logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Republika...

Úvaha ke 100letému výročí "obvnovení české státnosti".

Nevím, kolik masmédií zmínilo při příležitostí stého výročí vzniku republiky manifest císaře Karla z 16. října, v němž se mimo jiné praví:

?Nyní nutno bez váhání přikročiti k novému vybudování vlasti na jejích přirozených a tudíž nejspolehlivějších základech. Přání rakouských národů jest při tom pečlivě uvésti ve vzájemný soulad a uskutečniti jejich splnění. Jsem odhodlán provésti toto dílo za svobodné součinnosti Mých národů v duchu oněch zásad, které za své přijali spojení mocnářové v nabídce mírové. Rakousko se má státi, jak tomu chtějí jeho národové, státem spolkovým, v němž každý národní kmen tvoří svůj vlastní státní útvar na území, jež obývá. Tím se nijak nepředbíhá spojení polských území Rakouska s polským neodvislým státem. Městu Terstu s obvodem dostane se??

Dále tam stálo:

?Kéž tato naše vlast, upevněna svorností národů, které v sobě spojuje, vyjde z bouří válečných jako svaz národů svobodných??

Upřímná slova nestačila. Bylo příliš pozdě jak z mezinárodního, tak i vnitropolitického hlediska, snaha profesora Lammasche o sestavení výboru národních vlád, která následovala, narazila na nesouhlas představitelů české politiky a aktivizace rakouských Němců sehrála rovněž z obav před germánským vlivem svou roli. Byl tu domácí odboj, nabývající vrchu od Tříkrálové deklarace, zahraniční odboj a mezinárodně i desátý ze čtrnácti bodů:

?Vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů Rakousko-Uherska.?

Národy žijící v Rakousko-Uhersku měly podle prezidenta USA obdržet autonomní status, což byl vlastně nepřímý požadavek s jeho rozbitím, k němuž se vítězící mocnosti přidali. Nevím jako historik o jiném příkladu, kdy by ti, co válku vyhráli, takto rozbili poraženou velmoc na kusy?

Karel I. neuspěl, možná proto, že byl příliš mladý, nezkušený a měkký. Možná měl pravdu Karl Renner, první prezident Rakouské republiky, když pravil, že kdyby byl naživu císař František Josef I., nikdy by k tomu nedošlo.

Možná, že kdyby podunajské soustátí přetrvalo, bylo by hrází proti Hitlerovi i Leninovi. Možná také ne a germanizace by měla zelenou. Kdo ví?

Stalo se, vznikla Republika československá, posléze Československá republika, odvěký sen se stal skutkem a zavládlo v ní nadšení. Z pohledu zpět jsou na jejím těle ovšem kazy počínaje nesplněným slibem TGM na republiku federálního švýcarského typu, ideologií čechoslovakismu a neřešenou národnostní otázku. Národnostní menšiny se ocitly ve stejném postavené jako Češi v monarchii a německá otázka dospěla po pouhých dvaceti letech k Mnichovu, což není v historické paměti mnoho. Následovalo mnoho republik, druhá po Mnichovu, třetí po válce, čtvrtá po vyhlášení ČSSR, pátá jako ČSFR, další jako Česko-Slovensko a pak už jen Česko.

Navzdory tomu všemu měla republika hvězdné okamžiky a zaznamenala úspěchy, které ji ctí. Má ve své historii osobnosti světového jména. Mohla by na sebe být natolik hrdá, překonala mnohokrát spousty zla, tisíce lidí pro ni krvácely, a z tohoto pohledu je smutné, že i po sto letech přetrvává něco z emocí i myšlení, které měly smysl v prvních měsících či letech její existence. Stále přežívá podivná směs masarykovsko-nejedlovské státotvorné ideologie, která vyzdvihuje legionáře a raději mlčí o vojácích v c.k. uniformách, legendou krášlí dvacet let a tři století předtím raději příliš nepřipomíná. Mariánský sloup a Radeckého pomník jako kdyby byl obdobou všech pomníků sovětizace. Jako kdyby se zbořením něčeho dala zavřít do lapidária, nebo vyvézt jako štěrk minulost!

Byl bych rád, kdyby si, aby čtenář nebral toto lehké zamyšlení jako kritiku, či dokonce odpor k republice a jejím sto letům. Přál bych si totiž, aby už konečně dospěla a svoji minulost i národní dějiny zařadila do evropského kontextu. Obrazu sebevědomé země to jen pomůže!

Z webové stránky autora ještě vyjímáme komentár k mapě:

Vývoj národnostní otázky v kostce.TGM pomohl rozbít mnohonárodnostní monarchii.Vytvořil mnohonárodnostní stát, z čehož plynuly velké problémy, co vyústily v Mnichov.Beneš skrze dekrety zbavil republiku Němců.SSSR zbavil ČSR Rusínů.Klaus zbavil ČSFR Slováků ( a Mečiar Slováky Čechů).Určité úhly pohledu na dějiny republiky nevypadají radostně...

 
Datum: 31. 10. 2018 12:27:16 Autor: QF17
Předmět: Máme důvod slavit?
Děkuji panu Kovaříkovi, pěkná úvaha a dle mého velice pravdivá. Ztratili jsme rozdělení R-U více než si myslíme či si dokážeme přiznat. Pokud by se R-U nerozdrobilo na několik "státečků", tak by určitě nevznikla 2. Velká válka v Evropě.
Datum: 01. 11. 2018 13:12:29 Autor: Libor Jůn
Předmět: 28. říjen 1918
Hezká úvaha, i když s ní moc nesouhlasím, ale je dobře promýšlet možné varianty. Naše nectnost historiků - personalizujeme si dějiny (byť respektuji úlohu osobností v dějinách) a po letech autoritativního levicového státu je to logický výsledek... Bohužel monarchie nefungovala jako společenský a sociální systém, možná ke škodě všech zúčastněných. 100 let republiky je výročí k zamyšlení a je dobře, že tak činíme... a slavíme, hrdě slavíme.
Datum: 16. 11. 2018 19:20:06 Autor: Mirek
Předmět: Následky a příčiny
Tak po sto letech můžeme hodnotit, došlo k odstupu a to je dar z nebes. Jenomže do hodnocení vstupují hodnoty jako idealizování vzniklé republiky a zaniklého RU mocnářství. A to je problém, který zabraňuje reálnému ohlédnutí, hodnocení. Zaměřujeme se jak jsme nedodrželi, podvedli a zapomíná se proč se tak stalo. A to proč vylezlo na světlo boží o 20let později. Ale to my nehodláme vidět a akceptovat.
Datum: 03. 01. 2019 10:21:31 Autor: A.S. Pergill
Předmět: Rakousko-Uhersko
Od vynuceného pádu Badeniho jazykové reformy bylo více-méně jasné, že se monarchie stala hříčkou v rukou německých nacionalistů. Život v ní byl tudíž pro jiné národy než Němce nemožný a hlavně zcela bezperspektivní. Reformní návrhy Karla Posledního byly tudíž naprosto nevěrohodné. Pokud se týká toho kantonálního uspořádání: 1. Těžko se dalo udělat na začátku První republiky, kdy bylo nutno pohraničí dobývat ohněm a mečem. 2. Před Mnichovem bylo takovéto uspořádání Němcům nabídnuto a oni ho odmítli. Čímž předvedli, že soužití s nimi v jednom státě není možné.
Datum: 16. 01. 2019 14:23:21 Autor: Karel B.
Předmět: Porovnání
Jen by mě zajímalo,porovnání rozpadu monarchie s Czexitem.A zda se poučí zastánci Czecxitu s Brexitu. Czexit by měl na nás nesrovnatelně horší dopad, než má brexit na velmoc jménem Británie. Byl by to nikoli odchod, nýbrž strmý pád do prudkého ekonomického poklesu a mezinárodně politické malosti a bezvýznamnosti.Je též nutno si položit otázku:"jakou máme pro Evropu (a nejen pro ni) cenu? Co nabízíme? Británie je mimo jiné ekonomická světová vojenská velmoc. V čem jiném za poslední léta něco nabízíme, něčím přispíváme? Prosluli jsme odporem, odmítáním, neustálou nafrněnou kritikou Bruselu, odklonili jsme se od prosazování lidských práv ve světě a raději ani nemluvme o roli Miloše Zemana, naší "hlavy státu", která je pro většinu západních zemí, jak se dnes hezky říká, toxická. Rozpadem monarchie (čím jsem starší,tak dávám za pravdu mému dědovi (nar.1878)když mi říkaval že k rozpadu C a K nemělo nikdy dojít.Ale prosím,částečně byla republika úspěšná.Czexit by to pro nás byl nesrovnatelně bolestivější a horší. Taková malá evropská sebevražda.Věřím,ale že se podaří uchovat Česko v prostředí vyspělé západní Evropy pro naše děti a vnuky.
Datum: 17. 01. 2019 11:33:01 Autor: QF17
Předmět: Vyváženost
Nu, jsem celkem rád, že Velká Britanie vypadne z EU. Tenhle prapodivný státní útvar přestával hrát důležitou roli ve světe již před vypuknutím 2. Velké války v Evropě. Postupně přicházel o své kolonie a tím i o zisky z nich plynoucí. Ke svým koloniím se choval opravdu macešsky. VB je v podstatě chudý stát závislý na dovozu. Však to pochopilo Císařské Německo při první válce a Hitler při druhé. Nejsem pro odchod Česka z EU, ale nechci diktát z Bruselu, který jak mnozí vědí je vyloženě protislovanský. Rovněž nechci vyměnit nestabilní Korunu za nestabilní ?. Cíleným rozkladem a rozpadem RVHP a VS si tzv. "vyspělý Západ" vytvořil lení systém pro nás Čechy, Poláky, Maďary a další východní státy. Přeci nám přinesly "demokracii". Ještě v minulém století nám předvedly jakou. Bombardování suveréního státu Srbsko a bez svobodných voleb tohoto státu a jen ze západního "rozmaru" vzniklo islámský Kosovo kde má armáda USA svoji základnu. Někdo si rád kopne do prezidenta Zemana, ale vyhrál v regulérních volbách a ani různé placené kampaně mířené proti němu a stabilitě ČR židem jménem Soros mu nepodrazily nohy a my občané nezažíváme to co zažívají původní obyvatelé ve Francii či Švédsku.
Datum: 19. 01. 2019 16:36:25 Autor: misustov
Předmět: Evropa dnes
Ke století státu sice připravuji článek, ale nechal jsem se vyprovokovat k současnosti. Někdo z pražské galerky na těchto stránkách vítá skutečnost, že jsme pod patronaci EU degradovali z kategorie 1 ? vyspělé státy na kategorii 3 ? rozvojové země. Tedy, několik heslovitých poznámek. Švýcarsko není v EU a má vyšší životní standart než jakýkoli jiný okrsek EU, nezdůvodňujme to prosím jenom tím, že mají Materhorn. Bezprecedentní bylo opakování referenda pro vstup do EU v české republice. Občané této země jaksi zapomněli na poučku z Kocourkova ? Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku každý věří? a naletěli, představovali si (včetně mě) že to bude něco jako EHS, nebo společenství suverénních vzájemně kooperujících států, ale za našimi zády byl slepen konglomerát, který je majetkem nějakého klanu plutokratů ve kterém je občan bezprávný (krom voleb, které mají nižší kvalitu než ty socialistické). Rovněž je trestné, aby samotné státy nepřijaly nějaký dokument. Právo veta v tomto spolku neexistuje, stručně řečeno: Je nalinkováno, že většina poroučí menšině. Dokonce i totalitní socialismus připouštěl nepřijetí jakékoli normy RVHP jednotlivými státy. Vládnoucí elity v EU mají prakticky neomezenou pravomoc. Dokumenty EU neobsahují kárná opatření vztahující se na hodnostáře. Ve starém Římě byli hodnostáři za špatně provedenou práci trestáni bitím (viz svazky prutů se zatnutou sekyrou ? liktoři) Cézarové pokud se zjistilo, že je lump tak byli utracení, (viz Tiberius, Caligula, Nero, Galba, Oto, Vitelius, nejsou zde uvažovány vraždy, Caesar, Claudius). Zajisté toto byl starověk a v XXI století jsou takové činy přípustné pouze pro US Army - Libie, Irak. Elita EU si vymyslela Evropské hodnoty, kde ihned v úvodu sděluje, že lidský život je nedotknutelný [1]. Tento úzus se sice chrání evropské plutokraty, ale dotknutelnost života patnáctiletých děvčátek v Rakousku, Německu, Švédsku, Finsku je problematická a nezajímavá. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo [1]Hitler a ostatní vrahové milionů měli smůlu, že tehdy takový paskvil neexistoval.
Datum: 20. 01. 2019 14:30:36 Autor: misustov
Předmět: Vyváženost a BREXIT
QF17 vyslovuje uspokojení nad odchodem Velké Britanie z EU. Tento ?prapodivný státní útvar? má ke svému odchodu své racionální důvody, předně obdivuhodně si obhajuje svoji suverenitu a nezávislost nad poručíkováním nějakého opilce z Lucemburska, nebo Poláka, jehož stát musela Anglie horko těžko za cenu obrovských oběti zachraňovat. Tento ?prapodivný státní útvar? odmítnul návrh Hitlera, aby Velká Británie respektovala ovládnutí kontinentu Velkoněmeckou říši a na oplátku respektování imperiálních zájmů Anglie, prapodivné, že? Velká Británie hradí utrácení EU v rozsahu 15%, tedy platí a nic z toho nemá (mohla by tuto částku investovat na inovaci své floty); rovněž není spokojena s rozhodováním Evropského soudu, který není nezávislý. Pro tento podivný stát jsou na rozdíl od Čechů nepřijatelné nesmyslné normy, předpisy a nařízení, z nichž mnohé byly iniciovány osobami s obdivuhodně nízkou inteligenci (okurky, bionafta, žárovky, nízkovýkonné vysavače, odzbrojení). Británie, je blokována EU v činnosti a využívání svého vedoucího postavení v čele britského společenství, je proto překvapivé, že do spolku EU vůbec vstupovala. Většina osob ovládajících EU má sice univerzitní vzdělání, ale v oborech, které jsou pro kulturu, vědu, techniku a ekonomii bezcenné. Samotná EU měla být pokračovatelem EHS, ale marxisté z frankfurtské školy zavětřili příležitost, provedli kosmetické úpravy, marxismus přelakovali na liberální demokracii, dělnickou třídu nahradili černochy a muslimy, provedli korekci pavědeckého světového názoru, ovládli Evropskou unii, nahrazující socialistickou internacionálu a táto ostře změnila kurz, takže to vyhovovalo i komunistovi Štětinovi (ovšem takovýchto zjevů a na vyšších pozicích je tam nepočet), Anglii ale to nevyhovuje, ta má moje sympatie, že si zachovala svoji suverenitu. Závěrem této nemilitaristické kausy si dovoluji věnovat z tohoto zorného úhlu pozornost Spojeným státům. Prezident Wilson, který podporoval zachování, inovaci a rozšíření Rakousko uherské říše se zasadil o vznik Československa (proto se po něm jmenuje v Praze nádraží); Prezident Roosevelt, i když z počátku schvaloval Mnichov, vytáhnul Československo z protektorátního bahna; prezident Trump odebral EU diplomatický statut, zařadil tento spolek mezi filatelisty, numismatiky, myslivce, velrybáře a s námi je ochoten jednat nikoli prostřednictvím tohoto spolku, ale samostatně, jako se suverénním státem, domnívám se, že tito prezidenti by měli mít na čestném místě pamětní desku, že se zasloužili o náš Stát. A vůbec na konec ? zanechme politiky a věnujme se militariím, historii, nebo státnosti.
Datum: 21. 01. 2019 08:05:39 Autor: QF17
Předmět: Velká Britanie - říše zla
Jak jsem se zmínil dne 17.01. o problémech Velké Britanie (VB) se "svými" koloniemi. Kolonie nechtěly být již koloniemi a platit obrovské částky do bezednné pokladny VB. Chtěly býti svobodnými státy. VB chtěla ovládnout Střední východ s nalezišti ropy a rocněž kontrolovat Suezký průplav. Jak víme, Středozemní moře ovládalo námořnictvo Itálie a Rakouska-Uherska. To nebyl zrovna ideální stav pro skomírající a problémy řešící s koloniemi pro VB. Trojspolek Německo, R-U a Itálie byl silný a konkuroval v námořnictvu VB. Proto VB hledala mezi nepřátely Trojspolku spojence. Nechtěla hrát tzv. druhé housle, hodlalal být opět první mocností v Evropě, udržet případně rozšířit své zámořské kolonie a rázně zasáhnout proti Německu v Africe. Původně neutrální VB se stala členem Dohody jako třetí stát po boku Francei a Ruska. Vláda v LOndýně pozměnila vojenské aktivity a plány, které počítaly s válkou v Evropě. Samozřejmě společně s Francií a Ruskem si porobí Evropu a rozšíří své imperium. Proto je dle mého názoru Velká Britanie říší zla.
Datum: 21. 01. 2019 08:19:09 Autor: QF17
Předmět: Velká Britanie - říše zla
Za cenu miliónu utýraných lidí v zavedených koncentračních táborech v koloniích VB, za cenu několika miliónu obětí Velké války v Evropě, chtěla si VB udržet své kolonie a dojit je do poslení penny i diktovat světu. Taková byla a je politika VB. (Nějak mi tento závěr zmizel při uložení).
Datum: 21. 01. 2019 14:03:43 Autor: misustov
Předmět: Velká dekadentní Britani
Milý QF 17, toto jsou pro mě novinky. Domníval jsem se, že ideu samostatnosti naočkovali černochům US Američani, by se také dostali k lizu (za pomoci sovětů). S odstupem půl století musíme konstatovat, že černouškům se pod anglickou knůtou žilo podstatně lépe a bezpečněji, než dnes, kdy domorodci pustoší konfiskovanou půdu, mají proto hlad a cpou se do té Říše zla naplnit si břicha, diamantové doly a zlato jsou pod důkladnou kontrolou Wall strettu, ale vraťme se na začátek. Anglie vstoupila do války po napadení neutrální Belgie císařským Německem, které mělo operaci proti Belgii a Rusku již naplánovanou a připravenou, (Schlieffenův plán útočný plán) musíme tedy zvážit, co byla ta Říše zla, zda měla centrum nad Temži, nebo nad Sprévou. Kolonie byly tehdy v zájmu druhořadé. I když mě fascinuje válka v Jihovýchodní Africe. Německý generál Lettow-Vorbeck tam bojoval velmi úspěšně proti mnohonásobné přesile, jeho vojsko bylo jediné, které nebylo ve Velké válce poraženo[1]. Mimo jiné, Generál Lettow-Vorbec v době Výmarské republiky v parlamentu požadoval, aby bylo proti Hitlerovým SA nasazena armáda, admirála Canarise inspiroval k postavení pluku Brandenburg. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo [1] viz General Paul von Lettow-Vorbeck ?Boje ve Váchodní Africe?, Militaria
Datum: 21. 01. 2019 22:47:09 Autor: QF17
Předmět: Anglie, kolébka novodobé demokracie
Jako první stát v Evropě, který zrušil otrokářství bylo Portugalsko r 1761 a pak plynul čas i konečně se přidala říše zla Velká Britanie r 1834. USA jako vždy jsou v průměru co do časové osy v r 1790 sice byl schválená zákon, ale od roku 1863 budou všichni negři svobodní. První koncentrační tábory vznikly v Alžíru jak jinak pod bičem Francie v r 1830 zahynulo kolem 900 000 obyvatel a další za války opět s Alžírskem 1956. USA jela svoji "lajnu" ke zničení původních obyvatel a vybudovala rozsáhlou síť koncentráků v r 1838-39 kam se museli dopravit indiáni pěšky i 1 000km. Pochod nepřežila 1/3 nedobrovolných "tůristů". ASie je velký magnetem nejen pro Velkou Britanii či Francii,ale primariát zde hrají v táborech určenách k likvidaci člověka USA a to na Filipínách od r 1899. Šel čas a v únoru vydal prezident Roosevelt nařízení č. 9066 o deportaci všech japonců žijící v USA do koncentračních táborů, jednalo se o 900 000 japonců. K tomuto aktu se přidala i Kanada. Nedělejte si žádné iluze i ve Vietnamu za agrese armády USA vznikly desítky koncentráků od r 1961. Velká Britanie nemohla zůstat ve stínu jižního rivala Francie a vybudovala rovněž své koncentráky určené k likvidaci v Jihoafrické republice během búrské války 1899 opět umíraly bezbranní lidé a poslední likvidační koncentrák pod dohledem Vlké britanie vznikl v Kěni 1954. Německo se rovněž nechovalo v Africe macešska, mělo několik tam likvidačních táborů velice účinných, což později realizovalo i doma. Velká Britanie ovšem předčila všechny o několik koňských délek, angličané mají rádi dostihy. V Indii zemřelo během několika hladomorů kolem 20 000 000 lidí a připomeňme si, že Indie byla kolonií Velké Britanie. Jak pravil W. Churchill: množí se jak potkani ... To je jen krátká zpráva o zavádění "demokraci i kultury" pod vlajkou Francie, Velké Britanie, USA a Německa.
Datum: 23. 01. 2019 10:16:12 Autor: misustov
Předmět: my o voze a vy o koze
Demokracie v evropském pojetí, dána chartou práv člověka za francouzské revoluce a praktikovaná nejenom v Anglii, ale i jinde na evropském kontinentě je obtížně aplikovatelná v domorodných teritoriích, kde vládne právo silnějšího ještě dnes.
Datum: 23. 01. 2019 10:32:49 Autor: misustov
Předmět: DODATEK
Někde to ale může být horší než v Africe, Tomáš Tožička ve svoji studii ?Vědecký lumpenproletariát? napsal: Jako bývalého člena univerzitního senátu UK mě stále ještě děsí praktiky některých učitelů, kteří o formální stránce demokracie nevěděli ani tolik, co Mugabe.
Datum: 23. 01. 2019 15:44:42 Autor: QF17
Předmět: Demokracie??
A vy si myslíte, že např. indiáni chtěli nějaké křesťanství nebo demokracii? Obtížně aplikovatelná? Stačí málo a hned se aplikuje několik let např. v Afghánystánu :-) Tisíce mrtvých, zraněných a výdaje na jednou nositele "demokracie" vojáka USA přesáhnou 2 000 000 dolarů, ovšem i Český nositel demokracie má svoji cenu. Pak se vrací jako hrdina a jedno jestli v rakvy ..... Suma sumárum, demokracie je drahá.
Datum: 23. 01. 2019 16:17:22 Autor: QF17
Předmět: Oprava
Rakvi, ale podstatné je, že Český voják má rovněž svoji cenu kolem 2 000 000 dolarů. Ovládají okruch kolem základny max. 10km. Dál se nepouštějí, protože negramotní Afghánci-kmeny a je jich stále kolem 75% negramotných, kontrolují zbytek území cca 99%. . Vesele kšeftují s drogama, přesně jako ve filmu Air America. To je jejich "demokracie".
Datum: 23. 01. 2019 16:27:08 Autor: misustov
Předmět: my o voze a vy o koze
V Afganistanu a tomu podobnému nepraktikuje žádná strana demokracii, ale násilí. myslím si,že pan Jiří Kovařík napsal studii o něčem naprosto jiném, co vy na to?
Datum: 28. 01. 2019 10:26:23 Autor: QF17
Předmět: O voze
Vašnosto a co vaše reakce: Evropa dnes, Vyváženost a BREXIT, Velká dekadentní Britani ... Tak už vůz zapřáhnout a táhnout Misustove :-)
Datum: 29. 01. 2019 20:01:53 Autor: misustov
Předmět: o koze
Opakuji - pan Jiří Kovařík napsal studii o něčem naprosto jiném, co vy na to?
Datum: 06. 02. 2019 12:50:02 Autor: QF17
Předmět: misustov
Vážený pane misustove, chápu, že s věkem přichází znížená motorika, ale i kognitivní poruchy. Nepodceňujte tento fakt a navštivte svého lékaře. Vše se dá léčit či oddálit. S pozdravem přítel QF17
Datum: 06. 02. 2019 20:18:20 Autor: misustov
Předmět: doporučení
Děkuji, navštívím svého lékaře, ihned jak napíšu studii o století republiky, ale s Vámi pane kolego to jde nějak s kopce, trefíte ještě domů?
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945