že prohrál. Jeho zranění jsou příliš vážná. Ještě vybídne svého kamaráda k útěku, přiloží si pistoli ke spánku a zmáčkne spoušť. Třeskne poslední výstřel. Arnošt Mikš raději volí smrt, než aby padl do zajetí. Josef Kusý z místa uteče, po několika dnech je ale dopaden, vyslýchán a nakonec popraven. Chvilku po tomto střetu přijíždí na místo kapitán Bouberle s další hlídkou. Zahlédnou záblesky výstřelů, jejich zvuk ale zanikne v hluku jejich auta. Proto výstřely považují za znamení dávané baterkou jejich vozu. Na kraji uvidí mrtvého Ometáka, kus dál se drží za bok Komínek. Ten překotně vysvětluje co se stalo. Na misto je povolán hasičský vůz, který zraněného četníka odváží do nemocnice. Ráno na místo přijíždí kladenské Gestapo, následně i pražské v čele s komisařem Oskarem Fleischerem. Ten sebou přiváží zrádce a Mikšova kolegu Viliama Gerika. Ten bývalého kamaráda na místě identifikuje. Ometákovi vystrojíli nacisté monstrózní pohřeb. Reinhard Heydrich napsal Ometákově vdově soustrastný dopis a udělil jí finanční odměnu a penzi. Pohřeb proběhl 4.května 1942 a zůčastnili se ho zástupci protektorátní vlády Richard Bienert, Emanuel Moravec a vrchní velitel protektorátního četnictva generál Reif. Smuteční věnec položil Horst Böhme, smuteční řeč pronesl šéf služebny kladenského Gestapa krim.kom. Harald Weismann (oba tito muži smutně prosluli při likvidaci obce Lidice). Veškerý prostor lemovaly četné útvary SS, SA, Wehrmachtu, německé pořádkové policie a protektorátního četnictva. Prostě pohřeb v nacistickém stylu. Členové Pátračky nedávno prováděli rekonstrukci na místě události a spolu s policejním expertem přišli na několik nesrovnalostí ohledně způsobu provedení činu. Popis události však nechám v jejich režii, má dokonce vyjít v budoucnu v knižním vydání. Zájemce o bližší údaje může navštívit místo události kde se nachází informační tabule, popřípadě kontaktovat Pátračku. Výsledek novodobého šetření ale neovlivňuje následující ..... A jsem u jádra celého článku !! Říkali jste si proč vlastně tento příběh popisuju, když pro některé je už notoricky známý ?? Já se totiž pokusím očistit jméno Františka Ometáka !! V převážné většině dostupných pramenů bývá Ometák uváděn jako horlivý policista, jenž na tuto svojí vlastnost doplatil. Bývá dokonce někde označován jako vlastizrádce, kolaboranta nebo sympatizanta s okupačním režimem. To vše v podstatě z jediného důvodu, že na dvě neznámé postavy v lese nespustil ihned přátelský tón a nevaroval oba odbojáře o možném nebezpečí. Nacisté navíc jeho smrti propagandisticky využili a vystrojili mu pohřeb po svém. To Františkovi také na popularitě příliš nepřidalo. O celou událost se v současnosti živě zajímá několik lidí z klubu Četnická pátrací stanice (viz.odkaz pod článkem), kterým se povedlo vystopovat důležitý fakt od jednoho místního kronikáře. František Ometák totiž prokazatelně pomohl několika lidem z odboje a dokonce se zůčastnil některých protiněmeckých aktivit na Křivoklátsku. Pomocnou ruku podal i několika zadrženým. Byl to dobrý Čech, ve svém okolí oblíbený. Naopak Václav Komínek byl jiným druhem policisty. Podle některých byl ctižádostivý a karieristický. Údajně sympatizoval s fašistickou skupinou Vlajka. Když onoho večera odcházel do služby, vyprovázela ho manželka se slovy : "To by konečně mohla být pořádná akce, kde by jsi mohl prokázat své schopnosti". Po válce byl také Komínek souzen a uvězněn za kolaboraci a propuštěn. Došlo tak k několika smutným paradoxům. V kritický okamžik tak na kraji lesa u dvora Požáry proti sobě stojí tři vlastenecky smýšlející lidi a jeden pronacistický. To samozřejmě o sobě nevědí. František Ometák, ale nemůže jednat jinak. Je v tísni. Za zadkem mu stojí vyšší šarže, německý sympatizant. Ví to o něm. Před ním se z lesa vynoří dvě neznámé postavy. Může to být provokace, můžou to být parašutisté, může to být Gestapo v civilu. Ometák nemá nejmenší tušení s kým má tu čest. Nemůže před kolegou přátelsky oslovit úplně neznámé lidi, zvlášť když ví o tom, že za jakékoliv zaváhání hrozí od Gestapa smrt. Udělá pouze to, co v jeho situaci lze udělat. Zvolá standardní policejní hlášku : "Stůj, kdo tam ?? Ruce vzhůru!" Dál už se nedostane. Další slova mu vezme z úst kulka. Nikdo nemůže vědět, jak by se zachoval, kdyby nedošlo ke střelbě. Každopádně se až do okamžiku smrti nezachoval nijak špatně, jen pronesl větu, kterou policisté volají na pachatele dodnes. Na tom není vůbec nic špatného !! Ani Arnošt Mikš nevěděl s kým má tu čest. Nevěděl, že stojí před četníkem, jenž v minulosti pomohl několika odbojářům. Vystřelil na člověka, jenž se jevil z jeho pohledu jako velmi nebezpečný. Ani on v podstatě nemohl jednat jinak. Souhra velmi špatných okolností vehnala do přestřelky proti sobě nepravé lidi. Přestřelka, událost, která stála život tři vlastence. Proněmecky smýšlející člověk to přežil. Podle mého názoru nebyl četnický strážmistr František Ometák žádným horlivým zastáncem tvrdé linie nacizmu, byl to dobrý člověk, který se v nepravou chvíli ocitl na nepravém místě, člověk který ve svém jednání neměl na vybranou a který za to zaplatil svým nejcennějším. Svým životem. V jeho rodných Mutějovicích má na hřbitově dodnes malý a zašlý hrob s číslem 165, s oprýskaným nápisem. Hrob člověka, který měl odvahu i schopnosti, ale neměl štěstí. Čest jeho památce !!
Datum: 07. 10. 2009 05:38:28 Autor: John J. V.
Předmět: APOLOGIA/ Pavel Mi..
Vaz. pan Pavel, Dakujem za siahodlhu apologiu, zeby neistota? Ale vzhladom k tomu, ze Ste o sebe nepovedal ani slovo bude len ferove pri titulovani vychadzat z rovnakej bazy..teda Ste profesor a porucik v zalohe. K veci: a." Nemecky vysoky dustojnik, tezce zranen na vych.fronte a po vyleceni prevelen do Prahy na SD oddeleni. Jeho povinnost, mimo jinych-vyrizovat agendu stiznosti=donaseni Cechu za BuM. Rikal: Predstavovaljsem si, ze se tu a tam najde nejaky udavac, ale je jich tolik, ze mi museli pridelit civilni urednici, aby se to dalo zvladnout. Cesi se udavaji kvuli kazde hlouposti, ktera by bez u- dani zustala nepovsimnuta! Sousede se udavaji na- vzajem, ba do konce pribuzni i bratri(ach ta ceska podlezavost). A mojim nestestim je, ze ta udani musim vyridit, protoze nez se dostanou na muj stul-jsou zaevidovany." b. Kauza LIDICE:" Udani J. Pali, reditele tovarny na baterie v Slanym..po precteni dopisu, ktery mel byt bud dorucen adresatovi (sl.Maruscakova), nebo znicen, NEUVERITELNE kontaktuje policejni stanici Vybirala..ten jeho velitele Smahu..a ten dale Gestapo v Kladne..slo o Horaka ml. z Lidic. A zaclo to!!! Uznate pane profesore v situaci jako tato se odboj delat NEDA..a po pravde jak jsem se zminil predesle ani, az na male vyjimky NEDELAL! c. K tomu vyctu desantu a jejich spravodajskych ukolech, jenz Jste oznacil za SPLNENY! Zdvujici vetsina jich byla od vysadku behem 3-5 mesicu po- chytana, jednak vzdanim a zradou! d. O tom, ze spojeni nebylo svedci i tato veta, cituji doslova:"Londynsky exil vsak nebyl infor- movan o pomerech v Protektoratu a PREDPOKLADAL cinnost odbojovych skupin, ktere NEEXISTOVALY!" Vite pane profesore, dopidit se informaci jako je tato..to aby jedem mel svicku k hledani a sytko v orientaci v smetici baju. e. A nakonec hrebik k odboji..Sergej Ingr, min. nar. obrany v Londyne, v jeho BBC vysilani pro BuM 3. listopadu 1944!!(zbyva celkem 5 mec. do konce valky):"Az prijde nas DEN, nas den?, tak ce- lym narodem zazni bojovy pokrik husitu..BIJTE JE, ZABIJEJTE JE, NENECHTE NIKOHO NA ZIVU.." To by me- la byt vyzva k odboji, ne?Po 9. kvetnu? f. SNP trvalo 3 dni, podle jakeho kalendare: od srpna 29-do konce rijna..tureckeho? Mimochodem, i pri vsech nekoordynovanych akcich prispeli v odboji vazanim nekolik nemeckych divizi vice, nez cely odboj Cechu kombinovane. To, ze partizani byli pohromou vice pro obyvatelstvo, nez pro Nemce. V tom mate pravdu.(Akce por. Kuchtu postri- lenim mise gen. Otty, zeny, deti, v Martine, nie Ruzomberku! S tymi reparaciami, to je opat bajka. Mate pravdu, Cesko zaplatilo dan 'ZA Osvobozeni' v sume 700,000 zlatych, ca. 5 milliard? Ale to je ina kava,to su roky dvadsiate!! A nakoniec k tomu primitivovi..ak Vas to uspokoji prosim, ale zrejme Ste si nevsimol, alebo zabudol na prispevku ceskych expertov a to nielen na tomto Webe, ale i na iDnes, Lidovky, etc. Mozno Vas bude zaujimat profesor, asi pred 10-timi dnami Lidovky mali clanok:" Cesi jsou na smich ce- le Evrope.." Bol som zvedavy ake bude slovenske ECHO..ani jeden hlas profesor..nehovori Vam to nieco? Pozrite sa: my Slovaci..ako Ste si robili, za Protektoratu, a ako teraz, napr. Slazeni Evro- pe..to je Vasa vec. Ale rozdavat posudky, rady, etc., o ktore Vas nikdo neziada, je vec ina. Na zaver: mozno Vas prekvapim, ale rastol som v cs. orientovanej rodine, a znacna cast rodiny zi- je v Prahe..su Cesi.. Lutujem velmi, ale nemam cas odpovedat na kazdy Vas paragraf, ono sa zda, ze by to bola strata casu pre Vas profesor, i pre mna. Ergo, komunikacnu vymenu z mojej strany povazujem u konca.. S prianim zdravia a osobnej pohody, J.J.V.
Datum: 07. 10. 2009 16:36:58 Autor: Pavel Mi
Předmět: Panu Johnu J.V.
Vážený pane profesore. Protože používám pseudonym nepřísluší mě žádné titulování, mimochodem profesor nejsem i když mám akademický titul. Protože znám Vaše jméno a co jste, tak komu čest, tomu čest. A k věci a) Zde platí, co jsem napsal v úvodu: K české historii a českým realiím mám velmi kritické postoje. Navíc nemohu hodnotit, zda Čech udával mnoho, nebo málo, statistiky neexistuji. Mám dojem, že v Německu byla frekvence udávání vyšší. Navíc v některých zemích se neudávalo, protože tam jednoducho nebylo gestapo. B) Kauza Lidice Pouze pro upřesněni. Inkriminovaný dopis byl zcela soukromý dopis muže, ženě. Jeho nezávadnost si ještě tento den ověřilo gestapo, avšak následky nakonec šokovali nejenom kladenské gestapo, ale i K. H. Franka. Horák ml. z Lidic v tomto vůbec nemohl jet, protože v té době byl služebně mimo, sloužil v RAF. C) Zřejmě jste přehlédl, Netvrdím nikde, že úkoly byly splněny. Z první vlny desantů přežili tři, Riedl, Zemek, Škacha. Dva zradili. Zbývající byli zabiti. Větší ztráty měli jenom Kamikadze. d) Doplnit: ?odbojové skupiny, které byly zničeny a proto neexistovaly. E) herojské řeči politiků neeviduji. 9. Máj, který vás hypnotizuje je den ukončení vojenských operací. Po tomto datu se žádná odbojová činnost neuznává. Pochopitelně u vás Gardisti a u nás kolaboranti do té doby nestihaly se převléci. Po tomto datu se prováděla pouze zajišťovací činnost oficiálně a neoficiálně se rabovalo, ale žádný odboj se neuznával. f) Nepřu se na Slovensku bylo po dobu 60 dnů vázáno 50 000 německých vojáků což je 3 000 000 vojákodnů. Dovolím si doplnit nepatrnou korekci. Od tohoto čísla odečteme vojákovy, kterými slovenská armáda ulehčovala svým nasazením německé branné moci.Připustme, že po dobu 1000 dnů 20 000 slovenských vojáků ulehčovalo Wehrmachtu nasazení a máme 1000 × 20 000= 20 000 000 Počet vojakodnů kdy Slovensko vázalo německé síly tedy bude 3 000 000 ? 20 000 000 = -17 000 000. Tak a je to O.K. Reakce Slováků na dění v Čechách má reciprocitu. Dění na Slovensku se sice u nás bere na vědomí, ale nekomentuje, snad krom politiků, kteří na příklad prohlásí, že když se na Slovensku osvědčila rovná daň, tak ji zavedeme také. Protože však vzdělání politiků je malé, a neznají to, co znali Římané : QUOD LICET IOVI, NON LICET BOVI (Co sluší jovovi nesluší volovi), tak máme v rozpočtu díru. Trošičku Jste mě pane profesore zaskočil. Domníval jsem se, že si nastudujete mnou doporučenou literaturu to je Jegorov. Guevara, Oliva a U.S předpis a potom, jsme mohli vést bez invektiv diskusi, nebo i Kriegspiel. Končíme. Zdravím Vás. Pavel Mi
Datum: 08. 10. 2009 23:17:05 Autor: Solem 212
Předmět: pripomienka
Rád by som prispel do diskusie drobnou pripomienkou k pánu Pavlovi. Píše zaujímavo, ale niekedy je príliš rýchly v úsudku. Nedá sa predsa porovnávať neporovnateľné. Napríklad tie "vojákodny". Je pravdou, že slovenská armáda za 2.sv.vojny nasadila cca 20 000 mužov na východný front, no tu by nezaškodilo prečítať si niečo o ich skutočnom bojovom nasadení. Išlo o dve divízie, z ktorých jedna bola záložná, to jest do bojov takmer nezasiahla. Druhá zasiahla veľmi obmedzene, všeobecne Nemci armáde Slovenska nedôverovali a plnila nedôležité úlohy. Ďalej treba od "vojákodní" odpočítať tie dni, kedy už mnoho vojakov zutekalo na ruskú stranu a "bojovalo" v gulagoch. Neskôr bojovalo mnoho z nich na strane ZSSR - a tak aj tu je korekcia. Naproti tomu 50 000 Nemcov nasadených počas SNP netvorilo ani "zálohy" , "jednotku kuchárov a zásobovačov" ani nič podobné a samozrejme nik z nich nezutekal na slovenskú stranu. Šlo o 50 000 frontových vojakov s bojovými skúsenosťami (divízia Tatra, napríklad) a ich prínos na iných frontoch by bol značný. Takže suma sumárum: Buďme pomalší v úsudkoch, ak chceme byť historicky presní.
Datum: 10. 10. 2009 10:25:31 Autor: Pavel Mi...
Předmět: Navazuji na Solem212
Příspěvek pokládám za nejkvalitnější a dovoluji si na něj reagovat. Předně konstatuji, že episoda činnosti slovenské armády za IIWW je dokonale zamaskovaná a těžko zjistitelná. ?Takže suma sumárum: Buďme pomalší v úsudkoch, ak chceme byť historicky presní?. Jak, ale mohu být přesný, když mám nepřesné, nebo žádné podklady. Proto počet slovenských vojáků jsem vyfabuloval. Přihlížel jsem sice k početnosti národa, jeho ekonomickým a technickým podmínkám, s úsměvem jsem odmítl čísla 35 000, nebo 50 000 a řekl si, že jich mohlo být 20 000 ? 15%. K jejich bojovému nasazení mohu říci: Slovenské vojáky na frontě v porovnání s německou brannou moci osobně hodnotím: Nadšení ? nic moc, fanatismus ? 0. Musím, však přijmout hodnocení polního maršála von Rundstedta. Tento muž tahal figurky po šachovnici a ví tedy, co hodnotí. Jako každý vojevůdce v jeho kůži hodnotí, co se mělo udělat, co se neudělalo, proč nevyhrál, proč nenese osobní vinu na porážkách a kdo za ně může - počínaje Pánem Bohem a konče spojeneckými vojáky, kteří mu byli přidělení. Tento maršál hodnotí Slováky stručně: Skvělí a skromní, a na takové hodnocení byl maršál velmi skoupý. Zajišťovací divize do bojů asi nezasahovala, ale v týlu byla nepostradatelná, zejména v ochraně před útoky partyzánů. Jak sovětští partyzáni zacházeli se zajatci, je známo. Nikdy nebylo nikde publikováno, kolik vojáků zajatých partyzány se dožilo konce války, a proto se dají předpokládat reakce vojáků slovenských. V případě neexistence slovenské zajišťovací divize by musel daný prostor vyplnit jiný svazek, ať již německý, rumunský, nebo maďarský. Ztráty slovenské armády od 22.června 1941 do 31.března 1944 294 zajatých (7 důstojníků, 4 poddůstojníci, 283 mužstvo) Tento údaj jsem si nevymyslel ale opsal a podle něj se dá odečíst 141 500 vojákodnů [ 500 dnů × 294 vojáků]. Bitva bez logistické podpory byla výjimečně v D1 v Normandii, kde vskutku v tento den byly na plážích pouze rozvinuté útočné formace a logistika byla pouze na zdravotnících poskytující první pomoc a polních kaplanech poskytujících poslední útěchu. Ostatní vojska, včetně spojařů, návodčích, regulovčíků byla kombatanti. Při SNP prameny udávají počet německých vojsk 50 000 a v tom musí být započitána i logistika, v opačném případě by se německá ofenziva do jednoho týdne rozpadla. Presentace tankové divize ?TATRA? - 232 tanková, jako elitní není nejšťastnější, divize byla slepena na Slovensku z frekventantů policejních škol a do válečných dějin se nezapsala. Bylo by přínosem, kdyby někdo ze Slováku, se ujal úkolu vypátrat, které německé jednotky a v jakém rozsahu se SNP účastnily (Autor pod šifrou Solem212 myslím na to má).Prameny říkají, že povstání potlačovali kompletní svazky Strumbrigade Dirlewanger a Panzerdivizion TATRA. Z divize Horst Wessel pouze jeden prapor. Ostatní jednotky jsou publikovány v síle praporu, až pluku a takto se nemohu těch 50 000 Němců dopočítat. Konkrétně 208. a 68. Pěší divize a 545 granátnická divize, které se motaly v prostoru východního Slovenska, zřejmě vedli obranné boje v karpatském masivu a asi do potlačení SNP nezasahovaly.
Datum: 10. 10. 2009 11:35:06 Autor: Solem 212
Předmět: prepočty
Podľa nemeckých prameňov do priamych bojov počas SNP zasiahlo spolu 43 689 nemeckých vojakov, zvyšok (neviem presne koľko) tvoril logistiku. Inak, súhlasím skoro so všetkým, čo píše pán Pavel, s jedinou výnimkou - maršal von Rundstedt. Jeho hodnotenie Slovákov na východnom fronte - neviete náhodou, kedy ho vyslovil? Mohlo by to byť dôležité. Ja osobne nemám veľkú dôveru k jeho tvrdeniam, viackrát klamal, zavádzal (Stalingrad) a toto by si žiadalo hodnotenia aj od iných kompetentných nemeckých či ruských generálov.
Datum: 10. 10. 2009 11:56:07 Autor: Solem 212
Předmět: ešte k pánu JJV
Aj pán John J.V. porovnáva neporovnateľné. Odboj v Čechách a na Slovensku. Je smutné, že toto niekto porovnáva, ide predsa o diametrálne iné podmienky. Nejde len o charakter územia, ktorý nahráva k partizánskej činnosti hlavne v horách, ktorých je na Slovensku dosť. Ide aj o to, že kým v Čechách dochádzalo k tvrdému potlačovaniu všetkého českého, na Slovensku bola najmä v prvých rokoch vojny veľká časť obyvateľstva spokojná so Slovenským štátom a spokojne arizovala židovský majetok. Až keď sa ukazovalo, že Nemci vojnu prehrajú a že obsadia slovenské územie, slušnejšia časť národa sa tomu vzoprela. Vytvárať však na základe toho obraz, že Česi sú zbabelci a Slováci hrdinovia, môže len človek, ktorý nevie o realite skoro nič. A že český odboj existoval, to vie snáď aj žiak strednej školy, dokonca aj na Slovensku (PVVZ, ÚVOD, Balabán-Mašín-Morávek, atď., nedá sa všetko vymenovať). Skúsim teraz ja jedno nekorektné porovnanie. Nórsko aj Dánsko majú skoro rovnaký počet obyvateľov. No Dáni sa vzdali Nemcom za jeden deň, kým Nóri bojovali viac ako mesiac. Podľa pána Vrablica sú teda Dáni zbabelci? Veď stačí pohľad na mapu, trocha štúdia, fakty - a hneď je jasné, ako to je s historickou presnosťou...
Datum: 10. 10. 2009 12:13:33 Autor: Pavel Mi
Předmět: Solem 212
Posílám vyžádanou anotaci. Poslední Prušák : biografie polního maršála Gerda von Rundstedta (1875-1953) / Charles Messenger ; [z anglického originálu přeložil Jan Richter]. -- 1. vyd. -- Brno : Books, 1998. -- 446 s. + 1 mapa ; 21 cm. -- (Bonus A - memorabila). -- Bibliografie: s. 423-446 ISBN 80-85914-88-3 : 288.00 Kč Poznámka: Slováci se za takovéto hodnocení nemají co stydět. Voják má jinou etiku a jiná pravidla naprosto pevně stanovena. Ten Jano, Štefan od Trenčína, nebo z Horehroní se navydal na zboj do Ruska na vlastní pěst, za to je odpovědný před lidstvem, dějinami a Bohem někdo jiný.
Datum: 10. 10. 2009 19:25:52 Autor: John J. V.
Předmět: c/o: Vaz. pan S-212..
a. Mate to myslienkovo dost rozhadzane: ..1.'Nejde len o charakter uzemia, ktory nahrava partizanskej cinnosti.. ..2. Velka cast obyvatelstva bola spokojna so slo- venskym statom'. Tak sa zamyslite nad tymito Vasimi vyrokmi..ako tieto dve vyjadrenia ladia spolu?? b. este raz: k tej 'partizanskej cinnosti'.. To by Ste hadam mohol vediet, ze hlavnu tarchu 2-mesac- nych bojov viedla slovenska armada. Partizani, az na Zingora a Kukorelliho,Brunovskeho, Kodaja na Myjave bol VELMI ubohy kompars, vcitane Velicka. Ich pravidelnou aktivitou, okrem terorizovania slovenskych karpatskych Nemcov, strielania nemec- kych zajatcov, ktorych im predala armada..bolo hlasit sa v B. Bystrici pre peniaze (deponovane gen. riaditelom SB Karvasom do filialky v B.B.) a apanaz.O tom ako Cesi zili, kolaborovali, dona- sali..do toho ma netahajte.Ak by Ste si dal trochu namahy zistili by Ste, ze moje citacie su doslova prebrate z CESKYCH PRAMENOV!!!PVVZ, UVOD, ON..tie ako som uviedol..opat v priamej citacii s odvola- nim na cesky zdroj..tie boli DAVNO zradou elimino- ne. Spomenul Ste 3 kralov, nepochybne hrdinov,mo- hol by Ste ma osvietit co sa stalo s dalsim hrdi- nom, nie 'naftalinom'generalom Luzom? Neda sa vse- tko vymenovat..prosim Vas nerobte sa smiesnym. Dam Vam pan S-212 otazku:29.augusta zacalo povstanie; na druhy den Londyn vyhlasil, ze to je 1-va CS. armada na Slovensku..samozrejme den predtym bola fasisticka. 'Neda sa vsetko vymenovat'? Kde bola 0-ta Cs.armada v Cechach a na Morave?..'Nevie o realite nic..trochu toho studia, a hned je vsetko jasne..' Pan S-212, s polutovanim musim povedat sudiac podla obsahu Vasho prispevku, ze tu ide o (BEZAKOV)..LOMCOVAK..a urobte si laskavost..po- kial sa nedate informacne do poriadku-Vase poten- cialne ECHO budem povazovat za obtazovanie. Mala rada: NENAMAHAJTE SA!
Datum: 10. 10. 2009 19:55:50 Autor: Solem 212
Předmět: nečítate pozorne, pán JJV
Podsunuli ste mi mnoho, čo som nepovedal ani si nemyslím. Mne išlo o VAŠE porovnávanie odbojovej činnosti v Čechách a na Slovensku. Podmienky pre takúto činnosť (geografické, materiálne, atď.) boli absolútne rozdielne. Vy sa provokatívne pýtate, kde bola 0.Cs armáda v Čechách a zabúdate, že v Čechách sa nebojovalo a tak odboj nemal ani zbrane, ani techniku na podobnú činnosť, kým u nás na Slovensku, bola situácia úplne iná. A ďalej: to donášanie u Čechov ste sem zavliekli vy - a teraz píšete, do toho ma neťahajte!? Skôr vy mňa. Súhlasím, že v SNP bojovala Slovenská armáda, povstalci skôr prekážali, ale čo to dokazuje? Veď armáda bojovala na našom hornatom území, ktoré sa výborne hodilo na podobné akcie. Okrem iného mala zbrane, aj keď najmä ťažkých zbraní mala málo. Nebyť zbytočného váhania Talského a Malára, mohla sa vojna o pár dní skrátiť. Mali takúto možnosť Česi? Vidím, že sa hneváte za fakt, že väčšina Slovákov najprv privítala Slovenský štát a pahltne zhrabla židovské majetky. Ono sa to zle počúva, však? Ale je to pravda a ja ako Slovák nemám právo ju zamlčať. Vy podľa mena John asi nebudete až taký roduverný, že?
Datum: 10. 10. 2009 20:30:19 Autor: Pavel Mi...
Předmět: Panu Johnu J.V.
Pane poručíku, vy znáte nějakou vojenskou jednotku, svazek s číslem 0?
Datum: 10. 10. 2009 22:04:02 Autor: John J. V.
Předmět: p. S 212..
a...Chlape nestastny..Ceskomoravska vysocina je vhodnejsia pre rezistencnu aktivitu ako Myjava.. b. Nevyjadril si sa k gen. Luzovi..rada-kontaktuj pana Pavla..ten Ti to povie.. c. 'Skor Vy mna..'..to si uz nepamatas, kto tu v vpadol do komunikacnej vymeny. Osobne som Ta prepac, o nekoherentnu 'podderzku' neziadal. d. Zidovsky rabirung..otvorim Ti oci..ten rabirung zacal za 2-hej republiky..a krystalove 'vecirky' zahajili Cesi zhruba v tom case ako v Nemecku. e. Ja som nevysiel s vetou, ze vacsina slovenskej populacie bola spokojna..to si napisal Ty, je to o tvrt strany vyssie, uz sa nepamatas? Koncim..maj sa fajn.. Addendum pre p.PMi..kapitan pan PMi..ak Vas to po- tesi..tak v poriadku 'dam si rict' 2-ha CS armada. Spokojen?
Datum: 10. 10. 2009 23:10:12 Autor: Pavel Mi...
Předmět: John J. V.
Pořád si myslím, že mám tu čest jednat s representantem slovenské kultury intelektualem.
Datum: 11. 10. 2009 21:26:59 Autor: Pavel Mi...
Předmět: připomínka k John J.V.
Nevycházím z údivu, jak porovnáváte dva nesourodé regiony. Vy jste snad schopen srovnávat souhvězdí Orion s Garibaldim. Zahorie je stejně jako pravý břeh řeky Moravy, části západokarpatské sníženiny. Na Moravě se tomuto geomorfickému útvaru říká Dolnomoravský úval a Dyjsko-svratecký úval, Tyto oblasti mají stejnou geomorfologii, stejnou floru, stejné klima. Region je od protohistorie obýván stejným lidem, který vytvořil první slovanský státní útvar, Velkou Moravu, tento stát inspiroval státní útvary český, uherský a polský. Etnikum tohoto regionu se kontinuálně stýkalo, viz lidovou piesňičku ze Strážnicka: ?Čos porobil Pavelénko ?Pá-ávle, že ťa vezú svázaného v koze, svázaného v kó-ózle, ukradnul som na Myjavě koňa, na Myjavě kó-óňa?. Dialekt Záhoria je bližší dialektům moravského regionů, než hutorštině. I v současnosti je folklor podobný. Na Moravě je tento region nazýván moravské Slovácko a dělí se na Záluží, Dolňácko, Horňácko, Zálesí. V období IIWW v regionu Moravského Slovácka působila zejména parakomanda Clay a Carbon. Vojenským velitelem prostoru jihovýchodní Morava byl brig. Generál Rakovčík. Vizitkou resistencie tohoto regionu je mimo jiné pomník padlých a zavražděných v Uherském Brodě. Je to kousek od hranic, bude vhodné, abyste jej navštívil a spočítal si jména, kteří položili život. Budu rád, když mi potom sdělíte místo podobného památníku na Záhorie, abych jej mohl navštívit o poklonit se hrdinům. Záhorie je totiž zrcadlovým obrazem Jihovýchodní Moravy a můžeme tyto regiony tedy porovnávat i co do odporu k III. Říši. Ekvivalent Českomoravské vrchoviny na Slovensku neznám. Přesto region Českomoravské vysočiny svůj podíl na odboji splnil. Od prvních dnů okupace poskytoval azyl pronásledovaným a odbojářům. Byl centrem ON, UVOD, Rady tří. Že se zde střílelo, je samozřejmé. Nebylo zde sice postříleno 22 německých školních dětí, ale když na příklad brněnské gestapo uspořádalo ve Žďárských horách hon na vysokou, tak patrtizáni uspořádali mnohem ušlechtilejší hon na gestapáky. To je ale dlouhá historie, dokumentárně byla zpracovaná, bohužel však tendenčně. Literárně lze pouze doporučit Grňa- Vlk ?Partizánské historky?/1946. Židovský raibung nastal na Slovensku za druhé republiky a československá vláda nasadila na ochranu Židů vojenské jednotky složené z vojáků maďarské národnosti. Jak mi sdělil můj velitel roty, jeho otec v jedné takové jednotce asistoval ? pocházel z Komárna. Vašemu sdělení: ?a krystalove 'vecirky' zahajili Cesi zhruba v tom case ako v Nemecku?. Nerozumím, prosím vyjadřujte se srozumitelně, asi tak jako se vyjadřuje Solem 212.
Datum: 18. 10. 2009 14:16:39 Autor: Solem 212
Předmět: židovský rabirung
Niekoľko dní som hľadal v rôznych dokumentoch a inej literatúre, aby ma niekto neobvinil, že som neobjektívny. Napriek ozaj úprimnej snahe som nenašiel nič, čo by potvrdzovalo údaj pána Johna JV "židovský rabirung začal za 2.republiky -sept.38 až marec 39, pozn. - v Čechách." Zatiaľ nič nepotvrdzuje tieto slová a preto prosím kohokoľvek, ak má takéto informácie, nech mi dá vedieť. Inak to môžeme pracovne chápať ako účelovú lož. A čo sa týka podstaty problému : konštruovať silou - mocou nejaký obraz o vrodene zbabelom národe, bez ohľadu na podmienky pre obrannú činnosť, je nielen nespravodlivé voči jeho príslušníkom. Je to tiež nebezpečné a ak by som použil tvrdšie slová - vo svojej podstate šovinistické.
Datum: 29. 10. 2009 08:43:34 Autor: Pami
Předmět: Solem 212 židovský raibung
Nevím co si pan profesor pod termínem ?Raibung? představoval. Osobně bych jej definoval jako svévolnou devastace majetku, kombinovanou s loupením. Není přitom rozhodující aktivita státní moci. Realizace raibungu v II. Československé republice bude publikovaná v soudobém tisku. Navštivte universitní knihovnu v Bratislavě, tam něco bude. O těchto událostech mi vykládal velitel roty,(Po dvaceti letech) jeho otec byl jako Maďar nasazen v asistenční jednotce k ochraně židů. V Čechách a na Moravě v těchto pohnutých dobách došlo, i když v daleko menší míře rovněž k protižidovským akcím. Tyto ale zpravidla byly pacifikovány policii a nebylo nutno použít četnické hotovosti. K dalšímu problému :?.....konštruovať silou - mocou nejaký obraz o vrodene zbabelom národe, bez ohľadu na podmienky pre obrannú činnosť.? V tomto případě se může jednat o komplex méněcennosti.
Datum: 24. 09. 2011 17:57:17 Autor: Lukas
Předmět: G.W.
Vie mi niekto povedat, ci kniha p. Volka uz vysla ?
Datum: 27. 09. 2011 18:32:10 Autor: Krop
Předmět: G.Wendrinský
Protože můžeš být vždy pouze na jedné straně, je nutn= znovu opakovat, že Wendrinský byla svině nacistická.
Datum: 11. 01. 2014 00:35:28 Autor: Josef Musil
Předmět: Propagace nacismu
Pan Volko je podle mne buď ubožák, bez národní hrdosti a nebo zakuklený nacista. Opěvovat SS-mana může jen jeden z výše jmenovaných. Já jsem Moravan, jsem na to hrdý, mnoho let jsem žil na Slovensku , kde mám spousty kamarádů - byl ajsem proti rozdělení státu, tak jak to Klaus s Mečiarem upekli. Ale ani tak nemohu akceptovat lidi, co obhajují nacismus, zvláště slovanské rasy - kterou po staletí germáni mají snahu likvidovat. Slovanský duch žije a bude žít, bez ohledu na Volky, Voly a Blbce
Přidat komentář

Diskuse k tomuto článku byla uzavřena.

Vyhledávání

Foto týdne

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí