logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

QUINTANE a KARUSELLA

por ten již vedu drahně let. Snad již od toho dne, kdy jsem prvně hnal oře svého do okolu. Však želbohu nejspíš marně. Již v tom úplně prvním pramínku, z něhož jsem čerpal základní vědomosti potřebné k naší činnosti, jsem totiž objevil nelogičnost, kterou jsem od počátku považoval za pouhý omyl. Jenže čím více jsem otvíral pramenů, ty historické nevyjímaje, zjistil jsem, že tento podivný omyl, nebo spíš záměna se táhne hluboko do minulosti. Jde totiž o záměnu termínu Quintane a Karusella. Tím prvním pramenem, ve kterém jsem tento rozpor objevil byla tahle maličká knížečka z edice OKO.


Ty dva termíny musíme prozkoumat ze dvou základních hledisek. Nejprve tedy po stránce historické a poté lingvistické. Obě tyto disciplíny sloužili nejprve k výcviku základních dovedností rytíře, ale později se jako rytířské hry staly součástí turnajů. Panoš, jenž toužil státi se rytířem, musel se dříve, než se odvážil do klání, turnaje, či dokonce bitvy, naučit dokonale ovládat vlastní tělo, oře pod sebou a navíc celou řadu zbraní, tedy meč, sekeru, biják, bojové kladivo, palcát, oštěp, kopí či dřevec, luk a kuši, abych vzpomenul alespoň ty základní. A to vše v dokonalé souhře a v plném trysku. Prvním krokem v tomto výcviku byla právě Qvintána, tedy dřevěný kůl zaražený do země a na něm postavená "hlavička", tedy cíl, na který jezdec útočí některou z výše jmenovanou zbraní.

 

 

Karusela

Quintaine

Karusela česká a Rolland

Nejjednodušší variantou je quintána jednoduchá, tedy jeden osamocený kůl. Do řadové quintány se řadí čtyři až šest cílů za sebou, v odstupu zhruba čtyř metrů. A nejsložitější pak je tak zvaná "ulička", ve které jsou cíle rozestavěny po obou stranách dráhy jezdce. Cílem je stínat ony hlavičky nejen co nejpřesněji, ale i co nejefektněji, tedy několika rozdílnými seky, tedy po i proti směru jízdy.

 

Z této základní formy se časem oddělily další disciplíny a někteří autoři je všechny obecně začali nazývat quintánami. První z nich bylo Corso all' anello, neboli vínkový, či prstenový turnaj, v němž se na kopí nabodávají buď zavěšené, nebo v ruce pážete držené vínky, tedy věnečky, nebo skutečné prsteny.

 

Tady vidíte dokonce prstenový turnaj ve formě duelu.

 

V šátkovém turnaji se na kopí nabodával klobouk, nebo šlojíř. Nebezpečí této disciplíny tkví v možnosti zabodnutí hrotu do země a následné katapultáži ze sedla.

 

Vrh oštěpem ku kanci je další "quintánou". Stejně jako střelba z luku, nebo z kuše, je tato disciplína někde na pomezí bojových a loveckých dovedností.

 

Vínkový turnaj duelový

Vínkový turnaj

Balt na Markétě

Okoř -- vyvrácená karusela

A konečně se dostáváme ke karusele.

Nácvik karusely, nebo dokonce tjostu, tedy dřevcového klání, se prováděl i pomocí vozíků taženými lidmi. Přeci jen se nepadalo z takové výšky.

Tady na tom obrázku vlevo, vidíte jakousi málo známou variantu, která je volným přechodem mezi quintánou a náročnější karuselou. Nemá sice ještě ono rameno s bijákem, ale zato již v sobě skrývá semínko utajeného nebezpečí, kterým proslula karusela česká. Ale o tom až později. A dole už máme německého Rollanda, tedy onu jednodušší varietu karusely.

Rolland Rozdíl mezi Českou karuselou a německým Rollandem.

Oba tyto stroje vlastně pracují na stejném principu. Jsou opatřeny štítem, ramenem, na němž je na řetězu zavěšen biják, a oba mají čep, podle kterého se horní polovina stroje volně otáčí. Na oba jezdci najížděli tryskem a snažili se dřevcem co nejsilněji zasáhnout tarče a zároveň uhnout před odvetným úderem bijáku. A přesto je mezi nimi nebetyčný rozdíl.

Ten rozdíl tkví pouze v umístění tarče. Rolland má štít na rameni, mimo osu rotace. Proto se při zásahu otáčí vždy jen jedním směrem a velmi lehce. Česká karusela však má štít umístěný přímo na ose. Otáčí se tedy podle toho, kterou polovinu štítu zasáhnete, tedy buď do zad, anebo přímo do obličeje. A pokud trefíte samý střed.....

To pak je stejné, jako rána do zdi. Proto jsme ji museli přikovávat k zemi čtyřmi pevnými řetězy a čtyřmi obrovskými železnými hřeby.

Ale přesto jsem ji pravidelně vyvracel, někdy i s dlažbou, ke které byla přikována. A odtud už byl jen krůček k lámání dřevce o zeď. To jsme sice já i můj oř dokázali, ale nedělali, neboť by to lezlo příliš do peněz.

 

Letná

Karusela upravená

Nácvik karusely

Nácvik

Kvintána pod Okoří

Šátkový turnaj

A konečně dlouho očekávaná lingvistika

Na Wikipédii, tedy ve francouzské verzi, tvrdí, že onen rotační stroj se nazývá Quintaine a že jeho název je odvozen od latinského quint?na via, tedy páté uličky římského vojenského tábora, která prý sloužila k bojovým cvičením. Poněkud krkolomné, že! Já tvrdím, slovo je odvozeno od Kvinty (lat. Quint), tedy pozice vodorovného krytu hlavy zbraní. Tedy Kvintána je útok na Kvintu. To samo o sobě je stejně slabé, jako to předchozí tvrzení. Jenže je tu ještě to druhé slovo.

Tedy Karusella. Základem toho slova je karusel, tedy něco, co se otáčí. Z mnoha možných významů vzpomeňme například karusel jako kolotoč, soustruh, kruhový objezd, jezdeckou slavnost, při níž se proplétají kruhy jezdců, lehký pohyblivý kočár, kruhový unašeč objektivů na kameře, nebo diapozitivů, typ banneru na webových stránkách s cyklicky rotujícím obsahem, kuchací karusel na zpracování masa, či automat na výdej jídel.

Nenabízí se ten středověký stroj sám do tohoto seznamu? A připustím-li, že ta otočná fifura je Quintaine, proč by se měla statickým stojanům říkat Karusela, tedy něco, co se otáčí. To opravdu nedává smysl!Jediné možné vysvětlení tedy je to, co už jsem výše naznačil, tedy že Quintánami nazývali všechny rytířské hry, tedy i karuselu. Z toho logicky vyplývá, že karusela je kvintána, ale obráceně to neplatí. pro porozumění jednodušší příklad: Tvrzení, že člověk je savec je stoprocentní pravda, ale naopak to pravda být může, ale nemusí. Tedy že savec může být člověk, ale také úplně jiné zvíře. A tak je to i s karuselou. Karusela může být quintánou, ale quintána nemůže být vždy oním rotačním strojem.

A tak již po léta svádím svůj marný boj s větrnými mlýny. Dokázal jsem však přesvědčit pouze ty, kteří tím výše popsaným výcvikem krok za krokem prošli. Těm ta lingvistická logika skutečně došla.

 

Lučištníci

Rolland

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí