logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Co to je klasický šerm

Aldo Nadi (1899-1965), jeden z největších sportovních šermířů všech dob, se zamýšlí nad rozdílem mezi sportovním a tzv. klasickým šermem.

Klasický šerm je sílící hnutí uvnitř šermířského světa. Příznivci tohoto hnutí považují výcvik šermu spíše za bojové umění než prostě jen za sport. Základním motivem, jenž podněcuje výcvik klasického šermu, je požadavek přizpůsobit interpretaci všech pravidel otázce: ?Co kdyby byly zbraně ostré?? To nás přivádí k naprosto konzervativní interpretaci pravidel, která stanoví právo útoku při šermu šavlí a fleretem. Následkem toho se klasičtí šermíři snaží o uplatňování takového typu šermu, který byl vyučován od devatenáctého do začátku dvacátého století.

Tím nechceme říci, že klasický šerm je nějakým anachronismem. Naopak, považujeme se za živoucí pokračovatele oněch velkých mistrů nedávné minulosti a životaschopnou a vzrušující alternativu modernímu sportovnímu šermu.

Aldo Nadi (1899--1965), kterého znalci považují za nejlepšího sportovního šermíře všech dob, v jediném veřejném vzájemném šermířském utkání se svým bratrem Nedem (1894--1940) v Cannes v roce 1935.

Používají klasičtí šermíři historické zbraně, jako jsou například rapíry nebo krátké meče?

Ne. Klasický šerm se liší od historického šermu svým důrazem na používání tradičních šermířských zbraní od přelomu 19. a 20. století až zhruba do doby druhé světové války. Bylo to období velkého soupeření mezi italskými a francouzskými šampióny a historikové je považují za klasickou éru šermu. Znamenala také období nejvyšší oblíbenosti šermu jako diváckého sportu. V té době šermířští šampióni jako byli Aldo a Nedo Nadi byli oslavovanými sportovci Evropy a šerm jako umění a věda byl na svém vrcholku. Klasičtí šermíři se snaží získat a znovu vytvořit něco z této zapomenuté slávy.

Pořádají klasičtí šermíři vzájemné soutěže?

V naší škole skutečně povzbuzujeme šermíře, aby soutěžili na turnajích sponzorovaných ligou klasického šermu, a rovněž také na některých soutěžích pořádaných šermířskou asociací Spojených států.

Proč nepoužívají klasičtí šermíři elektrické zbraně?

Moderní sportovní šerm se rozvinul po zavedení elektrických registračních přístrojů, z nichž první se objevil v 90. letech 19. století. Jak vám řekne každý badatel v oboru historie techniky, bylo to období, kdy rozvoj a vynálezy nových elektronických přístrojů, šetřících čas, vyvolávaly ohromnou důvěru a nadšení. Amatérská šermířská komunita, která sdílela tyto všeobecně rozšířené společenské hodnoty, přirozeně neúnavně pracovala na zdokonalení prvotních, často neobratných řešení elektrické registrace zásahů.

Toto období znamená odvrat od spoléhaní se na posuzování zásahů postranními soudci a hlavním rozhodčím, či na dobrovolné hlášení zásahů a příklon k vědečtějšímu řešení. Než abychom se spoléhali na nedokonalost lidského vnímání, máme tu přístroj, který nedokáže lhát a je nastavený na měření elektrického proudu probíhajícího obvodem. Sepnutí obvodu v daném okamžiku je signalizováno světly a bzučákem a my tak máme možnost přesného měření toho, co probíhá během šermířského utkání. Zní to báječně.

Naneštěstí zavedení tohoto zázračného přístroje nebylo zcela hodnotově neutrální - změnilo to naprosto cíle, jichž šermíř hodlá dosáhnout. Jako vždy je hlavním cílem každého šermíře zasahovat a nebýt zasažen, ale kritéria toho, co představuje ?zásah? se změnila. Šermíř už nadále nemusí přesvědčit několik rozhodčích, že skutečně docílil zásahu, jenž by poranil jeho soupeře v případě, že by zbraně byly skutečné. Místo toho prostě stačí, když vyvine dostatečný tlak na hrot, aby aktivoval elektrickou signalizaci. To jsou naprosto rozdílné problémy. Rozdílné problémy mívají rozdílná řešení. Abychom tento problém nějak sjednotili, po celá léta se tlak na hrot potřebný k aktivování signalizace snižoval a zbraně byly čím dál tím pružnější - jak kvůli bezpečnosti, tak z důvodů módy.

Takže z širšího hlediska je pravda, že šerm (ať už sportovní či klasický) má v podstatě za cíl zasáhnout soupeře, aniž by soupeř zasáhl nás. To se od prvního okamžiku šermířské historie až dodnes nikdy nezměnilo (ať už se tento okamžik dá či nedá stanovit). Změnila se definice toho, co považujeme za zásah. Klasičtí šermíři a sportovní šermíři se na této definici neshodují. Proto potřebujeme samostatnou organizaci klasického šermu.

Přeložil -lk-

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Jako každoročně si 17. 7. připomínáme vyvraždění carské rodiny (1918). Na toto téma jsme přinesli řadu článků, stačí zadat do vyhledávače

Jako každoročně si 17. 7. připomínáme vyvraždění carské rodiny (1918). Na toto téma jsme přinesli řadu článků, stačí zadat do vyhledávače "vyvraždění carské rodiny".


Recenze týdne

Zavraždění carské rodiny

Dokumenty a vyšetřování. Přeložil Jan Kessler. S doslovem nakladatele.